Verziószám megjelenítése az alkalmazásban

Technológiák: Maven 3.0.3, Build Number Maven Plugin 1.0

Kocka írt nem olyan régen egy posztjában arról, hogy hogyan lehet az alkalmazás verziószámát kiírni a felületre. Mivel én is nemrég csináltam meg több projektünkben is, álljon itt az én megoldásom.

Új projektjeink már Mavent használnak buildeléshez, ahol a pom.xml tartalmazza a verziószámot. Én azt javaslom, hogy ez legyen is elég. Ez egyértelműen azonosít egy artifactot, azaz egy alkalmazást (vagy annak moduljait). Maven használata esetén a SNAPSHOT verziószámmal rendelkező artifactból lehet több is, de a release-elt artifactból csak egy lehet, ha egyszer kiadtuk, az már többet nem módosulhat. Javasolt tesztelésre, élesre csakis release-elt artifact-ot kitenni, így egyértelműen azonosítható, így elég lesz az azonosításra a verziószám is. Abban az esetben, ha mi SNAPSHOT verziókat is ki akarunk adni tesztelésre (amit nem javaslok), érdemes még valamilyen plusz azonosítót társítani a verziószám mellé. Ez lehet egy egyedileg kézzel megadott érték (ekkor elég nagy a hibalehetőség), egy automatikusan növelt egész szám (ennek a tárolásával lehetnek gondok), timestamp, vagy a legegyszerűbb esetben az SCM revision number. De ismétlem, erre csak akkor van szükség, ha snapshotokat is kiadunk tesztelésre, és azokat akarjuk egyedileg azonosítani, ellenkező esetben elég a verziószám. A verziószámhoz tartozó információkat pedig lehetőleg az issue tracker tartalmazza. Ebből is látszik, hogy az SCM-et én egyszerű tárolónak tekintem, ott nem szeretek plusz meta információkat tárolni, vagy pl. a revision numbert venni bármi alapjául.

Amennyiben csak a release-elt alkalmazás verziószámát akarjuk kiírni, elegendő egy properties állományt létrehozni, és a Mavent rávenni, hogy ebbe az állományba írja bele a verziószámot. Utána az alkalmazásba ezt a properties állományt kell becsomagolni, majd ezt beolvasni (pl. classpath-ról, getResourceAsStream metódussal). Egy példa alkalmazás elérhető a GitHubon. Nem javaslom a MANIFEST.MF állomány beolvasását classpath-ról, mert ez csak akkor működik, ha a jar be van csomagolva, ha pl. az alkalmazásszerver deploy-kor kicsomagolja a war alkalmazást, akkor nem fog működni. A verziószám beírását a properties állományba a Maven a resoure-ok filterelésével képes megoldani. Ekkor definiáljuk a következőt a pom.xml fájlban:

<build>
 <resources>
 <resource>
  <directory>src/main/resources</directory>
  <filtering>true</filtering>
 </resource>
 </resources>
</build>

Valamint a properties állományban:

version=${project.version}

Ekkor látni fogjuk, hogy amikor a Maven átmásolja a properties állományt, kicseréli benne a ${project.version} szöveget a projekt verziószámára.

Amennyiben a MANIFEST.MF állományban is látni szeretnénk a verziószámot, a következővel egészítsük ki a pom.xml-t.

<plugin>
 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
 <version>2.1</version>
 <configuration>
 <archive>
  <manifest>
  <addDefaultImplementationEntries>true</addDefaultImplementationEntries>
  </manifest>
 </archive>
 </configuration>
</plugin>

Ha mégis úgy döntünk, hogy szükségünk van build numberre is, mert SNAPSHOT verziót is azonosítani akarunk, akkor használhatjuk a Build Number Maven Plugin-t. Ennek két üzemmódja van. A build numbernek vagy az SCM revizióját használja, vagy megadhatunk neki egy formátumot. A formátumot a MessageFormat osztályban leírtaknak megfelelően lehet megadni. Itt behelyettesíthető egy vagy több egész szám, melye(ke)t automatikusan növel, a timestamp, valamint konstans értékek (szöveg és szám is).

Érdekes, hogy mindkét esetben definiálni kell az scm taget a pom.xml-ben, mert mindenképp lefuttat egy SCM parancsot. Ha nem adjuk meg az scm tag-et, a következő hibajelzést kapjuk:

Failed to execute goal org.codehaus.mojo:buildnumber-maven-plugin:1.0:create (default) on project jtechlog-versioninfo: Execution default of goal org.codehaus.mojo:buildnumber-maven-plugin:1.0:create failed: The scm url cannot be null. -> [Help 1]

Először nézzük, hogy mi történik, ha a build numbert a revisionből akarjuk venni. Ehhez a következőt illesszük a pom.xml-be:

<plugin>
 <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
 <artifactId>buildnumber-maven-plugin</artifactId>
 <version>1.0</version>
 <executions>
 <execution>
  <id>buildNumber</id>
  <phase>validate</phase>
  <goals>
  <goal>create</goal>
  </goals>
  <configuration>
  <doCheck>true</doCheck>
  <doUpdate>true</doUpdate>
  </configuration>
 </execution>
 </executions>
</plugin>

Subversion SCM esetén ekkor egyrészt lefuttat egy svn status parancsot, és ellenőrzi, hogy van-e módosított állomány. Majd egy svn update parancsot, és egy svn info parancsot. Ez alapján eltárolja a revision numbert a ${buildNumber} property-be, az aktuális timestampet a ${timestamp} property-be és a branch-et, amin vagyunk a ${scmBranch} property-be (ez lehet a trunk is). Ezeket a property-ket aztán a properties fájlba írva a Maven filtereli.

Furcsa mód amennyiben a formátumos megadást is használni akarjuk, akkor azt nem tudjuk itt konfigurálni, hanem fel kell venni egy újabb execution tag-et.

<execution>
 <id>buildInfo</id>
 <phase>validate</phase>
 <goals>
 <goal>create</goal>
 </goals>
 <configuration>
 <buildNumberPropertyName>buildInfo</buildNumberPropertyName>
 <format>Incremental build number {0}.{1} 
at {2,time} on {2,date}, build on build server {3}{4}, env var: {5}.</format>
 <items>
  <item>buildNumber0</item>
  <item>buildNumber1</item>
  <item>timestamp</item>
  <item>jupiter</item>
  <item implementation="java.lang.Integer">8</item>
  <item>${envVar}</item>
 </items>
 </configuration>
</execution>

Látható, hogy hogyan lehet megadni a formátumot a format tagben, és ekkor meg kell adni az items taget is, felsorolva a behelyettesítendő értékeket. A buildNumber/d* (ami azt jelenti, hogy a buildNumber szó, megtoldva egy egész számmal) azt fogja eredményezni, hogy létrejön egy buildNumber.properties állomány (helye, neve konfigurálható), és ebben fogja tárolni az aktuális verziót, és build esetén megnöveli egyel. Az előző példában két ilyen verziószámot növelget, és jegyez be ebbe az állományba. A timestampet is ki lehet írni, méghozzá formázva (még érdekesebb formátum pl. {0,date,yyyy-MM-dd HH:mm:ss}), valamint konstansokat is meg lehet adni. Ebbe az a jó, hogy akár egy Maven property-t is, ahogy az ${envVar} property mutatja. Ekkor a build-et a mvn -D envVar=CI install paranccsal indítva a CI szót fogja a formátumba behelyettesíteni. Ez azért jó, mert akár a build szerveren, a CI (pl. Hudson/Jenkins) is be tudja ezt külön-külön állítani.

A fenti konfigurációval futtatva a build-et a következőt kapjuk:

Incremental build number 1.1 at 23:50:06 on 2011.09.13., build on build server jupiter8, env var: CI.

Ezt az értéket, ahogy a buildNumberPropertyName tagben láthatjuk, a ${buildInfo} property-be fogja eltenni (hogy ne üsse az előző ${buildNumber} proerty-t). Ezt a properties állományunkban a Maven megintcsak tudja filterelni.

Amennyiben ezeket az értékeket a MANIFEST.MF-ben is szerepeltetni akarjuk, a következőt kell a pom-xml-be írni a maven-jar-plugin konfigurációjánál:

<archive>
...
 <manifestEntries>
 <Implementation-Build>${buildNumber}</Implementation-Build>
 </manifestEntries>
...
</archive>