MQ automatikus channel indítás

Amennyiben IBM WebSphere MQ-t használunk aszinkron üzenetátvitelre, pl. JMS esetén, és az üzenetek több sorkezelőn (queue manager) mennek keresztül, a sorkezelők között a kommunikációs kapcsolatot az egyirányú csatornák (channel) kezelik. Ezek bizonyos timeout után lebomlanak.

Ahhoz, hogy ezeket ne kézzel kelljen elindítani, un. channel initializator-t kell alkalmazni, mely egy sort figyel, és ha abba egy üzenet érkezik, belöki a channel-eket. Ezért, amennyiben azt akarjuk, hogy egy üzenet küldés beindítsa a channel-t, a transmission queue-ra kell egy trigger-t raknunk, mely egy üzenetet tesz a channel initializator sorába (SYSTEM.CHANNEL.INITQ alapértelmezetten).

Ehhez vagy az Explorer-ben a transmission queue tulajdonságai között a trigger ablakon a trigger type-ot kell every-re állítani, és az initialization queue-hoz kell beírni: SYSTEM.CHANNEL.INITQ.

Megadható script-tel is:

ALTER QL(Q.XMIT) TRIGGER TRIGTYPE(EVERY) INITQ(SYSTEM.CHANNEL.INITQ)