Szöveges állomány generálása JSP-vel

A közelmúltban azt a feladatot kaptam, hogy szöveges állományt generáljak ki egy webes alkalmazással, mely formátuma plain text, azaz nem a leggyakrabban használt XML vagy (X)HTML formátum. Ráadásul formázott plain text, azaz pontosan meghatározott, hogy mit és hova, hány karakterre kell írni. A web alkalmazás a megjelenítési rétegben a JSP view technológiát használja. A következő megoldások jöttek szóba:

  • Servlet
  • JSP
  • Velocity
  • Utófeldolgozás servlet filter segítségével

Ami a fejtörést okozta, hogy sem a JSP, sem a Velocity használatával nem lehet egzakt módon megadni a whitespace-ek kezelését. Persze ez oda vezet vissza, hogy ezek a nyelvek elsősorban az XML és (X)HTML formátumokra lettek kitalálva, ahol a whitespace-eket kellő hanyagsággal lehet kezelni, hiszen a böngésző feldolgozáskor a közvetlen egymás mögött álló whitespace sorozatot egy whitespace karakterre cseréli. A JSP specifikáció is úgy definiálja, hogy az XML-ben meghatározott whitespace kezelést kell követni. Mindig zavart, hogy szöveg generálására kitalált template engine-ekben mért nem lehet trükközés nélkül a whitespace karaktereket kezelni, gondoltam, utánajárok. A felsorolt technológiák közül az alkalmazásban már szerepelt a servlet-ben megvalósított implementáció, de a több oldalon keresztül húzódó, különböző metódusokba szétszórt out.println(); és out.printf(); utasítások tömege visszatetszést keltett. Használjunk hát template engine-t, de minek válasszunk egy újat (Velocity - melyekkel szintén kétes élményeim voltak whitespace ügyben), ha már az alkalmazásunkban úgy is szerepel a JSP technológia. Első ötletet hamar elvetettem, amit már a Velocity esetében is használtam, hogy úgy kell elhelyezni a megjegyzéseket, hogy közvetlenül két tag közé, és akkor, mivel ezeket a JSP fordító úgyis figyelmen kívül hagyja, megvan az általam kívánt működés. A megoldás működik is, de a szépérzékemet bántotta. A következő felfedezés a JSP 2.1-ben bevezetett trimDirectiveWhitespaces nevű direktívája volt, mely hatására a kimenetben nem szerepelnek a felesleges whitespace karakterek. (A fejlesztői közösség kérte, hogy a felesleges whitespace-ek eltávolításával a sávszélesség felhasználás csökkenjen - erre eddig formázó filtereket használtak, ami azért erőforrás igényesebb művelet, vagy közvetlen a JSP-re engedték rá telepítés/fordítás előtt. Erre remek eszköz a JTidy, melyet Java-ból hívhatunk.) Természetesen a direktíva hatására nem az összes whitespace kerül eltávolításra, hanem a a tag végétől a következő hasznos karakterig szereplő whitespace-ek. Azaz ha egy szó közé több whitespace karaktert teszünk, azok megmaradnak. Mivel az alkalmazás lokalizált, ezért szöveg nem is szerepelt a JSP-ben, minden csak a c:out és fmt:message standard tag-ekkel került kiírásra, a legenerált szöveg gyakorlatilag egy sorba került. A következő meglepetés ott ért, hogy a JSP specifikáció egyértelműen leírja, hogy nem lehet speciális karaktereket, pl. \n escape szekvenciát használni a JSP oldalakban. Egyedül a \’, \” és \\ escape szekvenciák megengedettek, de nekem sem a NetBeans, sem a Tomcat nem fogadta el ezeket sem. A specifikáció javasolja, hogy ilyenkor Java kódot alkalmazzunk. A <% out.println(“\n”); %> scriptlet nem nyerte el a tetszésem, hiszen sosem alkalmazok JSP-ben scriptlet-et, így egy egyszerű JSP függvényt definiáltam, mellyel egy sortörést lehet kiírni. Ezen kívül definiáltam egy függvényt, mely a háttérben a printf metódust hívja. Ilyen JSP-ben nincs, és mivel a printf függvénnyel lehet pl. megadott mezőhosszra szöveget kiíratni, és azon belül is jobbra, valamint balra helyezni azt, szintén tökéletes a whitespace-ek explicit kezelésére, lsd. a Formatter osztályt. A függvény kódja:

``` {.brush: .java} package jtechlog;

import java.io.PrintWriter; import java.io.StringWriter;

public class Functions { public static String br() { return “\r\n”; }

public static String printf(String format, String param) { StringWriter sw = new StringWriter(); PrintWriter pw = new PrintWriter(sw); pw.printf(format, param); return sw.toString(); } }


Eztán már csak a következő részt kellett elhelyezni a TLD állományban:

``` {.brush: .xml}
<function>
<description>Line break.</description>
<name>br</name>
<function-class>jtechlog.Functions</function-class>
<function-signature>java.lang.String br()</function-signature>
</function>

<function>
<description>Printf.</description>
<name>printf</name>
<function-class>jtechlog.Functions</function-class>
<function-signature>java.lang.String printf(java.lang.String, java.lang.String) </function-signature>
</function>

Így két függvényt is kaptam, mellyel egzakt módon tudom a whitespace karaktereket befolyásolni. Egyrészt a <c:out “${jtechlog:br()}” /> sorral tudok sortörést elhelyezni, valamint a <c:out value=”${jtechlog:printf(‘%1$-14s’, ‘’)}” /> sorral tudok egy szöveget 14 karakteren kiírni, balra igazítva, ahol ha a szöveg kisebb, mint 14 karakter, kiegészíti még szóközökkel (padding). Ezen kívül a JSP-t is tetszőlegesen formázhatom.