Cikkek és prezentációk

Üzemeltethető Java alkalmazások

A 2016 októberében megrendezett HOUG Szakmai Nap keretében tartottam előadást. Bűvszavak: Twelve-factor app, cloud native, Spring Boot.

Diák

Modern unit és integrációs tesztelés

Április 4-én a HOUG-on tartottam előadást. Olyan technológiákról esett szó, mint JUnit, Mockito, Hamcrest, Spring MockMvc és Concordion.

Diák

Modularizáció Servlet 3, Spring és Maven környezetben

A HWSW free! Java meetupon adtam elő a modularizációról. Szó esett a modularizáció alapfogalmairól, tervezési mintákról és azok technológiai megvalósításairól. (2015. augusztus 26.)

Diák

G1 szemétgyűjtő

A G1 szemétgyűjtő algoritmus a legfiatalabb a HotSpot JVM-ben. A már ismert fogalmakra épít, azonban pár trükkel próbál a többiek felé kerekedni, biztosítva az alkalmazás magasabb áteresztőképességét, és a GC futása miatti leállás minimalizálását.

Diák

Spring Framework 4.0 és 4.1 verzióinak újdonságai

Az előadás 2014. október 2-án hangzott el a HOUG Szakmai napon. (2014.)

Diák

Spring Data

A Spring Data alapvetően egy Spring Frameworkre épülő projekt, és segít abban, hogy egyszerűbben implementálhassuk alkalmazásaink perzisztens rétegét. Egy olyan projekt, mely több projektet is tartalmaz, ugyanis különböző perzisztens technológiákra implementálták, úgymint JPA, JDBC, REST, de olyan NoSQL megoldásokra is van implementációja, mint MongoDB, Neo4j, Redis, Hadoop, stb. (2014.)

Diák

Maven

Az előadás 2014. július 1-én hangzott el budapest.scala meetupon.

Hogyan buildeljünk Java/Scala hibrid projektet Mavennel, avagy, csempéssz scala kódot a Javás projektbe :) Szó lesz a Maven alapjairól, fogalmairól, valamint arról, hogy miért szeretjük. Elhangzik, hogy mennyire illeszthető a Continuous Integrationbe, Continuous Deliverybe. Hallhattok az alternatív lehetőségekről, sőt a Maven árnyoldalairól is. (2014.)

Diák

Continuous Delivery: Problémák és megoldások

A Continuous Delivery bevezetése nagyvállalati Java környezetben fejlesztett, több modulból álló alkalmazás esetén nagy kihívást jelenthet. Gondoljunk csak a branchek használatára, az Ant korlátolt képességeire, a Maven SNAPSHOT és repository kezelésére, a release pluginra, az adatbázis séma verziózására, vagy akár az integrációs teszt esetek sebességére. Előadásomban ezen problémás részeket igyekszem azonosítani, és alternatív megoldási javaslatokat adni. Nincsenek általános igazságok, a Continuous Delivery egy szemléletmód, folyamatos tanulás és fejlődés. (2006 - 2011, 947 szó)

Letöltés

Workflow esettanulmányok

Az előadás keretében két projekt tapasztalatait mutattam be. Mindkét esetben munkafolyamatokat kellett implementálni. Teljesen ellentétes eszközöket választottunk, az egyiket Anttal, a másikat Activitivel valósítottuk meg. Főleg a gyakorlati tapasztalatokra, best practice-ekre helyeztem a hangsúlyt. (2012., 16 dia)

Letöltés

Szabad navigáció okozta problémák webes környezetben

Ez a cikk azon problémával foglalkozik, mely a legtöbb webes alkalmazás fejlesztésekor felmerül, ugyanis nem biztosítható az, hogy a felhasználó olyan sorrendben nézze meg az oldalakat, ahogy azt az alkalmazás fejlesztője eltervezi. Használhatja a Vissza és Tovább műveleteket is navigációra, valamint újratöltheti az oldalt a Frissítés művelettel. Ezen műveletek elérhetők a böngésző szokásos gombjai között, billentyűkombinációval, de jobb kattintásra felugró menüben is. Sokan megszokásból, esetleg türelmetlenség (, a lassú válaszidő) miatt duplán kattintanak egy adott hivatkozásra. A felhasználó kézzel is beírhat egy url-t, vagy a Kedvencek közül is választhat egyet, ami szintén hibás működéshez vezethet, ha erre nem készülünk fel, és bízunk, hogy csak a felületi elemeket (űrlap elemek – gomb, legördülő menü, stb., hivatkozások) fogja használni. A böngészők és tűzfalak gyorsítótár beállításai is megzavarhatják az előre tervezett munkafolyamatot. A probléma a webes technológia, a http(s) protokoll, valamint a böngészők adta lehetőségek miatt jelentkezik.

A cikk olyan gyakori technikákat említ meg, mint a Redirect After Post, vagy Synchronizer Token. (2006 - 2011, 2951 szó)

Letöltés

JAX-WS mélyvíz

A SOA már nem olyan divatos fogalom, mint rég volt. Több éve létezik, csakúgy mint az ezzel kapcsolatos platformfüggetlen szabványok, mint a SOAP vagy a WSDL, valamint a hozzá kapcsolódó Java standard API-k, mint a JAXB és JAX-WS. Ezen JSR-ek megfogalmazásánál elsődleges szempont volt az egyszerűség, és a széleskörű használat és az eltelt idő miatt, elvárható lenne tőlük, hogy kiforrott, stabil megoldások legyenek. Előadásomban éles projektben szerzett tapasztalatok alapján bemutatom, hogy ez nem teljesen így van. (2009. november, 27 dia)

Letöltés

Hol a határ? Java alkalmazások üzemeltetéséről fejlesztőknek és üzemeltetőknek

Napjaink egyik égető problémája, hogy egyre több és egyre bonyolultabb alkalmazás készül Java platformon, melyeket évekig kell üzemeltetni, és nem teljesen különül el egymástól, hogy meddig tart a fejlesztő hatásköre, és hol kezdődik az üzemeltető felelőssége. A két csoport között általában egy szakadék tátong, hiszen vannak olyan területek, melyet egyik fél sem vállal magára. Az előadás egyaránt szól fejlesztőknek és üzemeltetőknek, hiszen bemutatja a gyakran alkalmazott Java nyílt forráskódú szoftver komponenseket, architektúrákat, valamint azt, hogy hogyan lehet egyszerűen üzemeltethető alkalmazásokat fejleszteni, mit várhatunk el a fejlesztőtől, hogy az alkalmazás az üzemeltetést támogassa, valamint hogyan üzemeltethetünk Java alapú alkalmazásokat. Az előadás megemlíti az ezzel kapcsolatos szabványokat, technológiákat, ajánlásokat, nyílt forráskódú eszközöket, valamint a témával kapcsolatos tapasztalatokat. Az előadásnak csak a prezentációja érhető el, cikk hozzá nem készült.

Adattárház és jelentéskészítés OLAP-pal a Pentaho Mondrian és JPivot nyílt forráskódú eszközök használatával

Jelen cikk betekintést ad az adattárházak és a többdimenziós adatmodell alapfogalmaiba, valamint konkrét példát is mutat az ingyenes, nyílt forráskódú Pentaho Mondrian Java nyelven implementált OLAP szerver, valamint a JPivot JSP custom tag library felhasználásával, mely OLAP táblát jelenít meg interaktív formában, mellyel a legtöbb OLAP művelet elvégezhető. A cikknek nem célja a fogalmak és technológiák alapos, precíz ismertetése, inkább egy bevezetőt nyújt ezen eszközök használatába, egy gyakorlati példán keresztül. (2009. március, 13 oldal, 3277 szó)

Letöltés

Ariadné fonala a Java technológiák útvesztőjében

Java, Web 2.0, AJAX, SOA, szemantikus web. Bűvös, eltérően értelmezett és gyakran ismételgetett fogalmak az informatika világában. Több száz technológia, szabvány, nyílt forráskódú és kereskedelmi termék áll kapcsolatban a Java platformmal. Az idei JavaOne konferencián – mely a Java fejlesztők legnagyobb eseménye – majdnem négyszáz előadást tartanak. A Java Community Process-en - mely a Java technológiához kapcsolódó szabványokkal, referencia implementációkkal foglalkozó program - kb. 350 specifikáció publikált. A Google a Java szóra 363 millió találatot hoz, melynek töredéke foglalkozik Java szigetével. Az előadás az emberi gondolkodáshoz hasonló, élenjáró módszerek segítségével kíván utat vágni ezen fogalmak dzsungelében, és egy konkrét, Web 2.0-ás alkalmazás fejlesztésén keresztül mutatja be, hogy lehet a legmodernebb eszközöket is megszelídíteni, és hogy képes a Számalk Továbbképzés ezt a tudást hatékonyan továbbadni. (2008. április, 15 dia)

Letöltés

Alkalmazásintegrációs megoldás

Napjainkban elterjedt informatikai fogalom a nagyvállalati alkalmazásintegráció (Enterprise Application Integration - EAI), valamint a szolgáltatásorientált architektúra (Service Oriented Architecture - SOA), pontos definíció mégsem létezik egyikre sem, mindegyik gyártó egy kicsit másképp, sajátosan értelmezi. Különösen akkor kerül ez előtérbe, mikor egyszerre több gyártó termékét kívánjuk használni. A fogalmak gyakori és talán nem mindig megfelelő használata, valamint a területen tapasztalható sokszínűség, változékonyság, dinamizmus lehet az alapja annak, hogy aki nem kíséri nyomon a különböző ajánlásokat, szabványokat és termékeket, könnyen elveszhet az ezek által keltett ködben. Előadásom célja ezeket a fogalmakat tisztázni egy konkrét megoldás bemutatásával.

Előadásom alapját a Központi Statisztikai Hivatal belső rendszereit és a KSH megbízásából a Kopint-Datorg Zrt. által 2004 óta fejlesztett és üzemeltetett Intrastat-rendszert integráló megoldás adja.

Célom egy konkrét példán keresztül bemutatni, hogy egy Oracle Application Server és IBM WebSphere MQ alapú környezetben hogyan lehet egy alkalmazásintegrációs megoldást megvalósítani, tisztázva az alapfogalmakat, lehetőségeket.

Előadásom során bemutatom a rendszer környezetét, mind az architektúrális felépítését, mind a rendszert felépítő szoftver komponenseket. Ismertetem a rendszer fejlesztésének kezdetén felmerült igényeket és elvárásokat, valamint az implementáció eredményeként előállt rendszert, és az alkalmazott technológiákat. Az implementáció és üzemeltetés közben felmerült nehézségek és problémákat is felsorolom, melyek közül többet sikerült megoldani, de vannak olyanok is, melyek még mindig megoldásra várnak.

A 2006. január 26-án bejelentett OC4J 10g (10.1.3) pehelysúlyú konténer és rá épülő alkalmazásszerver, valamint a JDeveloper 10g (10.1.3) fejlesztőeszköz megjelenése adott alkalmat arra, hogy felülvizsgáljuk a jelenlegi alkalmazást, és összevessük az újonnan megjelent eszközök által támogatott friss technológiákkal. Itt kiemelném az új nyelvi elemekkel is bővült J2SE 5.0 környezetet, az egyszerűbben kezelhető EJB 1.3-as szabvány komponenseit, az egységes integrációs platformot nyújtó OEMS környezetet, az a J2EE Connector Architecture szabványt - melynek révén már meglévő, beépített konnektorokkal kapcsolódhatnak az Oracle (akár OracleAS JMS, akár OJMS) és 3rd Party JMS providerek -, az XA-kompatibilis tranzakció koordinátort, a JMS 1.1 szabványt, valamint a monitorozást és menedzsmentet megkönnyítő új funkciókat és szabványokat.

A teljes megértés kedvéért kifejtem az alkalmazás fejlesztésének lépéseit, testközelivé hozva az alkalmazásintegrációt, és megmagyarázni a hangzatos, de titokzatos szavakat, betűkombinációkat. Az előadás így főleg fejlesztőknek, vezető fejlesztőknek és a technológia iránt mélyebben érdeklődőknek szól, akik kíváncsiak, mi is történik a színfalak mögött. Előadásom végén bemutatom a lehetséges továbbfejlődési irányvonalakat, főbb technológiákat. (2006. április, 19 dia)

Letöltés

J2SE 1.5 - Tiger

2004 februárjában az Early Access keretében vált letölthetővé a J2SE következő verziója, melynek verziószáma 1.5.0 Beta

  1. Ennek megjelenését hatalmas figyelem kísérte. Már régóta lehetett hallani pletykákat és hivatalos nyilatkozatokat arról, hogy mit is fog tartalmazni, milyen újításokat fog nyújtani.

A Java fejlesztők három fő platformot választhatnak, ha alkalmazás írásába szeretnének fogni. A J2SE egy komplett alap környezet kliens-szerver és asztali alkalmazások készítéséhez; a J2EE nagyvállalati környezetben használható technológiákat tartalmaz; míg a J2ME alkalmazási területe a mobil fejlesztés.

Most tehát az alap platformból jött ki új verzió, mely egyrészt jelentős nyelvi újdonságokat is tartalmaz, másrészt a már meglévő API-k bővültek, új API-k kerültek bele, sőt jelentős mennyiségű hibajavításon és optimalizáción is átesett. Az új verzió fejlesztésekor főleg négy területet tartottak szem előtt: a fejlesztés kényelmét, monitorozást és menedzselhetőséget, skálázhatóságot és teljesítményt, valamint XML és kliens oldali Web szolgáltatások támogatását.

A J2SE 1.5 jelenleg 15 új Java Specification Request - JSR specifikációt valósít meg, és közel 100 nagyobb frissítést tartalmaz, melyeket a Java Community Process (JCP) keretein belül fejlesztettek. A JCP egy nyitott szervezet, mely Java fejlesztőkből áll, 1995 óta működik, és feladatuk Java-hoz kapcsolódó specifikációk kidolgozása, referencia implementációk elkészítése, ezáltal technológiák megalapozása. A JSR egy specifikáció kérelem, mely több állapoton megy keresztül, mire elfogadják (JCP vezetősége elfogadja vagy elutasítja, specifikáció tervezet, belső, majd publikus bemutatás, referencia implementáció és teszteset készítés, elfogadás, karbantartás).

A négy fő fejlesztési terület közül az egyik a fejlesztés könnyítésére irányul (Ease of Development), melyet a következő nyelvi elemek és tulajdonságok hivatottak biztosítani: generikus típusok (JSR 14), metaadatok (JSR 175), automatikus be- és kicsomagolás, fejlettebb ciklusképzés, felsorolásos típus, statikus import (ez utóbbi négyet a JSR 201 tartalmazza), C típusú formázott adatbevitel és kiírás, változó számú paraméterlista, párhuzamos programozást segítő eszközök és az RMI interfész generálás elhagyása. (2004. február, 7 oldal, 2201 szó)

Letöltés

Apache Ant - Java-based build tool

Bármilyen jellegű és bonyolultságú szoftver fejlesztésekor a programozó gyakran találkozik olyan műveletsorokkal, melyeket gyakran kell ismételni és részletesen paraméterezni. Ilyen lehet például egy fordítás, disztribúció készítése, telepítés, tesztelés. Egyszerűbb esetekben erre operációs rendszerhez kötődő scripteket használ, bonyolultabb esetben a de facto szabvány make eszközt.

Java nyelvű fejlesztés során adott a programozási nyelv platformfüggetlensége, amit viszont megkötne az előbbi eszközök operációs rendszerhez való szorosabb kötődése, illetve ezen eszközök konfigurációs fájljai sem a legbarátságosabbak.

Ezek a Java környezetben is használhatóak, de szerencsére létezik egy kvázi szabvánnyá vált egy nyílt forrású eszköz, az Apache Ant. Írói kitűnően ötvözték a Java nyelv platformfüggetlenségét, az XML gép és ember által is könnyű olvashatóságát, illetve a kibővíthetőséget. Így egy kiváló, tiszta, XML konfigurációs által vezérelhető, Java osztályokkal bővíthető build tool jött létre, melyet egy Java programozó sem nélkülözhet az eszköztárából. Ez a cikk az Ant alapjait mutatja meg, példákkal illusztrálva, javaslatokat téve az optimálisabb felhasználáshoz. (2004 február, 8 oldal, 1206 szó)

Letöltés

Java kódolási konvenciók

Kódolási konvenciók kialakítására és betartására tagadhatatlan szükség van mai világunkban, amikor ugyanazon a projekten többen is dolgoznak, és nem csak saját forrásunkat írjuk, használjuk, hanem másokét is. Bizonyos projekteknek olyan hosszú az élettartama, hogy történhetnek személyi változások. A nyílt forráskódú projekteknél is kiadják a forráskódot. Elemzések szerint a szoftver fejlesztési idejének 80%-át fordítjuk karbantartásra. Ezért különösen fontos az, hogy gyorsan átlássuk, megértsük más forráskódját, és a miénk is könnyen olvasható legyen. A kódolási konvenciók betartása ezt segíti, persze nem kényszeríti az embert tiszta programozásra, hatékony algoritmusok és adatszerkezetek használatára.

A Sun Microsystems, Inc. dolgozói összeállítottak egy kódolási konvenciókat tartalmazó dokumentumot, melyet inkább iránymutatásnak, mint kötelezően betartandó szabályoknak szánnak. Irányelveket ad a fájnevekkel, fájlok felépítésével, behúzással, megjegyzésekkel, deklarációkkal, kifejezésekkel, utasításokkal, white space-ekkel, elnevezési konvenciókkal kapcsolatban, gyakorlati tanácsokat és kód példákat nyújt. A dokumentum utolsó módosításának a dátum 1999 április 20, de aktualitását megőrzi, hiszen azóta a Java nyelv sem változott. Az itt letölthető dokumentum ennek az írásnak a magyar fordítása, melyet Erdei Szabolccsal készítettünk. (2003. november, 17 oldal, 3520 szó)

Letöltés

Jakarta Lucene keresőmotor

A Jakarta Lucene egy nagyteljesítményű, minden alkalmazási területet lefedő Java nyelven implementált ingyenes, nyílt forráskódú keresőmotor (Apache Software Licence alatt). A Lucene keresőmotor alapvetően dokumentumokat kezel, melyek részhalmazát ki kell tudni választani egy keresési feltétel alapján. A dokumentumot mezőkre bontja. A keresésként kapott dokumentumokat rangsorolja, mely megadja, hogy a keresési feltételnek mennyire felel meg egy adott dokumentum.

A cikk megjelent a CodeX 5. számában. A cikk 2009. január 28-án frissítve lett. (Frissítve: 2008. január, 5 oldal, 1195 szó)

Letöltés

Log4J naplózó rendszer

A Log4J naplózó rendszer széles körben elterjedt, könnyen használható Java nyelven implementált naplózó rendszer, mely a Jakarta project része. Kód módosítása nélkül módosítható a konfigurációja, a loggerek da struktúrát építenek fel, a naplózás szintekre osztott. A cél tetszőlegesen konfigurálható (pl. fájl, adatbázis, más hálózati erőforrás), a formátuma mintával adható meg.

A cikk megjelent a CodeX 6. számában. (2003. május, 4 oldal, 1297 szó)

Letöltés

OJB

Az ObJectRelationalBridge (OJB) az Apache Software Foundation támogatásával, az The Apache DB project (korábban Jakarta) keretein belül fejlesztett alprojekt. Alapvető célja Java objektumok leképzése relációs adatbázisokra. tulajdonképpen egy köztes réteg az alkalmazás és az adatbázis meghajtó között, mely kiküszöböli SQL parancsok használatát, így is elkerülve a Java és SQL nyelv keveredését. Az OJB nem csak saját API-val rendelkezik (PersistenceBroker API), hanem erre épülnek rá magasabb szintű, szabványos interfészek is, úgymint az ODMG 3.0, JDO és illetve Object Transaction Manager (OTM), mely tartalmazza az előző kettő közös jellemzőit.

A cikk egy egyszerű példán keresztül végigvezeti az olvasót az OJB alapjain, felvillantja annak lehetőségeit.

A cikk megjelent a CodeX 4. számában. (2003. március, 7 oldal, 1876 szó)

Letöltés

Jakarta Velocity

Bizonyára sokunk került már szembe azzal a problémával, hogy adott egy szöveges formátumú sablon (továbbiakban template), melyet ki kell tölteni az üzleti rétegből nyert szöveges adatokkal. Valószínűleg erre sokunk válasza az volt, hogy írjuk meg magunk. Ezen próbálkozások általában átláthatatlan kódot, speciális feladatot megoldó template engine-t, és az egyre több igény kielégítésére egy saját template nyelv kialakítását eredményezték.

Tipikus példa erre webes alkalmazások fejlesztésekor a statikus HTML tartalom kitöltése dinamikusan generált, vagy adatbázisból nyert adatokkal. Másik példa levelek küldésekor egy általános szöveges tartalom feltöltése konkrét megszólításokkal, értékekkel. Harmadik példaként megemlíthető XML fájlok generálása, ahol a template tartalmazhatja a tag-eket, attribútumok neveit, és az attribútumok értékeit vagy a tag-ek közti részeket kell tartalommal feltölteni.

Eredményesebb megoldás lehet egy konkrét megvalósítás beépítése az alkalmazásunkba. Ezekből rengeteg található az Interneten, mind szabad forráskódú, mind kereskedelmi termékként.

Én elsősorban az ingyenes termékek között kutakodtam, bemutatásra a Jakarta Project keretein belül fejlesztett Velocity Template Engine-t választottam, hiszen az Apache Software Foundation név már bizonyított a szabad szoftverek világában, a Jakarta Project-es termékeket megbízhatóság, megfelelő komplexitás, kidolgozottság, dinamikus fejlesztés jellemzi.

A cikk megjelent a CodeX 3. számában. (2002. szeptember, 3 oldal, 1476 szó)

Letöltés

IBM Websphere MQ

A dolgozat fő témája az IBM Websphere MQ (korábban IBM MQSeries) nevű termék, mely egy üzenet központú middleware, azon belül is az üzenet sorakoztató middleware (message oriented middleware - MOM), mely támogatja a közzétesz és előfizet (publish and subscribre) modellt is. Ez a termék nagyon elterjedt az iparban, előszeretettel használatos az alkalmazásintegráció terén, mint alapszoftver, amely a pontosan egyszeri biztos üzenetküldést garantálja. Erre épülhetnek különböző más termékek, melyek bróker szerepet tölthetnek be, illetve magasabb szinten munkafolyamat támogatást biztosíthatnak. Ezzel szemben a dolgozat mégsem termék-specifikus, hiszen az elosztott rendszerek, middleware-ek, tranzakció kezelés és biztonság alapfogalmait is ismerteti. A dolgozat középpontjában azért áll mégis egy konkrét termék, mert széleskörű alkalmazása, elterjedése és régóta folytatott fejlesztése miatt minden gyakorlatban felmerülő problémára megoldást nyújt. Természetesen alkalmazásintegráció területén más termék is szóba jöhet, ekkor ez a dolgozat alkalmazható összehasonlításra, támpont nyújtására. Nem tartalmaz összehasonlítást más termékekkel, de az alapfogalmak megismeréséhez, egy bizonyos követelményszint felállításához azonban kiválóan alkalmas lehet. (2002. október, 47 oldal, 14694 szó)

Letöltés

ASP és szervlet technológia összehasonlítása

Az Internet széleskörű elterjedésével, a technológiák fejlődésével, a hagyományos vállalatok Interneten való megjelenésével egyre nő az igény, hogy ne csak statikus HTML lapok jelenjenek meg a Világhálón, hanem dinamikusan, akár valós időben generált oldalak, melyek az adatokat már régóta használt adatbázis-kezelő rendszerekből olvassák, és azokat megfelelő formába öntsék. Ennek megoldására több technológia is született, melyek mára teljesen kiforrottak, ipari szinten is megállják a helyüket. Ezek közül a Microsoft ASP és a Java szervlet technológiát szeretném bemutatni és összehasonlítani dolgozatomban. (2002., 12 oldal, 3234 szó)

Letöltés

Diplomamunka

A diplomamunkám Java alkalmazásfejlesztésről szól, a főbb technológiák bemutatásáról és egy GUI framework kifejlesztéséről. A fő építőköve az RMI. Az RMI (Remote Method Invocation), azaz távoli metódushívás egy olyan eszköz a Java nyelvben, mely lehetővé teszi más VM-ben (Virtual Machine - virtuális gép) elhelyezkedő objektumok metódusainak meghívását. A rendszert úgy tervezték, hogy a hálózaton elosztott objektumok viselkedése hasonló legyen a helyi objektumok viselkedésével, de ne egyezzen meg, a teljes transzparencia biztosítása nem volt cél. A rendszer elrejti a kommunikációt végző részt, és a metódushívás hasonló a helyi, azaz lokális objektumok metódusainak meghívásával, bizonyos megszorításokkal és kötöttségekkel. (2001., 41 oldal, 9447 szó)

Letöltés

XHTML 1.0 Extensible HyperText Markup Language (Második Kiadás) - magyar fordítás

Egyetemi éveimben fordítottam az XHTML 1.0 Extensible HyperText Markup Language (Második Kiadás) dokumentumot. Vannak benne hibák, nem minden mondat van szépen megfogalmazva, de valakinek még jól jöhet. (2001., 33 oldal, 6411 szó)

Ugrás