Webszolgáltatásokkal kapcsolatos szabványok

Frissítve: 2017. november 18.

Az előző posztban is említett integrációs projekt során definiálni kell a partner rendszerek felé, hogy milyen protokollon és milyen formában szeretnénk velük kommunikálni. Az ember hajlamos lenne könnyedén elintézni, hogy webszolgáltatásokkal, de ennél azonban egy kicsit többre van szükség. Biztos mindenki számára ismert, hogy a webszolgáltatások környékén előfordulő bűvszavak, és azok jelentése: XML, SOAP, WSDL és UDDI. Nem is ismertetném ezeket, csak néhány szót róluk. Leggyakrabban a web szolgáltatások XML formátumú dokumentumokat várnak, és ilyent adnak vissza. A SOAP egy XML alapú kiterjeszthető boríték formátumot definiál, a WSDL egy szintén XML alapú interfész leíró nyelv, és nagyobb rendszereknél alkalmazott szolgáltatástárak egy része XML alapú UDDI használatával is megszólítható. Ezen leírások mindegyikét a W3C tartja karban. A SOAP 1.1-es verziója specifikációként használható, míg az 1.2-es 2003. június 24-én vált ajánlássá, majd kijött azóta a 2. kiadása is. A két verzió között akkora lényegi különbség nincs, pl. a Simple Object Access Protokol elnevezést váltották le, ugyanis félrevezető, a rövidítést azonban megtartották. A WSDL-ből is az 1.1-es verzió a széles körben támogatott hivatalos szabvány, míg a 2.0-ás csupán ajánlás. Azonban ezek a szabványok alapban nem biztosítják azt, hogy a szabvány alapján implementált webszolgáltatás keretrendszerek egymással együttműködjenek. Így neves gyártók részvételével létrejött a WS-Interoperability szervezet, melynek feladata olyan metodológiák, specifikációk, tesztesetek kialakítása, melyek használatával tényleg együttműködő web szolgáltatásokat lehet implementálni. A WS-I ún. profilokkal dolgozik, melyek egy specifikáció halmazt írnak le, valamint a specifikációkhoz kapcsolódó megszorításokat, pontosításokat és a félreértések elkerülését biztosító tisztázó magyarázatokat. Ebből a legelterjedtebb a Basic Profile 1.1 (BP), mely a SOAP 1.1, WSDL 1.1 és UDDI 2 specifikációkat pontosítja. A BP 1.0 és 1.1 közötti egyetlen lényeges különbség, hogy a SOAP perzisztálásával és kötésével (binding) kapcsolatos pontosításokat átemelték egy új, Simple SOAP Binding Profile 1.0 profilba. A csatolmányokkal külön, az Attachments Profile 1.0 foglalkozik, mely a SOAP Messages with Attachments W3C szabványt pontosítja, mely a SOAP 1.1 átvitelét definiálja MIME multipart mechanizmussal. A BP 2.0 már a SOAP 1.2-őt veszi alapul. Ezek alapján biztosított, hogy amelyik web szolgáltatás implementáció rendelkezik az említett profilokkal, az együtt fog működni az ugyanazon profilokat biztosító más implementációkkal. A Glassfish Metro keretében fejlesztett, a JDK-hoz is csatolt JAX-WS referencia implementáció (mely a JSR 224 RI-ja) megvalósítja a Basic Profile 1.1, Simple SOAP Binding Profile 1.0 és az Attachments Profile 1.0 profilokat. Ugyanígy több Java-s keretrendszer, valamint az ASP .NET 2.0 is. Itt érdemes még megemlíteni azt is, hogy a SOAP több lehetőséget biztosít a SOAP törzs leírására. Az első lehetőség az RPC stílusú leírás, mely a távoli metódushíváshoz hasonló, ahol definiálni kell a hívott metódust, a paramétereket, visszatérési értéket, hibákat. Második lehetőség a dokumentum típusú (Document), ahol tetszőleges XML adat szerepelhet. Az üzenet kódolása is fontos szempont, ami megmondja az adattípusokat, melyeket a SOAP törzsben használhatunk. Egyik kódolás a literál kódolás (Literal), ahol az adattípusokat egy XML sémával adjuk meg, másrészt a SOAP kódolás (SOAP encoded/encoded), amikor nem kell XML sémának megfelelni, és a SOAP-ban definiált típusokat használhatjuk. A két stílus és két kódolás tetszőlegesen keverhető, de amennyiben SOA-t szeretnénk felépíteni, javasolt a document/literal párosítás használata. Interfész egyeztetésnél ezt is definiálni kell. Javasolt még megállapodni az átviteli protokollban. A SOAP esetében a leggyakoribb átviteli protokoll a HTTP(S), a SOAP szabvány ugyan megemlíti, hogy más is használható, de csak a HTTP(S)-t részletezi. A SOAP bírálói között sokan kritizálják, hogy túl absztraktra sikerült, és felesleges volt ennyire elválasztani a borítékot a protokolltól, és a RESTful web szoltáltatások esetén a kettő kicsit közelebb esik egymáshoz, így csökken a komlexitás. De ez már egy másik történet…