Tomcat 6 osztálybetöltők és naplózás

Az Apache Tomcat 6.0 implementálja a Servlet 2.5 and JavaServer Pages 2.1 specifikációkat. További újítások:

 • Javított memóriafelhasználás
 • Haladó IO képességek
 • Átalakított fürtözés

Ezen kívül a naplózásban is történtek változások. Az 5.5-ös Tomcat-ben jelent meg a juli csomag, melynek két Java osztálya két Logging API osztályt származtatott le, az egyik a org.apache.juli.ClassLoaderLogManager extends java.util.logging.LogManager, valamint a org.apache.juli.FileHandler extends java.util.logging.Handler. Az első főbb előnye, hogy osztálybetöltőnként lehet konfigurálni a Java Logging API-t, azaz logging.propperties állományt megadni, tehát web-alkalmazásonként külön állományban szabályozható a naplózás. A FileHandler főbb újdonsága, hogy {prefix}.{date}.{suffix} nevű állományhoz adja hozzá a napló bejegyzéseket.Az 5.5-ös osztálybetöltő-hierarchiája a következőképp néz ki:

Tomcat 5.5 osztálybetöltők

Ahol minden alant lévő osztálybetöltő által betöltött osztály hozzáfér a felette lévő osztálybetöltő által betöltött osztályokhoz. A Catalina osztálybetöltő által betöltött osztályokhoz a web-alkalmazások nem férnek hozzá.

A 6-os Tomcat módosított a naplózáson, és az osztálybetöltők hierarchiáján is. Egyrészt a juli csomagban megjelent egy logging csomag is, mely a következő négy osztályt tartalmazza:

 • DirectJDKLog
 • Log
 • LogConfigurationException
 • LogFactory

Ezek valójában a Commons Logging csomag megfelelő osztályai, azzal a különbséggel, hogy egyrészt más a csomag nevük, valamint a Commons Logging-gal ellentétben nem dinamikusan választja ki a konkrét naplózó implementációt, hanem automatikusan a JDK 4-ben bevezetett Java Logging implementációt használja. Az Apache Tomcat minden osztálya így a org.apache.juli.logging.LogFactory osztályt (mely DirectJDKLog osztályt gyárt), és Log interfészt használja. Ezáltal gyorsabb, egyszerűbb, átláthatóbb.

Ahhoz, hogy cseréljük a naplózó implementációt (pl. Java Logging API helyett Log4J-t használjunk), le kell cserélnünk a bin könyvtár tomcat-juli.jar állományát, méghozzá azzal, melyet forrásból, az extras.xml Ant build fájl felhasználásával készíthetünk. Ez letölti a Commons Logging implementációt, mindenhol kicseréli a csomagnevet org.apache.commons-ról org.apache.juli-ra, és így egy olyan könyvtárhoz jutunk, ami már dinamikusan tölti be a megfelelő naplózó implementációt.

Ezzel egyetemben a az osztálybetöltő-hierarchia is változott, egyszerűsödött:

Tomcat 6 osztálybetöltők

Azon kívül hogy a ClassLoaderLogManager osztálybetöltőnként tárolja a logger példányokat, kiegészítette a konfigurálási lehetőségét is a Java Logging API-nak a következőkkel:

 • képes különböző napló bejegyzéseket külön fájlba is kiírni, ezt úgy oldja meg, hogy egy osztályhoz több prefixet is lehet írni
 • logger-hez handler-t lehet megadni a loggerName.handler property beállításával
 • alapértelmezésben a logger nem delegál a szülőjének handler-e felé, ezt állítani a loggerName.useParentHandlers property-vel lehet
 • a root loggernek is lehet megadni handler-t a .handlers property használatával
 • kicseréli a property állományban betöltéskor a ${systemPropertyName} mintákat, a kapcsos zárójelek között megnevezett rendszerváltozók értékeivel

A konfigurációs állományában (/conf/logging.properties) a handler-eket a következőképp lehet megadni:

handlers = 1catalina.org.apache.juli.FileHandler,
2localhost.org.apache.juli.FileHandler,
3manager.org.apache.juli.FileHandler,
4admin.org.apache.juli.FileHandler,
5host-manager.org.apache.juli.FileHandler,
java.util.logging.ConsoleHandler

A ClassLoaderLogManager readConfiguration metódusa ezt úgy oldja fel, hogy az első pontig lévő részt (prefix) levágja (ez csak az egyediséget biztosítja), és a maradék osztályt példányosítja. Persze a további konfigurációt még a prefixszel együtt olvassa be (level, handlers).

A logging.properties-ban root handler-nek a 1catalina.org.apache.juli.FileHandler és a java.util.logging.ConsoleHandler van beállítva. Minden előtte el nem fogott naplózás ide kerül.

A különböző, előre telepített webes alkalmazások (manager, host-manager), valamint később telepíthető alkalmazás (admin) a ServletContext log metódusát hívja, ami a Tomcat alapértelmezett implementációját használja, ami a org.apache.catalina.core.ContainerBase.[engine].[host].[/context] (pl. org.apache.catalina.core.ContainerBase.[Catalina].[localhost].[/manager]) log-gal naplóz. Azon alkalmazások, melyek ugyanezen metódusokat használják naplózásra, ha naplóznak, annak a napló bejegyzéseit a 2localhost.org.apache.juli.FileHandler handler kapja el, ilyen lehet pl. a balancer.