Kérés tárgyának meghatározása és kódolások/ékezetek használata webes alkalmazásoknál

A cikk alapvetően a Servlet API-val kapcsolatos, de hasznos információkat tartalmazhat bármilyen webes keretrendszert használóknak. Az itt leírt dolgokat érdemes kipróbálni, esetleg a kérések, válaszok tartalmát egy HTTP proxy-val megvizsgálni.

Webes alkalmazások készítésekor ritkán van olyan eset, mikor minden URL-t különböző servlet szolgálna ki, és nem kapna az URL-ben különböző járulékos információkat. Emiatt érdemes az URL felépítését kicsit megvizsgálni, és megnézni, hogyan lehet a Servlet API felhasználásával az URL különböző részeit lekérdezni.

A leggyakoribb félreértés az URI, URL és URN közötti különbségekkel kapcsolatban szokott felmerülni. Az URI (Unified Resource Identifier), mely egy egyedi erőforrás azonosító. Az erőforrást lehet azonosítani névvel, elérési helyével vagy mindkettővel. Az URL (Unified Resource Locator) egy olyan URI, ami az erőforrást annak helyével azonosítja, azaz megadja, hogy kell ahhoz hozzáférni. Az URN (Unified Resource Name) szintén egy URI, mely a teljesen egyedi névvel azonosítja az erőforrást, és nem adja meg, hogy hogyan lehet ahhoz hozzáférni. Az URI szintaksztisát az RFC 3986 - Uniform Resource Identifiers Generic Syntax szabvány írja le, de hivatkozik több más szabványra is. Az URI, URL és URN közötti különbségeket a 1.1.3-as fejezet tartalmazza.

A webes alkalmazásokkal a böngészők a HTTP protokollon keresztül kommunikálnak, melyet a RFC 2616 - Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1 szabvány tartalmaz. A lekérdendő erőforrást meg lehet adni abszolút URI-val, mely egy http sémájú URL.

GET http://jtechlog.blogspot.com/2008/13/servlet.html HTTP/1.1

Ennél gyakoribb megoldás, mikor a böngésző a HTTP kérés első sorában csak a host-hoz tartozó abszolút path-t adja meg, és Host nevű HTTP fejlécben adja meg a host-ot, pl.:

GET /2008/13/servlet.html HTTP/1.1
Host: jtechlog.blogspot.com

Ezen definíciókat átfordítva a Servlet API működésére az URL tartalmazza a teljes címet, sémával (protokollal), szervernévvel és porttal, míg az URI csak a szerveren belüli erőforrást azonosítja egyedileg. Mint azt láttuk, a teljes URL ugyan megjelenik a böngésző címsorában, de azt a böngésző általában nem küldi el egyben a webes alkalmazásnak, így nincs olyan metódus, mellyel ezt le lehet kérdezni. A HTTP kérés első sorában lévő értéket a HttpServletRequest interfész getRequestURI() metódusával lehet lekérni, mely a legtöbb esetben nem adja vissza a sémát, a szervernevet és a portot. Ezen értékeket rendben a ServletRequest interfész getScheme(), getServerName() és getServerPort() metódusaival lehet lekérdeni. A teljes URL előállítására a HttpServletRequest interfész getRequestURL() metódusa való, mely a háttérben az előbb említett metódusokat hívja meg, és így állítja össze a végeredményt. Összegezve:

requestURL = scheme + serverName + serverPort + requestURI

Dokumentáció szerint a tényleges, böngészőben megjelenő, és az összeállított URL-ek között minimális különbségek lehetnek, nevezetese, hogy a szóköz %20 helyett + (pluszjel) karakterként jelenik meg. Ezt Tomcat-nél nem tapasztaltam.

Ahogy a requestURI sem, így a requestURL sem tartalmazza a HTTP kérés paramétereit. A kliens oldalról paraméterek két féleképpen jöhetnek. Egyrészt a HTTP kérés törzsében név = érték formátumban, egymástól & karakterrel elválasztva. Másrészt jöhetnek az URL-hez hozzáfűzve is ugyanezen formátumban, ? karakter után. Ha űrlapot használunk POST metódussal, akkor a HTTP kérés törzsében jönnek a paraméterek, GET metódus esetén az URL-ben.

Megjegyzendő, hogy bár így szoktuk használni, és így érkezik be a HTML form-okról, nem kötelező a paramétereknek ezt a formátumot használniuk.

A requestURI is három részből áll. Egyrészt áll a web alkalmazást a szerveren belül egyedileg azonosító contextPath-ból. Ebből kiemelt a root contextPath, mely a szerver gyökerére vonatkozó kéréseket szolgálja ki. Áll a servletPath-ból, mely az adott web alkalmazáson belül a servlet-et jelöli (egy servlet több path-t is kiszolgálhat). Valamint az un. extra útinformációból (pathInfo), mely még a CGI-s időkből maradt ránk. A Servlet API-ból úgy kezelhetjük ezt, ha a servlet-ünket nem egy konkrét URL-re map-peljük rá, hanem wildcard karaktert alkalmazunk. Pl., nézzük a következő web.xml részletet.

<servlet>
  <servlet-name>MyServlet</servlet-name>
  <servlet-class>jtechlog.MyServlet</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
  <servlet-name>MyServlet</servlet-name>
  <url-pattern>/MyServlet/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

Ekkor a MyServlet nem csak a /MyServlet kérést fogja megkapni, hanem pl. a /MyServlet/jtechlog/servlet.html-re vonatkozó kérést is, és ebben az esetben a servletPath a /MyServlet lesz, míg a pathInfo a /jtechlog/servlet.html. A három érték lekérdezhető a HttpServletRequest interfész getContextPath, getServletPath és getPathInfo metódusaival. A pathInfo eredetileg arra volt használatos, hogy a fájlrendszerben lévő állományokat egy servlet szolgálja ki, így meghívva a getPathTranslated metódust visszaad egy abszolút fájl elérést, a pathInfo-t, mint relatív útvonalat véve a web alkalmazásunk főkönyvtárához képest. Amennyiben ez utóbbi nem érhető el, pl. az alkalmazás WAR-ból fut, null-t ad vissza.

Milyen kódolásokat kell használnunk ilyen környezetben?

Az első, és legegyszerűbb kódolás a HttpServletResponse encodeRedirectURL és encodeURL metódusa. Ezen metódusok valók arra, hogy a paraméterként megadott URL-hez abban az esetben, ha a kliens böngésző nem támogatja a sütik használatát (nem képes, vagy ki van kapcsolva), hozzáfűzze a session azonosítót. Így ilyen böngésző esetén a session követés csak abban az esetben fog működni, ha az URL-t így kódoljuk. Az encodeRedirectURL metódust csak akkor használjuk, ha a response.sendRedirect metódust akarjuk alkalmazni, ugyanis ebben az esetben a kódolás lehet, hogy másképp történik. Ha JSP-ben használunk URL-eket, akkor a JSTL core taglib-jének url tag-jét használjuk erre a célra.

Ennél bonyolultabb annak biztosítása, hogy a speciális és az ékezetes karakterek jól jelenjenek meg, illetve jól kerüljenek bevitelre. A kezelésüket is megjelenítés és bevitel szerint csoportosítjuk.

Amennyiben ékezetes karaktereket szeretnénk használni, javasolt az UTF-8 character set használata, hiszen ez egy unicode alapú kódolás, változó hosszon, maximum 6 byte-on. A 7 bites ASCII karakterek kódja ugyanaz, azaz egy byte, míg az európai ékezetes karaktereket 2 byte-on kódolja.

Amennyiben előállt az ékezetes szöveg, és a böngészőnek küldjük, ennek kódolását a Content-Type HTTP fejlécben kell megadni. Ennek beállítása történhet servlet-ből, vagy JSP direktívával, mint ahogy a következő sorok mutatják.

``` {.brush: .java} response.setContentType(“text/html;charset=UTF-8”);

<%@page contentType=”text/html” pageEncoding=”UTF-8”%> ```

Régebbi böngészők közül sok úgy értelmezte, ha nem volt küldve character set, hogy akkor azt a böngészőnek kell kitalálnia. Ez kivédhető, hogy ISO-8859-1 character set esetén is küldjük azt a Content-Type fejlécben.

Ékezetes karaktereket lehetőleg adatbázisból, properties állományból, vagy külső erőforrásból vegyünk csak.

Itt jegyzem meg, hogy egy Properties objektumot az 1.4-es Java-ig bezárólag csak egyszerű properties állományból lehetett betölteni, ami csak ISO 8859-1 kódolású lehet. Más kódolású állományból ilyent készíteni a native2ascii programmal lehetséges, ahol a speciális karakterek unicode escape szekvenciával lesznek kódolva. Az 5.0-ás Java-ban megjelent, hogy a Properties objektumot már XML állományból is be lehet tölteni, itt bármilyen kódolás használható. A 6-os Java-ban a Properties osztálynak megjelent a load(Reader) metódusa is, melyel bármilyen kódolású properties állományt be lehet tölteni.

Nagyon távol tartanék mindenkit attól, hogy a forráskódban ékezetes karaktereket használjon. Amennyiben mégis, itt is javasolt az UTF-8 használata, de ekkor a fordítónak meg kell mondani, hogy a forrás állományok kódolása milyen. Ezt a -encoding utf8 parancssori paraméterrel kell megadni. Fontos, hogy ilyenkor figyeljünk oda, hogy a szövegszerkesztőnk nehogy odaírja a BOM (byte order mark) karaktereket a szöveges állományunk elejére, mert a fordító hibát fog jelezni (a Windows Notepad pl. odaírja).

Ennél bonyolultabb a speciális és ékezetes karakterek fogadása. Amennyiben ilyeneket akarunk átvinni, URL kódolást kell alkalmaznunk. Ennek neve Percent-encoding, azaz százalékjellel történő kódolás, vagy ismert URL encoding, azaz URL kódolás néven is (ez utóbbit fogom használni). Ezt is az említett RFC 3986 írja le. Lényege, hogy bizonyos karaktereket változatlanul hagy, bizonyos speciális karaktereket pedig egy százalékjellel és egy kétjegyű hexadecimális számmal ír le. Később alkalmassá tették bináris adatok átvitelére is, ahol egy bájtot a % jel utánis hexadecimális értékével reprezentálnak.

Amennyiben mi állítunk elő olyan linket, mely ilyen karaktereket tartalmaz, nekünk kell az URL-t kódolnunk. Amennyiben viszont egy form-on használunk ékezetes karaktereket, a böngésző automatikusan kódolja azokat. A szerver oldalon ennek megfelelően dekódolásnak kell következnie.

Ebből következik, ha speciális karaktereket akarunk átküldeni, egyszer URL-ben, egyszer pl. form hidden field-ben, akkor nekünk kell arra figyelnünk, hogy URL esetén manuálisan kódoljuk, form esetén ne kódoljuk az átküldendő karaktereket. (A legjobb persze, ha nem akarunk speciális karaktereket átvinni.)

A manuális kódolást az URLEncoder.encode és a manuális dekódolást az URLDecoder.decode metódusokkal tudunk végezni. Ez elvégzi a kódolást application/x-www-form-urlencoded MIME formátumra, és vissza, melyet a HTML szabvány tartalmaz. Ennek külön érdekessége, hogy ez különbözik az URL kódolás szabványától, ami azt írja, hogy a szóköz karaktert %20 karaktersorra kell leképezni, nem pedig + (plusz) jelre (ezt az magyarázza, hogy az application/x-www-form-urlencoded az URL kódolás egy korai verziójából származott le). Amennyiben szabályos kódolást akarunk, használjuk az URI osztályt, és annak toURL() metódusát.

Az ékezetes karaktereknek a bájt kódja kerül átküldésre, viszont a nehézség az, hogy a böngésző nem küldi át, hogy az adott bájt sorozat milyen character set-en (pl. UTF-8-on) értelmezett. Ezért az ékezetes karakterek kezelésére a Servlet API automatizmust sem tartalmaz, nekünk kell azt biztosítani.

A beérkező adatok kódolását és dekódolását is két csoportra kell osztani. Egyrészt az URL-ben érkező szövegek, másrészt a HTTP kérés törzsében érkező paraméterek.

A böngésző általában az ékezetes karaktereket abban a character set-ben küldi el, ahogyan a választ is kapta. Így érdemes úgy írni az alkalmazásainkat, hogy a böngésző felé küldött szövegek, és a böngésző felől érkező szövegek is UTF-8 character set-ben legyenek.

Az URL-ben érkező szöveget a konténer dekódolja. Tomcat esetén ez a server.xml-ben konfigurálható a connector-nál kell beírni a URIEncoding=”utf-8” paramétert. Amennyiben ilyent nem adunk meg, a dekódolás a ISO-8859-1 karakter set-tel történik.

Bizonyos metódusok elvégzik a dekódolást, de bizonyos metódusok nem. Lássuk:

getRequestURI nincs dekódolás getContextPath nincs dekódolás getServletPath van dekódolás getPathInfo van dekódolás

Emiatt a következő képlet írható fel:

dekódolt(getRequestURI) = dekódolt(getContextPath) + getServletPath + getPathInfo

A paramétereket két csoportra oszthatjuk: az URL-ben és a HTTP törzsben érkező paraméterekre.

Az URL-ben érkező paramétereket lekérdezni a HttpServletRequest interfész getQueryString metódusával lehet, mely nem végez dekódolást, gyakorlatilag a kérdőjel utáni szöveget kapjuk vissza. A getParameter és hasonló metódusok meghívásakor ezt dekódolja a konténer a connector beállításai alapján.

A HTTP törzsben érkező paramétereket is alapértelmezetten a ISO-8859-1 karakter set-tel dekódolja, és ha ezt módosítani akarjuk, akkor be kell állítanunk a HTTP kérés karakter set-jét a HttpServletRequest setCharacterEncoding metódusával. Megjegyzendő, hogy ez csak Servlet 2.4+ konténereknél használható. Valamint az első paraméter kiolvasás, vagy a getReader által visszaadott Reader-ből való olvasás előtt kell meghívni, különben nem lesz hatása.

Hogy ezt ne kelljen minden egyes servlet elejére beírni, gyakran alkalmazott módszer egy servlet filter alkalmazása, mely minden kérésre meghívja az előbb említett metódust. A Spring alapban tartalmazza ezt az osztályt org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter néven, melynek encoding init paraméterben kell megadni a kódolást. Ez az osztály az org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter leszármazottja, mely a request scope-ban egy változó elhelyezésével biztosítja, hogy kérésenként csak egyszer legyen meghívva.

A HttpServletRequest setCharacterEncoding metódusával biztosítjuk tehát azt, hogy a dekódolás a getParameter és társai metódusok segítségével milyen character set-tel történjen.

A org.apache.catalina.util.RequestUtil osztályt érdemes olvasgatni az URL dekódolással, valamint a paraméterek feldolgozásával kapcsolatban.

Összefoglalásképp:

  • Ha mi magunk állítunk össze link-et használjuk az encodeRedirectURL és encodeURL metódusokat a session követés érdekében.
  • Ha mi magunk állítunk össze paramétert, akkor URL-ben mi gondoskodjunk annak kódolásáról, form esetén a böngésző elvégzi helyettünk.
  • Állítsuk be, hogy a konténer milyen kódolás alapján dekódolja az URL-eket. Tomcat esetén URIEncoding paramétere a Connector konfigurációnak.
  • Használjunk CharacterEncodingFilter-t a form-ról érkező ékezetes szövegek helyes dekódolásához.

Amennyiben bináris adatot szeretnénk URL-ben, vagy form-ban átvinni, figyelni kell arra, hogy URL-ben kell kódolást végeznünk, form-ban nem. Ezt kikerülhetjük úgy is, hogy más kódolást alkalmazunk, melynek kimenete nem tartalmaz speciális karaktereket. Sajnos a Base64 nem alkalmas erre, mivel a kódolt szöveg tartalmaz olyan karaktert, melynek URL-ben speciális jelentése lehet. Alkalmazhatjuk ehelyett egy speciális típusát, a Base64u-t, mely kimenetében nem szerepelhet + / és = jel.