JNDI nevek Tomcat alatt

Egy új projekt létrehozásakor a következő irányelveket próbálom megvalósítani:

 • Az alkalmazás az verziókezelőből (már kizárólag Subversion) checkout-olva azonnal fordítható legyen, lehetőleg platformfüggetlen módon, parancssorból. Erre gyakran lehet szükség, ha csak aprót akarunk változtatni, és nem akarjuk elindítani az IDE-t, vagy egy szerver áll rendelkezésünkre grafikus felület nélkül. Jól jöhet continous integration esetén is.
 • Az alkalmazás fejlesztéséhez a lehető leggyorsabban hozzá lehessen kezdeni, azaz a checkout-olt projekt azonnal megnyitható, és futtatható legyen legalább egy fejlesztőeszközben. Ez jól jön, ha új fejlesztő áll csatasorba, vagy gép újrainstallálása után.
 • A projektet úgy elkészíteni, hogy fejlesztőeszköz független legyen sokkal kisebb rossz, mint egy fejlesztőt egy általa nem preferált IDE-re kényszeríteni.
 • Lehetőleg ugyanazon állományt lehessen telepíteni a különböző környezetekre, pl. fejlesztői, teszt és éles. A környezetfüggő beállítások az alkalmazáson kívül helyezkedjenek el. Ezzel kivédhető az, hogy különböző build folyamataink legyenek a különböző környezetekre, vagy a build után kelljen az alkalmazást még módosítanunk.

Egyszerű követelményeknek tűnnek, mégis gyakran látok ellenpéldát:

 • Sajnos több helyen még nem ismerik a verziókezelő fogalmát, a kódbázis még mindig megosztott könyvtárban tárolt.
 • Az alkalmazásnak rengeteg külső függősége van. Volt, ahol egy fejlesztő munkába állása, fejlesztői környezetének kialakítása több napot (!) vett igénybe, a gép beszerzésétől kezdve a különböző környezetek hozzáférésének megszerzéséig. A különböző “middleware” szoftverek felinstallálásával is rengeteg idő mehet el.
 • A fejlesztés fejlesztőeszközhöz van kötve.
 • A build folyamat vagy elágazik, vagy a build előtt figyelni kell arra, hogy a beállítások megfelelőek legyenek az adott környezetre, és úgy fusson le a build folyamat.
 • Az alkalmazáson a build folyamat után a fejlesztőnek, rosszabb esetben az adminisztrátornak még módosítania kell, pl. a WAR, EAR állományban lévő properties állományt (!) kell szerkesztgetni.

Szerencsére a célkitűzések megvalósítására a NetBeans fejlesztőeszköz, az Ant build tool és a Tomcat konténer elegendő megoldást biztosít.

 • A NetBeans build folyamata Ant alapú, így ugyanaz a folyamat fut le fejlesztéskor az alkalmazás IDE-n belüli futtatásakor és build kiadáskor is.
 • A build kiadása fejlesztőeszközből és parancssorból is történhet.
 • A NetBeans a 6.1-től kezdve lehet könyvtárakat és JAR állományokat abszolút és relatív útvonallal is megadni. Az előző verziókban ugyan abszolút névvel tárolta, de ha a verziókezelőbe nincs betéve a nbproject\private könyvtára (ez frissebbnél is javasolt), akkor relatív nevekkel próbálkozik, és a build folyamat menni fog parancssorból is.
 • A NetBeans projekt szerkezete nem elvarázsolt, az Eclipse meg kellően konfigurálható ahhoz, hogy ezt betöltse.
 • A Tomcat is tartalmaz egy csak olvasható JNDI InitialContext implementációt, melynek segítségével a web alkalmazásonként definiált JNDI fához tudunk hozzáférni. Erről fog szólni ez a poszt.

Sajnos sok projektben, de az Interneten található példa alkalmazásokban is gyakran látom, hogy az alkalmazások, a környezeti beállításokat, és a erőforrásokat az alkalmazáson belüli properties, vagy XML konfigurációs állományokban tárolják. Így minden telepítés előtt gondoskodni kell arról, hogy azok megfelelően át legyenek írva. Ilyenek pl. adatbázis hozzáférések (pl. jdbc.properties), vagy elérési útvonalak, beégetett e-mail címek, stb. Ennek kivédésére támogatja a Java EE szabvány annyira a névszolgáltatásokat, a JNDI használatát. De nem csak alkalmazásszerverekben, hanem a közkedvelt Tomcat web konténerben is elérhető ez a szolgáltatás. Tegyük fel, hogy szükségünk van egy adatbázis kapcsolatra, egy kapcsolatra a mail server felé, és egy elérési útvonalra. Ezeket ne az alkalmazásunkba konfiguráljuk, hanem az alkalmazáson kívül, a web konténerben. Ezt a $CATALINA_BASE/conf/server.xml állományban a <GlobalNamingResources> XML elem alatt tudjuk megtenni, a következőképpen. A példában nézzük, hogy kell egy MySQL adatbázishoz kapcsolódni.

<Resource name="JTechLogDS" auth="Container" type="javax.sql.DataSource"
    maxActive="100" maxIdle="30" maxWait="10000"
    username="jtechlog" password="jtechlog12" driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
    url="jdbc:mysql://localhost:3306/jtechlog?autoReconnect=true"/>

<Resource name="JTechLogMailSession" auth="Container" type="javax.mail.Session" mail.smtp.host="mail.jtechlog.hu" />

<Environment name="JTechLogPath" type="java.lang.String" value="/opt/jtechlog" />

Ekkor ezek a nevek még csak globálisan vannak definiálva, ahhoz, hogy ezek a webes komponensekből (pl. Servlet, JSP) is lokális névvel elérhetőek legyenek, vagy az alkalmazás META-INF könyvtárában lévő Tomcat specifikus context.xml konfigurációs állományban kell ezeket definiálni, vagy a web.xml-ben kell ezeket megadni. Nézzük először az első megoldást:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Context path="/jtechlog" >
<ResourceLink global="JTechLogDS" name="jdbc/JTechLogLocalDS" type="javax.sql.DataSource"/>
<ResourceLink global="JTechLogMailSession" name="mail/JTechLogLocalMailSession" type="javax.mail.Session"/>
<ResourceLink global="JTechLogPath" name="JTechLogLocalPath" type="java.lang.String"/>
</Context>

Ezzel ekvivalens megoldás, ha a logikai neveket a WEB-INF/web.xml állományunkban definiáljuk a resource-ref XML elem alatt.

Az így, a JNDI-be regisztrált objektumokhoz Java-ból a következő módon tudunk hozzáférni:

Context ctx = new InitialContext();

DataSource ds = (DataSource) ctx.lookup("java:comp/env/jdbc/JTechLogLocalDS");

Connection conn = ds.getConnection();

Session mailSession = (Session) ctx.lookup("java:comp/env/mail/JTechLogLocalMailSession");

String path = (String) ctx.lookup("java:comp/env/JTechLogLocalPath");

Látható, hogy a forráskódban a logikai neveket definiáljuk, a web konténer server.xml fájljába a konkrét értékeket, és az alkalmazásban szereplő context.xml konfigurációs állományban kötjük össze ezeket. A lokális nevek elé mindig elé kell írni az ENC előtagot, a java:comp/env szöveget. A resource-ref használatakor a res-ref-name elemben ezt nem kell kiírni, a konténer automatikusan elé teszi.

Ezáltal megoldottuk azt, hogy mivel különböző környezetekben a Tomcat server.xml állománya más konfigurációkat tartalmaz, az alkalmazásunkat nem kell módosítani, és az összes környezetre telepíthető lesz.

A DataSource objektum egy factory, mely az adatbázishoz való kapcsolódás paramétereit tartalmazza, és Connection objektumokat gyárt a getConnection metódusának meghívásakor. Ez meg lehet valósítani úgy is, hogy a kapcsolatokat egy példányfarmon (connection pool) tárolja, valamint úgy is, hogy a visszaadott kapcsolat részt vehessen elosztott tranzakcióban. Az adatbázis hozzáférésnek ez a preferált módja szemben a DriverManager használatával. A példában láttuk, hogy mail session-t, String-et lehetett tárolni, de lehetőség van egyéb egyszerű osztály példányainak ilyen módon való konfigurálására, JMS erőforrások definiálására, sőt saját objektum példányokat gyártó factory-kat is implementálhatunk.

Link: Tomcat 6.0 JNDI Resources HOW-TO.