Code coverage

A code coverage (lefedettség mérés) egy olyan technika, mellyel az mérhető, hogy a kód mely részei futottak le. Tesztelésnél alkalmazzák, ahol összehasonlítják a forráskódot, valamint azt, hogy egy konkrét teszt készlet (test suite) végrehajtása során ténylegesen a kód mely sorai futottak le. Emiatt a white box tesztelés egy formája.

A code coverage célja olyan kódrészletek megtalálása, melyekre a teszt során nem került a vezérlés, valamint pl. olyan feltételek kiválasztásra, melyeknek csak egyik ága futott le.

Általában százalékban szokták megadni, ami kifejezi a tesztelt és az összes kódsor viszonyát.

Elvileg ideális az lenne, hogy újrafuttatható teszt eseteket implementálunk (netalán már a funkcionalitás implementálása előtt - lsd. test driven development), közben beállítunk egy code coverage eszközt, és a teszt esetekkel megpróbáljuk az összes kódsort tesztelni, így 100%-os lefedettséget teljesíteni. Én személy szerint valódi projektben nehezen tudok elképzelni ilyent, és ettől óva is intenék mindenkit, a következő okok miatt:

 • Nagyon időigényes, így projekt költségét nagymértékben megnövelheti
 • Rettentő fárasztó, unalmas, abszolút nem kreatív munka ilyen teszt eseteket írni, ilyen mennyiségben, amit a fejlesztők nagyon nem szeretnek
 • A code coverage nem mutatja ki a hiányzó funkciókat
 • Teljes lefedettség esetén sem biztosítható a hibamentes működés

Javaslom ezt is egy eszközként használni a többi között, mely segíthet a tesztelésben, rámutathat a hibákra, de meg kell találni az arany középutat. Ne próbáljunk meg teljes lefedettséget elérni, sőt egy viszonylag jó lefedettséget is csak fokozatosan érjünk el. Nagyon fontos, hogy amennyiben találtunk egy nagyobb kódrészletet, amit nem teszteltünk, akkor ne egy olyan teszt metódust írjunk, ami leteszteli az adott kódrészletet, hanem lépjünk háta egyet, és próbáljuk meg azt az üzleti igényt megfogalmazni, melyet az adott kódrészlet valósítana meg, és azt teszteljük. Ezáltal elkerülhetjük, hogy fogalom nélkül, csak az adott metódust teszteljük le attól függetlenül, hogy vajon hol is helyezkedik el a rendszerben, milyen nagyobb funkciónak a része.

Azon projektekben, ahol nem alkalmazunk automatikus unit teszteket, ott is jól tud jönni. Ha a tesztelést manuálisan végzik, külön erre delegált szakemberek, akkor is hasznos lehet. A teszt eseteket ekkor is írjuk le (Word dokumentumban, Excel táblázatban strukturáltan, de vannak erre külön eszközök). Javasolt, hogy az első pár teszt esetet a fejlesztő írja le, egy gyors kódpásztázás alapján a főbb elágazásokat, képernyőket figyelembe véve (white box). Utána a manuális tesztelők hajtsák végre a teszt eseteket, majd a fejlesztő nézze meg, hogy mely kódsorok maradtak ki. Ezután a kód alapján vissza kell fejteni azon funkcionalitásokat (nem metódusokat, kódrészleteket!), melyek tesztelése részleges, netalántán teljesen kimaradt. Ez alapján lehet továbbfejleszteni a teszt eseteket. A ciklust megismételve (mondjuk új release-enként) így előbb utóbb egy jó lefedettséget produkáló teszt forgatókönyv jön létre. Természetesen a teszt forgatókönyvet a manuális tesztelést végzők is módosíthatják, pontosíthatják, kiegészíthetik a felhasználói követelmények alapján.

Hasznos lehet még, hogy nem csak az aktuális lefedettséget vesszük figyelembe, hanem a trendeket is nyomon követjük. Ha nagymértékben csökken a lefedettség, az arra utalhat, hogy a rendszerbe újabb funkciók kerültek be, de új teszt esetek nem készültek, esetleg néhány teszt eset futtatása kimaradt.

Több mérőszámot is definiáltak, bizonyos mérőszámok csak Java környezetben értelmezettek:

 • Class coverage: mely osztályok vettek részt a futásban
 • Method coverage: mely metódusok lettek meghívva
 • Statement coverage: mely kódsorok futottak le, akár metódus, osztály és package szinten aggergálva
 • Block coverage: itt nem kódsorok, hanem blokkok az alapegységek
 • Decision coverage (vagy ismert Branch coverage néven is): elágazás esetén minden ág lefutott-e
 • Path coverage: minden lehetséges lefutási útvonal lefutott-e
 • stb.

A különböző eszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vehetjük figyelembe:

 • Mennyire integrált egy fejlesztőeszközzel
 • Mennyire integrált egy build tool-lal (pl. Ant, Maven)
 • Milyen kimeneti formátumokat támogat (XML, HTML elvárt), és azok milyen minőségűek, könnyen navigálhatóak
 • Mennyire támogatja a trendek figyelését
 • Ki lehet-e zárni bizonyos kódrészleteket (pl. 3rd party library-k)

Az eszközök megvalósítása is eltérő lehet. Egyrészt módosíthatják a forráskódot, amit a fordító lefordít, vagy a már lefordított bájtkódot matatják (instumentation). Az utóbbi történhet build time-ban, vagy akár futás közben speciális classloader segítségével.

Vigyázzunk, hogy a code coverage megnövelheti mind a processzorterhelést, mind a memóriaigényt. Emiatt javasolt csak teszt környezetben használni, és ott sem terheléses teszt közben. Az előbbi miatt lehet az is, hogy bizonyos párhuzamossági, vagy real time rendszerben jelentkező hibák elő sem jönnek tesztelés közben. Az Atlassian Clover egy remek, ám kereskedelmi termék. Nagyon jó felülettel, rengeteg funkcióval rendelkezik, integrálható a JUnit-tal, és Eclipse és IntelliJ IDEA plugin is van hozzá. A NetBeans Unit Tests Code Coverage Plugin egy ígéretes eszköz, mely a NetBeans-be épül be, de sajnos egyelőre csak a unit tesztek és az egyszerű alkalmazásokat tudja követni, webes alkalmazásokat még nem. A két leggyakrabban említett nyílt forráskódú, ingyenes egyköz a Cobertura és az Emma. Az előbbi talán könnyebben emészthető riportot generál, míg az utóbbi több funkcióval rendelkezik (pl. class, method, block coverage, runtime instrumentation, adatok JVM leállítása nélküli mentése vagy törlése, stb.)

Nézzük, hogy hogyan is kell a Cobertura-t beállítani egy egyszerű webes alkalmazáshoz, NetBeans esetében. Az alapvető elvárás az volt, hogy minden fejlesztő számára minimális konfigurációval beüzemelhető lehessen.

Ehhez egyrészt a projekt lib könyvtárába másoltam a Cobertura számára nélkülözhetetlen jar állományokat (asm-3.0.jar, asm-tree-3.0.jar, jakarta-oro-2.0.8.jar, log4j-1.2.9.jar), valamint a következőket adtam hozzá a NetBeans által generált build.xml-hez.

<loadproperties srcFile="build.properties"/>

<path id="cobertura.classpath">
  <fileset dir="lib/cobertura/">
    <include name="*.jar" />
  </fileset>
</path>

<taskdef classpathref="cobertura.classpath"
 resource="tasks.properties" />

<target name="cobertura-instrument" if="cobertura.instrument">
  <cobertura-instrument todir="build/web/WEB-INF/classes">
    <fileset dir="build/web/WEB-INF/classes">
      <include name="**/*.class" />
    </fileset>
  </cobertura-instrument>
</target>

<target name="-pre-dist" depends="cobertura-instrument" />

<target name="report">
  <cobertura-report format="html" destdir="dist/coverage"
  srcdir="src/java"/>
</target>

Ez a részlet betölti a build.properties állományt, és ha abban szerepel a cobertura.instrument property, akkor instrumentálni (statikust, azaz build idejűt támogat) fogja a class állományokat. Így ezen property megjegyzésbe helyezésével egyszerűen kikapcsolható. Mivel a -pre-dist előfeltétele a cobertura-instrument task futtatása, a war állomány becsomagolása előtt fogja a class állományokat módosítani. A futtatáshoz a Coberturá-hoz szükséges JAR állományokat a konténer, NetBeans esetén pl. a Tomcat classpath-jában kell elhelyezni (lib könyvtár), és nem a war állományban. A projektet fordítva a projekt gyökerében azonnal létre fog jönni egy cobertura.ser állomány, melyet az instrumentálás hoz létre. Fontos, hogy a futás közben is ezt a ser állományt kell használni, ehhez a Tomcat-nek adjuk meg a következő kapcsolót -Dnet.sourceforge.cobertura.datafile=${basedir}/cobertura.ser a Tools/Servers ablak Platform fülén a VM Options mezőbe. A ${basedir} a projektünk könyvtárát jelenti, ahol az előbb létrejött a ser állomány. Amennyiben nem így teszünk, a riportban 0%, 100% vagy na értékek fognak szerepelni. Fontos, hogy ahhoz, hogy a code coverage információk ki legyenek írva lemezre, le kell állítani a konténert. Ez után már futtathatjuk is a report task-ot, mely a dist könyvtárban létrehoz egy html jelentést, a Cobertura honlapján található példához hasonlót.

A Cobertura-nak ezen kívül több funkciója is van: használható parancssorból, képes XML kimenet generálására, képes WAR, JAR instrumentálására, osztályok minta szerinti kihagyására, különböző ser fájlok összefésülésére, valamint threshold értékek megadására (melyek túllépése leállítja a build folyamatot).

A riportban megjelenik a cyclomatic complexity is. Ez egy mérőszám, melyet statikus kódelemzéssel meg lehet állapítani, és gyakorlatilag a program bonyolultságát méri. Szokás McCabe számnak is nevezni a feltalálójáról, aki 1976-ban publikálta. Ez a szám meghatározza egy programon belül a lineárisan független futási ágak számát. Gyakorlatilag egy gráfon dolgozik, ahol a csomópontok a programutasítások, és két csomópont akkor van irányítottan összekötve, ha az egyik utasítás futás közben követheti a másikat. Ennek a formális definíciója: M = E − N + 2P, ahol M a cyclomatic complexity, az E az élek száma, az N a csomópontok száma, és a P a maximális kapcsolódó algráfok száma. Ez egyszerűbben is meghatározható, méghozzá úgy, hogy meg kell számolni a zárt körök számát, és hozzáadni a kilépési pontok számát.

Egy Java metódusban össze kell számolni a program lefutását módosító elemeket, és hozzáadni egyet. Ilyenek: return, if, else, case, default, for, while, do-while, break, continue, &&, ||, ?:, catch, finally, throw vagy throws, thread start().

A cyclomatic complexity gyakorlatban egy metódus komplexitását adja meg. Minél bonyolultabb, annál nehezebb megérteni és karbantartani. Kb. 10-es komplexitás a max, amit még érdemes használni.

Azért szerepel gyakran a code coverage eszközökben, mert ez a szám adja meg azon teszt esetek számát is, melyekkel az összes lehetséges lefutási módot tesztelni lehet. Más statikus elemző eszközök is tudnak ilyent számolni, mint pl. a PMD.

Abban az esetben, ha elértük a cyclomatic complexity határát, és csökkenteni akarjuk, akkor forduljunk a refactoring-hoz, melynek első lépése egy teszt eset gyártása. Utána vagy csökkentsük a bonyolultságát, vagy vezessünk be új, beszédes nevű metódusokat. A funkcionalitást ne módosítsuk. A refactoring után ezt az előbb megírt teszt esettel ellenőrizhetjük.