Szöveg generálás

Lehet olyan eset, mikor egy weboldalnak nem kell dinamikusnak lennie, egyszerűen elegendő, ha dinamikusan generáljuk a statikus HTML oldalakat. Ez lehet egyszerű eset, mikor csak nem akarunk HTML kódot ismételni, és ezért a fejlécet, láblécet külön állományba tesszük ki, mert gyakrabban változik (persze ha a webszerverünk ismeri a server side include-ot, az is jó választás lehet, de abban az esetben az összeállt oldalt csak a webszerveren tudjuk megnézni). Ezt használom például a honlapom előállításakor, valamint több felhasználói interfész prototípust is így készítettem. Gondoljuk el, elkészítjük a HTML terveket, majd a felhasználó a menüben kér egy módosítást. Persze ez is kikerülhető, ha már rögvest egy dinamikus prototípust állítunk össze (pl. kizárólag JSP alapokon), de ahhoz már környezet kell, valamint kicsit több munkabefektetés, és nem lehet az egészet egy ZIP állományban átküldeni. Ezzel megoldhatóak apróbb trükkök is, pl. lapozás, de akár bizonyos tartalmak esetén adatbázisból való kiolvasás.

Ennek egy továbbgondolt változata, a statikus HTML tartalom dinamikus előállításának, hogy egy CMS-be visszük fel a tartalmat, ami viszonylag ritkán változik, és az generál ki statikus tartalmat. Akár több formátumban is. Az Atlassian Confluence nagyvállalati wiki pl. képes HTML vagy PDF exportra is. Használható belső szerkesztőségi rendszernek, és a tartalmat módosítás esetén elegendő kipublikálni a webszerverre. Ekkor a szerveren egy webszerveren kívül semmilyen más szoftvert nem kell telepíteni, üzemeltetni, kevéssé terheli az erőforrásokat, stb.

Szóval gondoljuk meg, ha ritkán változó tartalmunk van, nem érdemes-e dinamikus forrásból időnként kigenerálni, és azt publikálni.

Ennek megvalósítására kitűnő eszköz lehet a Apache Texen, mely a Velocity projekt része. Valójában egy nagyon egyszerű Ant task, mely a Velocity-t hívja szöveg generálására. Persze nem csak HTML tartalom kigenerálására használható, hanem bármilyen, sablon alapú szövegre. Pl. ezt használja a Turbine web framework Torque ORM része SQL és a mapping file kigenerálására. De generálhatunk vele XML-t, Java forráskódot, így akár egy MDA keretrendszerbe is beilleszthető lenne, stb.

Példa projekt megtalálható a GitHub-on. Ez nem Ant projekt, hanem Maven projekt, mely Antot hív.

A Texent egy control template irányítja, amiben a Velocity nyelvén kell leírnunk, hogy hogyan is történjen a generálás. Ez tipikusan végigmegy a szintén Velocity nyelvén írt sablon állományokon (egyen akár többször is), és kigenerálja a szöveges állományokat. A Velocity contextbe több segédobjektumot is elhelyezésre kerül, pl. a generálást végző Generator objektumot, az output könyvtár nevét, egy szövegműveletekre használható StringUtils példányt, fájlműveletekre használható FileUtil példányt, vagy property-k kezelésére való PropertiesUtil példányt. A Velocity nyelve azért alkalmas különösen erre, mert a context-be rakott objektumokat nem csak olvasni tudjuk, hanem tetszőleges metódusukat is meg tudjuk hívni (szemben pl. a JSP-vel).

Egy példa Velocity vezérlő állomány lehet a következő:

Generating mockups for templates in $generator.getTemplatePath() directory.

#foreach ($file in $files.file($generator.getTemplatePath()).list())
 #if ($file.endsWith(".htm") || $file.endsWith(".html"))
Generating file to $file template.
  $generator.parse($file, "UTF-8", $file, "UTF-8", null, null)
 #end
#end

Az állomány végigmegy a sablonokat tartalmazó könyvtár összes állományán, és ha htm vagy html kiterjesztésre végződik, akkor végrehajtja azokat (látszik, hogy itt kell a kódolást is megadni). A generálás kimenete egy riport lesz, mely ezen vezérlő állomány alapján keletkezik.

A Texent futtatni Anttal lehetséges, melynek egy példa build.xml állománya:

<project name="generator" default="gen" basedir=".">

 <path id="classpath">
  <fileset dir="lib" includes="*.jar"/>
 </path>

 <taskdef name="texen"
  classname="org.apache.texen.ant.TexenTask"
  classpathref="classpath"/>

 <target name="gen">
  <texen controlTemplate="control.vm"
     outputDirectory="build"
     templatePath="templates"  
     outputFile="generation.report"
     outputEncoding="UTF-8" inputEncoding="UTF-8"/>
 </target>
</project>

Ekkor a Texenhez szükséges JAR-okat a lib könyvtárban helyezzük el (commons-collections, commons-lang, texen, velocity). A templates könyvtárban kell elhelyezni a control.vm állományt és a HTML sablonokat is. Az állományokat, és a riportot tartalmazó (generation.report) állományt a build könyvtárban fogja elhelyezni. Figyeljük meg, hogy itt adható meg a kódolás is. A következő példa egy egyszerű sablon állományt mutat, mely beemeli a fejlécet és láblécet:

<html>
 <body>
  #parse('header.vm')
  Content.
 </body>
</html>

Amennyiben személyre akarjuk szabni a Texent, a org.apache.texen.ant.TexenTask Ant taskot kell leszármaztatnunk, és a populateInitialContext metódusát implementálnunk. Ennek a metódusnak a feladata a Velocity context feltöltése. Ide akár egyszerű szöveg konstruálásától kezdve adatbázisból való lekérdezéséig bármit implementálhatunk. Példánkban írjuk ki magyar formátumban a generálás dátumát. A szükséges Java osztályt a következő kódrészlet mutatja:

package jtechlog.mytexentask;

import java.util.Date;
import java.util.Locale;
import java.text.DateFormat;
import java.text.SimpleDateFormat;
import org.apache.texen.ant.TexenTask;
import org.apache.velocity.context.Context;

public class MyTexenTask extends TexenTask {

private static final String FORMAT = "yyyy MMMM dd. hh:mm";

private static final Locale HU = new Locale("hu", "HU");

  protected void populateInitialContext(Context context)
                 throws Exception {
    DateFormat df = new SimpleDateFormat(FORMAT, HU);
  context.put("dateOfGeneration", df.format(new Date()));
  }

}

Ez a dateOfGeneration névvel fog betenni egy String objektumot a contextbe. Ahhoz, hogy ebből egy Ant task legyen, használjuk az Ant 1.7-től rendelkezésre álló antlib lehetőséget, a jtechlog.mytexentask package-ben hozzunk létre egy antlib.xml állományt, majd csomagoljuk a lefordított class, valamint az xml állományt egy mytexentask.jar állományba. Az antlib.xml tartalma:

<?xml version="1.0" ?>
<antlib>
 <typedef name="MyTexenTask"
 classname="jtechlog.mytexentask.MyTexenTask" />
</antlib>

Hogy ezt felhasználhassuk, az mytexentask.jar állományt tegyük az eredeti projektünk lib könyvtárába, és a build.xml állományba módosítsuk a project, taskdef és a texen tageket.

<project name="name="generator" " default="gen" basedir="."
 xmlns:mytexentask="antlib:jtechlog.mytexentask">
...
<taskdef uri="antlib:jtechlog.mytexentask"
 resource="jtechlog/mytexentask/antlib.xml"
 classpathref="classpath"/>

<mytexentask:MyTexenTask
 controlTemplate="control.vm"
 outputDirectory="build"
 templatePath="templates"
 outputFile="generation.report"
 outputEncoding="UTF-8" inputEncoding="UTF-8"/>

Eztán máris használhatjuk a dateOfGeneration változót a sablonunkban:

<html>
 <body>
  #parse('header.vm')
  Content. $dateOfGeneration
 </body>
</html>