JAXB trükkök

Frissítve: 2017. november 18.

Felhasznált technológiák: JAXB

A poszthoz tartozó példaprogram elérhető a GitHubon.

Körkörös referencia

Amennyiben JAXB esetén azt szeretnénk, hogy két osztály között a kapcsolat kétirányú legyen, azaz pl. a Catalog osztály is hivatkozzon a Book osztályra, és fordítva, a következő kivételt kapjuk: com.sun.istack.internal.SAXException2: A cycle is detected in the object graph. This will cause infinitely deep XML:. Ez azt jelenti, hogy először mentené a Catalog példányát, majd a Book példányát, majd újra a Catalog példányt, és így tovább, tehát egy körkörös hivatkozás alakul ki. Ennek elkerülésére a visszamutató getterét @Transient annotációval lássuk el, és a Book objektumba vegyük fel az afterUnmarshal metódust.

public class Book {

 private Catalog catalog;

 @XmlTransient
 public Catalog getCatalog() {
  return catalog;
 }

 public void afterUnmarshal(Unmarshaller u, Object parent) {
  this.catalog = (Catalog) catalog;
 }

 // ... stb...
}

Az afterUnmarshal használatakor kiderült még egy érdekes dolog. A JDK 1.6.0_13-asban lévő JAXB 2.1.3 a kivételt elnyeli, és a program fut tovább. A 1.6.0_14-es verziószámú JDK-ba került JAXB RI 2.1.10-es verziója viszont nem kezeli le, hanem kivételt okoz. Azaz a kivétel elnyelése, az üres catch ágak használata nem csak azért rossz, mert amennyiben hiba van, nehezen találjuk meg, hanem azért is, mert amikor a hibát kijavítjuk, melyre egy másik hibát építettünk, az első javításakor előjön a másik. Tanulság, hogy két update között is lehetnek kompatibilitási problémák, így érdemes minden szóbajöhető JDK verzión letesztelni az alkalmazásunkat, vagy specifikáljuk a verziószámot kínosan pontosan. Az előbbi tovább erősíti az automatikusan futtatható teszt esetek hasznosságát.

A JAXB RI 2.1 EA2-ban a körkörös referencia feloldására jelent meg a CycleRecoverable interfész is.

Ős és leszármazott

Amennyiben azt szeretnénk, hogy legyen egy Item osztály, annak két leszármazottja legyen, pl. Book és Magazine, és azt szeretnénk, hogy az XML-ben a <catalog> tag alatt egyszer a <book>, egyszer a <magazine> tag szerepeljen, mindkettő leszármazotton definiáljuk az @XmlRootElement annotációt, és adjuk meg name paraméterül a kívánt nevet, és a Catalog osztály items változójára tegyük rá a @XmlElementRef annotációt. Ez megoldja, hogy ne az attribútum neve alapján nevezze el a taget, hanem dinamikusan, a konkrét példány osztályában az @XmlRootElement annotáció name attribútuma alapján.

Típuskonverzió

Van, hogy nem megfelelő nekünk a JAXB által választott típus, hanem saját osztályunkból akarjuk példányosítani. Pl. a Book osztályunk isbn attribútuma ne String, hanem Isbn10 típusú legyen (mely egy saját osztály).

Ez könnyedén megtehető. Egyrészt kell írnunk egy adaptert, mely a típusok közötti konverziót elvégzi.

public class Isbn10Adapter extends XmlAdapter<String, Isbn10> {

  public Isbn10 unmarshal(String value) {
    return new Isbn10(value);
  }

  public String marshal(Isbn10 value) {
    return value.getValue();
  }
}

Másrészt használjuk az @XmlJavaTypeAdapter annotációt.

public class Book {

  @XmlAttribute
  @XmlJavaTypeAdapter(Isbn10Adapter.class)
  public Isbn10 getIsbn10() {
    return isbn10;
  }

  // stb...
}