JPA IN clause

JPA 1.0 esetén az IN (‘a’, ‘b’, ‘c’) clause dinamikus paraméterekkel nem értelmezett, pl: IN (:params), ahol a paraméter pl. egy java.util.List<String> típusú objektum. Azonban a Hibernate támogatja, szóval az alatt működik. A JPA 2.0 már támogatja, de nem kell zárójel a paraméter köré.