File.setWritable

Java 1.6-ban megjelent a File.setWritable(boolean) és a File.setWritable(boolean, boolean) metódus is. Amennyiben létrehozok egy állományt Java-ból Linux-on, a következő permission-ökkel jön létre:

File.setWritable nélkül: -rw-r—r— (csak owner számára írható)

File.setWritable(false): -rw-r—r—

File.setWritable(true): -rw-r—r—

File.setWritable(true, true): -rw-r—r—

File.setWritable(true, false): -rw-rw-rw- (group és others számára is írható)

A fájl létrehozása után hívjuk meg!