Method Chaining

Method Chaining, vagy a Spring dokumentáció szerint “fluid” style az a stílus, mikor az objektumot módosító metódus visszatérési értéke maga az objektum, így a metódushívásokat egy utasításban, sorba lehet fűzni. Jó példa erre a StringBuilder, melynek append, delete, insert, reverse, stb. metódusai is StringBuilder objektumot adnak vissza, így egyszerűen leírható:

System.out.println(new StringBuilder(“Classic”).append(“World”).delete(0, 7).insert(0, “Hello”).reverse().toString());

Volt egy olyan javaslat is, hogy a Java következő verziójában a void visszatérésű metódusok automatikusan adják vissza a példányt, melyen hívva lettek, így a method chaining még könnyebben használható.

Egy darabig fun, de mikor egy utasítás 20-30 soros, akkor kezd átláthatatlanná válni. Védekezni ellene sortörésekkel lehet.