IBM WebSphere MQ

A Java mellett az egyik fő érdeklődési területem az alkalmazásintegráció. Ez utóbbi egyik első, és legelterjedtebb eszköze az IBM WebSphere MQ (korábban MQSeries) az üzenetkezelő middleware-ek családjába tartozó (message oriented middleware - MOM) üzenetsorakoztató middleware. Persze nem független a Java-tól, hiszen JMS provider-ként tud üzemelni. A múlt héten az IBM WebSphere MQ V7 System Administration tanfolyamon voltam, ezzel kapcsolatban írnék a JMS-ről, valamint az MQ-ról. A poszt eleje mindenkinek szól, a vége inkább már csak azoknak, akik használnak, vagy használni terveznek MQ-t (különösen Java-ból). A post-hoz tartozik egy 46 oldalas magyar nyelvű cikk is a WebSphere MQ-ról.

A JMS-t a JSR 914 specifikálja, a Java EE része, de természetesen külön is használható. A JMS csak egy egységes API-t definiál, melyel üzenetkezelést lehet megvalósítani, és a különböző gyártók különböző megvalósítást adhatnak (JMS provider), hasonlóan az adatbázis-kezeléshez, amihez a JDBC az egységes API. A Java EE alkalmazásszerverekben kötelező JMS megvalósításnak lennie.

A JMS üzenetek küldésére és fogadására használható. Ezzel kialakítható aszinkron kommunikáció, mikor az alkalmazás végzi a saját feladatát, és mikor üzenetet kell küldeni, elhelyezi egy sorban, és halad tovább. Nem várja meg, míg a címzett alkalmazás azt megkapja, és feldolgozza. Persze szinkron kommunikáció is kialakítható, amikor ezt megvárja, de ekkor pont a lényege veszik el. Bár biztonságossága miatt szinkron kommunikációra is alkalmazni szokták, szemben pl. a megbízhatatlanabb, de kisebb infrastruktúrát követelő web szolgáltatások helyett. Az aszinkronitáshoz kapcsolódó fogalom a kommunikáció iránya, ami lehet egyirányú, vagy kérés-válasz típusú is. Ez utóbbi esetben alakítható ki szinkron kommunikáció, mikor a küldő alkalmazás addig nem halad tovább, míg a választ meg nem kapja. De hatékonyabb, ha külön küldi el az alkalmazás az üzeneteit, és külön dolgozza fel a válaszokat. A kérés és a választ úgy lehet egymásnak megfeleltetni, hogy minden üzenet kap egy azonosítót (message id), és a válaszban a kérés üzenet azonosítóját kell egy másik, ún. correlation id mezőbe bemásolni.

A JMS-sel kialakítható pont-pont kommunikáció, mikor két alkalmazás közvetlenül küldözget üzeneteket egymásnak (e-mail típusú kommunikáció), valamint kialakítható publish and subscribe kommunikáció is (levelezési lista kommunikáció). Az utóbbi esetben az előfizetők feliratkoznak egy témára (topic, melyek felépítése hierarchikus is lehet), míg a közzétevők erre a témára küldenek üzenetet. Ekkor az összes témára feliratkozott megkapja azt. Ezzel csökkenthető a kapcsolat szorossága, és bármikor új alkalmazásokat kapcsolhatunk az adott témára.

Egy üzenetnek van fejléce és lehet törzse. A törzsben különböző információk utazhatnak, mint szöveges, bináris, map típusú, stb. Az üzenetnek van perzisztenciája, azaz vagy le kell írni lemezre, hogy a JMS provider újraindítása után is megmaradjon, vagy elegendő memóriában tárolni. Az üzenetek prioritással, lejárattal rendelkezhetnek.

Jelenleg a JMS 1.0.2b és 1.1 szabvány a legfrissebb, a kettő között a legnagyobb különbség, hogy a pont-pont és publish and subscribe kommunikációt ugyanúgy lehet kezelni, ugyanis az előbbit reprezentáló Queue interfész, és az utóbbit reprezentáló Topic interfész közös ősinterfészt kapott Destination névvel. Így a modellt nem az alkalmazás dönti el, hanem attól függetlenül konfigurációval állítható.

Az IBM WebSphere MQ jó helyen volt jó időben. Elterjedtségét magas ára ellenére annak köszönheti, hogy ez volt az első, megbízható, és a legtöbb platformon támogatott üzenetsorakoztató middleware. Nem csak az aszinkroniztása miatt, hanem platformfüggetlensége (hardver, operációs rendszer, hálózati protokoll) miatt is kedvelték, hiszen pillanat alatt össze lehetett kötni egy Sun Solaris-on futó C alkalmazást, egy IBM RS/6000-on, AIX operációs rendszeren futó COBOL alkalmazással, ami akkor, mikor a web szolgáltatásoknak nyoma sem volt, igen kemény feladat volt. Ma már a banki, sőt a közigazgatási szférában is kvázi standard.

Apropó ár. Az IBM WebSphere MQ Processor Value Unit [PVU] alapján licencelődik, ami azt jelenti, hogy minden típusú processzorhoz (, akár meghoz) egy értéket rendelnek, amit aztán be kell szorozni az árral. Pl. egy Intel Xeon (Nehalem) 70 PVU/processzor mag. Ez egy négy processzoros, Quad-core processzorokkal felszerelt gép esetén 4 * 4 * 70 = 1120, ahol Magyarországra a PVU ára egy éves support-tal 66,65 dollár, az majdnem 75 ezer dollár. A PVU azért jó, mert ha kevesebb processzormagot dedikálunk, kevesebbet kell fizetni.

Persze vannak nyílt forráskódú változatok is, mint pl. a Apache ActiveMQ (mely a Geronimo-ban a JMS provider), OpenJMS, JBossMQ (JBoss JMS provider), OpenMQ (Glassfish JMS provider, support-ált változata a Sun Java System Message Queue), stb. Amit tudni kell, hogy a JMS csak egy közös interfész, melyet mindegyiknek implementálnia kell, de ezen felül rengeteg szolgáltatást biztosítanak. Valamint, ahogy említettem, az alkalmazásszervereknek is JMS provider-nek kell lenniük. Persze több kereskedelmi termék is van, mint pl. Oracle Advanced Queuing.

A WebSphere MQ a pontosan egyszeri biztos üzenetküldést garantálja. Ezt úgy oldja meg, hogy mind a küldő oldalon, mind a fogadó oldalon el kell indítani egy szoftver komponenst (Queue Manager), mely addig tárolja lokálisan az üzeneteket, míg a másik oldalra át nem vitte. Ezzel az alkalmazás fejlesztőjének nem kell foglalkoznia. Használható, ha a hálózati kapcsolat megbízhatatlan, a hívott fél lassan válaszol, vagy megbízhatatlan, a platform különbségek áthidalására és terheléselosztásra. Használatával így lazán kapcsolt rendszerek alakíthatóak ki.

Az MQ-nak két programozási interfésze is van, az egyik az MQI, mely hasonlóan van implementálva az összes programozási nyelven, és az MQ összes speciális szolgáltatását ki tudjuk használni, valamint a JMS, ami provider független, így az tetszőlegesen cserélhető.

Az MQ-ról annak idején írtam már egy cikket, melyet most teljes egészében közzéteszek. Ebből az alapok elsajátíthatóak, itt már csak a tanfolyam által bemutatott újdonságokat, és a Java specifikus dolgokat mutatnám be.

Teljes IBM Websphere MQ cikk letöltése

Az MQ-val kapcsolatos összes kézikönyv publikus, és elérhető a IBM WebSphere MQ V7 information center-ben.

Amire vigyázni kell JMS használata esetén, hogy az üzeneteket próbáljuk egymástól teljesen függetleníteni, egy üzenetben az összetartozó információk utazzanak, és ne legyenek szétosztva több üzenetre. Ugyanis egyrészt nem biztosított az üzenetek sorrendje, erre külön oda kell figyelni, másrészt terheléselosztás esetén nem biztos, hogy ugyanaz a komponens kap két egymás utáni üzenetet.

A JMS lehetőséget biztosít tranzakciókezelésre, akár lokálisra (JMS provider-en belül), akár globálisra (több erőforrás kezelő részvételével). Ez utóbbi esetben megoldható pl. hogy egy tranzakcióba tartozzon egy adatbázis módosítás és egy JMS művelet. Itt különösen kell vigyázni arra, hogyha kiveszünk a sorból egy üzenetet, és nem sikerül feldolgozni, és rollback történik, akkor az üzenet visszakerül a sorba. Ekkor az alkalmazás újra fel akarja dolgozni, és újra hiba történik. Így remek végtelen ciklus alakulhat ki, amire figyelni kell. Vagy alkalmazásban kell kivételt kezelni, és figyelni, hogy ne legyen rollback, vagy az üzenettől le lehet kérni, hogy hányszor került már vissza a sorba. Ha ez elér egy határértéket, máshogy kell kezelni. A JMS provider-ek is tudhatnak olyant, hogy pl. valamennyi visszakerülés után vagy eldobják az üzenetet, vagy átteszik egy másik sorba. Ennek megvalósításáról egy remek cikk jelent meg Handling Poison Messages With Glassfish címmel. A tranzakciókezelésnél az egyik leggyakoribb hiba, hogy a programozó egy tranzakcióban próbál üzenetet küldeni, és a választ is abban fogadni. Ekkor remek kis deadlock alakul ki, hiszen a commit-ig nem megy ki a kérés üzenet, így a hívott fél válaszolni sem tud, így hiába vár a hívó fél a válaszra.

Java EE-ben nem lehet szálakat indítani. Viszont szükség lehet olyanra, hogy egy hosszú folyamatot kell elindítani, de nem kell megvárni a választ, hanem valami státuszt kell visszaadni bizonyos időközönként. Ez megoldható úgy is, hogy a web konténerben dobunk szálat, de megoldható JMS-sel is. Ez az aszinkron tervezési minta, azaz egy üzenetet beteszünk a sorba, amelynek a másik végén egy Message Driven Bean figyel, és elindítja egy folyamatot. A szál, amelyik betette az üzenetet a sorba, nem vár válaszra, folytathatja a futását, visszaadhatja a választ a felhasználónak. A Bean meg végzi a feladatát. Figyeljünk ilyenkor ilyen timeout-okra, ugyanis lehet, hogy az alkalmazásszerver egy idő után lecsapja a folyamatot.

Nézzük, hogy mit érdemes még tudni az MQ-ról adminisztrátori oldalról, mely számomra is új volt, és nem tartalmaz a fenti dokumentáció.

 • Az üzenet biztonságát az MQ úgy biztosítja, mint a relációs adatbázisok. Egyrészt egy külön állományban tartja a sorokban lévő üzeneteket (queues könyvtár), másrészt egy napló állományt is fenntart (log könyvtár), amit folyamatosan vezet. commit esetén addig nem megy tovább a végrehajtás, míg a log fájlba a módosítások kiírásra nem kerültek. Amennyiben a sort tartalmazó állomány megsérül, vagy nem történt meg a cache-elés miatt az írás, és az MQ elszáll, a log alapján mindig vissza lehet állítani az üzeneteket (strmqm -r paranccsal). Így pl. az adatok és a naplók külön disk-en tartása nem csak a sebességet, de a biztonságot is növeli. A checkpoint az a művelet, mikor kiírja a sorokat is a disk-re, így annak állapota megegyezik a naplóban rögzítettel. Cirkuláris és lineáris naplózás is beállítható. A cirkuláris esetén a régebbi napló állományokat felülírja, lineáris esetén az összes előzmény megmarad. Az utóbbi sokkal biztonságosabb, de több adminisztrációs tevékenységgel jár, hiszen folyamatosan archiválni kell a régi napló állományokat.
 • A WebSphere MQ client ingyenes, és arra való, hogy a távoli sorkezelővel tartja a kapcsolatot, így az alkalmazásnak elegendő lokális hívásokat végrehajtani. Ez nem véd a hálózat megszakadásától. Java esetén az MQ kliens csak pár JAR állomány.
 • A listener az a komponens, mely a hálózati hívásokat figyeli, és amennyiben ilyen jön, elindítja a megfelelő receiver channel-t, amennyiben szükséges. Őt vagy az inetd indítja, vagy manuálisan kell (runmqlsr parancs, vagy a START LISTENER MQSC parancs). Az is beállítható, hogy a sorkezelővel együtt induljon. A channel a két sorkezelő közötti kapcsolatért felelős, és egyirányú. A channel két végén a message channel agent van. Az egyszerű mód, mikor az üzenetet küldő indítja a kommunikációt (sender - receiver). Azonban tűzfalas megfontolások miatt (pl. a DMZ-ből ne indítson kifele kapcsolatot a sorkezelő) lehet olyan is, hogy a fogadó fél beszól, hogy mostmár küldheti az adatokat a küldő (requester - server).
 • Nem csak közvetlen kapcsolatban álló sorkezelőre, hanem távolabbi sorkezelőre is küldhetünk üzenetet. ezt hívják multi-hopping-nak.
 • Adminisztrátori eszköz egy Eclipse 3.3-ra épülő plugin, mellyel távoli sorkezelőkhöz is lehet kapcsolódni.
 • Amennyiben hibát kapunk, általában csak egy kód jelenik meg (reason code - RC). Ezt feloldani nem kell a dokumentációt megnyitni, hanem az MQRC paranccsal a kódhoz lekérdezhető a leírás.
 • Maximálisan átvihető méret 100 megabyte. Amennyiben ennél többet akarunk átvinni, szegmentálnunk kell. Ezt az MQ tudja, viszont a JMS API nem. Így nekünk kell úgy leprogramoznunk, hogy speciális üzenetfejléc értékeket állítunk be.
 • Az üzenet csoportok valók arra, hogy a logikailag egybe tartozó üzeneteket összekössünk, valamint biztosítsuk azok sorrendjét, ami alapban nem biztosított. Szintén fejlécekkel kezelhető.
 • Az IBM WebSphere MQ-ban az adminisztrációs felületről (WebSphere MQ Explorer) egyszerűbben lehet a publish and subscribe módot megadni, sorkezelő csoportokat definiálhatunk a könyebb adminisztráció érdekében, valamint a JNDI objektumokat is könnyen kezelhetjük, ha Java-ban programozunk.
 • Az MQ egy közös kódbázisra alapul, mely a platformok között hordozható. Erre épülnek a speciális platformhoz kapcsolódó részek, mint pl. Windows esetén a GUI. A z/OS teljesen külön állatfajta, az teljesen külön ág.
 • Konfigurációs adatok az mqs.ini állományban, Windows esetén a registry-ben találhatóak.
 • Az IBM WebSphere MQ-hoz ún. SupportPacs-ek tölthetőek le, melyek lehetnek kereskedelmi termékek, ingyenesek és támogatottak, ingyenesek, de nem támogatottak és 3rd party termékek is. Ezek közül szinte van, ami kötelező darab. Az MS03 egy sorkezelőben definiált objektumokat tudja létrehozó script-ként elmenteni. Így egy frissen telepített sorkezelőn futtatva a kapott script-et meg fog egyezni az eredeti konfigurációjával. Kiváló mentésre. A különböző event üzenetek speciális formátumban kerülnek a sorba, mely nem olvasható. Ezen segít az MS0P SupportPacs. Az MH03 SupportPacs-szel az SSH konfigurációt tudjuk ellenőrizni. A legfontosabb, az IH03 SupportPacs, mellyel üzeneteket tudunk browse-olni, kivenni, visszarakni, fejléct módosítani, stb. Az MA0R Axis és .NET keretrendszer számára biztosítja, hogy SOAP átviteli protokoll legyen az MQ. A MA0Y gyakorlatilag egy servlet, mely lehetővé teszi, hogy az MQ funkcionalitását REST-en keresztül, egyszerű HTTP hívásokkal érjük el.
 • A 6-os verziótól kezdve elérhető a File Transfer Application is. Hiszen ha kialakítottunk egy MQ vonalat, miért ne vihetnénk át egyszerűen fájlokat is át. Ezt megtehetjük GUI felületen a mqftapp használatával, de akár parancssorból is a mqftsnd, mqftrcv parancsokkal.
 • Létezik egy trace route utility (dspmqrte), mellyel végig lehet követni egy üzenet útját, csak a legutolsó művelet visszavonásra kerül, így az alkalmazások nem veszik észre ezt a speciális üzenetet. Ez könnyen elemezhető szöveges formában írja ki a különböző aktivitásokat, azon belül pedig az operációkat. A WebSphere MQ Explorer-ből az MS0P SupportPacs telepítése után használhatjuk.
 • Amennyiben hiba keletkezik, érdemes benézni az errors könyvtárba. Az itt található log állományok egyszerű szöveges állományok. Belső hiba esetén FFST (first failure support technology) ún. FDC állományokat generál, melyre az errors log is hivatkozik. Trace-elni is lehetséges (strmqtrc, endmqtrc, dspmqtrc), de ezt igazából már tényleg csak akkor használjuk, ha a support kéri.

Amennyiben Java EE-ből akarjuk használni a JMS-t, nem érdemes beégetni a sorkezelő elérési paramétereit, sőt még konfigurálhatóvá tenni sem, hanem ezt oldja meg az alkalmazásszerver. Ezt megoldhatjuk úgy, hogy a JNDI fájába bejegyezzük az ún. administered object-eket, ilyen a Connection Factory és a Destination. A Connection Factory, mint a neve is mutatja, a kapcsolódási beállításokat tartalmazza, és ennek segítségével lehet konkrét kapcsolatokat kiépíteni, míg a Destionation a sorok és témák reprezentációja. JNDI-be bejegyezni egyeket az objektumokat a JMSAdmin utility segítségével is lehet, ekkor a classpath-ba be kell állítani a Connection Factory osztályt, és meg kell adni a JNDI url-jét.

Tomcat esetén ez máshogy történik. Első lépésként a következő JAR állományokat kell bemásolni a Tomcat lib könyvtárába: com.ibm.mq.jar, com.ibm.mqjms.jar, connector.jar, jms.jar. Ezen kívül a server.xml-be fel kell venni a Connection Factory-t és a Destination-öket a GlobalNamingResources tag alá.

<Resource
name="MyConnectionFactory"
auth="Container"
type="com.ibm.mq.jms.MQQueueConnectionFactory"
factory="com.ibm.mq.jms.MQQueueConnectionFactoryFactory"
description="JMS Queue Connection Factory"
HOST="jtechlog.hu"
PORT="1414"
TRAN="1"
QMGR="MY_QM"    
CCS="437"
/>

A TRAN a TRANSPORT, ami lehet BIND, CLIENT és DIRECT a dokumentáció szerint. A dokumentációval ellentétben itt azonban csak számot lehet megadni, az 1 a CLIENT transport-ot adja meg. A CSS a character code set.

<Resource
name="MyQueue"
auth="Container"
type="com.ibm.mq.jms.MQQueue"
factory="com.ibm.mq.jms.MQQueueFactory"
description="JMS Queue"
QU="MY_Q"
TC="1"/>

A TC a TARGCLIENT, ami megadja, hogy JMS-sel kapcsolódó kliensnek, vagy egyéb kliensnek akarunk üzenetet küldeni. A TC=1 azt mondja, hogy nem JMS-es kliensnek, így nem rak az üzenetbe JMS fejléc információkat.

Ekkor a context.xml-ben vegyük fel az erőforrás linkeket.

<ResourceLink global="MyConnectionFactory" name="jms/MyConnectionFactory" type="javax.jms.QueueConnectionFactory"/>
<ResourceLink global="MyQueue" name="jms/MyQueue" type="javax.jms.Queue"/>

Ezek után az alkalmazásból egyszerű JNDI lookup-pal lekérhető a java:/comp/env/jms/MyConnectionFactory és java:/comp/env/jms/MyQueue neveken.

A cikk írásakor jelent meg a 7.0.1-es verzió.