Spring Security context a hibaoldalon

Használt technológiák: Spring Security 1

Volt egy bug a Spring Security-ben ami miatt hiba oldalakra érve már nem volt meg a SecurityContext, de ezt azóta már javították, így elég a web.xml fájlban a springSecurityFilterChain filter mappingjét kiegészíteni:

<filter-mapping>
  <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
  <dispatcher>ERROR</dispatcher>
  <dispatcher>REQUEST</dispatcher>
</filter-mapping>