JSP include

JSP-ben ugye létezik az include direktíva <%@ include file=”abc.jsp” %>, és az include tag is <jsp:include page=”abc.jsp” %>. A kettő között az a különbség, hogy az első az include-ált részletet szövegszerűen, egy az egyben beilleszti a web konténer az eredeti oldalba, míg a második esetében a jsp (talán helyesebb lenne a jsp részlet - jsp fragment - jspf elnevezés) külön Java osztályra fordul le, melyet az eredeti oldal metódushívással hívja. Az elsőt gyakran statikus include-nak nevezik, mert fordítási időben történik, mikor a jsp-ből Java osztály lesz (ez lehet build time, de gyakrabban deploy time, és a web konténer végzi), a másodikat dinamikus include-nak.

Az elsőnek nem lehet dinamikus nevet átadni, mivel fordításkor nem futtatja az oldalt a fordító. Viszont gyorsabb, hiszen nincs külön metódushívás, stack kezelés.