Ant listener és logger osztályok

Az Ant (, a poszt írásakor a legfrissebb verzió a 1.7.1) lehetőséget biztosít arra, hogy futását monitorozzuk, és a folyamat különböző eseményeihez különböző műveleteket rendeljünk. Ehhez a BuildListener és BuildLogger interfészeket kell implementálni, az abban definiált metódusokat megvalósítani, és az Antot úgy indítani, hogy igénybe vegye ezeket. Ezekről a kézikönyvön kívül a Manning kiadónál megjelent Erik Hatcher, Steve Loughran: Java Development with Ant könyv 20.2 Listeners and loggers című fejezete is részletesen ír.

Ezekből léteznek az Antban már implementációk, de írhatunk sajátokat is egyszerű időmérésre, saját naplózás megvalósítására, de akár bonyolultabb műveletekre is, mint pl. IDE fejlesztésekor a fejlesztőeszközzel való kapcsolattartásra, vagy ha az Anthoz grafikus felületet fejlesztünk, ezek adhatnak hírt a build folyamat pillanatnyi állásáról.

A BuildListener interfész leszármazottja a BuildLogger interfész, ahogy a következő UML osztálydiagram is mutatja.

BuildLogger osztálydiagram

A BuildListener interfészben a build folyamat különböző lépéseinek elindításához és elvégzéséhez is tartozik egy metódus, melyet az Ant hív meg. Így meghívja a build folyamat indításakor a buildStarted() metódust, és a végén a buildFinished() metódust. Ugyanígy vannak metódusok a target és a task futtatásához is. Mindegyik paramétere a BuildEvent osztály egy példánya, melytől le lehet kérni az éppen feldolgozás alatt álló projektet (BuildEvent.getProject()), targetet (BuildEvent.getTarget()) és taskot (BuildEvent.getTask()). Természetesen aminek nincs értelme, null-t ad vissza, pl. a buildStarted() esemény esetén a target és a task még null. Külön megjegyzendő, hogy a build folyamat kezdetekor, mikor esemény generálódik (buildStarted() metódus hívásakor) még nem dolgozta fel a build.xml állományt, így a BuildEvent.getProject() is null-t fog visszaadni. Ezen események bekövetkeztekor a BuildEvent.getException() metódussal a kivételt is lekérdezhetjük. A messageLogged() metódus akkor hívódik meg, mikor az Ant üzenetet naplóz. Ekkor az üzenetet a BuildEvent.getMessage() metódussal tudjuk lekérni, és az üzenet prioritását a BuildEvent.getPriority() metódussal. Fontos, hogy a messageLogged() metódusban ne használjuk közvetlen System.out, vagy System.err stream-ekre írást, mivel az Ant úgy működik, hogy ezen streamek felett átveszi az irányítást, és ami ezekre kiírásra kerül, azt adja tovább a BuildListener-nek. Így ha ebből ezekre a streamekre írunk, végtelenciklus lesz a vége. Az inicializációs kódot javasolt a konstruktorban elhelyezni.

Írjunk is meg egy egyszerű BuildListener-t, mely azt méri, hogy mely target futása mennyi ideig tartott, névvel együtt.

package jtechlog.ant;

import org.apache.tools.ant.BuildEvent;
import org.apache.tools.ant.BuildListener;

public class MeasureBuildListener implements BuildListener {
private long startedAt;
public void buildStarted(BuildEvent be) {
}

public void buildFinished(BuildEvent be) {
}

public void targetStarted(BuildEvent be) {
 startedAt = System.currentTimeMillis();
}

public void targetFinished(BuildEvent be) {
 System.out.println("A " + be.getTarget().getName() +
  " target futási ideje: " + (System.currentTimeMillis() - startedAt) + " ms");
}

public void taskFinished(BuildEvent be) {
}

public void taskStarted(BuildEvent be) {
}

public void messageLogged(BuildEvent be) {
}
}

Ahhoz, hogy ezt le is futtassuk, a saját osztályunkat el kell helyezni az Ant classpath-jában, melyre a legegyszerűbb megoldás a -lib kapcsoló használata. Ezen kívül a saját osztályunkat meg kell adni indítási paraméterként a -listener kapcsolóval. Azaz a parancssor, ha az osztályunk a lib/jtechlog-listeners.jar fájlban van, indítsuk így az Antot:

ant -lib lib -listener jtechlog.ant.MeasureBuildListener

Ekkor a classpath-hoz a lib könyvtárban található összes jar állományt hozzá fogja adni, és így már megtalálja a jtechlog.ant.MeasureBuildListener osztályt is.

A BuildLogger interfész annyival egészíti ki a BuildListener-t, hogy képes hozzáférni a standard outputhoz, valamint errorhoz. Ezen kívül megkapja a naplózás szintjét, valamint a emacs módot. Indítani a -logger kapcsolóval lehet. Ha ilyent nem adunk meg, a BuildLogger interfészt megvalósító DefaultLogger osztály fog elindulni. Ez egyrészt a naplózás szintje alapján szűri az üzeneteket, valamint az emacs mód is használható, mely arra való, hogy az IDE-k ezt a naplóformátumot könnyen tudják feldolgozni. Egy Ant projekthez csak egy logger kapcsolható, hiszen direkt hozzáférése van az output és error streamhez. A -emacs kapcsolóval állítható az emacs mód, és a naplózás szintje pedig a -quiet (kevés napló), -verbose (több napló) és -debug (még több napló) kapcsolókkal. Előfordulhat olyan eset is, mikor még a BuildLogger nem kapja meg az üzeneteket, pl. hibás inicializáció esetén, ha hiányzik a build.xml állomány. Ilyenkor az üzenet a konzolra vagy fájlba mehet.

Több beépített naplózó is van, érdemes ezeket is megvizsgálni, saját írása esetén ezek forráskódját is:

 • DefaultLogger: alapértelmezett naplózó
 • NoBannerLogger: nem írja ki a targetek neveit
 • MailLogger: e-mailt küld a build befejezésekor, a különböző beállítások property-kkel adhatóak meg
 • AnsiColorLogger: a különböző üzeneteket színkódokkal együtt írja ki, melyeket pl. az XTerm és a Win9x Console is tud értelmezni. A színkódokat felül is lehet definiálni egy properties fájlban, melynek helye property-ben adható meg.
 • Log4jListener (ant-apache-log4j.jar állományban): nagyon hasznos naplózó, képes a Log4J-t használni naplózáshoz (ha benne van a classpath-ban), és ekkor egy log4j.properties állománnyal konfigurálhatjuk, és kihasználható a Log4J teljes funkcionalitása, mint a Layoutok, Appenderek, stb.
 • XmlLogger: naplózás XML-be
 • TimestampedLogger: kiírja az időpontokat is
 • BigProjectLogger: nagy projekteknél alkalmazható, pl. minden task nevénél kiírja a projekt nevét is. Ennek akkor van értelme, ha egy build.xml a subant taskkal egy másik build.xml állományt hív meg.
 • CommonsLoggingListener (ant-commons-logging.jar állományban): a Commons Loggingot használja naplózáshoz, ami meg a Log4J-t, ha benne van a classpath-ban

Ezen naplózók is a -logger kapcsolóval használhatóak, pl.

ant -logger org.apache.tools.ant.NoBannerLogger

A naplózás szinkron, azaz a lassú naplózás lassíthatja a build folyamatot. Persze ez kivédhető Log4J esetén az AsyncAppender használatával.

Az itt említett property-k az ANT_OPTS környezeti változóban megadott -D kapcsolóval adhatóak meg, vagy a build.xml-ben az init targetben megadott taggel.

A BuildListener-nek van egy SubBuildListener leszármazottja is, ami olyan metódusokat definiál, melyek akkor hívódnak meg, ha egy gyermek build folyamat elindul vagy befejeződik (pl. ant, subant, antcall taskkal).