Maven kezdőlépések

Frissítés: 2021. december 20.

Bevezetés

Ebben a posztban egy rövid bevezetőt találsz a Mavennel kapcsolatban. Nem magyarázom a fogalmakat, csupán jelzem, hogy mely fogalmakat kell ismerni.

A Mavennel kapcsolatban a legtöbbet megfogalmazott kritika az, hogy a tanulási görbéje nem elég meredek, azaz ahhoz, hogy jól használjuk, sokat kell tudni róla. Ezt tükrözik sajnos a publikus repository-kban található silány minőségű artifactok is, amiből látszik, hogy ugyan sokan használják a Mavent, de kevesen ismerik. Ezzel azonban a többi fejlesztő dolgát keserítik meg.

Források

Ezért azt javaslom, hogy amennyiben valaki Mavent akar használni, és pom.xml-t akar írni, egy-két bevezető jellegű cikk után olvasson el két könyvet.

Egyik a Maven by Example, a másik a Maven: The Complete Reference, mely a Sonatype-nál ingyen elolvasható, és egyik szerzője Jason Van Zyl, a Maven megalkotója.

Kép leírása

Sonatype-nak ezen kívül magyar vonatkozása is van, hiszen a Nexus elődjét Cservenák Tamás fejlesztette Proximity néven, és eztán kérte fel a Sonatype, hogy készítsen egy hasonló terméket, Nexus néven.

Fogalmak

A Maven definíció szerint “software project management and comprehension tool”. Tehát nem egy egyszerű build tool, melyben az Anthoz hasonlóan leírjuk az egymás utáni lépéseket, hanem annál sokkal fejlettebb, magasabb szintű megoldás. Alapja a project object model (POM), melyet XML-ben leírva tudunk megadni (pom.xml), és ez alapján a Maven képes további leírások nélkül elvégezni a build folyamatot, különböző riportok, dokumentációk, gyakorlatilag a teljes projekt website-jának legenerálását. A Maven nem titkolt célja, hogy a Java fejlesztők körében egyfajta szabvány legyen, mely a konvenciók megtartását előnybe helyezi az egyéni konfigurációkkal szemben (convention over configuration). Sajnos a Javaban nincs szabvány arra, hogy hogyan kell egy projektet felépíteni, a Maven ezt az űrt próbálja betölteni. Azaz ha tartjuk magunkat egy projekt struktúrához, azaz a különböző állományainkat a megfelelő könyvtárakban helyezzük el, a Maven képes lesz elvégezni a build folyamatot, a források lefordítását, a különböző erőforrás állományok megfelelő helyre másolását, és az alkalmazásunk összecsomagolását.

A Maven alapfogalma a projekt, mely a koordináták alapján van azonosítva, melyek a következők: groupId, artifactId, version, packaging, classifier. Pl. a Log4J esetén a groupId log4j, artifactId log4j és a version 1.2.16. A többi megadása opcionális. A groupId megadásánál elterjedt az egyedi azonosítás miatt a domain név megadása, mint a Java package-eknél (pl. org.springframework). A projektek egymástól öröklődhetnek, valamint van lehetőség több modulból álló projektek megadására is (mindegyik modul saját pom.xml-lel). A pom.xml-ben lehet megadni a projektre jellemző olyan információkat is, mint a licence, szervezet, fejlesztők, közreműködők, valamint olyan fejlesztési környezet információkat is, mint a verziókezelő, issue management, continuous integration eszköz elérése, stb. Ráadásul a projektre jellemző POM, az ún. effective POM több részből épül fel. Egyrészt a Super POM, mely a Maven adott verziójának a része, a szülő POM-jából, valamint a projekthez tartozó POM-ból aggregálva.

A Maven nagy előnye ezen kívül, hogy beépített mechanizmus van a különböző projekt függőségek definiálására és feloldására (pl. tranzitív függőség, A projekt függ B-től, B projekt függ C-től, akkor a C-re is szükség van). Itt fontos ismerni a scope fogalmát. Sokat segíthet a függőségi fa kirajzolása. A függőségek megadásánál használhatunk pontos verziószámokat, de akár verzióintervallumokat is (range). Megadhatóak opcionális függőségek is, melyeket nem muszáj igénybe vennünk.

A Maven build folyamat kimenetele az artifact. Ezen artifact 3rd party library esetén a JAR állomány, webes alkalmazás esetén a WAR állomány, nagyvállalati alkalmazás esetén az EAR állomány, stb. A Maven megkülönbözteti a release és snapshot fogalmát, ahol az előző a kiadható verzió, míg az utóbbi a fejlesztés közben használatos verzió.

Az artifactokat egy központi helyen, ún. repository-ban helyezi el, hierarchikus rendben. A legtöbb kritikai itt éri a Mavent, hogy miért is nem jó a függő library-k tárolása egyszerűen a verziókövető rendszerben, miért kell ehhez egy külön repository-t használni. A Maven használhat publikus repository-kat, valamint használ az adott gépen egy lokális repository-t is, ez alapesetben a felhasználó home könyvtárának .m2/repository könyvtárában található. Ezen kívül a repository managerek elterjedésével (pl. Nexus vagy Artifactory) érdemes kialakítani egy cégen belül használatos belső repository-t is, melyben tárolhatóak a saját projektek állományai, valamint egyfajta proxy-ként működnek a publikus repository-k felé. Az alapértelmezett publikus repository a Maven Central Repository, mely elérhető a https://repo1.maven.org/maven2/ címen. A repository-k is csoportosíthatók, hogy release vagy snapshot verziókat tárolnak-e.

A Maven teljesen moduláris felépítésű, minden ún. Maven pluginben van megvalósítva. Ezen Maven pluginek is artifactok. Ezért van az, hogy a Maven telepítőcsomagja alig pár mega, az összes többi funkcionalitást biztosító plugint (artifact) akkor tölt le, amikor szükség van rá. Persze emiatt az első futtatás tovább tarthat, hiszen ekkor nagy mennyiségű artifactot kell letöltenie. A pom.xml-ben ezen plugineket konfigurálhatjuk is. A pluginek tulajdonképpen összetartozó goalok gyűjteménye, ahol egy goal egy egyedi, önmagában is futtatható funkció. Ilyen pl. a compiler plugin compile goalja, ami a forrás állományok fordításáért felelős. Valamint a Mavenben vannak definiálva ún. életciklusok (lifecycle). Pl. build lifecycle (default), site és clean lifecycle. Minden lifecycle fázisokból áll, és minden fázishoz alapértelmezetten tartozik egy vagy több plugin goal. Pl. a build lifecycle egyik fázisa package, mely a jar plugin jar goalját hívja meg bizonyos esetekben. Persze ezt magunk személyre is szabhatjuk. Első feladat megérteni a Maven tanulásakor, mikor kiadunk egy parancsot, mi is fut le, milyen életciklus milyen fázis, milyen plugin milyen goalja. A pluginek kaphatnak paramétereket.

A Maven előnye, hogy nagyban megkönnyíti a csapattagok kommunikációját, valamint a fejlesztésbe bekapcsolódást, ugyanis képes kigenerálni különböző riportokat (pom.xml-ben definiálandó), dokumentációt, a projekt site-ját (természetesen nagymértékben testreszabható módon). Ezért különösen elosztott, open source fejlesztésre különösen alkalmas.

A Mavenben vannak ún. profilok is, melyek a build folyamat portabilitását biztosítják különböző build környezetekben. Pl. lehet, hogy másképp kell, hogy működjön a build folyamat különböző architektúrákon, JDK verziókon és operációs rendszereken, teszt és élest környezetben, sőt akár különböző fejlesztőeszközök használatakor. Lehetőség van arra, hogy mi adjuk meg parancssorból a profilt (-P kapcsolóval), de van profile activation is, ahol valamely környezeti beállítás hatására automatikusan egy profil kerül kiválasztásra.

A másik érdekesség az assembly-k használata. A Maven beépítetten ismeri a gyakoribb csomagolási módokat, a packagingtől függően JAR, WAR, EAR (bin). Képes arra is, hogy olyan distributiont készítsen, amibe bele vannak csomagolva a függő osztályok is (jar-with-dependencies), valamint képes a teljes projektet becsomagolni (project), valamint csak a forráskódot kiadni (src). Ezen kívül saját assembly-t is definiálhatunk assembly descriptor megadásával.

A Mavenben a személyes kedvencem az archetype. Az archetype egy projekt sablon, melyből létre lehet hozni egy üres projektet különböző paraméterek megadásával. Ha gyakran indítunk projektet, érdemes egy ilyent gyártanunk, mely a megfelelő kiindulási alapot biztosítja. Vannak beépített archetype-ok is, ezelből is sok ötletet lehet meríteni. Ezek is artifactok, azaz a repository-ban is elhelyezhetők.

A Mavenben ezen kívül lehetőség van saját pluginek implementálására is. Egy goalt egy mojo-ban implementálhatunk (Maven plain Old Java Object). Egy plugin mojo-k gyűjteménye.

A Maven könnyen integrálható az összes continuous integration eszközzel.

Tippek és személyes tapasztalatok

Ide a személyes tapasztalataimat próbálom összegyűjteni, és azokat a problémákat és megoldásaikat, melyekkel egy Maven felhasználó először találkozik. Ezek egy részével a FAQ is foglalkozik.

Java verzió

Alapesetben a Maven compiler plugin a Java 1.4-re fordít, ahhoz, hogy az 1.5 újdonságait ki tudjuk használni, át kell ezt állítani, pl. az 1.6-os verzióra a pom.xml-ben. Ezt a property-t felolvassa a Maven compiler plugin.

<properties>
 <maven.compiler.source>1.6</maven.compiler.source>
 <maven.compiler.target>1.6</maven.compiler.target>
</properties>

Kevés memória

Amennyiben a Maven build vagy site generálás hibát dob (java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space), hogy nincs elég memória, akkor be kell állítanunk a MAVEN_OPTS környezeti változót.

MAVEN_OPTS="-Xmx1024m -Xms512m"

Karakterkódolás

Az ékezetes karakterek használata itt is problémát okoz, így hogy ezt elkerüljük, mindenütt deklarálni kell a karakterkódolást. Javasolt az UTF-8 használata.

<properties>
 <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
</properties>

Ezt a property-t szintén felolvassa a Maven compiler plugin.

Amennyiben nem adjuk meg, a Maven warningot ír, hogy nincs megadva a karakterkódolás, emiatt a build környezetfüggő, mert az operációs rendszer default kódolását használja.

Hiányzó artifact

Amennyiben egy artifact hiányzik a repository-ból, a következő paranccsal tudjuk oda installálni:

mvn install:install-file
 -Dfile=
 -DgroupId=
 -DartifactId=
 -Dversion=
 -Dpackaging=
 -DgeneratePom=true

Azaz pl az Oracle jdbc driver esetén:

mvn install:install-file
 -Dfile=ojdbc6-11.2.0.1.0.jar
 -DgroupId=com.oracle
 -DartifactId=ojdbc6
 -Dversion=11.2.0.1.0
 -Dpackaging=jar
 -DgeneratePom=true

Utána persze ezen koordinátákkal kell hivatkozni rá a függőség megadásánál.

Debug mód

Futtassuk a Mavent a -X kapcsolóval.

Teszt esetek

A Maven Surefire pluginja tud futtatni JUnit és TestNG teszt eseteket is. A kizárólag teszteléshez szükséges függőségeket test scope-pal kell elhelyezni a függőségek között. Meg lehet adni, hogy amennyiben egy teszt eset hibázik, a build még folytatódjon (Surefire plugin testFailureIgnore tulajdonsága). Valamint azt is meg lehet adni, hogy ne futtassa le a teszt eseteket (–Dmaven.test.skip=true vagy -DskipTests=true parancssori kapcsolóval, de a pom.xml-ben is megadható Surefire plugin skipTests property-jének állításával). Ha csak egy teszt esetet akarunk futtatni, használjuk a -Dtest=MyTest kapcsolót (csomag megadása nélkül).

Artifact neve

Alapesetben a Maven artifact neve a koordinátákból jön, azonban war állomány esetén ez nem lenne szerencsés, így felüldefiniálható a pom.xml-ben a finalName taggel.

Riportok generálása

A site lifecycle része a riportok generálása is. Azonban, ha mi a site többi részére vagyunk kíváncsiak, és nem akarjuk a riportokat kigeneráltatni, akkor ezt megtehetjük a -DgenerateReports=false kapcsoló használatával.

Repository manager

Egy cégen belül mindenképp alkalmazzunk repository manager eszközt. Ez egyrészt tartalmazza a saját artifactjainkat, másrészt egy proxy a publikus repositry-k felé. Webes felületen menedzselhetőek (artifact keresés és feltöltés), valamint mindenféle jogosultsági szinteket tudunk megadni, és képesek archiválni a repository-t. Érdemes az Artifactory és a Nexus közül választani.

Log4j 1.2.15

A repository-k minőségét jellemzi a Log4J 1.2.15 verziója, melyben a javax.mail:mail, javax.jms:jms, com.sun.jdmk:jmxtools és a com.sun.jmx:jmxri artifactok kötelező függőségként voltak megadva. Ezen jar-ok használata pedig nem kötelező, csak akkor szükséges, ha a hozzájuk tartozó megfelelő appendereket akarjuk használni, a JMX meg már része a JDK-nak. Szerencsére ezt azóta javították.

IDE integráció - NetBeans

A Maven NetBeans integrációját gyakran használtam, és igen jónak tartom, nem ütköztem vele problémába. Kicsit féltem tőle, mert elsődleges szempont a gyors fejleszt-tesztel iterációs ciklus, és régebbi verzióval voltak gondjaim. Most ilyenről nem számolhatok be. Nem jelentősen lassabb a beépített Antra épülő build folyamatnál, hiszen mindegyik egy külső, megfelelően integrált eszköz. A MavenBestPractices cikk rengeteg jó tanácsot ad a NetBeans felhasználóknak.

IDE integráció - Eclipse

Az Eclipse esetén az m2eclipse hatékonyságáról hallottam rossz híreket, különösen nagy, több modulból álló projektek esetén, így azt nem próbáltam, helyette a maven-eclipse-plugin plugin-t használtam, mely a POM alapján képes módosítani az Eclipse projekt állományokat. A recept egyszerű:

 • Hozzuk létre az Eclipse workspace-t
 • A mvn eclipse:configure-workspace -Declipse.workspace=C:/workspace paranccsal konfiguráljuk a workspace-t (a C:\workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.core.runtime\.settings\org.eclipse.jdt.core.prefs állományban létrehoz egy org.eclipse.jdt.core.classpathVariable.M2_REPO=C:\Documents and Settings\jtechlog\.m2\repository bejegyzést, szóval létrehoz egy M2_REPO változót, mely a repository helyére mutat)
 • A mvn eclipse:eclipse paranccsal generáltassuk le a projekt állományokat, melyekkel már megnyitható a projekt Eclipse-ben
 • Amikor webes projektet hoztam létre, még a következő konfigurációt is el kellett helyeznem a pom.xml-ben.
<plugin>
 <artifactId>maven-eclipse-plugin</artifactId>
 <configuration>
  <wtpmanifest>true</wtpmanifest>
   <wtpapplicationxml>true</wtpapplicationxml>
   <wtpversion>2.0</wtpversion>
 </configuration>
</plugin>

Számomra meglepően jól működött az, hogyha változott a pom.xml-ben valami, csak újrafuttattam az eclipse:eclipse goal parancsot, majd az Eclipse-ben újraolvastattam a projektet. Ha a NetBeans nem Ant alapú lenne, ott is jobban preferálnám ezt a módot.

Code complete

Különösen meglepő volt számomra, hogy mind a NetBeansben, mint az Eclipse-ben elérhető a pom.xml code complete, sőt, működik a dependency megadásnál is, ugyanis automatikusan felajánlja az elérhető artifactok koordinátáit. A NetBeans esetén alul a státuszsorban látszik, hogy a hálózathoz kapcsolódik, és átviszi a repository indexét.

Kódkiegészítés

Provided

Ha szükségünk van egy JAR-ra a fordításhoz, de nem akarjuk, hogy pl. webes alkalmazásnál a WAR-ba kerüljön, mert futtatáskor a konténer úgyis biztosítja azt a classpath-on ( ilyen pl. a servlet.jar, mail.jar, stb.), akkor használjuk a provided scope-ot.

Hiányzó artifact

Abban az esetben, ha nem tudjuk a pontos koordinátákat a függőség megadásakor, érdemes valamilyen keresőt használni. Nekem ezek jöttek be:

Létező NetBeans projektről átállás

Két projektben is a NetBeans projekt állományai mellé felvettem egy pom.xml-t is, hogy a Maven bevezethető legyen, de párhuzamosan mindkét build folyamat működjön. Ez azért körülményes, mert a könyvtárstruktúra nem a Maven konvencióinak felel meg. A cél az volt, hogy bitre megegyező war állományt állítson elő a NetBeans és a Maven. Az időm 90%-ában azon dolgoztam, hogy pont azokat a JAR-okat, és pont annyit tegyen oda, mint az eredeti projektben voltak. Az, hogy a könyvtárnevek eltértek, semmi gondot nem okozott.

Egy kis statisztika:

Technológia:Spring, Struts, JSP
JAR-ok száma az eredeti projektben:35
Dependency tag-ek a POM-ban:30
Exclusions tag-ek nélkül a JAR-ok száma:62
Exclusions tag-ek a POM-ban:17 (!!!)
Egy repository-ban sem talált JAR-ok száma, melyeket kézzel kellett telepíteni:3

Ahhoz, hogy a NetBeanses projekt azonnal leforduljon a Mavennel is, a következő konfigurációkat kellett a pom.xml-ben megtenni:

<build>
 <!-- WAR neve -->
 <finalName>app</finalName>
 <sourceDirectory>src/java</sourceDirectory>
 <plugins>
 <!-- Fentebb említett 1.6-os Java és UTF-8 kódolások -->
 <plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
  <configuration>
  <warSourceDirectory>web</warSourceDirectory>
  </configuration>
 </plugin>
 </plugins>
</build>