JPA XML mapping állományok

Adott egy web alkalmazás, mely perzisztenciához Hibernate JPA provider-t és Oracle 10g adatbázist használ. A JPA nagy ígérete a platformfüggetlenség, azaz az alkalmazás minimális erőfeszítéssel futtatható másik adatbázison.

Ki is próbáltam, és a Hibernate specifikus databasePlatform beállítást org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect értékről átírtam MySQL5Dialect-re (normál esetben ez a persistence.xml-ben van, de én Spring-ből használtam, így az applicationContext.xml-ben).

Ekkora következő hibaüzeneteket kaptam:

Caused by: org.hibernate.MappingException: could not instantiate id generator
Caused by: org.hibernate.MappingException: Dialect does not support sequences

Ez azért van, mert a forráskódban az entitás id attribútumán a következő annotáció szerepelt:

public class Employee {

 @Id
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE, generator = "EmployeeSeq")
 @SequenceGenerator(name="EmployeeSeq", sequenceName = "seq_employee")
 private Long id;

...
}

Ez azt jelenti, hogy az id értéke automatikusan generált, az EmployeeSeq generátor által, mely egy Oracle szekvencia, seq_employee néven. Azonban a MySQL nem ismeri a szekvencia fogalmát, helyette a mezőnek egy tulajdonsága az auto increment.

Az automatikus azonosító generálásra a JPA a következő lehetőségeket biztosítja:

 • Table: ekkor egy tábla tartalmazza a kiosztható azonosítókat - ez minden adatbázison működő megoldás
 • Sequence: azonosító generálása szekvencia alapján - pl. az Oracle ismeri
 • Identity: elsődleges kulcs identity, vagy más néven autonumber vagy auto increment - a MySQL ezt ismeri
 • Auto: a provider választ

Így tehát a kóddal, a forráskódban szereplő annotációkkal az adatbázishoz kötöttük magunkat, bukva a platformfüggetlenséget. Vagy mégsem?

A JPA-ban (ugyanúgy mint az EJB3-ban) ugyanis lehetőség van a konfiguráció megadására annotációként, és ezt felül lehet definiálni a kódon kívül XML konfigurációs állományokban (EJB esetén deployment descriptor-nak hívják). Ezek a konfigurációs állományok JPA esetén a JPA XML mapping állományok. Minden egyes annotációval megadható konfigurációt meg lehet adni XML konfigurációval is. Amennyiben nincs sem annotációval, sem XML-ben konfiguráció megadva, ún. intelligens default értékek kerülnek alkalmazásra. Ilyen intelligens alapértelmezett érték pl. az, hogy a tábla neve megegyezik az entitás nevével, annyi oszlop van benne, amennyi nem tranziens attribútum.

Tehát a cél, hogy az alkalmazás kódjának módosítása nélkül képes legyen MySQL adatbázison is működni. Ehhez először a persistence.xml állományban kell megadni az XML konfigurációs állomány helyét. Legyen ez is a persistence.xml állomány mellett, mapping-mysql.xml néven (a WAR állományban a WEB-INF/classes/META-INF könyvtárban kell elhelyezni).

Ehhez módosítsuk a persistence.xml állományt a következő módon:

<persistence-unit name="jtechlogPU" transaction-type="RESOURCE_LOCAL">
   <mapping-file>META-INF/mapping-mysql.xml</mapping-file>
</persistence-unit>

Az állomány helyét a CLASSPATH-hoz képest kell megadni.

A mapping-mysql.xml állományban definiáljuk, hogy az Employee osztály id attribútumának generátora identity típusú legyen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<entity-mappings xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm
        http://java.sun.com/xml/ns/persistence/orm_1_0.xsd"
        version="1.0">
 <entity class="jtechlog.Employee">
   <attributes>
     <id name="id">
       <generated-value strategy="IDENTITY" />
     </id>
   </attributes>
 </entity>
</entity-mappings>

Ezzel a beállítással az alkalmazás azonnal képes volt MySQL adatbázison is működni. Már csak a build folyamatot kell úgy módosítani, hogy a persistence.xml állományban egy környezeti beállítás alapján helyezze el a mapping állomány hivatkozást.