Spring Security 3 ACL

Frissítve: 2014. január 4.

Felhasznált technológiák: Spring 3.2, Spring Security 3.2, Ehcache 2.6.6, HSQLDB 2.3.1, SLF4J 1.7.5, JUnit 4.11, Maven 3.0.3

A Spring Security-ről már volt szó egy korábbi posztban, ebben a cikkben az üzleti objektumok biztonságáról (Domain Object Security) írok, melyet a Spring Security ACL-ekkel old meg, valamint megemlíteném a Spring Security 3 egyik fő újdonságát (Expression-Based Access Control).

A Spring Security többek között deklaratív autentikációt (durván bejelentkezés, azonosítás) és autorizációt (jogosultságkezelés) biztosít. Ez utóbbit webes alkalmazásoknál úgy használjuk ki, hogy URL pattern-eket, védett erőforrásokat határozunk meg, és ezekhez szerepköröket rendelünk, így ezen oldalakat csak azon felhasználók tudják megnézni, akik rendelkeznek az elvárt szerepkör(ök)kel. Lehetőség van ezen kívül metódushívás szintű jogosultságkezelés megvalósítására is, ilyenkor azt tudjuk megmondani, hogy az adott metódust milyen szerepkörrel rendelkező felhasználó tudja meghívni. Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik a megadott szerepkörrel, kivétel keletkezik.

Azonban ez sok esetben nem elegendő, komolyabb üzleti alkalmazásnál szükségünk lehet arra, hogy megmondjuk, hogy melyik üzleti objektumon, melyik felhasználó (vagy milyen szerepkörrel rendelkező felhasználó), milyen műveleteket tudjon elvégezni. Pl. vegyünk egy szerkesztőségi rendszert, ahol minden cikkre megmondhatjuk, hogy melyik felhasználó tudja az adott cikket megtekinteni, ki tudja szerkeszteni, esetleg törölni.

Ezt persze a már említett posztban lévő eszközökkel is meg lehet valósítani. Pl. lehet az üzleti metódusban lekérni a SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication() metódussal a bejelentkezett felhasználót, és a szerint végezni el az üzleti műveletet. Amennyiben szépen akarjuk csinálni, ezt akár AOP-vel is csinálhatjuk, és külön kódba szervezhetjük ki. Ennek használatával azonban szoros lesz a kapcsolat az üzleti logika és a jogosultág-ellenőrzés között, kevésbé lesz átlátható, újrafelhasználható. Csinálhatjuk azt is, hogy saját AccessDecisionVoter és GrantedAuthority implementációkat használunk, és minden üzleti objektumon végezhető művelethez egy GrantedAuthority tartozik. Itt az üzleti objektumok elszaporodásával a GrantedAuthority példányok száma is megnövekszik. Valamint az AccessDecisionVoter is hozzáférhetne az üzleti objektumokhoz, és ez alapján dönthetne a jogosultságról. Ilyenkor kell neki egy dao referencia, és minden műveletnél az AccessDecisionVoter is el fog végezni egy plusz műveletet. Azonban minden esetben meg kell oldanunk a jogosultságok perzisztálását, valamint az üzleti logikát is módosítanunk kell.

Szerencsére a Spring Security beépített megoldást ad a problémára, melynek neve a Domain Object Security, melyet ACL-ek (access control list), hozzáférési listákkal valósít meg. Az ACL-ek használata a számítástechnikában máshol is igen elterjedt. Egy ACL egy erőforráshoz tartozik, egy lista, ami tartalmazza, hogy az adott erőforráson mely felhasználók milyen műveleteket végezhetnek. Tipikus példa erre a fájlrendszerek, ahol minden fájlhoz/könyvtárhoz tartozik egy ACL, mely leírja, hogy mely felhasználók és csoportok olvashatják/írhatják/futtathatják (listázhatják) az adott fájlt/könyvtárat. Az ACL elemei az ACE-k (access control entry), mely egy sor az ACL-ben.

Nézzük, a Spring Security milyen fogalmakat definiál, és ezekhez milyen interfészek kapcsolódnak. Először is egy UML diagram.

UML osztálydiagram

Forrás: Grzegorz Borkowski: Spring Security ACL - very basic tutorial.

A Spring Security alapban biztosít egy Spring JDBCTemplate-tel megvalósított perzisztenciát is a Domain Object Security-hez, mely a legtöbb adatbáziskezelőn működik, hiszen ANSI SQL utasításokat használnak benne. Így az interfészeknél leírom, hogy példányait milyen táblában tárolja a Spring Security.

 • A fő interfész az Acl, mely a listát tartalmazza egy üzleti objektumhoz. Ahogy említettem, egy üzleti objektumhoz egy Acl tartozik, és ez tárolja a listaelemeket, melyek felhasználó/művelet párosok, és egy ilyen elem adja meg, hogy az adott üzleti objektumra van-e az adott felhasználónak jogosultsága. Az Acl-ek fa hierarchiát alkothatnak, így a szülőre is tartalmaz egy referenciát (parent). Az Acl isGranted metódusát hívva lehet eldönteni, hogy az adott felhasználó(k)nak van-e joga az adott üzleti objektumon a kérdéses műveletet elvégeznie. Az első paramétere a Permission lista, melyben a műveleteket adhatjuk meg, a második paramétere a felhasználók listája, és a harmadik paramétere, hogy kell-e audit naplózni a műveletet, vagy adminisztratív okokból történt az esemény, ekkor nem kell naplózni. Erre választ a kapcsolódó példányok alapján tud választ adni. Valamint tartalmaz egy referenciát a tulajdonos felhasználóra is (owner).
 • A felhasználót Sid-nek nevezi (Security Identity), ugyanis lehet principal név (ami vagy egy személyhez, vagy egy rendszerhez kapcsolódó felhasználónév), vagy lehet szerepkör is, azaz a Spring Security szóhasználatban GrantedAuthority név. A Sid-en kívül a másik gyűjtőnevük a recipient. Így a Sid interfésznek két leszármazottja is van, PrincipalSid, valamint GrantedAuthoritySid.
 • Az Acl nem tartalmaz közvetlen referenciát az üzleti objektumra, hanem helyette egy ObjectIdentity példányra. Ennek két attribútuma az üzleti objektum osztálya (javaType), valamint egyedi azonosítója (identifier). Ennek egy implementációja a ObjectIdentityImpl. A Domain Object Security úgy lett megvalósítva, hogy megfelelően kezeli a Long, vagy Long-gá konvertálható egyedi azonosítóval rendelkező üzleti objektumokat. Amennyiben nem ilyen üzleti objektumaink vannak bizonyos interfészeket magunknak kell implementálnunk. A Spring Security készítői később sem kívánják támogatni a Long-tól eltérő egyedi azonosítókat. (Én személy szerint amúgy is mindenkinek javaslom, hogy minden üzleti objektumnak legyen egy Long egyedi azonosítója, és kerüljük pl. szöveget, dátumot tartalmazó, valamint az összetett elsődleges kulcsokat.
 • Az Acl ACE elemeket tartalmaz, melyeket az AccessControlEntry interfész reprezentálja. Ez tartalmaz egy referenciát egy műveletre (Permission), valamint egy Sid-re, van egy egyedi azonosítója, valamint egy granting attribútuma, ami azt mondja meg, hogy az adott jogosultság aktív-e, vagy visszavonásra került.
 • Lehet saját Permisson megvalósítást is alkalmazni, de a Spring Security alapértelmezetten tartalmazza a BasePermission osztályt, mely a következő műveleteket definiálja: CREATE, READ, WRITE, DELETE, ADMINISTRATION, a legtöbb esetben ez is elég lehet.

A Spring Security ezen interfészek példányaihoz, illetve a példányok által ábrázolt információkhoz a AclService interfészen keresztül enged hozzáférést, ez egy normál service osztály, melyet a szokásos módon deklarálhatunk az applicationContext.xml-ben, és kérhetünk rá referenciát dependency injection-nel. Ennek a readAclById és readAclsById metódusaivel férhetünk hozzá az Acl-ekhez. Nem mindig használjuk ezt direktben, később látni fogjuk, hogy lehet deklaratív módon használni.

Az AclService leszármazottja a MutableAclService, mely már módosítási műveleteket is megenged az Acl-eken. Ugyanis ezen alkalmazásokban már nem lehet deklaratív módon felvenni az Acl-eket, hiszen maguk az üzleti objektumok is folyamatosan változnak, jönnek létre és szűnnek meg, ezért az üzleti logikának kell arról is gondoskodnia, hogy az Acl-eket is az üzleti objektumokkal együtt módosítsa. Az AclService egyik implementációja a JdbcAclService, a MutableAclService implementációja a JdbcMutableAclService, mely ANSI SQL műveletekkel kezeli az Acl-ek perzisztenciáját relációs adatbázisokban. A JdbcMutableAclService a lekérdezéseket egy LookupStrategy implementációnak delegálja, mely az adatbázisra optimalizált lekérdezést tartalmazhatja. Ennek egy implementációja megtalálható a Spring Security-ban is BasicLookupStrategy néven. Ha az adott adatbázis speciális lehetőségeit (pl. hierarchikus lekérdezések, materializált nézet, reduce normalization) ki akarjuk használni, saját osztályt kell írni, mely implementálja a LookupStrategy interfészt. A BasicLookupStrategy nem támogatja a leszármaztatást. Mind a JdbcMutableAclService-nek, mind a BasicLookupStrategy-nek szüksége van egy DataSource-ra.

Ahogy említettem a jogosultság ellenőrzéséhez használhatnánk az AclService megfelelő metódusait, de van egy egyszerűbb deklaratív módszer is, mely a Spring Security 3-asban jelent meg, és erősen támaszkodik a Spring 3 Spring Expression Language-ére. Ezt Expression-Based Access Control-nak nevezi, és akár XML leíróban (security namespace), akár annotációban (@Pre és @Post) is alkalmazhatjuk. Ebből az ACL is elérhető, és pl. deklarálni lehet, hogy az adott metódus hívása előtt vagy után milyen üzleti objektumon (metódus paraméter vagy visszatérési érték), milyen műveletre való jogosultságot kell ellenőrizni. Valamint lehetőség van filterezésre is, ami pl. egy metódus visszatérési értékeként szereplő listából eltávolítja azon üzleti objektumokat, melyekre a bejelentkezett felhasználónak nincs meg a megfelelő műveletre a megfelelő jogosultsága. Persze a háttérben ebből ugyanúgy egy Acl lekérdezés, majd metódushívás lesz.

A Domain Object Security ezeken felül a következőket biztosítja:

 • Caching: Ehcache backend-del
 • Transzparens adatbázis műveletek
 • Perzisztencia úgy megvalósítva, hogy minimális legyen a deadlock valószínűsége
 • ORM-től való függetlenség, hiszen plain JDBC van a háttérben
 • Egységbezárás

Most, hogy ismerjük a Java interfészeket, nézzük, hogy történik a kapcsolódó objektumok perzisztenciája.

Adatbázis

Egy ACL_OBJECT_IDENTITY sor tartozik minden egyes üzleti objektumhoz. Ez tartalmaz egy külső kulcsot az ACL_CLASS táblára, mely tartalmazza az üzelti objektum osztályának teljes nevét (fully qualified name - csomaggal együtt). Egy ACL_OBJECT_IDENTITY sorhoz több ACL_ENTRY sor tartozhat, mely összeköti az üzleti objektumot, a Sid-et, valamint a MASK mezőben (32 biten) tárolja, hogy mely műveletek megengedettek. Ebből pl. a BasePermission csak 5 bitet használ fel, hiszen 5 műveletet definiál (read - bit 0, write - bit 1, create - bit 2, delete - bit 3 és administer - bit 4). Az ACL_SID tábla tartalmazza a Sid-eket, vagyis a felhasználók vagy szerepkörök neveit.

Bár a disztribúció tartalmaz egy példa alkalmazást, készítettem én is egyet, mely talán egy kicsit egyszerűbb, és megtalálható a GitHub-on.

Az alkalmazás Maven-nel build-elhető. A különböző funkciókat JUnit teszt esetek tesztelik, szóval a mvn test parancs kiadásával fordítható és tesztelhető a projekt.

Az példa egy egyszerű szerkesztőségi rendszer service rétege, melyben cikkeket lehet felvenni, és be lehet állítani, hogy melyik cikken melyik felhasználó milyen műveletet végezhet. Az entitás az Article osztály, a service interfész a ArticleService, melynek egy megvalósítása a ArticleServiceImpl. Az egyszerűség kedvéért egy Map-ben tárolja el a cikkeket. Az alkalmazás felépítése az UML diagram alapján egyértelmű.

Példa alkalmazás UML osztálydiagram

Az alkalmazás egy applicationContext.xml-lel rendelkezik, de bonyolultabb alkalmazás esetén javasolt a biztonsággal kapcsolatos konfigurációt egy másik (applicationContext-security.xml) állományba kiszervezni. Az adatforrás (DataSource) és a tranzakciókezelő beállításait külön XML-be szerveztem (applicationContext-test.xml), hiszen feltehetőleg egy éles alkalmazás komolyabb adatbáziskezelővel futna, csak a teszt esetek futnak HSQLDB-vel.

Az ACL használatához először létre kell hozni a fentebb bemutatott táblákat. A létrehozó script megtalálható a dokumentációban HyperSQL-re és PostgreSQL-re, de megtalálhatóak a spring-security-acl-3.2.0.RELEASE.jar-ban is createAclSchema.sql néven.

A következő lépésként hozzuk létre az applicationContext.xml állományt.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:security="http://www.springframework.org/schema/security"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.2.xsd
    http://www.springframework.org/schema/security http://www.springframework.org/schema/security/spring-security-3.2.xsd">

  <bean id="articleService" class="jtechlog.acltutorial.ArticleServiceImpl" />

  <security:global-method-security pre-post-annotations="enabled">
    <security:expression-handler ref="expressionHandler"/>
  </security:global-method-security>

  <bean id="expressionHandler"
     class="org.springframework.security.access.expression.method.DefaultMethodSecurityExpressionHandler">
    <property name="permissionEvaluator" ref="aclPermissionEvaluator"/>
  </bean>

  <bean id="aclPermissionEvaluator" class="org.springframework.security.acls.AclPermissionEvaluator">
    <constructor-arg ref="aclService" />
  </bean>

  <bean id="aclCache"
     class="org.springframework.security.acls.domain.EhCacheBasedAclCache">
    <constructor-arg>
      <bean class="org.springframework.cache.ehcache.EhCacheFactoryBean">
        <property name="cacheManager">
          <bean class="org.springframework.cache.ehcache.EhCacheManagerFactoryBean" />
        </property>
        <property name="cacheName" value="aclCache" />
      </bean>
    </constructor-arg>
  </bean>

  <bean id="lookupStrategy"
     class="org.springframework.security.acls.jdbc.BasicLookupStrategy">
    <constructor-arg ref="dataSource" />
    <constructor-arg ref="aclCache" />
    <constructor-arg>
      <bean
          class="org.springframework.security.acls.domain.AclAuthorizationStrategyImpl">
        <constructor-arg>
          <list>
            <!-- authority for taking ownership -->
            <bean class="org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority">
              <constructor-arg value="ROLE_ADMIN" />
            </bean>
            <!-- authority to modify auditing -->
            <bean class="org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority">
              <constructor-arg value="ROLE_ADMIN" />
            </bean>
            <!-- authority to make general changes -->
            <bean class="org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority">
              <constructor-arg value="ROLE_ADMIN" />
            </bean>
          </list>
        </constructor-arg>
      </bean>
    </constructor-arg>
    <constructor-arg>
      <bean class="org.springframework.security.acls.domain.ConsoleAuditLogger" />
    </constructor-arg>
  </bean>

  <bean id="aclService"
     class="org.springframework.security.acls.jdbc.JdbcMutableAclService">
    <constructor-arg ref="dataSource" />
    <constructor-arg ref="lookupStrategy" />
    <constructor-arg ref="aclCache" />
  </bean>

</beans>

Az articleService a saját service osztályunk. A következő global-method-security tag pre-post-annotations attribútuma mondja meg, hogy annotációkban adjuk meg a biztonsági beállításokat. Amennyiben nem használunk ACL-t, ennyi elegendő is, de esetünkben meg kell adni azt is, hogy Expression-Based Access Control-t használunk, és használni akarjuk majd a hasPermission függvényt, mellyel az ACL alapján lehet majd jogosultságot ellenőrizni. Erre kell a expressionHandler és a aclPermissionEvaluator is. Az utóbbi dolga a expression system és a Spring Security’s ACL system közötti híd megépítése. A aclCache bean állítja be, hogy az ACL az Ehcache-t használja cache-eléshez. Majd megadjuk az ACL-ek lekérdezéséhez szükséges lookupStrategy bean-t (használja a cache-t és a DataSource-ot is). Valamint konstruktorának első paramétere egy AclAuthorizationStrategyImpl, mely azt adja meg, hogy milyen jogosultságok szükségesek ahhoz, hogy módosítani lehessen az ACL tulajdonosát, módosítani az audit naplózás beállíásokat, valamint módosítani egyéb ACL és ACE beállításokat. A második paramétere egy AuditLogger, melynek egyetlen beépített implementációja a ConsoleAuditLogger. Az utolsó bean a aclService, melyet az alkalmazásunkból is használni fogunk.

A applicationContext-test.xml állományban állítjuk be az adatforrást (beépített adatbáziskezelőt futtat, és végrehajtja a sémát létrehozó szkriptet), a tranzakciókezelőt, valamint azt, hogy a tranzakció konfigurációja annotációkban történjen.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:jdbc="http://www.springframework.org/schema/jdbc"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.2.xsd
    http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.2.xsd
    http://www.springframework.org/schema/jdbc http://www.springframework.org/schema/jdbc/spring-jdbc-3.2.xsd">

  <tx:annotation-driven />

  <jdbc:embedded-database id="dataSource" >
    <jdbc:script location="classpath*:/createAclSchema.sql" />
  </jdbc:embedded-database>


  <bean id="transactionManager"
     class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
    <property name="dataSource" ref="dataSource" />
  </bean>

</beans>

Elengedhetetlen az ACL használatához a tranzakciós környezet, hiszen az ACL-ek adatbázisba kerülnek mentésre (JdbcTemplate-tel).

Nézzük először, hogy hogyan történik az üzleti objektumhoz ACL rendelése, ehhez nézzük meg a grantPermission metódus implementációját.

@Override
@Transactional
public void grantPermission(String principal, Article article, Permission[] permissions) {
 LOGGER.info("Grant {} permission to principal {} on article {}", permissions, principal, article);
 ObjectIdentity oi = new ObjectIdentityImpl(Article.class, article.getId());
 Sid sid = new PrincipalSid(principal);

 MutableAcl acl;
 try {
 acl = (MutableAcl) aclService.readAclById(oi);
 } catch (NotFoundException nfe) {
 acl = aclService.createAcl(oi);
 }

 for (Permission permission : permissions) {
 switch (permission) {
  case READ:
  acl.insertAce(acl.getEntries().size(), BasePermission.READ, sid, true);
  break;
  case WRITE:
  acl.insertAce(acl.getEntries().size(), BasePermission.WRITE, sid, true);
  break;
 }
 }
 aclService.updateAcl(acl);
}

Először példányosítunk az üzleti objektum alapján egy ObjectIdentityImpl példányt. Majd lekérdezzük, ha nincs, létrehozunk hozzá egy Acl-t. Majd az Acl-be felveszünk egy Ace-t, sorrendben a végére, mely tartalmaz egy referenciát a BasePermission.READ műveletre, valamint a paraméterként átadott felhasználóra. Azaz a ArticleServiceTest teszt osztályban a következő sor (@Before annotációval ellátott init() metódusban található) a user1 felhasználónak megadja a jogosultságot, hogy az 1-es azonosítójú cikket szerkeszteni és módosítani tudja.

articleService.grantPermission("user1", article1, new
  ArticleService.Permission[]{ArticleService.Permission.READ, ArticleService.Permission.WRITE});

A következő lépésben meg kell valósítani a jogosultságkezelést. Ez történhet kódból is, javasolt AOP-vel, pl. metódushívás előtt AccessDecisionVoter használata, metódushívás után AfterInvocationProvider használata. Ezekben az aclService használatával le kell kérni az üzleti objektumhoz tartozó Acl-t, majd annek kell meghívni a isGranted metódusát. De vannak erre az ACL-ben megfelelő osztályok is, mint az AclEntryVoter, AclEntryAfterInvocationProvider vagy a AclEntryAfterInvocationCollectionFilteringProvider. De sokkal egyszerűbb a Expression-Based Access Control használata, amit használhatunk XML konfigurációban is a security:intercept-url access paraméterének, vagy a protect-pointcut expression paraméterének, vagy a @PreAuthorize, @PostAuthorize, @PreFilter, @PostFilter annotációk paraméterének. Én az utóbbit, az annotációk használatát javasoltam, ezért kellett a global-method-security pre-post-annotations attribútuma az applicationContext.xml-ben.

Nézzük is a findArticleById és updateArticle metódusok implementációját.

@Override
@PreAuthorize("hasPermission(#id, 'jtechlog.acltutorial.Article', 'read') or hasRole('ADMIN')")
public Article findArticleById(long id) {
 return articles.get(id);
}

@Override
@PreAuthorize("hasPermission(#article, 'write') or hasRole('ADMIN')")
public void updateArticle(Article article) {
 articles.put(article.getId(), article);
}

Az első PreAuthorize annotációban lévő kifejezés azt jelenti, hogy a metódust csak az futtathatja, akinek az id paraméterben átadott id-jú Article típusú üzleti objektum-hoz van read jogosultsága (azaz az 1-es Article ACL-jének ACE-i között szerepel), vagy ADMIN szerepkörű. A második PreAuthorize annotációban szereplő kifejezés azt jelenti, hogy csak az hívhatja meg a metódust, akinek a paraméterként átadott Article üzleti objektra van write jogosultsága vagy ADMIN szerepkörű. Tehát látható, hogy feltételt lehet megadni üzleti objektum azonosítójára és magára az objektumra is. Az ehhez tartozó teszt eset pl. a testUserWithRead, akinek van olvasási de nincs írási jogosultsága az 1-es Article üzleti objektumhoz. A #-os megadási módhoz szükséges a debug információkat is a kódba fordítani.

@Test
public void testUserWithReadAndWrite() {
 SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(new UsernamePasswordAuthenticationToken("user1", "pass1", Collections.
  singletonList(new SimpleGrantedAuthority("USER"))));
 articleService.findArticleById(1);
 articleService.updateArticle(new Article(1, "test"));
}

Az első sorban beállítjuk a bejelentkezett felhasználót, majd meghívjuk a két üzleti metódust, amiből az elsőhöz lesz, a másodikhoz nem lesz jogosultsága. És ne feledjük, az üzleti objektum alapján!

Még egy érdekes funkció, hogy az ACL képes filter-elni, szűrni az üzleti objektumokat egy kollekcióból a jogosultság alapján.

@Override
@PostFilter("hasPermission(filterObject, 'read') or hasRole('ADMIN')")
public List<Article> findAllArticles() {
 return new ArrayList<>(articles.values());
}

A PostFilter annotáció hatására a visszaadott listából kiveszi az ACL azon üzleti objektumokat, melyekre nincs olvasási jogosultsága a bejelentkezett felhasználónak. Vigyázzunk, hogy nagy listák esetén ne így használjuk, mert az adatbázisból lekérdezésre kerül, majd onnan lesznek kiszórva. Hatékonyabb megoldás, ha már eleve csak a megfelelő üzleti objektumokat kérdezzük le. A hozzá tartozó teszt eset a testFilterUser2, ugyanis a user2-nek a három cikk közül csak kettőre van jogosultsága.

@Test
public void testFilterUser2() {
 SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(new UsernamePasswordAuthenticationToken("user2", "pass2", Collections.
  singletonList(new SimpleGrantedAuthority("USER"))));
 List<Article> articles = articleService.findAllArticles();
 assertEquals(1, articles.size());
}

Az ACL funkcióit JSP-ből is kihasználhatjuk a security:accesscontrollist tag segítségével.

Tesztelés közben tudatosult bennem, hogy ne módosítgassuk a táblákat az ACL alatt, hiszen a cache miatt az adatbázis módosítás nem fog látszani.

További olvasnivalók:

Heraclitus on software blog: Simple web application with Spring Security
Denksoft Blog: ACL Spring Security tutorial