Spring Recipes: A Problem-Solution Approach

Egyikőtök hívta fel a figyelmem a Spring Recipes: A Problem-Solution Approach könyvre a Spring In Action könyvről szóló post-om után. Mivel a könyv a Spring In Action-höz képest más megközelítést alkalmaz, és a Spring 2.5-t is lefedi szemben az előzővel, kíváncsiságból elolvastam. Jelen post-omban próbálok azoknak is csemegét nyújtani, akiket nem érdekel a könyvismertető, ezért megpróbálom kérdés-felelet formájában ismertetni az érdekesebb részeket, így mindenki ellenőrizheti kicsit a Spring-es tudását.

Spring Recipes

A Spring Recipes könyv tematikája szinte teljesen megegyezik a Spring In Action könyv tematikájával, a tartalmi különbségek főleg a a 2.5-ös Spring verzió újdonságaiból adódnak, valamint a más megközelításből. Ugyanis a könyv felépítése úgy néz ki, hogy minden részben felvet egy problémát (Problem), aminek leírja a megoldását (Solution), valamint leírja ábrákkal, kóddal illusztrálva, hogy hogyan is működik (How It Works). Ebből adódik, hogy nem egy-két példát visz végig, mint a Spring in Action könyv, hanem mindig újat vesz elő. Ezzel néha feleslegesen telik a hely.

Szerintem nagyon hasznos, hogy az első fejezet a konténer, interfészekkel való programozás, service locator, Inversion of Control, Dependency Injection és a konténer konfigurációs állománnyal való konfigurációját úgy mutatja be, hogy a Java SE eszközeivel (Spring nélkül) le is programoz egy megoldást. Ez nagyon hasznos lehet azoknak, akik nem az elméleti oldalról szeretnék megközelíteni ezen fogalmakat, hanem látni akarnak egy működő példát, gyakorlatilag ebből kiderül, hogy hogyan is indulhatott a Spring, mi is lehet a motorháztető alatt.

Következő fejezetben kitér a Spring IDE használatára is. Tapasztalatom alapján a Spring IDE már nem nagyon érhető el, a website-ja is áll, a SpringSource is a SpringSource Tool Suite már ingyenesen használható eszközét preferálja. Ki is próbáltam, de számomra olyan minősíthetetlen lassú volt, hogy visszaálltam NetBeans-re.

A 2007 novemberében kiadott Spring 2.5 a következő újításokat hozta, melyekre ki is tér a könyv.

  • Bean-ek konfigurációja annotációkkal, mint az @Autowired, vagy a JSR-250 által bevezetett @Resource, @PostConstruct, @PreDestroy annotációk.
  • Component scanning: stereotype annotációkkal jelölt bean-ek automatikus feltérképezése, konfigurációja.
  • AspectJ load-time weaving: AspectJ osztálybetöltés közben képes az osztályainkat buherálni, így elérhető, hogy nem a konténerben definiált bean-ekre is működjön az AOP, valamint a teljes AspectJ arzenált bevethessük.
  • Kontrollerek konfigurációja annotációkkal: talán a legnagyobb újdonság, mely a Spring MVC-t érinti. Már nem kell a kontrollereknek Spring-es Controller osztályokból leszármaznia, nem kell azok metódusait ismerni, hanem sokminden rugalmasan annotációkkal is megadható.
  • Spring TestContext framework: annotációk használata a teszt eseteknél, úgy, hogy akár el is szakadhatunk a konkrét teszt implementációktól.

Nézzük, hogy milyen kérdéseket válaszol meg ez a könyv, melyeket a Spring In Action nem említett, a Spring alapelemeivel kapcsolatban:

Constructor Ambiguity, azaz hogyan lehet a túlterhelt (overload) konstruktorok közül kiválasztani a nekünk megfelelőt a konstruktor alapú dependency injection-nél?
Az applicationContext.xml-ben használhatjuk a constructor-arg tag-nek a type és index attribútumát, ahol az elsőnek lehet megadni a konstruktor típusát, másodiknak a pozícióját. Ezzel egyértelműen definiálható a konstruktor szignatúra, így nem esik a Spring abba a hibába, hogy a property editor-ok miatt nem tud választani a konstruktorok közül, hiszen mindre tudna konvertálni.
Hogyan állítható be, hogy ellenőrizze a Spring, hogy bizonyos attribútumainkra megtörtént-e a dependency injection (dependency-checking)?
Egyrészt bean szinten is beállíthatunk dependency-check attribútumot (none, simple, objects, all - egyszerű típusok - primitívek és Collection-ök - és objektumok tetszőleges kombinációjára). Másrészt használhatjuk a @Required annotációt.
Milyen annnotációkkal lehet a dependency injection-t kérni?
Vagy a Spring-es @Autowired vagy a JSR-250-es @Resource annotációval.
Mi van, ha egy interfész több implementációját is le akarjuk kérni, valamint lehet-e választani, hogy melyikre van szükségünk.
A típusnál megadhatunk interfész tömböt vagy collection-t is, ekkor az összes implementáló bean-t injektálni fogja a Spring. Amennyiben válogatni akarunk, egyrészt megtehetjük a @Qualifier annotációval, vagy a @Resource annotáció name attribútumával.
Szülő-gyerek bean-nél lehet-e egy collection elemeit a szülőnél és a gyermeknél is meghatározni?
Igen, lehetőség van a szülő bean-nél deklarált collection elemeinek merge-ölésére a gyermek bean-nél (merge=”true” attribútum).
Lehet-e szabályozni, hogy a collection mely implementációja legyen példányosítva, valamint az elemeknek mi legyen a pontos típusa?
A kollekcióknál a type attribútummal adható meg a konkrét implementáció (pl. ha rendezettet akarunk, akkor egy SortedSet), az elemeknél a value-type-pal adható meg a típus. Amennyiben a bean implementációban generikust használunk, a konverzió automatikusan megtörténik.
Van-e a collection-ök megadására rövidebb mód?
A util sémát kell használni, mellyel rövidebben adhatóak meg az elemek, és a konfigurációs állomány is séma alapján validálható.
Állhat-e bean-ként önmagában egy collection?
A util sémát nem csak bean property-n belül használhatjuk, hanem bean szinten is, ekkor egy id attribútumot kell neki adni, amivel aztán a ref-ben hivatkozhatunk rá (un. stand-alone collection).
Hogyan adhatunk meg bean-eket annotációval?
A @Component annotációt használhatjuk, aminek attribútumként a bean nevét is megadhatjuk. Ahhoz, hogy a Spring fel is olvassa ezeket, a konfig állományban a context:component-scan tag-et kell használnunk. Különböző rétegeknek megfelelően használhatjuk a @Repository és @Service annotációkat is. A felolvasást filter-elhetjük is a minősített osztálynévre (FQN - fully qualified name - csomag és osztálynév), reguláris kifejezéssel.
Mivel lehet egy bean-t egy osztály statikus attibútuma alapján definiálni?
A FieldRetrievingFactoryBean osztályt használhatjuk.
Mivel lehet egy bean-t egy másik bean attibútuma alapján definiálni?
A PropertyPathFactoryBean osztályt használhatjuk.
Hogyan tölthetünk be egy külső erőforrást, állományt?
ResourceLoader-t alkalmazhatunk, melyre referenciát a ResourceLoaderAware interfész implementálásával kaphatunk, mely a Resource címe alapján különböző helyről töltheti be azt (pl. ClassPath, fájl, URL, stb.). Természetesen itt is működik a Dependency Injection is.

A Spring In Action könyv szerintem sokkal érthetőbben, nagyon jó ábrával magyarázza el a bean-ek életciklusát, ezt hiányoltam ebből a könyvből. Persze a Spring Recipes viszont ír a 2.5-ben megjelent @PostConstruct, @PreDestroy annotációkról, melyekhez a annotation-config tag is kell a konfig állományban. Valamint a script-elés is külön fejezetet kapott, ahol megemlíti a lang sémát is.

Az AOP rész leírása, elméleti háttere is jobb a Spring In Action könyvben, viszont nem hangsúlyozza eléggé, hogy hol a határ a régi, Classic Spring AOP és az új, 2.x-ben használt AOP között. Persze mindkettő mögött a JDK Dynamic Proxy van, melyet a Spring Recipes szintén bemutat, első körben még Spring nélkül (naplózásra, validálásra). Szépen kifejti, hogy az AspectJ használata a POJO-kon, akár az xml konfiguráció, akár az annotációval végzett konfiguráció (melyet mellesleg preferál az xml-lel szemben) még nem jelenti a teljes AspectJ-s arzenált (pl. csak a konténerben definiált bean-ekre lehet használni). Az AspectJ pointcut-okat deklaráló nyelvét is jobban leírja. Ír az advice precedence-ről (Ordered interface, @Order annotáció). Részletesen ír az introduction-ről is, tudunk futásidőben mellyel interfészeket adni egy bean-hez, és implementálni azokat úgy, hogy implementáló osztályokat adunk meg. Ennek hatása gyakorlatilag megegyezik azzal, mintha többszörös öröklődésünk lenne. Az implementáló osztály akár attribútumokat is tartalmazhat, ezeket state-nek nevezi.

Amennyiben az AspectJ többi részét is ki akarjuk használni, pl. AspectJ-s aspect-ek, additional pointcut types, konténeren kívüli bean-ek AOP-ozása, Load-Time Weaving-et kell alkalmaznunk. Ehhez a context:load-time-weaver tag használata szükséges az xml konfigurációban, valamint a -javaagent kapcsoló a JDK-nak.

Egy nagyon gyakorlatias fejezet azt mutatja be, hogy mit kell tennünk, ha Domain Driven Design alapján pl. Domain Object-be akarunk Dependency Injection-t. (Ugye itt az a probléma, hogy nincs a konténerben a példányunk.) Ekkor kell a context:spring-configured tag az xml konfigurációban, valamint a @Configurable annotáció.

Az adatbázis kezelést bemutató részben nem sok különbség van, a Spring Recipes annyiban több, hogy leírja a PreparedStatementCreator, (Batch)PreparedStatementSetter interfészek használatát, valamint a operation object-ek kezelését, valamint egy gyakorlatias példát hoz arra, hogy hogy hozzunk létre saját kivételt egy adatbázis specifikus hibához. Nagy hibája, hogy nem ír a pool-ozásról, míg a Spring In Action szépen leírja az Ehcache konfigurációját (később ez a könyv is megemlíti a Security részben). A Spring In Action elméleti háttere a tranzakciókezelésnél szintén jobb, de a Spring Recipes az izolációs szintekre kódot mutat, amivel jobban megérthető. Itt is megemlíti a Load-Time Weaving-et (tranzakciókezelés nem publikus metódusokban, nem a konténerben lévő bean-ekben).

A Spring MVC fejezetben a Spring In Action megint jobb alapozást ad, szépen felsorolja az összes interceptor-t. A Spring Recipes ezzel szemben saját interceptor megvalósítását is leírja (HandlerInterceptor), valamint leírja, hogyan választja ki a Spring MVC a Locale-t (LocaleResolver), és hogyan lehet Locale-t váltani (LocaleChangeInterceptor) nemzetköziesített alkalmazásoknál. Ír a HandlerExceptionResolver-ről a kivéltelek kezelésére, valamint a ParameterizableViewController-ről, ahol nem kell a view neveit a Controller-be égetnünk. Nagy piros pont, hogy leírja, hogy kell a Post/Redirect/Get Design Pattern-t alkalmazni. Írja, hogy hogyan használjuk a MultiActionController-t, ha egy Controller-be több műveletet akarunk lekezelni (pl CRUD alkalmazásnál a különböző képernyők, vagy egy form-on több gomb). Viszont a Spring beépített validációján kívül nem ír sem a 3rd party commons, sem a valang validációról. Viszont részletesen ír a Spring 2.5 újdonságáról az annotációkkal való Controller fejlesztésről, valamint nekem új volt a SessionStatus is.

A Spring In Action viszont említi a következő témákat, amikről a Spring Recipes nem ír: Tiles, Velocity, Freemarker integráció, RSS tartalom gyártása, Struts2, Tapestry integráció.

A Spring In Action a tesztelést csak függelékben említi, és az annotációkat még csak egy külön projekttel, a Gienah Testing-gel ismertette. A Spring Recipes részletezi a JUnit 3.x, 4.x és TestNG tesztelést is (@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class), @ContextConfiguration). Külön megemlítendő a @IfProfileValue annotáció, amivel profilokat tudunk deklarálni JUnit esetén is, hasonlóan a TestNG-hez.

A Spring Security leírásánál ismerteti a saját névteret, saját AccessDecisionVoter-t implementál az ip-cím ellenőrzésére, sőt az ACL-t is részletesen kifejti. Persze nem a 3-asban bevezetett Expression Language-t használja, hanem after invocation providers-eket.

A Spring Web Flow-nál részletezi a Spring Security integrációt, a perzisztenciát és a JSF-fel való integrációt is, de nem szól a Struts integrációról.

A Spring-WS-nél már ír az annotációkról, valamint hogy hogyan lehet Marsheller-t váltani.

Az EJB integrációnál csupán a JNDI-ből való lekérést írja le. A Spring In Action használja a PitchFork-ot, ami egy pehelysúlyú konténer, mely implementálja az EJB IoC-t és interception-t.

JMS-nél szintén ismerteti a jms séma használatát. Viszont a Spring In Action-ben nagyon érdekes rész volt a Lingo integráció, mellyel úgy tudtunk metódust hívni, hogy alatta észrevétlenül JMS volt az átviteli protokoll. Ez a Spring Recipes könyvben nem szerepel.

JMS esetén új tag a context:mbean-export a konfig xml-ben.

Levélküldésnél érdekes, hogy leírja, hogy kell belőni a JAMES Java-ban írt mail szervert, valamint mime levelet is küld (nem sima szöveg, hanem HTML tartalom - akár CSS-sel, képekkel).

Ütemezésnél leírja, hogy kell Task-ot, Quartz Job-ot hívni, de nem írja, hogy kell egy egyszerű metódust hívni ütemezetten.

Összességében elmondható, hogy a Spring Recipes könyv már haladó Spring fejlesztőknek szól inkább. Jobban referencia jellegű, és felépítéséből adódóan gyakrabban leveszi az ember a polcról, ha valami problémába ütközik. A Spring In Action ezzel szemben jobban elméleti jellegű, segítségével megérthetjük, hogy a Spring fejlesztésben honnan indultak, hogyan jutottak el egy-egy megoldásig, milyen döntések születtek közben, stb. Inkább kezdőknek javaslom, vagy akit érdekel a mélyebb elméleti áttekintés. A részletes leírások miatt tapasztalatlanabb programozónak működő kódig eljutnia is egyszerűbb a Spring In Action használatával.

De itt van már a Spring 3, melyet a Spring Recipes könyv augusztusra ígért második kiadása fog lefedni (ilyen izgalmas témaköröket ígér, mint Spring Batch, jBPM integráció, Terracotta és GridGrain integráció, Spring Roo, Grails Framework (és Groovy) integráció, REST web szolgáltatások, OSGi használata Spring Dynamic Modules-szal és SpringSource dm Server - ami közben beolvadt az Eclipse Virgo projektbe.)

És még Spring oktatás is lesz augusztus 3-6 között Budapesten.