Subversion revision number

Ha azt akarjuk, hogy egy állományban a checkoutolt revision numberje is jelenjen meg, ahhoz két dolgot kell tenni. Egyrészt az állományban vegyük fel a $Rev$ szöveget, majd állítsuk be az svn:keywords property-t, melynek értéke legyen Rev. Ezt pl. megtehetjük TortoiseSVN-nel is, az adott fájlon Properties menüpont, majd New…, és ott kell felvenni. Itt egyrészt legördülőből kiválaszthatjuk az előre definiáltakat (pl. svn:keywords), valamint egy kis súgót is kapunk róluk, hogy miket lehet értékként beírni.