Spring MVC String null-ként

Amennyiben azt akarjuk, hogy a Spring MVC űrlap esetén, ha nem töltünk ki egy beviteli mezőt, ne üres Stringet (""), hanem null értéket állítson be a megfelelő form objektum attribútumának, a StringTrimmerEditor-t kell használnunk.

@InitBinder
public void initBinder(WebDataBinder binder) {
  binder.registerCustomEditor(String.class, new StringTrimmerEditor(true));
}