Release Mavennel és Hudsonnel

Technológiák: Maven 2.2.1, Maven Release Plugin 2.1 , Hudson 1.381, Hudson M2 Release Plugin 0.6.1

A Wikipedia szerint a release, vagy magyarul a szoftverkiadás valamely szoftvertermék és a hozzá tartozó különböző kötelező anyagoknak (média, dokumentáció) a terjesztése. Ír magáról a szoftverkiadás életciklusáról, mely különböző szakaszokból áll (viszonylag szigorúan definiálja ezeket, azonban a valóságban nem annyira szokták ennyire tartani, így értelmezni, és így nevezni ezeket). Ezen a szakaszok az IBM hardverfejlesztési ciklusából öröklődtek. Első szakasz az alfa változat, mely megfelel a legfontosabb funkcionális követelmények. A következő szakasz a béta, mely mely során már minden funkciót tartalmaz, de lehetnek benne hibák, nem elég stabil éles üzemre. Lehetnek zárt és nyilvános béták is, attól függően, hogy a felhasználók mely csoportja vehet részt a tesztelésben. A web 2.0 világában gyakran belefuthatunk béta alkalmazásokba, mely gyakorlatilag a fejlesztőknek ad némi szabadságot, hogy ne kelljen bizonyos hibákkal, támogatással foglalkozni, hanem az érdekesebb funkciókra helyezhessék a hangsúlyt, és nekünk is jelzi, hogy lehetnek problémák, leállások. A béta után jön a kiadásra jelölt (release candidate), mely már a fejlesztők által késznek nyilvánított, ismert hibát nem tartalmaz, melyet javítani kéne. Ezután mehet aranyra (vagy másképp RTM - release to manufacturing/marketing), majd a terjesztés üzleti előkészítése után kiadásra kerül az általánosan elérhető (GA - General availability/acceptance). Persze itt nem áll meg a fejlesztés, sorban jöhetnek ki a hibajavítások, új verziók, egészen a szoftver kivezetéséig (end of life).

Esetünkben a release elkészítése nem más, mint azon ismétlődő tevékenységek elvégzése, mely lehetővé teszi a szoftver, és a hozzá tartozó különböző matériák terjesztését. A release során előállnak elő az alfa, béta, stb. kiadások is. Ezek azután különböző felhasználói csoportnak kerülnek átadásra, pl. tesztelőknek, végfelhasználóknak.

Ha Mavent használunk projekt kezelésre (több, mint build), akkor a release gyakorlatilag a megfelelő artifactok (bináris, valamint pl. a forráskódot, dokumentációt tartozó csomagok) legyártása, és elhelyezése a (első körben privát) repository-ba. Ez után persze ezeket különböző helyre terjeszthetjük, pl. teszt környezetre deploy-olhatjuk, hogy a tesztelők elkezdhessék a munkájukat, de egy GA esetén mehet ki a publikus repository-ba is.

A release tehát egy vagy több artifact, mely a szoftver éppen aktuális, rögzített állapotát tartalmazza. Hogy ezeken állapotokat egymástól meg tudjuk különböztetni, verziószámot adunk a kiadásnak. A Mavennél a projekt koordináta része a group id és a artifact id mellett a verzió is. A verzió formátuma viszonylag szabad, a leggyakoribb a major/minor verziószám használata, pl. 1.1, 2.0, de adhatók hozzá egyéb minősítők is, pl. 3.0-beta-5, és ezzel máris visszautalok a szoftverkiadás életciklusára. A Maven ezen kívül nagyon elhatárolja azt a verziót, melyen a fejlesztők még gőzerővel dolgoznak, ezt snapshotnak hívja (3.0-SNAPSHOT), illetve a release-t, mely verzióban értelemszerűen nem szerepel a SNAPSHOT szó. Egy snapshot tartalmazhat egy szoftvernek több állapotát is, hiszen a fejlesztők folyamatosan dolgoznak rajta. Ez annyiban igaz, hogy a repository-ba deploy-kor a SNAPSHOT szó kicserélésre kerül az adott időponttal, UTC formátumban, pl. 1.0-20080207-230803-1. Ha a Maven függőségeink között snapshot-ot talál, akkor a repository-ból mindig a legfrissebbet próbálja letölteni (a távoli repository-ból alapértelmezetten naponta egyszer próbálkozik, de ki lehet kényszeríteni a -U kapcsolóval). A release verzió viszont már egy konkrét állapotot mutat, nem lehet ugyanazon release verzióval két különböző artifact. Valamint egy relase verzió nem hivatkozhat snapshot verziókra.

A Maven repository-k közül is megkülönbözteti a release és snapshot repository-t. Amikor függőségeket kezelünk, akkor a repositories/repository tag alatt megadhatunk különböző repository-kat. A releases és a snapshots tagekben definiálhatjuk, hogy az adott repository-ban snapshot-ok vagy release-ek találhatóak, és hogyan kell őket kezelni (pl. mindig keresse a legfrissebb verziókat snapshot esetén, vagy mi legyen, ha eltér a checksum - hibaüzenetet adjon, vagy meg is álljon a build). A distributionManagement tag alatt azt adhatjuk meg, hogy a mi artifactjaink hova kerüljenek, melyik repository-ba. A repository tagen belül írhatjuk a release repository-t, és a snapshotRepository tag-en belül a SNAPSHOT repository-t.

Az agilis módszertanok azt hirdetik, hogy gyakran érdemes release-elni, egyrészt, hogy kevesebb funkció, kevesebb módosítás során kisebb a hibalehetőség, gyorsabbak az iterációk, az ügyfelek, felhasználók azt kapnak, amit szeretnének. Viszont egy release során sok műveletet kell elvégezni, amely ha manuális, könnyebb elvéteni. Ilyenek pl. a verziókezelő műveletek, verzió frissítések, artifact-ek legyártása, deploy, stb.

Ezen műveletek automatizálását segíti a Maven Release Plugin, melyet akkor is érdemes részletesen megvizsgálni, ha nem Maven-nel fejlesztünk.

Két leggyakrabban használt cél (goal) a release:prepare, mely előkészíti a release-t, és a release:perform, mely végrehajtja azt. A következőket végzi el a release:prepare:

 • check-poms: megvizsgálja, hogy az adott verzió snapshot-e. Ha nem snapshot, akkor már megtörtént a release, így nem futtatható mégegyszer. (Hibaüzenet: You don’t have a SNAPSHOT project in the reactor projects list.)
 • scm-check-modifications: megvizsgálja, hogy minden állomány be van-e commitolva. Mivel a Release plugin aktívan használj a verziókezelőt, ezért a pom.xml-ben az scm tagnek be kell állítva lennie, különben hibaüzenetet kapunk.
 • check-dependency-snapshots: megvizsgálja, hogy nincs-e snapshot függőség. Ha van, akkor hibaüzenetet dob. A pluginoknál is vizsgálja, hogy van-e snapshot.
 • create-backup-poms: elmenti az előző pom.xml állományt (pom.xml.releaseBackup) néven. Ha bármi probléma van, ebből vissza lehet állni.
 • map-release-versions: ha a release interaktív, akkor megkérdezi a felhasználótól a release verzióját. Fel is ajánl egyet, az aktuális verziót snapshot nélkül, ha jó, elég egy Entert ütni.
 • input-variables: ha a release interaktív, akkor megkérdezi a felhasználótól a tag nevét. Fel is ajánl egyet, az modul neve + aktuális verzió SNAPSHOT nélkül, ha jó, elég egy Entert ütni (pl. fooapp-1.1).
 • map-development-versions: ha a release interaktív, akkor megkérdezi a felhasználótól a következő verzió nevét. Fel is ajánl egyet úgy, hogy növeli a minor verziószámot, és hozzáteszi a SNAPSHOT-ot (pl. 1.2-SNAPSHOT). Ha megfelelő, itt is üthetünk Entert.
 • rewrite-poms-for-release: a pom.xml át lesz írva a release verzióra, és az scm tagben is a tag url-je fog szerepelni.
 • generate-release-poms: a release-eléshez használt pom.xml legenerálásra.
 • run-preparation-goals: az új pom.xml-lel lebuildeli a projektet, clean verify célokkal. Közben a teszt esetek is lefutnak.
 • scm-commit-release: commitolja a módosított pom.xml-t.
 • scm-tag: elvégzi a taggelést a verziókezelőben.
 • rewrite-poms-for-development: a következő verzióhoz, ami már újra snapshot lesz, elkészíti a pom.xml-t.
 • remove-release-poms: eltakarítja a release-hez használt pom.xml-t.
 • scm-commit-development: commitolja az új pom.xml-t a verziókezelőbe.
 • end-release: véglegesíti a release-t.

Amikor ez megvan, a könyvtárban létrejön egy release.properties, mely a tartalmazz a release főbb jellemzőit, valamint egy pom.xml.releaseBackup, mely az előző pom.xml állomány. Valamint láthatjuk, hogy a verziókezelőben is megjelenik két commit: [maven-relase-plugin] prepare release fooapp-1.2, valamint [mavern-release-plugin] prepare for next development iteration.

Ha a klasszikus felépítést használjuk a verziókezelőben, Subversionben, hogy projekt név, és alatta a trunk, tags és branches könyvtár, akkor a tag automatikusan a tags könyvtárba kerül. Ha nem ezt a felépítést használjuk, akkor paraméterként megadhatjuk a tag helyét a tagBase pom.xml tagben:

<project>
...
<build>
...
<plugins>
 <plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-release-plugin</artifactId>
  <version>2.1</version>
  <configuration>
   <tagBase>https://svn.apache.org/repos/asf/maven/components/releases</tagBase>
  </configuration>
 </plugin>
</plugins>
...
</build>
...
</project>

Új projektnél, vagy nagyobb verzióváltásnál érdemes a -DdryRun=true paramétert használni, ilyenkor ugyanazokat kérdezi meg, ugyanazon teszt eseteket futtatja le, és legenerálja az új pom.xml-t is, de valójában nem végzi el a műveleteket, pl. a verziókezelőben. Ha mindent rendben találunk, kiadhatjuk a release:clean-t, ami letörli az ideiglenes állományokat, majd a mvn release:prepare parancsot, immár az előbbi paraméter nélkül.

Amennyiben nem kézzel akarjuk megadni a verziószámokat, használhatjuk a batch módot (Non-interactive Release), ehhez a mvn --batch-mode release:prepare parancsot kell kiadni. Ekkor automatikusan azokat a verzószámokat adja, melyeket amúgy felajánlana. Ekkor felülbírálhatjuk az alapértelmezett értékeket a parancssorban is:

mvn --batch-mode -Dtag=my-proj-1.2 release:prepare \
  -DreleaseVersion=1.2 \
  -DdevelopmentVersion=2.0-SNAPSHOT

Vagy magunk írjuk meg a release.properties állományt.

Használhatjuk a release:rollback célt is, ekkor az elmentett pom.xml visszaállításra kerül, amit be is commitol. Vigyázzunk, a tageket nem törli le. Így ha pl. újra akarunk prepare-t futtatni, előtte kézzel el kell távolítanunk a taget, mert jelezni fog, hogy már van tag olyan néven.

Ha viszont minden megfelelően zajlott, akkor kiadhatjuk az mvn release:perform parancsot, mely a következő lépésekből áll:

 • verify-completed-prepare-phase: megvizsgálja, hogy a prepare cél le lett-e futtatva.
 • checkout-project-from-scm: a target könyvtárba a teljes projektet checkoutolja, méghozzá az előbb taggeltet.
 • run-perform-goals: forkol egy új Maven példányt, és elindítja a checkoutolt projekten a deploy célt.

A deploy során nem csak a fő artifactot készíti el, és deploy-olja, hanem a forrást, valamint a JavaDoc-t is tartalmazó artifactot is, és mindhármat feltölti, immár a release repository-ba (ezért be kell állítani a distributionManagement / repository tag-et).

Ez után nekem mindig kellett manuálisan egy svn update parancsot kiadnom, mert nem volt up-to-date.

Ha útközben valami hiba történt, és le akarjuk törölni az ideiglenesen generált állományokat, a release:clean célt futtassuk. Vigyázzunk, ha ezt a release:prepare után adjuk ki, akkor már nem lehet a release:rollback parancsot használni, hiszen az a pom.xml.releaseBackup alapján dolgozik, melyet a clean letöröl.

Ezt a folyamatot a Apache Maven 2: Effective Implementation könyv is részletesen tárgyalja, míg a Sonatype-os könyvek viszont nem.

Az érdekességek persze akkor fognak előjönni, ha nem egy egyszerű projektünk, hanem vagy szülő projektet adtunk meg, vagy multi module projektünk van.

Szülő projekt megadásakor arra kell figyelni, hogy először mindenképp a szülőt kell release-elnünk, majd a gyermekben átállni a release-elt verzióra, mert ha először a gyermeket release-eljük, annak a snapshot szülőre lesz hivatkozása, ami nem megengedett.

Multi modul esetén, amikor a pom.xml tartalmazza a modulokat, azaz a build egyben elvégezhető, a release is egyben elvégezhető. Ekkor az összes almodulnál be fogja kérni a release verziószámot, és következő verziószámot. Taget csak egyet kért be és csinált. Erőssége, hogyha a modulok egymásra, és a szülőre snapshot verzióval hivatkoznak, azt az összes helyen, az összes modul pom.xml-jéten kicseréli a megfelelőre.

Itt használhatjuk a -DautoVersionSubmodules=true paramétereket, és ekkor egyszer kéri be ezeket az értékeket, és az összes almodul ugyanazt kapja. Valamint megadhatjuk ezeket parancssorban, vagy a fentebb említett properties állományban, például a következőképpen:

scm.tag=my-proj-1.2
project.rel.org.myCompany\:projectA=1.2
project.dev.org.myCompany\:projectA=1.3-SNAPSHOT

Ekkor a rel mutatja, hogy a release verziószám az 1.2-es lesz az org.myCompany group id-jú, és projectA artifact id-jú projektnek, és dev mutatja, hogy a következő snapshot verziószám a 1.3-SNAPSHOT.

Lehet a modulokat tartalmazó modult is relase-elni az almodulok nélkül a mvn -N -Darguments=-N release:perform release:prepare paranccsal. Valamint a gyerek modult is lehet release-elni a szülő nélkül, a hagyományos módon, ekkor viszont nekünk kell a gyerek modulokban a szülő modulnál a SNAPSHOT-ot manuálisan eltávolítani.

Multi modul esetén a modulokat tartalmazó pom.xml-t elhelyezhetjük hierarchikusan az almodulok fölé, azaz egy könyvtárban az almodulokat tartalmazó könyvtárakkal. Ezt hívják nested modellnek. Valamint megoldhatjuk úgy is, hogy a modulokat tartalmazó pom.xml-nek is egy külön könyvtárat csinálunk, egy szinten az almodulokkal, és az almodulokra úgy hivatkozunk, hogy ../foosubmodule1, ezt nevezik flat modellnek. A Release plugin régebbi verziói csak az első, a nested módot támogatták. Elvileg ezt javították, gyakorlatilag nekem is csak a nested mód működött elsőre. Ez azért érdekes, mert az Eclipse m2eclipse modulja meg viszont csak a flat modellt támogatta. Azt viszont próbálgatásaim alapján tényleg javították. Így én a nested módot javaslom.

Multi modul projekt esetén kérdés, hogy az verziókezelőben hogyan érdemes a hierarchiát szervezni. Egyrészt lehet úgy Subversion esetén, hogy felül van a trunk, tags és branches könyvtár, és abban az almodulok, másrészt lehet úgy is, hogy az almodulok alatt mindenhol ott a trunk, tags és branches könyvtár. Amennyiben az elsőt választjuk, egyszerűbb egy teljes projektet buildelni, hiszen az egészet egy művelettel ki lehet checkoutolni. Viszont almodulonként is release-elünk, és a tags alatt nem akarjuk keverve látni az összes almodul tagjeit, akkor használni kell a tagBase taget. A második esetben a checkout macerásabb, viszont a Release plugin alapból ezt támogatja. Ezt úgy szokták megtrükközni, hogy létrehoznak egy könyvtárat, és a Subversion svn:externals tulajdonságával hivatkoznak a Subversion repository másik könyvtáraira. Így a checkout egy művelettel elvégezhető. Ugyanez alkalmazható a branch-eknél is.

Egy gyakori jótanács, hogy sosem saját gépen release-eljünk, hanem a build szerveren, lehetőleg valamilyen continuous integration eszköz segítségével. Nézzük pl. hogy hogy is megy ez Hudson segítségével. A Mavenhez van külön egy plugin, az M2 Release Plugin.

A Hudson web konténerbe is telepíthető, de önmagában is futtatható. Töltsük le a war fájlt, és elindítható a java -jar hudson.war paranccsal, és elérhető lesz a http://localhost:8080 címen. A plugint telepíteni úgy lehet, hogy a Manage Hudson menüpontban a Manage Plugins funkciót kell kiválasztani, majd az elérhető pluginek között ki kell választani a következőt: M2 Release Plugin This plugin allows you to perform a release build using the maven-release-plugin from within Hudson. Majd az Install gombot megnyomni, és a sikeres visszajelzés után újra kell indítani a Hudsont. Ha ez megvan, akkor a joboknál a Configure Job menüben a Build Environment cím alatt meg fog jelenni egy Maven release build checkbox. Ha ezt bepipáljuk, akkor a konfigurálhatjuk azokat a release-sel kapcsolatos dolgokat, melyeket parancssorban is.

Build environment

Ha ezt bekapcsoljuk, akkor meg fog jelenni egy Perform Maven Release menüpont az adott jobnál, melyre klikkelve választhatunk, hogy batch módben fusson, automatikus verziószámozással, vagy mi adhassuk meg az összes almodulnak a verziószámát, vagy egy verziószámot adunk meg az összes modulnak.

Perform Maven Release

Viszont multi modul projekt esetén mi van, ha a modulok külön életet élnek (release child modules independently)? Azaz egy almodulban szeretnék csak verziószámot emelni. A Maven ezt nem annyira támogatja, inkább azt vallja, hogy egy több modulból álló projektet egyszerre kell build-elni és release-elni is. Sőt ezt meg lehet oldani úgy is, hogy alkalmazásszinten, lásd pl. OSGi, vagy ne menjünk messzire, Hudson. Maven esetén ugyanis ha egy multi modul projektnél kiadunk egy release-t, az összes almodul verziószámát emeli.

Egyik megoldás lehet, hogy a verziókezelőben minden modult a trunk alá tesztünk, de a tag helyét a tagBase konfigurációval átállítjuk. Nested módot, azaz hierarchiát használunk, de a szülőt sosem release-eljük a gyerekekkel (-N kapcsoló), csak magában.

A másik megoldás itt található, mely során a verziókezelőben almodulonként trunk, tags és branches könyvtár van. Valamint a szülő egy külön projekt, az almodulokkal egy szinten, és ez nem tartalmaz hivatkozásokat az almodulokra (azaz lehet release-elni a gyerekek nélkül is). És lehet egy külön projekt, mely már tartalmaz hivatkozásokat az almodulra, de ez nem kerül release-elésre, és svn:externals-szal tartalmaz hivatkozásokat a megfelelő modulokra.

A modulokat mindkét esetben külön jobként kell felvenni a continuous integration eszközbe, hogy külön release-elhetők legyenek.

Alapvetően a Mavenben a convention over configuration tetszik, mely lehetővé teszi, hogy egyrészt kis energiabefektetéssel lehessen projekteket felépíteni, valamint ne kelljen gondolkozni a különböző konfigurációkon. Sajnos egy multi modul projektnél, ahol külön akarunk release-elni modulonként, nem érzem ezt az elvet. Nincs konvenció arra, hogy hogyan kéne felépíteni a projekt struktúrát (lásd nested kontra flat), hogyan kell ezt a verziókezelőben megjeleníteni, és hogyan lehet szépen release-elni. A net tele van ilyen típusú kérdésekkel, és mindenki leírja a saját megoldását, mely általában vérzik pár sebből. Nem tudom elfogadni azt az állítást, hogy minden projekt más, azért nincs egyértelmű megoldás, mert mindenki ugyanazokat a kérdéseket teszi fel.

Aki ebben a témában még tovább akar gondolkodni, olvassa el a jTechnics oldalon megjelent cikket.