Karakterkódolás változtatása

Adott egy régi projekt, CP1250 karakterkódolású fájlokkal, Windows sorvége jelekkel (CRLF). A migráció során szeretnénk ebből UTF-8 karakterkódolású állományokat gyártani, a sorvége jeleket meghagyva.

Erre megfelelő eszköz a iconv nevű Linux-os parancs, azonban ez csak új fájlt képes gyártani, tehát szükség van még egy átnevezésre is. Azonban létezik egy recode parancs is, mely a paraméterként átadott fájlt módosítja, és a sorvége karaktereket is tudja konvertálni (gyakorlatilag az iconv, dos2unix, unix2dos parancsok egyesítve).

Nézzük a scriptet, mely rekurzívan elvégzi a konverziót (mind a két eszközzel mutatja a megoldást):

#! /bin/sh

find . -name \*.java -type f | \
(while read file; do
    echo $file
    # iconv -f CP1250 -t UTF-8 "$file" > "$file"-utf8
    # mv "$file"-utf8 "$file"

    recode cp1250/CRLF..utf-8/CRLF $file
done)

Cygwin-ben is remekül működik.