Verziószám megjelenítése az alkalmazásban

Utoljára frissítve: 2017. szeptember 26.

Technológiák: Maven 3.5.0, Maven JAR Plugin 3.0.2, Build Number Maven Plugin 1.4

Kocka írt nem olyan régen egy posztjában arról, hogy hogyan lehet az alkalmazás verziószámát kiírni a felületre. Mivel én is nemrég csináltam meg több projektünkben is, álljon itt az én megoldásom.

Új projektjeink már Mavent használnak buildeléshez, ahol a pom.xml tartalmazza a verziószámot. Ez a legtöbb esetben elég is. Ez egyértelműen azonosít egy artifactot, azaz egy alkalmazást (vagy annak moduljait). Maven használata esetén a SNAPSHOT verziószámmal rendelkező artifactból lehet több is, de a release-elt artifactból csak egy lehet, ha egyszer kiadtuk, az már többet nem módosulhat. Javasolt tesztelésre, élesre csakis release-elt artifactot kitenni, így egyértelműen azonosítható, így elég lesz az azonosításra a verziószám is. Continuous delivery esetén is minden build egy potenciális release, saját verziószámmal. Abban az esetben, ha mégis SNAPSHOT verziókat akarunk kiadni tesztelésre, érdemes még valamilyen plusz azonosítót társítani a verziószám mellé. Ez lehet egy egyedileg kézzel megadott érték (ekkor elég nagy a hibalehetőség), egy automatikusan növelt egész szám (ennek a tárolásával lehetnek gondok), timestamp, verziókezelő rendszerre jellemző egyedi azonosító (pl. Subversion revision, Git commit hash), vagy egy környezeti változóban átadott érték. Ez utóbbi például használható akkor, ha a Jenkins Continuous Integration rendszer a BUILD_NUMBER-t környezeti változóban adja át. (A Jenkins mellesleg átadja a verziókövető rendszerre jellemző egyedi azonosítót is, Subversion esetén SVN_REVISION, Git esetén GIT_COMMIT néven.)

Mivel a META-INF/MANIFEST.MF állomány pont ilyen információk tárolására alkalmas, érdemes oda beírni és onnan kiolvasni.

Ahhoz, hogy a MANIFEST.MF állományban is szerepeljen a verziószám, a következővel egészítsük ki a pom.xml-t.

<plugin>
 <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
 <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
 <version>2.1</version>
 <configuration>
 <archive>
  <manifest>
  <addDefaultImplementationEntries>true</addDefaultImplementationEntries>
  </manifest>
 </archive>
 </configuration>
</plugin>

Ekkor a Apache Maven Archiver oldalon leírtaknak megfelelően elhelyezi a MANIFEST.MF állományban a megfelelő bejegyzéseket, köztük az Implementation-Version bejegyzést a projekt verziószámával.

Ezt a következőképp tudjuk kiolvasni, pl. JAR futtatása esetén a classpath-ról a getResourceAsStream() metódussal. Egy példa alkalmazás elérhető a GitHubon.

try (InputStream is = VersionInfo.class.getResourceAsStream("/META-INF/MANIFEST.MF")) {
  Manifest manifest = new Manifest(is);
  Attributes attributes = manifest.getMainAttributes();

  version = attributes.getValue(Attributes.Name.IMPLEMENTATION_VERSION);
}
catch (IOException e) {
  throw new RuntimeException("Error loading META-INF/MANIFEST.MF file from classpath", e);
}

Ez fejlesztőeszközből indítva nem fog működni, csak ha JAR-ból futtatjuk. Ha web konténerben (pl. Tomcat) vagyunk, és a META-INF könyvtár nincs a classpath-on, akkor a ServletContext.getRealPath() metódusát használjuk.

Ha mégis úgy döntünk, hogy szükségünk van build numberre is, mert SNAPSHOT verziót is azonosítani akarunk, akkor használhatjuk a Build Number Maven Plugin-t. Ez a bevezetőben említett összes forrásból képes kiolvasni a verzió paramétereket.

Amennyiben a következő konfigurációt használjuk, a verziókövető rendszert, pl. Gitet használ a verzió információk kinyerésére. A buildNumber property-be tárolja a commit hash-t, és feltölti a timestamp és buildScmBranch property-ket is. Ehhez a háttérben egy Git parancsot ad ki. Ehhez azonban kötelezően ki kell töltenünk az scm tag-et a pom.xml fájlban.

<plugin>
  <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
  <artifactId>buildnumber-maven-plugin</artifactId>
  <version>1.4</version>
  <executions>
    <execution>
      <id>buildNumber</id>
      <phase>validate</phase>
      <goals>
        <goal>create</goal>
      </goals>
    </execution>
  </executions>
</plugin>

Ha pl. környezeti változóból is szeretnénk értéket kinyerni, akkor a következő konfigurációval egészítsük ki:

<execution>
  <id>jenkinsBuildNumber</id>
  <phase>validate</phase>
  <goals>
    <goal>create</goal>
  </goals>
  <configuration>
    <buildNumberPropertyName>jenkinsBuildNumber</buildNumberPropertyName>
    <format>{0}</format>
    <items>
      <item>${BUILD_NUMBER}</item>
    </items>
  </configuration>
</execution>

Ekkor a jenkinsBuildNumber property értékét tölti fel a BUILD_NUMBER környezeti változó értékével.

Amennyiben ezeket az értékeket a MANIFEST.MF-ben is szerepeltetni akarjuk, a következőt kell a pom-xml-be írni a maven-jar-plugin konfigurációjánál:

<archive>
 ...
 <manifestEntries>
   <Implementation-Build>${buildNumber} ${jenkinsBuildNumber}</Implementation-Build>
 </manifestEntries>
 ...
</archive>