MQ automatikus channel indítás

Amennyiben IBM WebSphere MQ-t használunk aszinkron üzenetátvitelre, pl. JMS esetén, és az üzenetek több sorkezelőn (queue manager) mennek keresztül, a sorkezelők között a kommunikációs kapcsolatot az egyirányú csatornák (channel) kezelik. Ezek bizonyos timeout után lebomlanak.

Ahhoz, hogy ezeket ne kézzel kelljen elindítani, ún. channel initializatort kell alkalmazni, mely egy sort figyel, és ha abba egy üzenet érkezik, belöki a channeleket. Ezért, amennyiben azt akarjuk, hogy egy üzenet küldés beindítsa a channelt, a transmission queue-ra kell egy triggert raknunk, mely egy üzenetet tesz a channel initializator sorába (SYSTEM.CHANNEL.INITQ alapértelmezetten).

Ehhez vagy az Explorerben a transmission queue tulajdonságai között a trigger ablakon a trigger type-ot kell every-re állítani, és az initialization queue-hoz kell beírni: SYSTEM.CHANNEL.INITQ.

Megadható script-tel is:

ALTER QL(Q.XMIT) TRIGGER TRIGTYPE(EVERY) INITQ(SYSTEM.CHANNEL.INITQ)