Java memóriakezelés, szemétgyűjtő algoritmusok

Technológiák: Java Development Kit 1.6

A Java tervezésekor egyik legfőbb szempont a biztonság volt. Ez egyrészt megnyilvánul abban, hogy a felhasználó tudja kontrollálni egy nem megbízható forrásból szerzett program hozzáféréseit, másrészt támogatja a programozókat abban, hogy minél kevesebb hibát vétsenek.

Ez utóbbi egy szelete az, hogy nem explicit kell memóriát lefoglalnunk, és felszabadítanunk, hanem a virtuális gép megteszi ezt helyettünk. Pontosabban a szemétgyűjtő mechanizmus (garbage collector - GC), melynek feladata a nem használt objektumok eltakarítása a memóriaterületről. Így sokkal kisebb a hibalehetőség, cserébe egy automatizmus szabadítja fel a memóriát, aminek külön erőforrásra van szüksége, ami kiélezett helyzetekben (magas terhelés esetén) akár az alkalmazás teljesítményére is hatással lehet. A hibajelenség, amitől megszabadulunk, az a memóriaszivárgás (memory leak). Ez gyakorlatilag akkor történik, mikor már nincs szükségünk egy objektumra, nincs rá referencia, de a memóriaterületet nem szabadítottuk fel. Szerencsére a szemétgyűjtő mechanizmus megteszi ezt helyettünk.

(Zárójelben jegyzem meg, hogy Java esetén is szoktak memóriaszivárgásról beszélni, azonban ennek kicsit más a jelentése. Ez a leggyakrabban kollekciók használatakor szokott felmerülni. Képzeljük el, hogy egy dinamikus méretű listát egy tömbbel ábrázolunk. Mivel a tömb mérete fix, egy változó jelzi, hogy a tömb épp hány elemét használjuk ki. Amennyiben töröljük az utolsó elemet, a működés szempontjából elegendő csak ennek a változónak az értékét csökkenteni. Ekkor azonban a tömb változón felüli eleme még tart referenciát az adott objektumra, ezért a szemétgyűjtő nem tudja kidobni. Emiatt kell null-ra állítanunk a tömb megfelelő elemét. Tipikus hiba még az eseménykezelők nem használatos objektumon tartása.)

Fontos megkülönböztetni két memóriaterület, a heap és a stack fogalmát. A példányváltozók és az az összes példányosított objektum a heap-en helyezkedik el. A metódusban definiált, úgynevezett lokális változók vannak a stacken (, ide tartoznak a metódushívás aktuális paraméterei is). Vigyázzunk, amennyiben a stacken szereplő lokális változó típusa osztály, az osztály példánya már a heapen helyezkedik el, a stacken kizárólag az erre mutató referencia.

Ezzel kapcsolatban párszor már találkoztam azzal a tévhittel, hogy a Java szemétgyűjtő mechanizmusa referenciaszámláló alapján működik. Azaz nézi, hogy egy objektumra hány hivatkozás van, és amennyiben ez nullára csökken, az objektum eldobható a memóriából. Ez nem így van. Képzeljük el, hogy A objektum hivatkozik B objektumra, és vissza. Amennyiben más hivatkozás nincs rájuk, mindkettő eltávolítható, de a referenciaszámlálója mindegyiknek egy. Ehelyett a JVM a következőképpen működik. Az élő szálak stackjeiből elérhető objektumokat járja végig. Ez azt jelenti, hogy végigmegy a referenciákon, azaz az objektumokból elérhető objektumokon is. Ezeket megjelöli. (Ezen szabály alkalmazásán kívül még végigmegy a betöltött és még nem kidobott osztályok statikus tagjain, valamint a JNI-ből bejegyzett objektumokon is.) Eztán a nem megjelölt objektumokat kidobja. Azaz kidobja az összes olyan objektumot mely nem érhető el referenciákon keresztül egy élő szálból sem.

A szemétgyűjtő mechanizmus megvalósítása nem a szabvány része, ezért különböző gyártók különbözőképpen implementálhatják azokat. Én most a legelterjedtebb, Sun (már Oracle) által gyártott, a Java 2 Platform, Standard Edition JDK-ban megtalálható Java HotSpot virtuális gépről fogok írni, továbbiakban JVM. Jó referencia a Memory Management in Java HotSpot Virtual Machine dokumentum. A JVM-nek három fő része van: runtime, JIT, és a memóriakezelést végző szemétgyűjtő mechanizmus.

A szemétgyűjtő mechanizmus ún. weak generational hypothesisre épül. Megfigyelték az alkalmazások működését, és a következő szabályokat vették észre:

 • Az objektumok nagy része rövid életű
 • Régi objektumból új objektumra viszonylag kevés hivatkozás van

Ezen megfigyelések az alkalmazások nagy részére igazak, persze lehetnek kivételek. Azaz a legtöbb alkalmazás úgy működik, hogy üzemelése közben gyakorta nagyon rövid életű, temporális objektumot gyárt, mely igazából csak az algoritmusok lefutásáig, a felhasználó kiszolgálásáig kellenek, utána el is dobhatóak. Csak viszonylag kevés objektum kell hosszú távon, és ezek utána hosszú életűek, és általában ritkán hivatkoznak újabb objektumokra. Ezen hipotézis alapján építették fel a szemétgyűjtő mechanizmust, és ezen szabályokkal szembe menni akár a szemétgyűjtő működését is megzavarhatják. (Tipikus példa erre az objektum cache, mely tipikusan a legrégebbi objektum, melybe újabb és újabb objektumok kerülhetnek. Ezeket a szemétgyűjtő kevésbé szereti.)

A Sun mérnökei a JVM-be ráadásul nem csak egy, hanem több szemétgyűjtő mechanizmust is építettek. Ezek közül a JVM automatikusan képes választani, de akár explicit is megmondhatjuk, hogy melyiket használja. Bizonyos szemétgyűjtő algoritmusok más-más alkalmazások esetén, más-más architektúrákon különbözőképpen teljesíthetnek, így nincs mindenre jó megoldás, nekünk kell vagy a JVM-re hagyatkozni, vagy kiválasztani, hogy melyik a legmegfelelőbb. A választásnál a következőket kell figyelembe venni:

 • Áteresztőképesség (throughput): a futási idő hány százalékát tölti a CPU az alkalmazásunk futtatásakor nem a szemétgyűjtő futtatásával (persze megfelelő nagy időszeletre nézve)
 • GC pluszmunka (overhead): az előző inverze, mennyi időt tölt a CPU a GC futtatásával az összes időhöz képest
 • Állási idő (pause time): mennyi ideig áll az alkalmazás, míg a GC fut
 • Szeméggyűjtő mechanizmus futtatásának gyakorisága (frequency): milyen gyakran fut a GC
 • Memóriaigény (footprint): az alkalmazás memóriaigénye, pl. a heap mérete
 • Reakcióidő (promptness): az idő aközött, amikor az objektum begyűjthetővé válik, és aközött, hogy a memória újra felhasználhatóvá válik

Ráadásul ezen mérőszámok egyikének javításakor a másik mérőszám rosszabb lesz, hiszen ellentmondanak egymásnak. Pl. amennyiben azt akarjuk, hogy kevesebbet álljon az alkalmazás, pl. a szemétgyűjtő több szálon dolgozzon, akkor a szálak adminisztrációja megnövekedett erőforrásidénnyel (mind CPU, mind memória) jár.

Ahhoz, hogy megértsük a szemétgyűjtők működését, először meg kell értenünk a JVM memóriamodelljét. Talán legjobb vizuálisan szemléltetni. Az alábbi ábrára klikkelve bejön egy VisualVM-ben futó Visual GC plugin alapján készített GIF animáció, melyen egy JBoss alkalmazásszervert látunk futni. A VisualVM a JDK-ban megtalálható, a jvisualvm paranccsal indítható. A VisualGC plugin a Tools/Plugins menüpontból indítva külön letölthető. Mindkettő ingyenes, nyílt forráskódú eszköz.

Visual GC plugin egy JBoss futtatása
közben

A Spaces ablakban a JVM heapje látható, ami három részre van felosztva: permanent generation (permgen), young és old. A permgen memóriaterületen helyezkednek el a betöltött osztályok definíciói, valamint a String pool (un. Interned Strings). A young területen (un. generation) helyezkednek el a fiatal objektumok, és az old területen helyezkednek el az idősebb objektumok (az előbb említett hipotézis miatt van ez a megbontás). A szemétgyűjtő mechanizmus mindkét területen lefut, de meg kell különböztetni ezeket. Tehát gyakran lefut az ún. minor szemétgyűjtő, mely csak az young generationön dolgozik, és ritkábban a major/full szemétgyűjtő, ami az old generationön is lefut. Ez ritkábban fut, hiszen lassabban nő, és tovább tarthat, hiszen nagyobb területet kell átvizsgálnia a szemétgyűjtőnek.

A young generation három részből áll: eden, survivor 0, survivor 1. A frissen példányosított objektumok először az edenre kerülnek, amikor lefut rajtuk a szemétgyűjtő mechanizmus, és túlélnek (nem kerülnek eldobásra, élő objektumok), akkor kerülnek a survivor (túlélő) egyikére. Egyszerre mindig csak az egyik használt a survivorök közül. Amikor lefut a szemétgyűjtő, az a használt survivorön is lefut, és a túlélő objektumok átkerülnek a másik survivor területre. Az előző survivor tehát teljesen üres marad. Utána a szemétgyűjtő ismételt lefutásakor a fordított irányban vándorolnak a túlélő objektumok a survivorök között. Amennyiben az objektum túlélése elért egy megfelelő számot, átkerül az old generationbe.

A Garbage Collection in the Java HotSpot Virtual Machine cikk ábráit használva a következő lépésekből áll tehát a young generationön a szemétgyűjtés. Az eden és az egyik survivor területen is gyűltek az objektumok.

Mark-sweep-compact algoritmus első
lépése

A túlélő objektumok az edenből és az egyik survivorből is a másik survivor területre kerülnek, valamint az egyik survivorből a bizonyos kort megélt objektumok az old generationbe kerülnek.

Mark-sweep-compact algoritmus második
lépése

A szemétgyűjtés után mind az eden, mind az egyik survivor teljesen kiürül.

Mark-sweep-compact algoritmus harmadik
lépése

Ha megnézünk egy más parancssori paraméterekkel indított JVM-et (a JDK demo/jfc/Java2D könyvtárában a Java2D-t demonstráló példaprogramot a java -jar Java2Demo.jar paranccsal elindítva) kicsit más karakterisztikát láthatunk, de a működés alapvetően hasonlít. Itt megjelent egy Histogram nevezetű ablak, mely százalékosan mutatja a young generation objektumait, hogy hány százaléka hány szemétgyűjtést élt túl. Az ábrán a Tenuring threshold azt jelenti, hogy 15 szemétgyűjtés túlélése után kerül az objektum az old generation-be.

Visual GC a Java2Demo futtatása
közben

Vizsgáljuk meg az első ábrát, az talán látványosabb. Egyrészt kevésbé észrevehető, hogy a Spaces ablakban a háttér világosabb és sötétebb szürke négyzetekkel van behálózva. A sötétszürke a ténylegesen lefoglalt memóriát (utilized, commited), míg a világosabb szürke a JVM által lefoglalható, de még nem lefoglalt memóriát jelzi (uncommited). A konkrét értékek látszanak a Graphs ablakban is. Látható, hogy a young generation esetén az edenben lévő objektumok összmérete folyamatosan nő, mígnem a GC grafikonon látjuk, hogy lefut egy szemétgyűjtés (zöld tüske), és ekkor az eden kiürül. Ezzel egy időben azt is látjuk, hogy a túlélő objektumok az egyik survivorből átkerülnek a másikba, nagyon szépen látható a narancs grafikonon, hogy egyszerre csak az egyik használt, és mérete nem változik, csak a szemétgyűjtés lefutásakor. Egy normál működésű szerver alkalmazásnál ha ilyen szép fűrészfoggal találkozunk, akkor megnyugodhatunk. Amennyiben a fogak túl sűrűek, ott baj lehet, hiszen a GC-nek gyakran kell futnia, ez egyrészt gyakrabban állítja le az alkalmazást, másrészt több erőforrást is igényel. Amennyiben a szemétgyűjtő lefutása után nem esik vissza a memóriahasználat, akkor is baj van, mert akkor valószínű, hogy memóriaszivárgásunk van. A permgen mérete általában állandó, vagy nagyon lassan növekszik. Ha az telik be, akkor találkozhatunk a java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space hibával. Ez általában akkor van, amikor újratelepítgetünk egy alkalmazást az alkalmazásszerveren, és valami osztálybetöltő probléma miatt az előző alkalmazásunkat a konténer nem tudja kidobni, így annak class-ai is a permgen-en maradnak. Ami egy idő után, bizonyos számú telepítés után elfogyhat.

Amennyiben az egyik survivor betelne, az ide kerülendő objektumok automatikusan az old generationbe kerülnek átmásolásra. Ezt a hibajelenséget premature promotionnek nevezik. Amennyiben emiatt betelik az old generation is, és le kell futtatni a GC-t, promotion failure-nek nevezik.

Amennyiben elfogy a memória, az OutOfMemoryError-t kapjuk. Jegyezzük meg azonban, hogy a JVM garantálja, hogy csak akkor dobja, ha a GC lefutott, és ezután nincs szabad memória. Azaz a szemétgyűjtőt mindenképpen meghívja. Emiatt sem érdemes kezelni catch ágban az OutOfMemoryError-t. És azért sem, mert ilyenkor már arra sem lesz memória, hogy kezeljük.

A memóriakezelésben találunk még egyéb finomságokat, amiket érdemes megjegyezni. Egyrészt úgy kéne kiválogatni a young generationből azokat az objektumokat (mark), melyek használtak, hogy ne kelljen az egész old generationt átvizsgálni, hogy nincs-e visszafele hivatkozás. Ehhez a garbage collector egy card table-t tart nyilván. Az old generationt 512 bájtos darabokra bontja (chunks), és mindegyikhez egy flaget társít. Amennyiben az old genben egy objektum referálni kezd egy young genben lévő objektumra, a beállító művelet a hozzá tartozó flaget is (egy ún. write barrieren keresztül) átbillenti. A végén csak a billentett flaggel rendelkező old genben lévő objektumokkal kell törődni.

Másik érdekes technika a gyors memóriafoglaláshoz szükséges. A JVM egy bump-the-pointer mechanizmust alkalmaz, ami egy mutatót használ annak a memóriahelynek a megjelölésére, ahova az új objektumot el lehet tenni. Elteszi az objektumot, majd feljebb emeli a pointert. Azonban többszálas környezetben ez macerás lehet, hiszen szinkronizálni kéne erre a mutatóra, és ott szűk keresztmetszet lehet. Ezért a JVM ún. Thread-Local Allocation Buffereket (TLAB-ok) tart fenn szálanként. Ezek gyakorlatilag szálanként különböző memóriaterületek, így nincs szükség lockra.

Ahhoz, hogy megértsük, mikor melyik szemétgyűjtő fut, valamint hogyan lehet bekapcsolni őket, beszélni kell a parancssori kapcsolókról, valamint az ergonomicsról.

A parancssori kapcsolóknak három fajtája van. A standard, non-standard (-X kapcsolóval kezdődnek) és a developer (-XX: kapcsolóval kezdődnek). A szabványos kapcsolókat a Java Virtual Machine Specification definiálja. Az utóbbi két kapcsoló nem szabványos, JVM-enként mások lehetnek. Minden további nélkül változhat a működésük különböző JDK verziók között, tehát mindig érdemes figyelni a release notesokat. A developer kapcsolók felépítése a következő. Minden paraméternek van egy típusa, általában boolean vagy int. Amennyiben boolean, a paraméter neve előtt + vagy - karakterrel lehet be vagy kikapcsolni (pl. -XX:+UseSerialGC a serial collector bekapcsolására). Amennyiben int, a paraméter neve után kell írni, egyenlőségjellel elválasztva, és gyakran egy mértékegységet is írhatunk utána (pl. -XX:NewSize=64m, amivel az új generáció kezdeti és minimális méretét állítjuk 64 megára). A paraméterek rendelkeznek valamilyen default értékkel. A developer paraméterek egy listája a Java HotSpot VM Options címmel található az Oracle oldalán.

A JDK az 1.5 verziótól kezdve felismeri az alatta lévő architektúrát, és két osztály egyikébe sorolja, vagy kliens osztályú, vagy szerver osztályú gépek csoportjába. A JDK 6-ban a detektálásról JDK dokumentációjának Server-Class Machine Detection fejezete ír. Alapvetően a legalább 2 CPU-val (maggal) és legalább 2 GB memóriával rendelkező nem Windows-os gépeket soroljuk ide. Az osztályt explicit is meg lehet adni a -client vagy -server parancssori kapcsolók megadásával. Az ergonomics másik része, hogy a egyrészt az osztály alapján választ szemétgyűjtő mechanizmust, valamint a megadott paraméterek alapján automatikusan finomhangolja a heap memóriaterületek méretét, nem nekünk kell megadni azokat. Erről a JDK dokumentációjának Garbage Collector Ergonomics fejezete ír. Ha egyéb kapcsolót nem adunk meg, kliens osztályú gép esetén client JVM fut, serial collector (lsd. később), 4 mega kezdeti heap méret, és 64 mega maximum heap méret. Szerver esetén a kezdeti heap méret a fizikai memória hatvannegyede, minimum 32 mega, maximum 1 giga. Maximum heap méret a fizikai memória egynegyede, maximum 1 giga.

És akkor következzenek a szemétgyűjtő mechanizmusok, a következő sorrendben:

 • Serial Collector
 • Parallel/Throughput Collector
 • Parallel Compacting Collector
 • Concurrent Mark-Sweep (CMS) Collector

Serial Collector

A serial collector esetén a young és az old terület szemétgyűjtése is egy szálon történik, ún. stop-the-world módon. Ez azt jelenti, hogy a JVM az alkalmazást teljesen leállítja, amíg a szemétgyűjtés folyik. Ez valójában úgy történik, hogy az összes Java szálat leállítja (un. safepoint), hogy ne változzon a heap, sem a szálhoz tartozó stack. Érezhető, hogy ez a megállás gyakorlatilag a szemétgyűjtéses megközelítés legnagyobb hátránya. Ez normális működés esetén észrevehetetlen, de nagy terhelés, intenzív memóriahasználat, sok párhuzamos felhasználó esetén már nagyban ronthatja az alkalmazásunk teljesítményét. A young generation szemétgyűjtése a fentebb leírt módon történik, azaz a túlélő objektumok a survivorre, majd az old generation területre kerülnek. Az old generation és permanent generation szemétgyűjtése ún. mark-sweep-compact algoritmussal történik. Mark fázisban a szemétgyűjtő megjelöli az élő objektumokat, a sweep fázisban kitakarítja a nem élő objektumokat, és a compact fázisban az élő objektumokat a megfelelő memóriaterület elejére tolja. Így a memóriaterületen nem lesznek lyukak, az elején lesznek az élő objektumok, a végén az üres hely. Így használható a fentebb említett bump-the-pointer mechanizmus. Ezt használva nem jelentkezik a memória töredezettsége, melyet később részletezek.

A serial collector általában remek választás kliens oldali alkalmazások esetén, akár egy 64 megás heap esetén is viszonylag ritka és rövid (< 0,5 mp) leállásokkal jár. Ez felhasználói felületekkel rendelkező, egy felhasználót kiszolgáló alkalmazások esetén megfelelő. Akkor is jól jöhet, ha több JVM osztozik egy processzoron, hiszen ekkor úgysem tud párhuzamosan futni a szemétgyűjtés a processzorok kihasználtsága miatt, ugyanis a többi algoritmus valahogy párhuzamosítani próbál. A serial collector az alapértelmezett a nem szerver-osztályú gépek esetén. Egyéb esetben a -XX:+UseSerialGC parancssori kapcsolóval lehet bekapcsolni.

Parallel/Throughput Collector

A parallel/throughput collector annyival másabb, mint a serial collector, hogy a young generation szemétgyűjtése nem egy szálon, hanem több szálon fut. De ugyanúgy megállítja a többi szálat, és másolja az objektumokat a memóriaterületek között. Az old generation szemétgyűjtése megegyezik a serial collector szemétgyűjtésével, ami a mark-sweep-compact algoritmus. Ennek a szemétgyűjtőnek használatát több processzor(mag) kihasználására tervezték, és ott érdemes alkalmazni, ahol nem baj, ha az old generation meg is akasztja az alkalmazás futását. A young generation szemétgyűjtése tehát rövidebb megállást eredményez, de több processzoridőt és memóriát igényel a szálak karbantartása miatt. Hasznos lehet pl. nagytömegű batch feldolgozások, számlázás, tudományos számítások, stb. Automatikusan kiválasztásra kerül szerver osztályú gépeken, egyéb esetben a -XX:+UseParallelGC parancssori kapcsolóval lehet bekapcsolni.

Serial és parallel collector
összehasonlítása

Parallel Compacting Collector

Ez a szemétgyűjtő algoritmus a J2SE 5.0 update 6-ban került bevezetésre. A young generation szemétgyűjtése megegyezik az előző, parallel/throughput collector működésével. A különbség csak az old generation szemétgyűjtésénél van, konkrétan ez is több szálon képes futni. Ez a szemétgyűjtés három fázisból áll: marking, summary, compaction. A marking fázisban a memória régiókra kerül felosztásra. Az alkalmazásból közvetlenül elérhető objektumokat a szálak szétosztják egymás között, és elkezdenek végigmenni a referenciákon, és megjelölik a használt objektumokat. A második, summary fázis már nem objektumokon, hanem régiókon dolgozik. A szemétgyűjtő működésének eredményeképpen egy olyan állapot jön létre, hogy a memóriaterület elején sűrűbb rész van, a végén ritkább. A sűrűbb azt jelenti, hogy onnan viszonylag ritkán kell objektumokat kidobálni. A szemétgyűjtő az elejétől a végéig végigmegy a régiókon, és kitalálja, hogy melyik régiótól kezdve éri meg kidobálni az objektumokat. Ezen pont előtt lévő terület a dense prefix, ezt a szemétgyűjtő nem bántja. A compaction fázisban történik a lyukak feltöltése a ritkább területen. Tehát ennek a szemétgyűjtésnek is a végén a memóriaterület eleje összefüggő, teli, míg a vége üres.

Ez a szemétgyűjtő akkor lehet megfelelő, ha a szemétgyűjtő által okozott állási idő igenis fájdalmas, így ezt kell csökkenteni, párhuzamossággal. A -XX:+UseParallelOldGC parancssori kapcsolóval lehet bekapcsolni.

Concurrent Mark-Sweep (CMS) Collector

A CMS collector-t olyan alkalmazások számára fejlesztették ki, ahol igen fontos a válaszidő, pl. webes alkalmazásoknál. Mivel a young generation szemétgyűjtése annak kis méretéből adódóan igen gyors, az ugyanúgy működik, mint a Parallel/Throughput Collector esetében. A változás itt is az old generation szemétgyűjtésében van. A szemétgyűjtés itt négy fázisból áll: initial mark, concurrent marking phase/pre-cleaning, remarking, concurrent sweeping. Az első, initial mark fázisban a szemétgyűjtő megjelöli az alkalmazásból közvetlenül elérhető objektumokat. Ekkor stop the world van, azaz az alkalmazás szálai leállnak. Majd a concurrent marking phase fázisban az alkalmazás futásával egy időben (és ettől konkurens) bejelöli a tranzitíven elérhető objektumokat. A remark fázisban ismét stop the world, a szemétgyűjtő bejárja az előző fázis közben módosult objektumokat, ezzel véglegesíti az élő objektumok bejelölését. Ez már több szálon történik. A concurrent sweep fázis eltávolítja a szemetet. Látható, hogy egyrészt több munkával jár, másrészt lehetnek olyan nem használt objektumok, amik nem takarodnak ki az első szemétgyűjtéskor (ez az ún. floating garbage). Ez az ára a rövidebb válaszidőnek. Látható, hogy a CMS collector ún. non-compacting szemétgyűjtő, azaz a memóriaterületen nem egybefüggően lesznek az objektumok, hanem lyukak lesznek közöttük. Ez egyrészt megnehezíti a kezelést, hiszen nem egy pointert kell nyilvántartani, hanem egy listában kell nyilvántartani a szabad területeket. Másrészt fragmentálódáshoz is vezet, azaz nem egyszerű betenni sem egy újonnan példányosított objektumot. A többi szemétgyűjtővel ellentétben a CMS collector nem akkor fut le, mikor betelik a memóriaterület, hanem hamarabb, hogy még képes legyen lefutni. Ha ez nem sikerül, akkor mindenképpen a jól ismert mark-sweep-compact algoritmus fut le, mely az előző szemétgyűjtőknél is.

A CMS collector jól alkalmazható ott, ahol fontos a gyors válaszidő, és több processzor tud a szemétgyűjtő munkájában részt venni, valamint viszonylag sok hosszú életű objektum van. Ilyenek tipikusan a többprocesszoros gépeken futó webes alkalmazások. A -XX:+UseConcMarkSweepGC parancssori kapcsolóval lehet bekapcsolni.

Serial és CMS collector
összehasonlítása

Összefoglalva a következőket lehet megállapítani, a szemétgyűjtőket a következő tulajdonságok alapján lehet vizsgálni:

 • A serial szemétgyűjtés jó egy processzoros gépen, de a parallel szemétgyűjtés, amennyiben több processzor tud részt venni, rövidebb ideig tarthat, de több erőforrás szükséges hozzá.
 • A stop the world megközelítés biztosítja, hogy nem módosul a stack/heap, de cserébe leállással jár. A concurrent szemétgyűjtés az alkalmazás mellett fut, így több processzor szükséges, és több erőforrás is szükséges hozzá. Nincs teljesen concurrent szemétgyűjtő, kizárólag olyan, melynek valamely fázisa concurrent.
 • A compacting lassabb ugyan, mert objektumokat kell másolgatni, de egy pointerrel elintézhető a szabad hely nyilvántartása. Non compacting esetben az adminisztráció is bonyolultabb, valamint töredezettség léphet fel.

Szemétgyűjtő algoritmusok
összehasonlítása

Our Collectors címmel egy elég jó cikket és grafikát találunk a young és old generation szemétgyűjtő algoritmusainak, valamint parancssori paramétereinek kapcsolatáról.

A Java 6 update 20-ban megjelent, és a 7-es sorozatban is megtalálható a Garbage First Collector, vagy röviden G1. Ez teljesen más megközelítést használ, viszont kevesebb tapasztalat van vele, ezért erről sem írni nem tudok, és mindenkit óvatosságra intenék ezzel kapcsolatban.

Mivel nézzük, hogy hogyan működik a szemétgyűjtő? Az első, legegyszerűbb eszköz a JVM -verbose:gc vagy -XX:PrintGCDetails paraméterrel való futtatása. Nézzünk szét a JVM developer paraméterei között, rengeteg statisztikát ki lehet nyerni. A másik megoldás, ha a fentebb említett VisualVM Visual GC plugin-ját használjuk.

A JVM -XX:PrintGCDetails paraméterrel
indítva

Nem szorosan ide tartozik, de nagyon hasznos lehet a JVM ún. Fatal Error Handling tulajdonsága. Amennyiben olyan hiba keletkezik, melyet nem tudunk kódból lekezelni, pl. OutOfMemoryError, megadhatunk a JVM-nek olyan kapcsolókat, melyeket használva mégis előrébb vagyunk. Pl. -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=<path> paraméterekkel megmondhatjuk, hogy a JVM készítsen egy heap dumpot. Amit akár VisualVM-be is betölthetünk, és grafikusan elemezhetünk. A -XX:OnOutOfMemoryError=<parancs(ok)> paraméterekkel operációs rendszerbeli parancsokat adhatunk meg, melyeket lefuttat a JVM hiba esetén (bármilyen scriptet hívhatunk itt). A -XX:+ShowMessageBoxOnError parancssori kapcsoló hatására feldob egy dialógusablakot. Ez azért jó, mert ekkor még nem áll le a JVM, így akár egy profilerrel is neki tudunk menni.

Ez alapján el lehet kezdeni a GC tuningolását, mely egy külön tudomány. Jó kiindulási alap lehet az Oracle Java SE 6 HotSpot[tm] Virtual Machine Garbage Collection Tuning cikke.