Spring Data

Használt technológiák: Spring Data 1.6

Be kell vallanom, első körben meglehetősen szkeptikus voltam a Spring Data projekttel kapcsolatban, és nem hittem, hogy bármi pluszt képes nyújtani a Spring JPA integrációjához képest, de kipróbálva hamar kiderült, hogy hasznos lenne alkalmazni. Amennyiben a projektedben találsz olyan (absztrakt) ősosztály(oka)t, melyek feladata tipikus CRUD műveletek végrehajtása, esetleg típus biztosan, hogy ne kelljen azokat újra implementálni, akkor a Spring Data neked is tetszeni fog.

A poszthoz egyszerű példaprojektet is találsz a GitHub-on, valamint egy prezentációt, amit nyugodtan felhasználhatsz arra, hogy meggyőzz másokat is.

A Spring Data alapvetően egy Spring Frameworkre épülő projekt, és segít abban, hogy egyszerűbben implementálhassuk alkalmazásaink perzisztens rétegét. Egy olyan projekt, mely több projektet is tartalmaz, ugyanis különböző perzisztens technológiákra implementálták, úgymint JPA, JDBC, REST, de olyan NoSQL megoldásokra is van implementációja, mint MongoDB, Neo4j, Redis, Hadoop, stb.

A Spring szóhasználatban repository-k megvalósítására való, és tipikus CRUD műveleteket lehet definiálni, ráadásul az olyan gyakori igények figyelembe vételével, mint a rendezés vagy a lapozás.

Az érdekessége, hogy egyszerűbb esetben nem nekünk kell implementálni a metódusokat. Nekünk elég az interfészben különböző névkonvenciók alapján definiálni a metódusokat, és a Spring Data implementálja azokat. A leggyakoribb metódusokat még definiálni sem kell, elég interfészünknek valamely már létező interfészből leszármaznia. Amennyiben azonban nem elegendő a Spring Data tudása, természetesen mi is implementálhatunk saját metódusokat.

A Spring Data projekt része a Spring Data JPA, mely a már meglévő Spring JPA integrációra épül rá. Ugyanúgy deklarálnunk kell a DataSource-t, EntityManagerFactory-t, TransactionManager-t és a JPA annotációkkal ellátott entitásokat. Eztán a következőket kell elvégeznünk. Maven használata esetén először definiáljuk a Spring Data JPA függőséget.

<dependency>
  <groupId>org.springframework.data</groupId>
  <artifactId>spring-data-jpa</artifactId>
  <version>1.6.0.RELEASE</version>
</dependency>

Amennyiben ez megvan, az application config xml állományban definiáljuk, hogy mely csomagban találhatóak a repository-k. (Természetesen lehetőség van Java Configban való megadásra is az @EnableJpaRepositories annotáció használatával.)

<jpa:repositories base-package="jtechlog.springdata" />

Eztán elegendő az interfészt definiálni. Leszármazhat a Repository interfészből, de mivel ennek nincs semmilyen előre definiált metódusa, használjuk inkább a CrudRepository interfészt ősnek, ami a következő metódusokat definiálja: save(Employee), save(Iterable<Employee>), findOne(Long), exists(Long), findAll(), findAll(Iterable<Long>), count(), delete(Long), delete(Employee), deleteAll().

Interfészünk tehát:

import org.springframework.data.repository.CrudRepository;

public interface EmployeeRepository extends CrudRepository<Employee, Long> {
}

Eztán már azonnal használatba is vehetjük, hiszen ahogy említettem az implementációt a Spring Data JPA fogja elkészíteni. Tehát a teszt eset:

@Test
public void testSave_findAllShouldReturnOne() {
  employeeRepository.save(new Employee("John Doe"));

  assertThat(employeeRepository.findAll(), 
    contains(hasName(equalTo("John Doe"))));
}

Ehhez új metódusokat adhatunk hozzá, melyhez a névkonvenció alapján automatikusan implementációt fog gyártani a Spring Data JPA.

Iterable<Employee> findByNameStartingWith(String namePrefix);

Amennyiben ez nem megfelelő, saját JPA query-t is definiálhatunk, a @Query annotáció használatával.

@Query("select e from Employee e where length(e.name) = :nameLength")
Iterable<Employee> findByNameLength(@Param("nameLength") int nameLength);

Amennyiben egy metódushoz saját implementációt akarunk rendelni, akkor a metódust egy külön interfészbe definiáljuk, ami szintén őse legyen a repository interfészünknek, és adjuk meg hozzá az implementációt is a klasszikus JPA módon.

Saját interfész:

public interface EmployeeRepositoryCustom {

  List<Employee> findByNameStartingWithAsList(String namePrefix);
}

Saját implementációnál arra kell figyelni, hogy a neve a repository interfész neve az Impl posztfixszel, azaz EmployeeRepository interfész esetén EmployeeRepositoryImpl.

public class EmployeeRepositoryImpl implements EmployeeRepositoryCustom {

  @Autowired
  private EntityManager entityManager;

  @Override
  public List<Employee> findByNameStartingWithAsList(String namePrefix) {
    return entityManager
      .createQuery(
        "select e from Employee e where e.name like :namePrefix", 
        Employee.class)
      .setParameter("namePrefix", namePrefix + "%").getResultList();
  }
}

És a repository interfész:

public interface EmployeeRepository 
  extends CrudRepository<Employee, Long>, EmployeeRepositoryCustom {
    // ...
}

Ha rendezni akarunk, akkor definiálhatjuk a metódus nevében:

Iterable<Employee> findByNameStartingWithOrderByNameAsc(String namePrefix);

Vagy ha ennél dinamikusabb megoldás akarunk, akkor használjuk a Sort típust paraméterként.

Iterable<Employee> findByNameStartingWith(String namePrefix, Sort sort);

Mely így használható:

employeeRepository.findByNameStartingWith("J", 
  new Sort(new Sort.Order(Sort.Direction.ASC, "name")))

Ha lapozást is akarunk, akkor a Pageable használandó:

Page<Employee> findByNameStartingWith(String namePrefix, Pageable page);

Melyet a következő módon tudunk hívni:

Page page = employeeRepository.findByNameStartingWith("J", 
  new PageRequest(3, 3, new Sort(new Sort.Order(Sort.Direction.ASC, "name"))));

A Page tartalmazza a lekérdezés eredményét, és a lapozáshoz szükséges többi információt is.

Látható, hogy a Spring Data használata rendkívül egyszerű, sok boilerplate kódtól szabadulhatunk meg. Nekem az is tetszik, hogy így metódusainknak szabványos nevet adhatunk meg. Fokozatosan lehet bevezetni a projektjeinkbe, akár DAO-nként állhatunk át, és az egyre bonyolultabb funkcióit is folyamatosan vehetjük használatba.