Pehelysúlyú workflow Activitivel

Használt technológiák: Activiti 5.15.1

Ismét egy olyan 3rd party library kerül terítékre, mellyel kapcsolatban szkeptikus voltam. A nagy SOA divat tetőpontján a workflow engine fogalma számomra egyet jelentett egy külön infrastruktúrán külön alkalmazásként futó, nehézsúlyú, nehezen fejleszthető, üzemeltethető és használható eszközzel. Főleg dedikált alkalmazásszervereken futó BPEL engine-t használtunk, melyre a fejlesztés BPEL nyelven történt, általában valami modellező eszközben. Akkor még nem gondoltam, hogy másképp is lehet csinálni.

Ezzel szemben az Activiti egy pehelysúlyú, az alkalmazás memóriájában embedded módon is futtatható workflow engine, mely a BPMN 2 standard workflow leíró nyelvet képes értelmezni. Nyílt forráskódú, könnyen integrálható a Spring keretrendszerrel. Kompatibilis a H2 in-memory módban is futtatható adatbázissal, ez is egy oka annak, hogy nagyszerűen integrációs tesztelhető. Bekapcsolható az audit naplózás, könnyen lehet a historikus adatokat kezelni. Nagyon jó dokumentációval rendelkezik, és teszt esetekkel is le van fedve. Sőt, már több könyv is megjelent róla, pl. az Activiti in Action

A BPMN 2 egy XML alapú, az OMG szervezet által karbantartott, technológiától független modellező nyelv, üzleti folyamatok modellezésére, mely kifejezetten alkalmas grafikus ábrázolásra. (Hiszen egy irányított gráfról beszélünk.) Standard, tehát akár különböző motorok is képesek végrehajtani, de kiterjeszthető, ahogy ezt valamennyire az Activiti is teszi. Nem csak fejlesztők, de üzleti elemzők számára is értelmezhető és használható. Folyamatábra alapú, alapvetően taskokból (activity-kből) áll, melyek egymásutániságát lehet definiálni. Különböző taskok lehetnek, pl. human task, Java komponenst, webszolgáltatást, szabálymotort, szkriptet hívó task, e-mail küldés, stb. Lehetőség van különböző vezérlőelemek megadására, mint elágazás, párhuzamos végrehajtás, stb. Lehet benne különböző eseményeket definiálni, melyekkel pl. megoldható az ütemezett végrehajtás, hibakezelés. Lehet beágyazott munkafolyamatokat definiálni, mely munkafolyamat részletek így újrafelhasználhatóak.

Egy kicsit a történeti hátterét is érdemes megismerni. A JBossnál fejlesztették a jBPM motort. Először ezzel kezdtem el ismerkedni, de számomra szegényes volt a dokumentációja, és a Spring integráció sem sikerült azonnal. Ekkor kerestem egy másik motort, és így találtam az Activitire. Mint később kiderült, a jBPM fejlesztői jöttek el a JBosstól és az ott szerzett tapasztalatok alapján kezdték el fejleszteni az Activitit (amúgy főleg az Alfresco támogatásával). Azóta egy kisebb vihar is kialakult körülötte, a Camunda cég, mely BPMN szolgáltatásokat nyújtott, és fejlesztői kontributáltak rendesen az Activitibe, fogták magukat, és minden indok nélkül elforkoltak, és megalapították a szintén nyílt forráskódú Camunda Process Engine-t, melyet többen nem néztek jó szemmel.

Az ezzel kapcsolatos tapasztalataimról a 2012 szeptemberi JUM-on előadást is tartottam, melyről videó is készült, és a diái is letölthetőek.

A poszthoz szokás szerint példaprojektet is találsz a GitHub-on. Egy egyszerű munkafolyamatot implementáltam, mely során egy szabadságigényt kell jóváhagyni. Ezt először ábrázoljuk UML activity diagramon.

Activity diagram

A workflow motorral járó kockázatokat úgy próbáltam csökkenteni, hogy a vele kapcsolatos műveleteket egy interfész mögé próbáltam elrejteni, hogy az implementáció később bármikor cserélhető legyen, akár később natívan, Javaban is le tudjam programozni. Szerencsére erre nem került sor, azonban az architektúra tisztasága miatt ez a döntés később is jónak bizonyult.

Class diagram

A példa projekten is tehát definiáltam egy TimeOffRequest osztályt, mely a jóváhagyandó szabadság kérelmet reprezentálja, valamint egy Workflow interfészt. A requestTimeOff elindítja a workflow-t, a listTimeOffRequests metódus az éppen futó workflow-kat listázza ki, míg a approve metódus pedig a jóváhagyást végzi el. Nézzük hát ennek az implementációját.

Először rajzoljuk meg a workflow-t. Ehhez az Activiti Eclipse Designert kell használnunk. Ez gyakorlatilag egy egyszerűen telepíthető Eclipse plugin. Feltelepítése után New Activiti Diagram. Látható, hogy a diagramon egy start event, egy end event, és köztük egy user task. (Egy egyszerű IDEA plugin is létezik már.)

Activiti Eclipse Designer

Ennek XML ábrázolása is nagyon egyszerű, semmi rémisztő nincs benne, akár kézzel is szerkeszthető.

<definitions>
 <process id="timeoffrequest" name="Time off request" isExecutable="true">
  <startEvent id="startevent" name="Start"></startEvent>
  <endEvent id="endevent" name="End"></endEvent>
  <userTask id="approve" name="Approve"></userTask>
  <sequenceFlow id="flow1" sourceRef="startevent" targetRef="approve">
  </sequenceFlow>
  <sequenceFlow id="flow2" sourceRef="approve" targetRef="endevent">
  </sequenceFlow>
 </process>
 <bpmndi:BPMNDiagram id="BPMNDiagram_timeoffrequest">
  <!-- Itt van a diagram grafikus leírása, az alakzatok
     koordinátáival. -->
 </bpmndi:BPMNDiagram>
</definitions>

Ha ez megvan, akkor ezt tegyük a classpath-ra, hogy egyszerű legyen betölteni. A következő lépés az Activiti függőség deklarálása a pom.xml-ben, szerencsére fenn van a central repository-ban.

<dependency>
  <groupId>org.activiti</groupId>
  <artifactId>activiti-spring</artifactId>
  <version>5.15.1</version>
</dependency>

Amennyiben Springben deklarálva van dataSource és transactionManager, definiálhatjuk az ún. process engine-t.

<bean id="processEngineConfiguration"
    class="org.activiti.spring.SpringProcessEngineConfiguration">
  <property name="dataSource" ref="dataSource" />
  <property name="transactionManager" ref="transactionManager" />
  <property name="databaseSchemaUpdate" value="true" />
</bean>

<bean id="processEngine"
    class="org.activiti.spring.ProcessEngineFactoryBean">
  <property name="processEngineConfiguration"
      ref="processEngineConfiguration" />
</bean>

Azt is beállítjuk, hogy a tábláit maga hozza létre. Itt lehetne megadni a deploy-olandó workflow-t, azonban egy trükk miatt nem itt teszem. Ugyanis integrációs teszteket akarok futtatni, és akkor szeretném mindig újrainicializálni az Activiti-t. Ezt a legegyszerűbben úgy tehetem, hogy mindig kitörlöm a workflow definitiont, és cascade módban törli a hozzá tartozó process instance-eket, majd újra deploy-olom a definitiont.

Az Activiti API használatához definiálni kell egy csomó service-t. Pl. a repositoryService felelős a workflow definitionök karbantartásáért, a runtimeService segítségével lehet pl. process instance-t indítani, és a taskService segítségével lehet lekérdezni az elvégzendő feladatokat. Van még egy pár, úgymint managementService, identityService, historyService és FormService.

Activity API

Definiáljuk tehát őket.

<bean id="repositoryService" factory-bean="processEngine"
    factory-method="getRepositoryService" />
<bean id="runtimeService" factory-bean="processEngine"
    factory-method="getRuntimeService" />
<bean id="taskService" factory-bean="processEngine"
    factory-method="getTaskService" />

Implementáljuk tehát a metódusokat. A requestTimeOff indít egy új process instance-t. Érdekessége, hogy lehet neki megadni ún. paramétereket, melyeket lement. (Komplex objektumok esetén blobba az adatbázisba, szerializálva, ezért ezt nem is javaslom, elégedjünk meg az egyszerű típusokkal.)

public void requestTimeOff(TimeOffRequest timeOffRequest) {
  Map<String, Object> parameters = new HashMap<>();
  parameters.put(PROCESS_VARIABLE_TIME_OFF_REQUEST, timeOffRequest);
  runtimeService.startProcessInstanceByKey(DEPLOYMENT_NAME,
    timeOffRequest.getId(), parameters);
}

A feladatok lekérdezése nagyon egyszerű. Látható, hogy az Activiti a lekérdezésre fluent API-t bocsájt a rendelkezésünkre. A trükk az, hogy lekérdezzük a feladatokat, és a feladatokhoz tartozó process instance-okban futó ún. process variable-öket is.

public List<TimeOffRequest> listTimeOffRequests() {
  List<TimeOffRequest> requests = new ArrayList<>();
  List<Task> tasks = taskService.createTaskQuery()
    .orderByTaskCreateTime().includeProcessVariables()
    .desc().list();
  for (Task task: tasks) {
    requests.add((TimeOffRequest) task.getProcessVariables()
      .get(PROCESS_VARIABLE_TIME_OFF_REQUEST));
  }
  return requests;
}

A jóváhagyás a taskService complete metódusával történik. Minden egyes process instance-nak kell egy egyedi azonosítót adni, amivel később hivatkozhatunk rá. Most én az e-mail cím, és a kezdő dátumot adtam. Mindenképpen érdemes valami olvashatót választani, és nem egy generált számot.

public void approve(TimeOffRequest timeOffRequest) {
  List<Task> tasks = taskService.createTaskQuery()
    .processInstanceBusinessKey(timeOffRequest.getId()).list();
  taskService.complete(tasks.iterator().next().getId());
}

Ezt lehet két lépésben is csinálni, mikor a feladatot először a felhasználó magához rendeli (claim), dolgozik rajta, és csak később fejezi be. Ekkor más már nem tudja a feladatot magához rendelni.

Nézzük, hogy a teszteléskor hogyan adjuk meg a deploy-olandó BPMN 2.0 fájlt.

private void deploy() {
  repositoryService.createDeployment()
    .name("timeoffrequest")
    .addInputStream("timeoff.bpmn", WorkflowIntegrationTest.class
    .getResourceAsStream("/timeoff.bpmn"))
    .deploy();
}

Utána nincs más dolgunk, mint az interfészünkön keresztül tesztelni a folyamatunkat. A példa érdekessége, hogy nem is használtunk saját entitást, hanem a szükséges adatokat a process instance-ben tároltuk. Persze érdemes saját entitásokat használni, és itt csak az id-kat tárolni.

Most bonyolítsuk annyival a feladatot, hogy ne csak mi hívjuk a workflow-t, hanem a workflow is hívjon ki. Pl. a szabadság jóváhagyása nem minden esetben szükséges, amennyiben kellően távol van, automatikusan jóváhagyásra kerül. Ezzel egy elágazást is teszünk azonnal a workflow-ba. A feltételt egy Java metódusban implementáljuk. Tapasztalat szerint az is jó rossz irány, hogy azokat a műveleteket is, melyeket a workflow hív, kitenni egy külön interfészbe, így jól mockolható is. Valamint érdemes egy darab ilyen interfészt kialakítani, a Facade tervezési mintának megfelelően.

Activiti Eclipse Designer

Legyen ez pl. a WorkflowSupport interfész, benne a shouldApprove metódussal.

A BPMN állományba egy service taskot kell tenni, ahol expressionnek megadható a hívás.

#{workflowSupport.shouldApprove()}

Ekkor a Spring application contextben lévő workflowSupport bean shouldApprove() metódusát fogja meghívni. Ha van visszatérési értéke, megadható, hogy milyen változóba tegye, legyen ez a shouldApproveResult. Az elágazás egy exclusive gateway, melyből kivezető élnek a következő feltételt adhatjuk meg:

${!shouldApproveResult}

Az Activiti ennél sokkal többet tud, pl. felhasználókezelés, teljeskörű audit naplózás, listenerek kezelése (, melyek különböző workflow eseményeket figyelnek), egyszerű űrlapok definiálása, e-mail küldés, stb., melyek alkalmassá teszik egy teljes értékű workflow motornak.

Összességében elmondható, hogy az Activiti egy pehelysúlyú, nagyon könnyen használható, és a Springhez nagyon jól illeszthető workflow engine. Annyit azonban meg kell jegyezni, hogy az üzleti folyamatok ilyen fajta ábrázolása egy kötöttséget ad, nincs akkora szabadságunk, mintha csak státuszokat állítgatnánk. Ebből következik, hogy nem annyira egyszerű a táblaszerkezete, így nem olyan könnyű adatbázisba hátulról belenyúlni. Viszont egy folyamatosan naprakész dokumentációt kapunk az üzleti folyamatokról, ami biztos, hogy nem avul el. Valamint biztosítja, hogy ne legyenek elvarratlan szálak, nem maradhat ki else ág.

Ami még elég macerás, az a migráció. Az Activiti verziózva tárolja a workflow definitionöket. Lehet új verziót deploy-olni, de minden process instance azzal a verzióval fut végig, amivel elindult. Lehet migrálni, de az nagyon fájdalmas, ha lehet, kerüljük azzal, hogy végigvisszük új verzió kiadása előtt a process instance-eket.

Az Activiti Engine és Designer komponenseken kívül más komponensek is vannak. Van pl. a Modeller, mellyel webes felületen tudjuk szerkeszteni a workflow-kat. Van a Activiti Explorer, mely szintén webes, és workflow definitionöket lehet deploy-olni, azokat futtatni, rendelkezik valamiféle felhasználókezeléssel, és ad felületet a taskok kezelésére, sőt grafikusan mutatja, hogy hol állnak a process instance-ek. Az Activiti REST API-n keresztül is elérhető.

Azt még külön kiemelném, hogy bár a munkafolyamatok tervezéséhez nem kell fejlesztői tudás, ez nem jelenti azt, hogy egyszerű. Teljesen másképp kell gondolkodni, másképp kell az ügyféllel egyeztetni. Vannak itt is legjobb gyakorlatok, érdemes konvenciókat alkalmazni. Egy külön tudomány, melyhez rengeteg jó könyv is elérhető.