Integrációs tesztelés Concordionnal

Használt technológiák: Concordion 1.4.7

Míg a unit tesztelés egy kiforrott terület, tele eszközökkel, legjobb gyakorlatokkal, mintákkal, addig az integrációs tesztelés esetén még nem tapasztalhatunk hasonló egységességet.

Integrációs tesztnek nevezem azokat a teszteket, melyek nem egy-egy osztályt tesztelnek, hanem lehetőleg egy üzleti értéket, a futtatásához csaknem a teljes alkalmazás elindul, mi több, a környezetével együtt, gondolok itt például a konténerre (legyen akár Spring context, vagy Java EE container), vagy az adatbázisra (legtöbbször in memory adatbázissal).

Több problémám is van az ilyen típusú tesztekkel. Egyrészt nagyon nehezen határozható meg a granularitása. Mit tesztelünk pontosan, mennyi teszt esettel, milyen ellenőrzéseket (assert) végzünk, stb.

Ezen felül az ilyen típusú tesztek kevésbé olvashatóak, arra koncentrálnak, hogy milyen inputra milyen outputot várunk el, de azt nem mondja meg, hogy miért. Pont nemrég kellett hozzányúlnom egy régi alkalmazáshoz, és az integrációs tesztek alapján nagyon bonyolultan volt csak visszafejthető az üzleti logika.

Kézenfekvő lenne, hogy ezen tesztek pl. a felhasználói felületen keresztül hajtsák meg az alkalmazást, de ennek nem vagyok híve, ugyanis nagyban függeni kezd a UI technológiától, és a figyelem túlzottan a frontendre irányul, a tényleges üzleti tartalom helyett.

Ezek fejlesztői problémák, de nézzük egy kicsit távolabbról.

Gyakran tapasztalhatjuk egy projektnél, hogy a specifikáció (általánosabban a dokumentáció) és az implementáció különválik. Ez nem csak vízesés projektekre jellemző, agilis projektekben is előfordul. Az is gyakori, hogy bármennyire is körültekintően tervezünk, bizonyos részletek mégis az implementáció során kerülnek megvilágításra, illetve akkor születik valamiféle döntés. Ilyen esetben, de ettől függetlenül is előfordul, hogy változik az implementáció, és azt nem követi le a dokumentáció. Amennyiben a különböző dokumentációkat különböző emberek készítik (pl. üzleti elemző, tesztelő, fejlesztő), ezek nem lesznek feltétlen szinkronban.

Ezen problémák megoldására alakult ki a Specification By Example (SBE) módszer, mellyel kapcsolatban javaslom Gojko Adzic kiváló Specification by example: How successful teams deliver the right software könyvét. Kicsit jobban tanulmányozva ezt a módszert felfedezhető, hogy eléggé összefonódnak a manapság olyan divatos szoftverfejlesztési módszertanok, mint a TDD, ATTD, BDD, DDD.

Nem akarok ennek elméleti hátterébe belemenni, csupán néhány alapelvét szeretném kiemelni. A Specification By Example használatával a csapat szoros együttműködéssel határozza meg az üzleti cél alapján a scope-ot, és alkotja meg a specifikációt, méghozzá a funkciót lefedő példákkal illusztrálva. A példákkal magyarázható a funkció, valamint a specifikációs hiányosságok is felfedhetőek. Ennek következő lépése, hogy ezeket a példákat automatizálni is kell, ezáltal összekötésre kerül a specifikáció és az implementáció, és alakul ki egy ún. “élő” dokumentáció, mely mindenki számára érthető, konzisztens, az implementációval kapcsolatban lévő dokumentáció, melyet újra és újra fel lehet használni.

Az elhangzottakon túl ennek további előnyei is vannak. Mivel a dokumentáció közösen kerül kialakításra, a különböző területek tudása összegződik (pl. üzleti elemző, tesztelő, fejlesztő). Ezáltal mindenki egy kicsit magáénak is érzi. Mi több, ezt a dokumentumot használhatja a megrendelő, vagy akár a support team is. Ez egész dokumentum üzleti cél alapú, minden ettől független sallangot ki kell belőle irtani, elsődleges cél az újrafelhasználhatóság. Pl. nem érdemes felhasználói felületre vonatkozó utalásokat sem benne hagyni. Nagyon hasznos, ha egy projektbe új emberek csatlakoznak, netalántán hosszabb szünet után kell a projekthez visszatérni, újra felvenni a fonalat.

Az automatizálás miatt a módszer egyik kulcsfontosságú szereplője az eszköz. Többet fel lehet sorolni, megemlíthető a Cucumber, FitNesse, JBehave és Concordion. Ezek közül most a Concordiont szeretném kiemelni. Ez egy nyílt forrású Java alapú keretrendszer kifejezetten a Specification by Example támogatására. Azért tetszik, mert nagyon könnyen tanulható (pár parancs), pehelykönnyű eszköz, mellyel készített specifikációk, pontosabban a benne szereplő példák integrációs tesztként akár IDE-ből, akár build folyamatból egyszerűen futtathatóak. Nem kell benne kötött nyelvtant használni, szabad szöveget írhatunk html formában. Nem kavarja be a Java kódot, nem kell a természetes nyelvi szöveget Java kódba injektálni (pl. annotációk segítségével). A kimenete szépen html-ben formázott természetes nyelvi szöveg.

Talán a legegyszerűbb, ha egy példán mutatom be, ráadásul egy elképzelt agilis team munkájába illesztve. A GitHubon már van egy jtechlog-activiti projekt, mely az Activiti workflow motort mutatja be, valamint olvasható róla poszt is. Ez a projekt lett kiegészítve Concordion tesztekkel.

Első körben a csapat kiválaszt egy sztorit, és az üzleti elemző vezetésével definiálja a feladatot immár html formátumban (Workflow.html).

Amennyiben a felhasználó bead egy szabadságigényt, az megjelenik az
adminisztrátornak a feladatok között, mint jóváhagyandó szabadságigény.

Következő körben főleg a tesztelő segítségével kialakításra kerül egy vagy több példa.

Amennyiben egy felhasználó foo@example.org e-mail címmel szabadságigényt
ad fel, a jóváhagyandó szabadságigények száma 1, és az első jóváhagyandó
szabadságigény foo@example.org e-mail címmel szerepel.

Érdemes további részleteket, pontosításokat, alternatív eseteket is felsorolni, hogy ezekhez is később lehessen specifikációkat rendelni.

Mi van, ha nem kell jóváhagyni a szabadságigényt?
Mi van, ha a szabadságigény jóváhagyásra kerül?

A következő körben a specifikációhoz hozzá kell tenni az állításokat, és az ellenőrzéseket (assert). Ez a html-ben mint tagek jelennek meg. Ez főleg a fejlesztő feladata. Itt kell eldönteni, hogy milyen adatokat kell a specifikációban megadni, és mik azok a részletek, melyek a sztori szempontjából lényegtelenek, és csak a Java kódban specifikáljuk ezeket. Ennek az egyensúlynak a megtalálása talán a legnehezebb. A példánkban a következő tageket helyezzük el.

<html xmlns:concordion="http://www.concordion.org/2007/concordion">
<body>
<h1>Workflow</h1>

<p>Amennyiben a felhasználó bead egy szabadságigényt, az megjelenik az
adminisztrátornak a feladatok között, mint jóváhagyandó
szabadságigény.</p>

<div class="example">
	<h2>Példa</h2>

	<p>Amennyiben egy felhasználó
	  <span concordion:execute="requestTimeOff(#TEXT)">foo@example.org</span>
		e-mail címmel szabadságigényt ad fel, a jóváhagyandó
		szabadságigények száma
		<span concordion:assertEquals="numberOfTimeOffRequests()">1</span>,
	  és az első jóváhagyandó szabadságigény
		<span concordion:assertEquals="mailOfFirstTimeOffRequest()">foo@example.org</span>
		e-mail címmel szerepel.
	</p>
</div>

<ul>
	<li><a concordion:run="concordion" href="ShouldNotApprove.html">
		Mi van, ha nem kell jóváhagyni a szabadságigényt?</a></li>
	<li><a concordion:run="concordion" href="Approve.html">
		Mi van, ha a szabadságigény jóváhagyásra kerül?</a></li>
</ul>

</body>
</html>

Két taget használtunk. Az egyik a concordion:execute, mely a Java teszt esetben egy metódust hív meg. Mi most egy paraméterrel deklaráltuk, ráadásul a paraméter a span tag tartalma, erre utal a #TEXT kulcsszó. A specifikáció itt a requestTimeOff metódust hívja foo@example.org paraméterrel. Természetesen lehetőség van változókat is deklarálni, ezeknek értéket adni, és ezeket használni a metódushívás paramétereiként. A változók deklarálásához használható a concordion:set attribútum. Lehetőség van metódushívás ciklusban hívására is, ekkor egy táblázatban kell megadni a paraméter értékeket.

A concordion:assertEquals attribútum pedig egy metódust hív, melynek visszatérési értékét hasonlítja össze a tag tartalmával. A specifikációban a numberOfTimeOffRequests metódus kerül meghívásra, és ennek visszatérési értékét hasonlítja össze 1-gyel. Majd a mailOfFirstTimeOffRequest metódust hívja, és visszatérési értékét hasonlítja a foo@example.org szöveghez.

Ez után a csapat szétszéledhet, és a fejlesztő feladata a specifikációt támogató Java kód megírása. Először a Concordiont kell felvenni a projektbe, Maven esetén a következő pom.xml részlethez:

<dependency>
  <groupId>org.concordion</groupId>
  <artifactId>concordion</artifactId>
  <version>1.4.7</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

Majd a specifikációhoz tartozó Java teszt esetet kell implementálni.

public class WorkflowTest extends ConcordionTest {

	public void requestTimeOff(String mail) {
	  when(workflowSupport.shouldApprove()).thenReturn(true);
	  TimeOffRequest request =
			new TimeOffRequest(mail, new Date(), new Date());
	  workflow.requestTimeOff(request);
	}

	public int numberOfTimeOffRequests() {
	  return workflow.listTimeOffRequests().size();
	}

	public String mailOfFirstTimeOffRequest() {
	  return workflow.listTimeOffRequests().get(0).getMail();
	}
}

Látható, hogy gyakorlatilag csak a metódusokat kellett implementálni. A requestTimeOff metódus tartalmaz pár beégetett paramétert is, mely a specifikáció szempontjából érdektelen (new Date()). Mivel nem egy teszt metódus van, hanem a teszt eset több jól meghatározott felelősségkörű metódusból áll, a tesztek jobb felépítésűek és olvashatóbbak.

Normál esetben a futtatáshoz elegendő a teszt esetet a @RunWith(ConcordionRunner.class) annotációval ellátni. Mivel a példa Springet tartalmaz, melyhez a @RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class) annotáció is szükséges, ezért egy trükköt kell alkalmazni. Az ősosztályban következő kódot kell elhelyezni:

@Test
public void runSpecification() throws IOException {
  Concordion concordion = new ConcordionBuilder().build();

  ResultSummary resultSummary = concordion.process(this);
  System.out.print("Successes: " + resultSummary.getSuccessCount());
  System.out.print(", Failures: " + resultSummary.getFailureCount());
  if (resultSummary.hasExceptions()) {
    System.out.print(", Exceptions: " +
			resultSummary.getExceptionCount());
  }
  System.out.print("\n");

  resultSummary.assertIsSatisfied(concordion);
}

Amikor a teszt eset után elkészítjük a funkciót a Test Driven Developmentnek megfelelően, majd a teszt esetet lefuttatva a következő eredményt kapjuk:

/tmp/concordion/jtechlog/activiti/concordion/Workflow.html
Successes: 2, Failures: 0

A kigenerált html oldal helye a concordion.output.dir környezeti változóval adható meg, ez pl. Continuous Integrationbe kötésnél hasznos.

A html a következőt tartalmazza:

Concordion sikeres futás eredménye

Látható, hogy azok az értékek, melyek sikeresen ellenőrizve lettek, zöld színnel kerültek kiemelésre. A következő képen látható, hogy amennyiben a visszaadott érték nem egyezik az elvárttal, pirossal kerül kiemelésre.

Concordion sikertelen futás eredménye

Amennyiben nem egy értéket, hanem egy listát akarunk ellenőrizni, akkor az elvárt értékeket egy táblázatban is meg lehet adni használva a concordion:verifyRows attribútumot.

Mit adhat ez az eszköz fejlesztői szempontból? Egyrészt a teljes csapat közös munkája miatt egyfajta egységességet, kevesebb félreértést, hiszen a specifikáció, a példák közösen kerülnek megalkotásra. Az egységes, élő dokumentációnál érdemes arra is koncentrálni, hogy azonos nevek, fogalmak kerüljenek felhasználásra, ezt segítheti egy fogalomszótár is. Az automata tesztek mellé akár lehet rögzíteni a manuális teszteket is, melyek mögött ugyan nincs Java kód, de a tesztelő egy helyen találja a teszt eseteket specifikálva, és később akár automatizálni is lehet.

A legnehezebb annak megtalálása, hogy mennyi és milyen specifikációt érdemes írni. Nem érdemes túl sokat, hiszen akkor egyre nehezebbé válik a karbantartása. Csak üzleti értékekhez, folyamatokhoz érdemes, hiszen pl. törzsadat karbantartó képernyő, vagy paraméterező képernyő önmagában nem hordoz értéket. De pl. az már hasznos, hogy ezen adatok, paraméterek milyen hatással vannak a rendszerre.

A példában is látható, hogy a funkció más specifikációkra is hivatkozásokat tartalmaz. Ez nagyon hasznos, hogy egy specifikáció csak a lényegre koncentrál, de további linkeket tartalmaz, így vezetve az olvasót további információkhoz. Mi több, ezek sikeres futtatását is jelzi, méghozzá a link zöld hátterével.

Összehasonlításképpen idemásolom ugyanezen funkcióra írt klasszikus integrációs teszt esetet is. Látható, hogy ez egy üzleti elemző, tesztelő számára kevésbé hasznos, és egy bonyolultabbat akár egy fejlesztő is nehezebben fejt vissza.

@Test
public void afterRequestTimeOffShouldListIt() {
  when(workflowSupport.shouldApprove()).thenReturn(true);
  TimeOffRequest request = new TimeOffRequest("foo@example.org",
		new Date(), new Date());
  workflow.requestTimeOff(request);

  assertThat(workflow.listTimeOffRequests(), not(empty()));
  assertThat(workflow.listTimeOffRequests().iterator().next().getMail(),
		is(equalTo("foo@example.org")));
}