Dinamikus erőforrások cache-elése Spring MVC-vel

Az előző poszt bemutatta, hogyan működik a HTTP protokoll szintű cache-elés, valamint Spring MVC segítségével hogyan lehet olyan statikus erőforrásokat (pl. CSS és JavaScript állományok) cache-elni. Ott szó esett az Etag HTTP fejlécről is, ez a poszt ennek használatát mutatja be dinamikus erőforrások esetén.

Emlékeztetőül egy erőforrás lekérdezésekor annak verziójának egy azonosítóját is küldjük a HTTP válasz Etag fejlécében. Amennyiben a böngésző nem automatikusan a cache-ből szolgálja ki az erőforrást, megkérdezi a szervert, hogy történt-e ott módosítás. Ezt úgy teszi, hogy elküldi a kapott verziószámot a HTTP kérés If-none-match fejlécében. Amennyiben a szerver azt látja, hogy az erőforrás nem változott, azaz az aktuális és a küldött verziószám megegyezik, akkor egy 304 Not Modified státuszt küld vissza a böngészőnek. Ekkor a böngésző a tartalmat a cache-ből fogja kiszolgálni. Amennyiben az erőforrás változott, és a két verziószám eltér, a szerver visszaküldi az erőforrás teljes tartalmát.

A GitHubon lévő példakód szemlélteti, hogy hogyan használhatjuk az ETaget Springes controller osztályból.

Az Etag beállítása a ResponseEntity használatával történhet, ahogy a következő példa is mutatja.

@RequestMapping(value = "/employees", method = RequestMethod.GET)
public ResponseEntity<List<Employee>> findAll() {
  List<Employee> employees = employeeService.findAll();
  return ResponseEntity
      .ok()
      .eTag(hashToEtag(employees))
      .body(employees);
}

Itt az Etag értékét a hashToEtag metódus az objektum hashkódja alapján számolja. Amire vigyázni kell, hogy idézőjelek között kell szerepelnie.

private String hashToEtag(Object o) {
  return "\"" + Integer.toString(o.hashCode()) + "\"";
}

A példában ez azért működik, mert bár az osztályok hashCode() metódusát ugyan nem írtam felül, de egy ConcurrentMap alapú cache-ben eltároltam, így nem kerülnek újra lepéldányosításra, ezért hashkódjuk megmarad. Módosítás esetén a cache-be új példány kerül, így új hashkódja lesz.

Nézzük meg, hogy hogyan is működik. Teszteléshez a HTTPie eszközt használtam, mely hasonló, mint a curl, csak egyszerűbben használható, és a kimenete színezett, ezért könnyebben olvasható.

Először tehát lekérjük az alkalmazottak listáját (a lényegtelen sorokat töröltem).

vicziani@jtechlog:~$ http get localhost:8080/api/employees
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
ETag: "785565526"

[
	{
	  "id": 1, 
	  "name": "John Doe"
	}
]

Látható, hogy egy elemű lista. Ha még egyszer lekérjük, immár a If-none-match fejléccel, 304 Not Modified választ kapunk.

vicziani@jtechlog:~$ http get localhost:8080/api/employees 'If-none-match:"785565526"'
HTTP/1.1 304 Not Modified
ETag: "785565526"

Felveszünk egy új entitást.

vicziani@jtechlog:~$ http post localhost:8080/api/employees name='John Roe'
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8

{
	"id": 2, 
	"name": "John Roe"
}

Majd újra lekérjük az alkalmazottak listáját.

vicziani@jtechlog:~$ http get localhost:8080/api/employees 'If-none-match:"785565526"'
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
ETag: "-1478013167"

[
	{
	  "id": 1, 
	  "name": "John Doe"
	}, 
	{
	  "id": 2, 
	  "name": "John Roe"
	}
]

Láthatjuk, hogy most már 200 OK státuszt kapunk, és az erőforrás újra letöltésre kerül új Etaggel.

HTTPie

Ugyanez megfogalmazva a Spring MVC Test Frameworkkel a következőképp néz ki.

@Test
public void getEmployeeNotModified() throws Exception {
  String etag = this.mockMvc.perform(get("/api/employees"))
      .andReturn().getResponse().getHeader("ETag");

  this.mockMvc.perform(get("/api/employees")
      .header("If-none-match", etag))
      .andExpect(status().isNotModified());
}

@Test
public void getEmployeeModified() throws Exception {
  String etag = this.mockMvc.perform(get("/api/employees"))
      .andReturn().getResponse().getHeader("ETag");

  this.mockMvc.perform(post("/api/employees")
      .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
      .content("{\"name\": \"John Roe\"}"));

  this.mockMvc.perform(get("/api/employees")
      .header("If-none-match", etag))
      .andExpect(status().isOk());
}