Hackerrank megoldások JUnit Rule-lal

A JUnit Rule-ok gyakran méltánytalanul mellőzött osztályai a JUnit keretrendszernek. A rule-ok használatával pedig kibővíthetjük a teszteseteinket újrafelhasználható funkciókkal. Léteznek már előre megírt rule-ok, mint a TemporaryFolder rule fájlműveletek teszteléséhez, vagy az ExpectedException rule, melynek használatával az elvárt kivételekre tudunk pontosabb feltételeket megfogalmazni. Természetesen saját rule-okat is írhatunk, ha szabadidőnket erre áldozzuk, ahelyett, hogy a kora őszi erdőt járnánk szarvasbőgést hallgatva.

A Hackerrank egy olyan oldal, ahol különböző nehézségű programozási feladatok vannak a kezdőtől a profiig, melyek megoldásával pontokat gyűjthetünk. Választhatunk különböző témakörök közül, használhatunk különböző programozási nyelveket. A feladatok angolul vannak leírva, és több teszt eset is tartozik hozzájuk, jellemzőjük, hogy a standard bemenetről kell beolvasni a teszt adatokat, és a standard kimenetre kell a megoldást kiírni. A tesztesetek (bemenet és kimenet) fájlként letölthetőek.

Természetesen nem túl kényelmes a megoldásokat a weboldal beviteli mezőjében megírni, sokkal jobb kedvenc fejlesztőeszközünkben. Java esetén JUnit teszteket is használhatunk, ekkor azonban a Hackerranken publikált kódvázat kell átalakítanunk. Ahhoz, hogy ezt a lépést ne kelljen megtennünk, és egyszerűen másolhassuk le a kódot, készítettem egy JUnit rule-t, mely a standard inputra irányítja a példa bemenetet tartalmazó állomány tartalmát, naplózza a standard kimenetre az írásokat, és szabályos assert hívással összehasonlítja a kimenetre írt tartalmat a megoldást tartalmazó állomány tartalmával.

Így ezen poszt bemutatja a JUnit rule-ok használatát, valamint egy eszközt biztosít, mellyel kényelmesebben lehet Hackerrank feladatokat megoldani.

Abban az esetben, ha bizonyos kódrészleteket szerettünk volna újra felhasználni JUnit teszt eseteinkben, logikus megoldásnak tűnhetett ősosztály használata. Ha minden teszt eset előtt és után le szerettünk volna futtatni különböző metódusokat, azokat @Before és @After annotációkkal láthattuk el, így azok a leszármazott futtatásakor is lefutottak.

Ennek a megoldásnak több hátránya is van. Egyrészt az egyszeres öröklődés Javaban komoly korlát, és azóta már tudjuk, hogy az öröklődés helyett gyakran érdemes kompozíciót alkalmazni. Azaz a megfelelő funkciókat külön osztályokba szervezzük, és a feladatokat ezen osztály példányainak delegáljuk. Másrészt a @Before és @After annotációkkal ellátott metódusok nem feltétlenül kapcsolódtak össze, és ezzel a megoldással nem lehetett a teszt metódus törzsét “körbevenni”, pl. egy try-catch blokkban futtatni.

Ezen problémákat kiküszöbölhetjük JUnit rule-ok használatával. A rule-ok valójában közrefogják a teszt metódusainkat, a rule-ban definiált metódus hívja a teszt metódust. Így a rule-okra úgy is gondolhatunk, mint servletek esetén a filterekre, vagy AOP esetén az around advice-okra. Ezzel az is lehetővé válik, hogy a teszt metódust try-catch-ben futtatjuk, erre épül pl. az ExpectedException rule.

Nézzük is meg ennek a használatát (példa a hivatalos dokumentációból).

public static class HasExpectedException {
 @Rule
 public final ExpectedException thrown = ExpectedException.none();

 @Test
 public void throwsNothing() {

 }

 @Test
 public void throwsNullPointerException() {
  thrown.expect(NullPointerException.class);
  throw new NullPointerException();
 }

 @Test
 public void throwsNullPointerExceptionWithMessage() {
  thrown.expect(NullPointerException.class);
  thrown.expectMessage("happened?");
  thrown.expectMessage(startsWith("What"));
  throw new NullPointerException("What happened?");
 }
}

Először a @Rule annotációval létrehozunk egy public láthatóságú attribútumot. A JUnit keretrendszer minden egyes metódus futtatásakor példányosít egy rule objektumot (hiszen a teszt esetet magát is példányosítja - biztosítva ezzel a teszt metódusok közötti függetlenséget).

A throwsNothing() metódus nem vár és nem is dob kivételt. A throwsNullPointerException() metódus vár egy NullPointerException kivételt, melyet aztán dob is. Ha a metódus futtatásakor nem keletkezne megfelelő kivétel, a teszteset elbukna. Ez a megoldás ekvivalens azzal, mikor a @Rule annotációnak az expected attribútumot adjuk meg. Ott azonban nem lehet további feltételeket megadni a kivételre vonatkozóan, pl. ellenőrizni a üzenettet, vagy a kiváltó okot. A throwsNullPointerExceptionWithMessage() metódus mutatja, hogy a kivétel üzenetére nemhogy pontos egyezőséget adhatunk meg, de akár Hamcrest matchert is hívhatunk. A dobott kivételhez is hozzáférhetünk, és a kiváltó okot is lekérdezhetjük. Ez korábban csak úgy volt lehetséges, ha a metódusunkban try-catch blokkot alkalmaztunk.

Fájl olvasások és írások tesztelése sem olyan egyszerű. Gondoskodnunk kell egy könyvtárról, ahova büntetlenül lehet írni és olvasni. Valamint figyelnünk kell arra is, hogy a teszt lefutása utána az ideiglenes állományok törlésre kerüljenek.

A TemporaryFolder rule használatával mindez sokkal egyszerűbb, mint ahogy az alábbi példa is mutatja.

public static class HasTempFolder {
 @Rule
 public final TemporaryFolder folder = new TemporaryFolder();

 @Test
 public void testUsingTempFolder() throws IOException {
  File createdFile = folder.newFile("myfile.txt");
  File createdFolder = folder.newFolder("subfolder");
  // ...
 }
}

Ezzel létrehozunk egy ideiglenes könyvtárat, és ebben létrehozhatunk újabb könyvtárakat és fájlokat. Ezeket paraméterül beadhatjuk a tesztelendő metódusainknak. A rule fog arról gondoskodni, hogy ezt a könyvtárat letörölje (a finally ágban). Az ideiglenes könyvtárat az operációs rendszer temp könyvtárában hozza létre.

A System Rules egy nyílt forráskódú könyvtár, ami további rule-okat tartalmaz:

 • System.out, System.err naplózása, assert, System.in beállítása
 • System.exit hívásának ellenőrzésére
 • Rendszerváltozók (system properties) beállítására, vagy beállításának ellenőrzésére. Teszt futtatása előtt be lehet állítani különböző értékeket, és ezek a teszt végén a teszt előtti értékekre állnak vissza.
 • Környezeti változókra (environment variables) ugyanaz
 • Security Manager beállítására, majd teszt után az alapértelmezett visszaállítására

Ha saját rule-t akarunk létrehozni, akkor leszármazhatunk pl. az ExternalResource osztályból. Ekkor írjuk felül a before() és after() metódusokat, melyek le fognak futni a teszt metódusunk előtt és után is.

Ha a tesztesetről további információkat szeretnénk, a TestRule interfészt kell implementálni, abban is az apply() metódust. Paraméterül több információt is kapunk a futtatott tesztesetről, pl. annak osztályát (Description-től kérhető le).

public interface TestRule {
  Statement apply(Statement base, Description description);
}

A Statement egy absztrakt osztály, mely evaluate() metódusát kell implementálni.

public abstract class Statement {
  public abstract void evaluate() throws Throwable;
}

Ezzel a megoldással nem csak hogy a rule-t tudjuk a teszt metódus “körül” futtatni, de a rule-okat is egymásba ágyazhatjuk.

Nézzük is meg, hogy van a ExternalResource osztály statement() metódusa implementálva.

private Statement statement(final Statement base) {
 return new Statement() {
   @Override
   public void evaluate() throws Throwable {
     before();
     try {
       base.evaluate();
     } finally {
       after();
     }
   }
 };
}

Remekül látszik, hogy egyrészt delegálja a hívást az eredeti Statement példánynak és a finally-ágban hívja az after() metódust.

És most nézzük is meg, hogyan implementáltam a Hackerrank használatához egy saját HackerrankRule rule-t, valamint hogyan kell használni. A forráskódja elérhető a Gitub-on.

A Hackerranken a legegyszerűbb feladat a Java Stdin and Stdout I, ahol az a feladat, hogy olvassuk fel sorokat a standard bemenetről, majd írjuk vissza a standard kimenetre.

A példában kizárólag egy main metódust kell implementálni. Valamint le lehet tölteni egy input00.txt és egy output00.txt állományt, melyek rendre a standard bemenetről beolvasott adatokat, valamint az elvárt kimenetet tartalmazzák.

Az állományokat el kell helyezni a classpath-on, valamint a következő teszt esetet kell megírni.

public class JavaStdinAndStdoutTest {

  @Rule
  public HackerrankRule hackerrankRule = new HackerrankRule();

  @Test
  public void testSolution() {
    hackerrankRule.activate();

    StreamSupport
        .stream(Spliterators.spliterator(
            new Scanner(System.in),
            Integer.MAX_VALUE,
            Spliterator.NONNULL | Spliterator.IMMUTABLE),
            false)
        .forEach(System.out::println);

    hackerrankRule.assertOutput();
  }
}

A streamet feldolgozó sor tartalmazza a beolvasást a standard bemenetről, és a standard kimenetre való írást (soronként). Látható, hogy a System.in-ről olvas, és a System.out-ra ír.

Előtte az activate() metódus, mely kicseréli a System.in referenciáját egy olyan InputStream-re, mely a példa fájlból olvas, valamint a System.out referenciáját egy olyan PrintStream-re, mely egy ByteArrayOutputStream-re is naplózza a kimenetet.

Amennyiben a fejlesztőeszköz konzolján is szeretnénk látni a kimenetet, akkor hívjuk a enableSystemOut() metódust a következőképp.

hackerrankRule
 .enableSystemOut()
 .activate();

A assertOutput() metódus hívás leellenőrzi, hogy a System.out-ra írt tartalom megegyezik-e a példa fájlban lévő tartalommal.

A rule-nak még arról kell gondoskodni, hogy a System.in és System.out referenciákat a teszteset lefuttatása után visszaállítsa.

Nézzük meg a rule forráskódját nagyvonalakban.

public class HackerrankRule implements TestRule {

  private Class testClass;

  private InputStream tmpIn;

  private PrintStream tmpOut;

  private LoggerOutputStream loggerOutputStream;

  public void activate() {
    tmpIn = System.in;
    tmpOut = System.out;

    String filename = "input/input00.txt";
    InputStream is = testClass.getResourceAsStream(filename);
    System.setIn(new BufferedInputStream(is));

    loggerOutputStream = new LoggerOutputStream(System.out);
    System.setOut(new PrintStream(loggerOutputStream));
  }


  @Override
  public Statement apply(Statement base, Description description) {
    testClass = description.getTestClass();
    return new Statement() {
      @Override
      public void evaluate() throws Throwable {
        try {
          base.evaluate();
        }
        finally {
          System.setIn(tmpIn);
          System.setOut(tmpOut);
        }
      }
    };
  }

  public void assertOutput() {
    // Assert
    assertThat(new ByteArrayInputStream(loggerOutputStream.getLog().toByteArray()),
        containsSameLines(testClass.getResourceAsStream("output/output00.txt")));
  }

}

Látható, hogy a activate() metódus menti le az eredeti System.in és System.out értékeket.

Az apply() metódus delegálja a hívást a paraméterként átadott Statement-nek, majd a finally-ágban visszacseréli a System.in és System.out értékeket.

Az assertOutput() metódus összehasonlítja a standard kimenetre írt értékeket a teszt fájl tartalmával.