Ékezetes karakterek PDF állományban

Ismét egy régi tartozásomat pótolom. Aki próbált már magyar nyelvű PDF dokumentumot generálni, akár Java, akár más programozási nyelven, belefuthatott abba a problémába, hogy az ékezetes karakterek rosszul jelentek meg.

Ebben a posztban azt mutatom meg, hogyan lehet ékezetes karaktereket helyesen megjeleníteni olyan eszközökkel, mint az iText, PDFBox vagy a DocBook (Docbkx Tools használatával). De ha már itt tartunk, megnézzük, hogy mik is azok a betűtípusok, hogyan lehet osztályozni, milyen főbb betűtípusok vannak, valamint hogyan lehet ezeket használni PDF dokumentumban. Megnézzük hogyan épül fel ebből a szempontból egy PDF dokumentum, mi a kódolás, és milyen kódolást kell használni.

A poszthoz több példa projekt is tartozik, mely elérhető a GitHub-on.

Betűtípusok

Alapesetben miért nem jelennek meg az ékezetes karakterek? A PDF szabvány definiál 14 standard betűtípust (betűkép), melyeket a legtöbb PDF olvasónak ismernie kell, és meg kell jelenítenie. Ettől függetlenül nem biztos, hogy helyesen jelennek meg, a PDF olvasó dönthet úgy, hogy valamilyen helyettesítő betűtípust alkalmaz.

Ezen 14 standard betűtípus (standard/base 14 fonts):

 • Times Roman (négy változatban: normál, dőlt, félkövér és félkövér dőlt)
 • Courier (szintén négy változatban: itt döntött szerepel dőlt helyett)
 • Helvetica (szintén négy változatban, köztük döntött)
 • Symbol
 • Zapf Dingbats

Érdekesség, hogy míg a Times Roman esetén dőlt (italic) változat van, addig a Courier és Helvetica esetén döntött (oblique). A különbség, hogy a dőlt esetén a betűk külön vannak megrajzolva, ami hasonlít a kézíráshoz, és kevesebb helyet is foglal, a döntött esetén nincsenek rajzolatbéli eltérések a döntött és álló verzió között.

Kis színesként nézzük meg a betűtípusok történetét, és tulajdonságait. A betűtípusokat két csoportba sorolhatjuk: talpas és talpatlan betűk. A talpas, vagy serif betűk nyomtatásban könnyebben olvashatóak. A talpatlan (sans-serif, a sans francia fosztóképző) betűtípusok nyomtatásban főleg címekben jelennek meg, viszont képernyőn jobban olvashatóak, mint a talpas betűtípusok. A talpatlan betűtípusok állandó vonalvastagságú változatát groteszk betűtípusoknak is szokták nevezni. Azon betűtípusok, melyekben a karakterek szélessége változó a képüknek megfelelően, arányos betűtípusok. Ahol a karakterek azonos szélességűek, azok az aránytalan, vagy rögzített szélességű betűtípusok. Kezdetben a legtöbb írógép aránytalan betűtípust használt, valamint ott használatos, ahol elvárás, hogy a karakterek egymás alá megfelelően legyenek igazítva, például számoknál, vagy programozásnál.

A Times Roman talpas (és barokk) betű, melyet a Linotype tervezett a Times New Roman kiváltására. A második világháború alatt az Egyesült Államokban annyira elterjedt volt, hogy csak ezzel nyomtattak újságot. A Times New Roman betűtípust az 1930-as években tervezték, a The Times újság számára. Digitalizált változatát a Monotype tervezte a Microsoft részére, és azóta is benne van minden Windows operációs rendszerben. A Times Roman ellenétben a Macintosh gépek operációs rendszerébe került.

A Helvetica talpatlan (és újgroteszk) betűtípus, és 1957-ben tervezték Svájcban. A Microsoft Windowsban lévő Ariel betűtípus is a Helvetican alapszik.

A Courier egy aránytalan betűtípus, melyet az IBM fejlesztett ki az írógépek számára.

Azonban ezen betűtípusok azon részhalmazát támogatja a PDF szabvány, melyben nem szerepelnek az ékezetes karakterek. Ezért általában a helyükön egy üres téglalap, vagy egy ún. replacement character (U+FFFD) jelenik meg. Ahhoz, hogy ezek is helyesen megjelenjenek, olyan betűtípust kell választani, amiben léteznek az ékezetes karakterek, és ezt a betűtípust be kell ágyazni a PDF dokumentumba.

A legegyszerűbb megoldás, hogy a fent említett betűtípusok valamely olyan változatát használjuk, melyekben szerepelnek az ékezetes karakterek. Azonban ezen betűtípusok licenszelése nem egyszerű, és jogilag nem is feltétlen beágyazhatóak.

A PDF-be a betűtípusokat Type 1 (Adobe nevéhez kötődik), TrueType (Apple és Microsoft közös alternatívája a Type 1 formátumra) vagy OpenType formátumban lehet beágyazni.

A betűkészlet formátum esetében szükség van a kódolásra, mely a karakterkódokat összeköti a betűk rajzolatával. Erre van például a WinAnsi, MacRoman, azonban itt csak korlátozott számú karakter ábrázolható. Nagyszámú, speciális, például ékezetes karaktereket is tartalmazó betűkészlet formátumot más kódolással kell ellátni, pl. Identity-H kódolással (ahol a h a horizontal, azaz vízszintes írásra utal).

Ezért érdemes olyan betűtípusokat választani, amelyek ingyenesen használhatóak, és tartalmaznak ékezetes karaktereket. Ilyen például a GNU FreeFont (más néven Free UCS Outline Fonts), innen ismeretes például a FreeSerif, FreeSans és FreeMono. Tipikusan GNU rendszerekre, és Linuxra jellemző. Az Adobe is közzétett nyílt forrású betűtípusokat Source Sans Pro, Source Code Pro és Source Serif Pro néven. Elterjedt még a DejaVu betűtípus, melyet szintén sok Linux disztribúció tartalmaz. A példákban ezt használom. A DejaVu nagyon sok írásrendszer (pongyolábban a továbbiakban ábécé) karaktereit tartalmazza, viszont van egy részhalmaza, DejaVu LGC néven, mely csak a latin, görög és cirill ábécé karaktereit tartalmazza. Mivel kisebb, és része a magyar ábécé, ezért megfelelő a számunkra.

A Unicode egy szabvány, mely leírja a különböző írásrendszerek egységes kódolását. A Unicode 10.0 több, mint 136 000 karaktert ír le, melyek 139 féle ábécé és több szimbólumrendszer részei. A Unicode tehát ezen karakterekhez egy egész számot rendel. A Unicode több részhalmazból (range) áll, pl. az első 65 000 karakter Basic Multilingual Plane (BMP) néven ismert, de létezik latin, görög, cirill, arab, stb. részhalmaz is. Unicode karaktereket tartalmazó szövegeket különböző kódolással tárolhatjuk, attól függően, hogy a különböző karaktereket hány biten ábrázoljuk. Ilyen kódolás pl. az UTF-8, UTF-16, stb.

PDFBox

Nézzük tehát, hogy hogyan lehet a DejaVu LGC betűkészletet beágyazni PDFBox esetén. Ha olyan karaktert használunk, amit a standard 14 betűkészlet nem tud ábrázolni, kivételt kapunk.

java.lang.IllegalArgumentException: U+0171 ('udblacute') is not available in this font Helvetica (generic: NimbusSanL-Regu) encoding: WinAnsiEncoding
 at org.apache.pdfbox.pdmodel.font.PDType1Font.encode(PDType1Font.java:406)

Látható, hogy az alapértelmezett betűtípus a Helvetica (WinAnsi kódolással), és ebben nincs ű karakter.

A ttf kiterjesztésű állományokat helyezzük el a classpath-on, majd PDF generálásakor használjuk a következő kódrészletet:

PDDocument document = new PDDocument();
PDPage page = new PDPage();
document.addPage(page);

PDPageContentStream content = new PDPageContentStream(document, page);
content.beginText();
content.newLineAtOffset(25, 700);
content.setLeading(14.5f);

PDFont sans = PDType0Font.load(document, PdfGenerator.class.getResourceAsStream("/ttf/DejaVuLGCSans.ttf"));
content.setFont(sans, 12);
content.showText(s);
content.newLine();

content.endText();
content.close();

document.save(stream);
document.close();

A tesztesetet lefuttatva létrejön egy PDF állomány, mely már helyesen tartalmazza az ékezetes karaktereket.

Ha megnézzük a PDF tulajdonságait (a legtöbb PDF megjelenítő biztosít erre lehetőséget), a Fonts fülön láthatók a beágyazott betűtípusok TrueType (CID), Identity-H encoding és embedded subset tulajdonságokkal.

Az embedded subset ebben az esetben azt jelenti, hogy nem a teljes betűkészlet van beágyazva, csak azon karakterek, melyek a dokumentumban használva lettek (látható, hogy nem is nőtt a PDF mérete szignifikánsan).

iText

Az iText 7 esetén is hasonlóképp kell eljárni. Amennyiben nem ágyazunk be betűkészletet, az iText nem ad hibaüzenetet, csak nem jelennek meg az ékezetes karakterek. Az alapértelmezett betűtípus itt is a Helvetica. A beágyazáshoz használjuk a következő kódrészletet:

PdfWriter writer = new PdfWriter(stream);

PdfFont sans = PdfFontFactory.createFont(
    "/ttf/DejaVuLGCSans.ttf", PdfEncodings.IDENTITY_H, true);
PdfDocument pdf = new PdfDocument(writer);
Document document = new Document(pdf);
document.add(new Paragraph()
    .setFont(sans)
    .add(s)
    );
document.close();

DocBook

Amennyiben DocBook formátumból akarunk PDF formátumot generálni, a Docbkx Maven Plugint használhatjuk. Ez először XSL-FO formátumba konvertál, majd FOP-pal PDF formátumba. Amennyiben nem talál megfelelő betűkészletet, a következő hibaüzenetet írja ki:

75 [main] WARN org.apache.fop.apps.FOUserAgent - Glyph "ű" (0x171, udblacute) not available in font "DejaVuLGCSerif".

Egyrészt meg kell adnunk a beágyazandó betűtípusokat. Azonban a FOP-nak át kell adni egy ún. metrics állományt is. Ezeket szerencsére a docbkx-fop-support Maven plugin le tudja generálni a TTF állományok alapján.

<plugin>
  <groupId>com.agilejava.docbkx</groupId>
  <artifactId>docbkx-fop-support</artifactId>
  <version>${docbkx-tools.version}</version>
  <executions>
    <execution>
      <phase>generate-resources</phase>
      <goals>
        <goal>generate</goal>
      </goals>
      <configuration>
        <ansi>false</ansi>
      </configuration>
    </execution>
  </executions>
</plugin>

Az ansi tag értéke mondja meg, hogy itt Identity-H kódolás lesz.

A következő kódrészlet egyrészt beágyazza a betűkészleteket, valamint beállítja, hogy a címsor alapértelmezett betűtípusa DejaVuLGCSans legyen, a bekezdések szövege DejaVuLGCSerif betűtípussal kerüljön kiírásra.

<plugin>
  <groupId>com.agilejava.docbkx</groupId>
  <artifactId>docbkx-maven-plugin</artifactId>
  <version>${docbkx-tools.version}</version>

  <executions>
    <execution>
      <id>generate-pdf</id>
      <phase>compile</phase>
      <goals>
        <goal>generate-pdf</goal>
      </goals>
    </execution>
  </executions>
  <configuration>
    <titleFontFamily>DejaVuLGCSans</titleFontFamily>
    <bodyFontFamily>DejaVuLGCSerif</bodyFontFamily>
    <fonts>
      <font>
        <name>DejaVuLGCSans</name>
        <style>normal</style>
        <weight>bold</weight>
        <embedFile>${basedir}/src/fonts/DejaVuLGCSans-Bold.ttf</embedFile>
        <metricsFile>${basedir}/target/fonts/DejaVuLGCSans-Bold-metrics.xml</metricsFile>
      </font>
      <font>
        <name>DejaVuLGCSerif</name>
        <style>normal</style>
        <weight>normal</weight>
        <embedFile>${basedir}/src/fonts/DejaVuLGCSerif.ttf</embedFile>
        <metricsFile>${basedir}/target/fonts/DejaVuLGCSerif-metrics.xml</metricsFile>
      </font>
    </fonts>
  </configuration>
</plugin>