Spring tranzakciókezelés

Technológiák: Spring Framework, Spring Boot 2.0.5

Ezen poszt bemutatja a Spring tranzakciókezelés mélységeit, a propagációs tulajdonságokkal, valamint kivételkezeléssel.

Előtte érdemes elolvasni a Tranzakciókezelés EJB 3 és Spring környezetben című régebbi posztomat, mely az alapfogalmakat mutatja be.

A példában egy DAO/repository osztály egyik metódusa meghív egy másik osztály egy metódusát. Először nézzük meg, hogy mi történik alapértelmezett esetben, mikor az első osztály metódusa van ellátva @Transactional annotációval, és kivétel történik, akár az első, akár a második metódusban. Majd nézzük meg, hogy lehet megvalósítani, hogy a két metódus külön tranzakcióban fusson, azaz az egyikben keletkezett kivételnek ne legyen kihatása a másik metódus tranzakciójára.

A másik érdekesség az szokott lenni, hogy ugyan lekezeljük a kivételt, mégis rollback történik. Nézzük meg, hogy lehet ezt megakadályozni.

A kivetelkezeléssel kapcsolatba belefutottam a Spring Boot egy érdekes tulajdonságába is, ami a repository rétegben keletkező kivételeket átfordítja.

A poszthoz létezik példaprogram a GitHubon, vicziani/spring-transaction néven. Ebben szereplő hívásokat mutatja az alábbi UML szekvenciadiagram.

szekvenciadiagram

A példaprogramban létezik egy EmployeeDao osztály, annak egy saveEmployee(String name) metódusa, mely hívja a LoggerDao osztály saveLog(String message) metódusát.

Az EmployeeDao egy Employee entitást ment el, melynek egy automatikusan generált id és egy name attribútuma van. A LoggerDao egy LogEntry entitást ment el, melynek egy automatikusan generált id és egy message attribútuma van.

@Repository
public class EmployeeDao {

 // ...

 public void saveEmployee(String name) {
   entityManager.persist(new Employee(name));
   loggerDao.saveLog(name);
 }

}
@Repository
public class LoggerDao {

 // ...

 public void saveLog(String message) {
   entityManager.persist(new LogEntry(message));
 }

}

Látható, hogy a kódban még nem helyeztünk el a tranzakciókra vonatkozó utasításokat, így a következő kivételt kapjuk:

Caused by: javax.persistence.TransactionRequiredException: No EntityManager with actual transaction available for current thread - cannot reliably process 'persist' call

Ezért a saveEmployee() metódust ellátjuk a @Transactional annotációval. Ekkor az Employee és LogEntry entitás is lementésre kerül. A org.springframework.transaction csomag és az org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager osztály naplózását TRACE szintre állítottam, hogy nyomon tudjuk követni, hogy mi történt. Ha megnézzük a naplót, akkor ilyen üzeneteket láthatunk:

2018-10-29 20:05:24.335 DEBUG 4636 --- [      main] o.s.orm.jpa.JpaTransactionManager    : Creating new transaction with name [jtechlog.springtransaction.EmployeeDao.saveEmployee]: PROPAGATION_REQUIRED,ISOLATION_DEFAULT
2018-10-29 20:05:24.337 TRACE 4636 --- [      main] o.s.t.i.TransactionInterceptor      : Getting transaction for [jtechlog.springtransaction.EmployeeDao.saveEmployee]

2018-10-29 20:05:24.406 TRACE 4636 --- [      main] o.s.t.i.TransactionInterceptor      : Completing transaction for [jtechlog.springtransaction.EmployeeDao.saveEmployee]
2018-10-29 20:05:24.406 DEBUG 4636 --- [      main] o.s.orm.jpa.JpaTransactionManager    : Initiating transaction commit

Ebből látható, hogy egy tranzakció került elindításra, és a végén commit történt. Ahogy már az említett posztban már kifejtésre került, a tranzakciókezelést a proxy objektum végzi.

Most nézzük meg, hogy mi történik, ha egy IllegalArgumentException kivételt dobunk az EmployeeDao.saveEmployee() metódus végén.

Az első furcsaság, ami azonnal kiderül a stacktrace-ből:

org.springframework.dao.InvalidDataAccessApiUsageException: Cannot create employee with name starting with lowercase character; nested exception is java.lang.IllegalArgumentException: Cannot create employee with name starting with lowercase character

Itt valójában annyi történik, hogy a Spring Boot a @Repository osztályok metódusának hívásakor használ egy exception translatort, mely átfordítja a kivételt, ha az nincs a metódus fejében deklarálva (unchecked kivételt!). Ha a metódusunk fejét kiegészítjük a throws IllegalArgumentException résszel, máris az IllegalArgumentException kivételt kapjuk, ami nincs becsomagolva a InvalidDataAccessApiUsageException kivételbe.

A logból a következő olvasható ki:

2018-10-29 21:36:45.483 DEBUG 5746 --- [      main] o.s.orm.jpa.JpaTransactionManager    : Creating new transaction with name [jtechlog.springtransaction.EmployeeDao.saveEmployee]: PROPAGATION_REQUIRED,ISOLATION_DEFAULT

2018-10-29 21:36:45.553 TRACE 5746 --- [      main] o.s.t.i.RuleBasedTransactionAttribute  : Applying rules to determine whether transaction should rollback on java.lang.IllegalArgumentException: Cannot create employee with name starting with lowercase character

2018-10-29 21:36:45.554 TRACE 5746 --- [      main] o.s.t.i.RuleBasedTransactionAttribute  : No relevant rollback rule found: applying default rules

2018-10-29 21:36:45.554 DEBUG 5746 --- [      main] o.s.orm.jpa.JpaTransactionManager    : Initiating transaction rollback

Azaz mivel kivétel keletkezett, méghozzá egy unchecked kivétel, rollback történt. Mivel az Employee és a LogEntry mentése egy tranzakcióban volt, egyik sem került elmentésre.

Nézzük, hogy lehet megoldani, hogy a hívott metódus új tranzakcióban legyen, azaz ne kerüljön visszagörgetésre.

Tegyük a LoggerDao osztály saveLog() metódusára a @Transactional(Transactional.TxType.REQUIRES_NEW) annotációt, beállítva a propagációs szintet REQUIRES_NEW értékre. Ennek hatására új tranzakció indul. Az employees tábla üres marad, azonban a log_entries táblában megjelenik az adott rekord.

Ide vonatkozó naplóbejegyzések:

2018-10-29 21:56:49.584 DEBUG 5992 --- [      main] o.s.orm.jpa.JpaTransactionManager    : Creating new transaction with name [jtechlog.springtransaction.EmployeeDao.saveEmployee]: PROPAGATION_REQUIRED,ISOLATION_DEFAULT

2018-10-29 21:56:49.643 DEBUG 5992 --- [      main] o.s.orm.jpa.JpaTransactionManager    : Suspending current transaction, creating new transaction with name [jtechlog.springtransaction.LoggerDao.saveLog]

2018-10-29 21:56:49.693 TRACE 5992 --- [      main] o.s.t.i.TransactionInterceptor      : Completing transaction for [jtechlog.springtransaction.LoggerDao.saveLog]
2018-10-29 21:56:49.697 DEBUG 5992 --- [      main] o.s.orm.jpa.JpaTransactionManager    : Initiating transaction commit

2018-10-29 21:56:49.712 DEBUG 5992 --- [      main] o.s.orm.jpa.JpaTransactionManager    : Resuming suspended transaction after completion of inner transaction
2018-10-29 21:56:49.713 TRACE 5992 --- [      main] o.s.t.i.TransactionInterceptor      : Completing transaction for [jtechlog.springtransaction.EmployeeDao.saveEmployee] after exception: java.lang.IllegalArgumentException: Cannot create employee with name starting with lowercase character
2018-10-29 21:56:49.713 DEBUG 5992 --- [      main] o.s.orm.jpa.JpaTransactionManager    : Initiating transaction rollback

Látható, hogy a saveEmployee metódus hívásakor elindult egy tranzakció, mely a saveLog() metódus hívásakor felfüggesztésre került, és indult egy új tranzakció.

Vigyázzunk, ez csak akkor működik, ha a metódus egy másik bean publikus metódusa, hiszen csak ekkor megy át a hívás a proxy-n, ami a tranzakciókezelést végzi.

Ami még egy érdekes jelenség, hogy mi történik akkor, ha kivétel van a hívott metódusban, de a hívó metódusban elkapjuk és lekezeljük azt. Módosítsuk úgy a saveEmployee() metódust, hogy try-catch-ben legyen a loggerDao.saveLog(name) hívás. A LoggerDao saveLog() metódusáról távolítsuk el az annotációt, ne felejtsük el a fejlécben deklarálni, hogy IllegalArgumentException kivételt dob, és dobjunk is egyet.

@Transactional
public void saveEmployee(String name) throws IllegalArgumentException {
  entityManager.persist(new Employee(name));

  try {
    loggerDao.saveLog(name);
  } catch (IllegalArgumentException iae) {
    LOGGER.error("Error by logging", iae);
  }
}
public void saveLog(String message) throws IllegalArgumentException {
  entityManager.persist(new LogEntry(message));

  throw new IllegalArgumentException("Message is too short");  
}

Ebben az esetben sikeresen lefut a teszteset, és mindkét táblába bekerül az adott rekord.

Azonban most tegyünk a saveLog() metódusra egy @Transactional annotációt. Elvileg ugyanannak kéne történnie, hiszen a @Transactional annotáció alapértéke a REQUIRED propagációs szint. Azonban a saveEmployee() metódus hívásakor a következő kivételt kapjuk:

org.springframework.orm.jpa.JpaSystemException: Transaction was marked for rollback only; cannot commit; nested exception is org.hibernate.TransactionException: Transaction was marked for rollback only; cannot commit

Azaz nem tud commit műveletet elvégezni. Nézzük a naplóbejegyzéseket:

2018-10-29 22:10:07.819 DEBUG 6916 --- [      main] o.s.orm.jpa.JpaTransactionManager    : Creating new transaction with name [jtechlog.springtransaction.EmployeeDao.saveEmployee]: PROPAGATION_REQUIRED,ISOLATION_DEFAULT

2018-10-29 22:10:07.913 TRACE 6916 --- [      main] o.s.t.i.RuleBasedTransactionAttribute  : No relevant rollback rule found: applying default rules
2018-10-29 22:10:07.913 DEBUG 6916 --- [      main] o.s.orm.jpa.JpaTransactionManager    : Participating transaction failed - marking existing transaction as rollback-only
2018-10-29 22:10:07.930 DEBUG 6916 --- [      main] o.s.orm.jpa.JpaTransactionManager    : Initiating transaction rollback after commit exception

Mi történhetett itt? Mivel a saveLog() metódusra most került a @Transactional annotáció, a Spring most hozott létre egy tranzakcionális proxy-t. Viszont ilyenkor figyeli, hogy ezen a proxy-n megy-e át exception. És mivel a metódus hívása közben IllegalArgumentException kivétel keletkezett, a tranzakciót rollback-only-ra állította. (Függetlenül attól, hogy a hívó oldalon a kivételt lekezeltük.) És mivel erre állította, a tranzakció végén rollbacket hív.

Ha a kivételt nem kezeljük le, hanem egyszerűen továbbengedjük, akkor is rollback van, és akkor hívó oldalon nem a JpaSystemException keletkezik.

Amennyiben azt akarjuk, hogy a kivétel ugyan keletkezzen, de hatására ne legyen rollback, a saveLog() metóduson alkalmazzuk a következő paraméterezett annotációt: @Transactional(dontRollbackOn = IllegalArgumentException.class). Ennek hatására nem lesz rollback.