Python build és Continuous Integration

Technológiák: Python 3, venv, pip, make, pytest, coverage, pytest-cov, pylint, SonarQube, Jenkins

Frissítve: 2018. december 14.

Amint az mér egy korábbi posztból kiderülhetett, a Java mellett a Python az egyik kedvenc programozási nyelvem, ráadásul mostanában sok inspirációt és motivációt kapok, hogy foglalkozzam vele, egészen a nyelvi alapoktól (például az objektumorientáltság is) egy teljes projekt felépítéséig.

A Python nézetem szerint különösen alkalmas nyelv a programozás oktatására, valamint a programozásba való bevezetésbe, sőt akár olyanoknak is megmutatható, akiknek csak érintőleges kapcsolata lesz a programozáshoz.

A Python nyelvvel kapcsolatban nagyon sok írást, könyvet, videót lehet találni, azonban arról, hogy hogyan építsünk fel egy projektet, milyen build eszközt használjunk, hogyan integráljuk Continuous Integration eszközbe, hogyan biztosítsuk a kódminőséget, valamint mindezt hogyan érjük el fejlesztőkörnyezetből, arról már sokkal kevesebb, és egymással ellenmondó (esetleg elavult) információt lehet találni.

Java esetén viszonylag egyszerű, a Maven, JUnit, Jacoco, Jenkins, SonarQube eszközökkel nem lehet hibázni. Python esetén kicsit színesebb a kép. Nem árulok el titkot, hogy a SonarQube, melyről nemrég írtam, Python forráskód elemzésére is alkalmas, így azt megtartom.

Ezen poszt összefoglalja, hogy ezzel kapcsolatban meddig jutottam a kutatással. Amennyiben tévedést találsz, esetleg jobb megoldásod van, kérlek ne késlekedj velem megosztani. Természetesen több megoldás is elképzelhető, tetszőlegesen bonyolítható, azonban próbáltam egy minimális eszközkészletet összetenni, ráadásul olyanokat összeválogatni, melyek kellően elterjedtek.

A FizzBuzz feladatot megoldó függvénnyel, valamint egy tesztesettel illusztrálom egy projekt felépítését. A példa fenn van a GitHubon is jtechlog-python néven.

Azért, hogy struktúráltabb legyen, és jobban hasonlítson egy valódi projektre, a fizzbuzz.py modul (fájl) a jtechlog csomagba került.

jtechlog-python/
└── jtechlog/
  └── fizzbuzz.py

Maga a modul egyetlen fizzbuzz függvényt definiál:

def fizzbuzz(to_number):
  # ...

Ez első probléma, amibe belefutottam, hogy amennyiben a Pythont globálisan telepítjük az operációs rendszerünkre, valamint abba installáljuk a különböző függőségeinket, akkor projektenként nem tudjuk megmondani, hogy melyik verziójú Pythont használjuk, valamint a projektünkbe melyik függőség melyik verzióját szeretnénk használni.

Erre nyújt megoldást a venv modul, mely valójában egy pehelysúlyú virtuális környezetet (virtual environment) teremt, elszigetelve a globális telepítéstől. Gyakorlatilag létrehoz egy külön könyvtárat, ahová a Python futtatható állományok kerülnek, valamint a projektben használt függőségek. A venv a Python része a 3.3 verzió óta.

Egy virtual environment létrehozás a következőképp működik, a legjobb módja, ha Python modulként futtatjuk a következőképp a projektünk gyökérkönyvtárában:

python3 -m venv venv

A -m kapcsoló után a modul nevét adjuk meg, majd a könyvtárat, melybe szeretnénk, hogy létrejöjjön a virtual environment.

Ekkor létrejön valami hasonló könyvtárszerkezet:

bin
include
lib
lib64 -> lib
share
pyvenv.cfg

A venv könyvtárat vegyük fel a .gitignore fájlba.

Amennyiben parancs sorban akarjuk használni a Python parancsokat, az adott virtual environmentet aktiválni kell. Ehhez adjuk ki a következő parancsot a projektünk gyökérkönyvtárában, ahol kiadtunk az előző parancsot is:

source venv/bin/activate

Figyeljük meg, hogy a source paranccsal futtatjuk. Ekkor a prompt is mutatja, hogy virtual environmentben vagyunk, nálam pl.:

(venv) vicziani@viprobook:~/Documents/projects/jtechlog-python

Ezután ha kiadjuk pl. a python parancsot, a venv virtal environmentben telepített Python fog indulni.

A környezet deaktiválhatjuk is, visszatérve a globális Python telepítésre:

deactivate

A következő kérdés, hogy mivel telepítsük a függőségeinket, melyeket pl. az internetről tudunk beszerezni. Erre a legelterjedtebb eszköz a pip, mely a Python 3.4 verzió óta a Python része, sőt ettől a verziótól kezdve ha létrehozunk egy virtual environmentet, abba is telepítve lesz a pip. A nyílt forráskódú Python csomagok elérhetőek a Python Packaging Index nyilvános repository-ban.

Ezután természetesen egyesével is telepíthetjük a pip parancs használatával, azonban újrafelhasználhatóbb módja, ha a projekt gyökerében lévő requirements.txt fájlban adjuk meg a függőségeinket. Ebben felsorolhatjuk a függőségeinket, valamint a formátum megengedi, hogy szabályokat adjunk meg a verziószámokra vonatkozóan is. Érdemes mindig explicit verziószámokat megadni, különben egy új, visszafele nem kompatibilis verzióval már nem fog működni az alkalmazásunk.

A pip a következő paranccsal futtatható, hogy felolvassa a requirements.txt állományt, és telepítse a benne felsorolt függőségeket:

pip install -Ur requirements.txt

A -U kapcsoló mondja meg, hogy amennyiben már vannak függőségek telepítve, frissítse azokat.

Mivel itt már legalább két parancs kiadásáról volt szó, és feltételezhető, hogy több is lesz, érdemes bevezetni valami build rendszert, aminek használatával reprodukálhatóak a buildek, és nem kell ezeket a parancsokat megjegyezni, és képes ezeket újra és újra futtatni.

Erre kitűnő megoldás lehet a make, mely a C programozási nyelvvel együtt terjedt el, de nekünk is tökéletes lesz. Ennek konfigurálására a Makefile fájlt használjuk, nézzük meg ennek kiindulási verzióját:

install: venv/bin/activate
venv/bin/activate: requirements.txt
    test -d venv || python3 -m venv venv
    venv/bin/pip install -Ur requirements.txt
    touch venv/bin/activate

Ennek első sora egy szabály (ami kettőspontot tartalmaz), ami azt jelenti, hogy az install lefuttatásához szükség van a venv/bin/activate fájlhoz. A következő szabály, a második sor azt határozza meg, hogy a venv/bin/activate fájlhoz viszont szükség van a requirements.txt állományra.

Adjuk ki a make parancsot.

Amennyiben még nem hoztuk létre a virtual environmentet, lefutnak a második szabály alatt lévő parancsok. Ha nem létezik a venv könyvtár, kiadásra kerül a python3 -m venv venv parancs. Majd meghívásra kerül a pip, valamint az activate fájl utolsó módosításának idejét az aktuális időre állítjuk. Ez azért kell, mert amennyiben változik a requirements.txt, és annak utolsó módosításának ideje később lesz, mint az activate fájl utolsó módosításának ideje, újra le fogja futtatni ezeket a parancsokat. Ekkor már meglesz a venv könyvtár, és a pip parancs -u kapcsolója miatt frissíteni fogja a függőségeket.

Természetesen a kódhoz teszteset is kell, ehhez a pytest keretrendszert használtam, mely modernebb, mint a unittest, egyszerűbben lehet teszteseteket implementálni, a futtató modulja is könnyebben használható, valamint a kódlefedettség is egyszerűbben illeszhető. Szóba jött még a nose is, de ennek már leállt a fejlesztése.

Tegyük be a requirements.txt állományba:

pytest==4.0.1

A teszt így néz ki, és a tests/jtechlog/fizzbuzz_test.py állományban kapott helyet:

from jtechlog.fizzbuzz import fizzbuzz


def test_for_many():
  assert fizzbuzz(16) == "1 2 fizz 4 buzz fizz 7 8 fizz buzz 11 fizz 13 14 fizzbuzz 16"

Látható, hogy a jtechlog csomag fizzbuzz moduljából importáljuk a fizzbuzz függvényt, amit meg is hívunk.

A teszteket azonban a legegyszerűbb installált modulokon futtatni, ezért installálni kell a modulunkat a következő paranccsal, ami szintén bekerült a Makefile-ba:

venv/bin/pip install -e .

A -e kapcsoló az ún. editable mode, vagy setuptools terminológiában develop mode, ami azt jelenti, hogy nem kell a projektünket állandóan buildelgetni, meg installálni, elegendő egyszer, és ahogy szerkesztjük, az azonnal érvénybe is lép.

Az, hogy ez a parancs le tudjon futni, el kell készíteni a projekt leíró állományát is, mely a setup.py állományban történik, tartalma:

#env/bin python

from distutils.core import setup

setup(name='jtechlog',
   version='1.0',
   packages=['jtechlog'],
   )

A make parancsot futtatva már installálva lesz a modulunk:

Obtaining file:///home/vicziani/Documents/projects/jtechlog-python
Installing collected packages: jtechlog
 Found existing installation: jtechlog 1.0
  Uninstalling jtechlog-1.0:
   Successfully uninstalled jtechlog-1.0
 Running setup.py develop for jtechlog
Successfully installed jtechlog

A teszteket futtatni a pytest parancs kiadásával lehet. Be is került egy új szabály a Makefile fájlba:

test: install
    venv/bin/pytest

Ez azt is jelenti, hogy a tesztek futtatásának előfeltétele az install. Futtatáskor (make test paranccsal) valami hasonlót kapunk:

============================= test session starts =============================
platform win32 -- Python 3.6.4, pytest-4.0.1, py-1.7.0, pluggy-0.8.0
rootdir: D:\vicziani\Work\jtechlog-python, inifile:
plugins: cov-2.6.0collected 1 item

test_fizzbuzz.py .                            [100%]

========================== 1 passed in 0.02 seconds ===========================

A tesztlefedettséget a coverage modullal (coveragepy on GitHub) mérem, melyet a pytest modulhoz a pytest coverage pluginnal illesztettem (pytest-cov on GitHub). Ezért mindkettő bekerült a requirements.txt fájlba:

pytest-cov==2.6.0
coverage==4.5.2

A tesztek futtatásakor kiadott parancsot a következőképp kell módosítani, hogy lefedettséget is mérjen:

venv/bin/pytest --cov=jtechlog --cov-report xml

Azért szükséges az xml formátumú riport, mert a SonarQube majd ezt képes feldolgozni. A futtatás hatására létrejön a .coverage és a coverage.xml állomány, melyet érdemes elhelyezni a .gitignore fájlban.

A Python forráskód elemzésre a Pylint eszközt választottam. Szintén fel kell venni a requirements.txt fájlba:

pylint==2.2.2

Majd újra make kiadása következhet.

A pylint a következő paranccsal futtatható:

venv/bin/pylint jtechlog

Azonban ha be akarjuk kötni a SonarQube-ba, speciális üzenetformátumot kell alkalmaznunk, valamint nincs szükség a teljes riportra. Így a parancs:

venv/bin/pylint --rcfile=.pylintrc jtechlog -r n > pylint-report.txt

A SonarQube a kimenetként előállt pylint-report.txt állományt fogja feldolgozni. A pylint konfigurációja a .pylintrc állományban található, melynek tartalma:

[MESSAGES CONTROL]
msg-template="{path}:{line}: [{msg_id}({symbol}), {obj}] {msg}"

disable=C0111

Látható, hogy meg van adva az üzenetformátum, melyet a SonarQube fel fog tudni dolgozni. Valamint a C0111 szabályt kikapcsoltam. Az eredmény fájlt szintén felvettem a .gitignore fájlba.

Mivel előállt a kódminőség ellenőrzést tartalmazó pylint-report.txt állomány, valamint a kódlefedettséget tartalmazó coverage.xml, már csak a SonarQube-ba kell betölteni. Ehhez a SonarQube Scannert kell használnunk, melyet csak ki kell csomagolnunk, majd meghívnunk. A konfigurációs állománya magáért beszél:

sonar.projectKey=jtechlog-python
sonar.sources=jtechlog
sonar.host.url=http://localhost
sonar.language=py
sonar.python.pylint.reportPath=pylint-report.txt
sonar.sourceEncoding=UTF-8
sonar.python.coverage.reportPath=coverage.xml

Futtatásához a következővel bővítettem a Makefile fájlt:

sonar: install
    /opt/sonar-scanner-3.2.0.1227/bin/sonar-scanner

A futtatás előtt azonban a SonarQube-on is konfigurálni kell. Először fel kell telepíteni a SonarPython plugint, majd a SonarQube-ot újraindítani. A másik, melyet nehezen találtam, hogy a Pylint szabályokat is be kell kapcsolni az adott Quality Profile-ba. Ehhez rá kell keresni a szabályokra (pylint szót tartalmazza), majd tömegesen bekapcsolni őket.

Így kiadva a make sonar parancsot, a kódminőség és tesztlefedettség adatok meg fognak jelenni a SonarQube felületén.

A fejlesztéshez a PyCharm IDE-t használtam. Ez is támogatja a venv-et, a requirements.txt fájlt, valamint a tesztesetek futtatását is. Ehhez csak a venv-et kell bekonfigurálnunk. Ehhez a File/Settings… menüpontot kell kiválasztatnunk, majd ott a projektnél a Project Interpreter ablakot. Itt a kis fogaskereket ábrázoló gombra kell kattintani, majd Add… menüpont. Itt a Virtualenv Environmentet kell kiválasztanunk, és itt kijelölni azt a könyvtárat, ahová a virtual environmentet (venv) telepítettük. Ezután a PyCharm már a requirements.txt fájlt is fel fogja ismerni, és felindexeli a megfelelő modulokat, és a kódkiegészítés is működni fog.

Érdemes feltelpíteni a SonarLint plugint, ami lokálisan ellenőrzi ugyanazokat a szabályokat, amit a SonarQube is, így már commit előtt kijavíthatjuk azokat.

Az idáig tartó út igen sok tanulással és próbálkozással járt, és különösen érdekes volt összehasonlítani pl. a Javas megoldásokkal. Ezen kívül tényleg nagy élmény volt, mikor a jelentések megjelentek a SonarQube-ban. Természetesen rengeteg eszköz van, ami még kipróbálásra vár, de ezen az úton már el lehet indulni.