JWT és Spring Security

Frissítve: 2023. július 16.

Technológiák: Spring Boot 3, Spring Security 6, Java JWT

Manapság a felhő alapú alkalmazások elterjedésével egyre fontosabb, hogy azok állapotmentesek legyenek, hiszen ezáltal könnyebben skálázhatóak. Sok alkalmazást láttam, melyek ezt az igényt kielégítik, azonban a bejelentkezett felhasználót mégis sessionben tárolták. Így a bejelentkezés tényének megőrzése miatt mégis kellett állapotot tárolni, ami miatt a sessiont kellett szinkronizálni az alkalmazás példányok között, vagy megosztott tárat (pl. elosztott cache-t) alkalmazni, esetleg sticky sessiont (, mikor a felhasználót mindig ugyanaz az alkalmazás példány szolgálja ki).

Divatos architektúra mikor a frontend HTML/CSS/JavaScript, és a backenddel RESTful webszolgáltatásokkal kommunikál. Valamint a microservice-ek elterjedésével is szerepet nyernek a RESTful webszolgáltatások. Itt megint elvárás, hogy ezek állapotmentesek legyenek. Azaz a bejelentkezés ténye ne legyen szerver oldalon tárolva.

Ezen problémák kiküszöbölésére használható a JSON Web Tokens (továbbiakban JWT) szabvány (RFC 7519). Az alapötlet egyszerű. A bejelentkezés után a sikeres bejelentkezés tényét, a felhasználónevet és egyéb hasznos adatokat (pl. a felhasználó szerepköreit) a szerver becsomagol egy tokenbe, amit elektronikusan aláír, és eljuttat a kliensnek, ez esetben a böngészőnek. A böngésző minden egyes kéréssel elküldi a tokent, melyet a szerver ellenőriz, hogy hiteles-e, tényleg ő állította-e ki, majd használja a tokenben lévő adatokat. Így a szerver oldalon nem kell állapotot tárolni, a bejelentkezés tényét a kliens mindig újra elküldi.

A token úgy lett megtervezve, hogy rövid, tetszőlegesen bővíthető, és akár URL-ben is átadható legyen.

A JWT ezen kívül másra is használható, pl. alkalmazások között átadni a bejelentkezés tényét (egyfajta SSO megoldásként), valamint pl. egyszeri bejelentkezés esetén akár e-mailben kiküldhető, melyben egy link paraméterként tartalmazza a tokent.

Ebben a posztban nézzük meg, hogyan is működhet egy JWT alapú autentikáció, és hogyan kell azt Spring Security-val implementálni.

A poszthoz egy példa projekt is elérhető a GitHubon.

A token három részből áll. Az első rész (Header) írja le, hogy az elektronikus aláírás elkészítése milyen algoritmussal történt. Az algoritmus lehet HMAC (titkos kulcs és hash függvény kombinációja), vagy történhet kulcspárral, RSA vagy ECDSA algoritmusokkal.

A második rész (Payload) tartalmazza JSON formátumban a konkrét adatokat. Vannak szabványos mezők, pl. a Subject (sub), mely tartalmazhatja a felhasználó nevét, az Expiration Time (exp) a lejárat idópontja, az Issued at (iat), mely a kiadás időpontja. Ezen kívül el lehet helyezni benne saját mezőket is. A harmadik rész (Signature) tartalmazza az elektronikus aláírást. Azért, hogy URL paraméterként könnyen átadható legyen, a token három része Base64url Encoding kódolással van kódolva, és pont (.) karakterrel elválasztva. A Base64url Encoding a Base64 kódolás azon formája, amikor az URL-ben használatos + és / jeleket kicseréljük rendre - és _ karakterekre, valamint elhagyjuk a padding karaktert (, az egyenlőségjelet, azaz =).

Egy példa JWT token:

eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJ1c2VyIiwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiVVNFUiJdLCJpYXQiOjE1NTMzNTkyMDIsImV4cCI6MTU1MzM2MTAwMn0.cSyALuca7ob9l5b_X1wbP5Aj0JlZWM3To9OyigpBKRAXQFvB1_aBJ1PnI3LcvDRYwE1FehqHwKaecHHWUXe9ow

Ennek payload része:

{
 "sub": "user",
 "authorities": [
  "USER"
 ],
 "iat": 1553359202,
 "exp": 1553361002
}

Az aláírás HS512 algoritmussal történt, a secret jtechlog, ezzel lehet az aláírást és ezzel a JWT tokent ellenőrizni. Ez a https://jwt.io/#debugger címen is megtehető.

JWT Debugger

Természetesen a token birtoklása belépést biztosít az azt kiállító rendszerbe, ezért nagyon kell rá vigyázni. Mindig használjunk https protokollt, és válasszunk meg reális lejárati időt.

Hol tároljuk böngésző oldalon a JWT tokent? Sokan azt a megoldást választják, hogy a tokent Authorization fejlécben küldik, azonban ehhez azt a belépés után el kéne tárolni a sorozatos RESTful hívásokhoz. Ez persze történhet a böngésző memóriájában, egy JavaScript változóban, azonban oldalváltáskor olyan helyen kéne tárolni, ahol megmarad. Ez lehet pl. Web Storage, vagy egyszerű cookie is. Azonban mindkettő megszerezhető XSS támadással. Ezért érdemes kizárólag HttpOnly cookie-ban tárolni. Ugyanis ehhez nem lehet hozzáférni JavaScriptből, kizárólag a böngésző küldi mindig vissza a http kérés fej részében.

A bejelentkezés folyamata a következő lehet:

 • A felhasználó a böngészőben megadja a felhasználónevét és jelszavát
 • A böngésző elküldi a felhasználónevet és jelszót
 • Az alkalmazás ezt ellenőrzi, és sikeres belépés esetén kiállít egy tokent, melyet elektronikusan aláírt, és szerepel benne a felhasználónév
 • Az alkalmazás visszaküldi a tokent a böngészőnek, cookie-ként
 • A böngésző a következő kérésben már elküldi a cookie-t, mely tartalmazza a tokent
 • Az alkalmazás kiolvassa a tokent, ellenőrzi az elektronikus aláírást, majd a tokenben lévő felhasználónév alapján azonosítja a felhasználót és kiszolgálja a kérést

Nézzük meg egy Spring Boot alkalmazás esetén, mely csak RESTful webszolgáltatásokkal rendelkezik, hogyan kell a JWT alapú autentikációt implementálni.

A Spring Security mélyebb megismeréséhez érdemes elolvasni a Spring Security és Spring Boot posztomat is.

A Spring Security a konfigurációja a WebSecurityConfig osztályban található.

@Bean
public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http, SecurityProperties securityProperties) throws Exception {
  String secret = securityProperties.getJwtSecret();
  JwtCookieStore jwtCookieStore = new JwtCookieStore(secret.getBytes());
  http
      .csrf(AbstractHttpConfigurer::disable)
      .sessionManagement(configurer ->
          configurer.sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS)) // 1
      .exceptionHandling(configurer ->
          configurer.authenticationEntryPoint(WebSecurityConfig::handleException)) // 2
      .addFilter(
          new JwtUsernameAndPasswordAuthenticationFilter(jwtCookieStore, authenticationManager())) // 3
      .addFilterAfter(
          new JwtTokenAuthenticationFilter(jwtCookieStore), UsernamePasswordAuthenticationFilter.class) // 4
      .authorizeHttpRequests(auth ->
          auth
              .anyRequest().authenticated()
      ) // 5
  ;
  return http.build();
}

Nézzük, hogy ebben a konfigurációban mi mit jelent.

Az 1-essel jelölt sorban beállítjuk, hogy ne legyen session, így az alkalmazásunk állapotmentes, nem oda történik a felhasználó mentése.

Az 5-össel jelölt sorban beállítjuk, hogy az összes címhez autentikáció szükséges.

A 2-essel jelölt sor, az exceptionHandling() után mondja meg, hogy pontosan mi történjen, ha védett cím kerül lekérésre, és nincs bejelentkezve. Ez a következőképp implementáltam:

private static void handleException(HttpServletRequest req, HttpServletResponse rsp, 
    AuthenticationException e) throws IOException {
  PrintWriter writer = rsp.getWriter();
  writer.println(new ObjectMapper().writeValueAsString(
    new AuthorizationResponse("error", "Unauthorized")));
  rsp.setStatus(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED);
}

Itt egy saját AuthorizationResponse objektum kerül JSON-né alakításra, és kerül visszaküldésre 401-es státuszkóddal.

Valahogy így:

{"status":"error","message":"Unauthorized"}

A 3-assal jelölt sor egy saját filtert ad hozzá, mely feladata, hogy amennyiben a /api/auth címre kérés érkezik, annak tartalmából kiolvassa a felhasználónevet és jelszót, autentikálja a felhasználót, és sikeres esetben elhelyezi a JWT tokent HttpOnly cookie-ban.

Az a legegyszerűbb, ha kiterjesztjük a UsernamePasswordAuthenticationFilter osztályt. A konstruktorában meghívjuk az ős konstruktorát a /api/auth címmel, hogy itt kell várnia a bejelentkezési adatokat.

@Override
public Authentication attemptAuthentication(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
  UserCredentials credentials = readUserCredentials(request);

  UsernamePasswordAuthenticationToken authToken = new UsernamePasswordAuthenticationToken(
    credentials.getUsername(), credentials.getPassword(), 
    Collections.emptyList());

  return authenticationManager.authenticate(authToken);
}

A UserCredentials saját osztály, melyet a kérésben átadott JSON-ből deszerializáljuk a readUserCredentials metódusból. A kérésnek tehát így kell kinéznie:

{
	"username": "user",
	"password": "user"
}

Sikeres esetben a successfulAuthentication() metódus fut le, mely egyrészt elhelyezi a JWT tokent cookie-ként a válaszban, majd visszaad egy JSON választ.

@Override
protected void successfulAuthentication(HttpServletRequest request, 
    HttpServletResponse response, 
    FilterChain chain, Authentication auth) throws IOException {
  jwtCookieStore.storeToken(response, auth);

  writeResponse(response);
}

A válasz JSON tartalma:

{"status":"ok","message":"Successful authentication"}

A JWT token elhelyezésének a kódja:

public void storeToken(HttpServletResponse response, Authentication auth) {
  String token = generateToken(auth);
  storeTokenInCookie(response, token);
}

private String generateToken(Authentication auth) {
  long now = System.currentTimeMillis();

  return Jwts.builder()
        .setSubject(auth.getName())
        .claim("authorities", auth.getAuthorities().stream()
            .map(GrantedAuthority::getAuthority).toList())
        .setIssuedAt(new Date(now))
        .setExpiration(new Date(now + EXPIRATION))
        .signWith(SignatureAlgorithm.HS512, secret)
        .compact();
}

private void storeTokenInCookie(HttpServletResponse response, String token) {
  Cookie cookie = new Cookie(COOKIE_NAME, token);
  cookie.setMaxAge(EXPIRATION);
  cookie.setPath("/api");
  cookie.setHttpOnly(true);
  response.addCookie(cookie);
}

Látható, hogy a token a Java JWT library-vel kerül legenerálásra, ehhez a következő függőséget kellett elhelyezni a pom.xml fájlban.

<dependency>
 <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
 <artifactId>jjwt</artifactId>
 <version>0.9.1</version>
</dependency>

Egyrészt beállítom a standard sub (Subject) mezőt, valamint saját mezőt is adok hozzá authorities névvel, valamint beállítom a létrehozás dátumát, valamint a lejárat dátumát. Legvégül HS512 algoritmussal aláírom, megadva a titkos kulcsot.

A metódus második részében beállítom a HttpOnly cookie-t, ugyanazzal a lejárattal.

Eztán már csak a 4-es pontban megadott JwtTokenAuthenticationFilter osztályt kell megnézni. Ennek feladata, hogyha a böngésző cookie-t küld, ezt kicsomagolja, ellenőrzi, majd ez alapján bejelentkezteti a felhasználót.

Ennek kódja valami hasonló:

@Override
protected void doFilterInternal(HttpServletRequest request,
                HttpServletResponse response,
                FilterChain chain) throws ServletException, IOException {
  try {
    jwtCookieStore.retrieveToken(request)
        .ifPresent(auth -> SecurityContextHolder.getContext()
        .setAuthentication(auth));
  } catch (Exception e) {
    SecurityContextHolder.clearContext();
  }

  chain.doFilter(request, response);
}

Ez lekéri a tokent, és ha megtalálható, bejelentkezteti a felhasználót. Nézzük meg, hogy lehet lekérni a tokent.

public Optional<Authentication> retrieveToken(HttpServletRequest request) {
  Optional<Cookie> cookie = findCookie(request);
  if (cookie.isEmpty()) {
    return Optional.empty();
  }
  String token = cookie.get().getValue();

  Claims claims = Jwts.parser()
      .setSigningKey(secret)
      .parseClaimsJws(token)
      .getBody();

  String username = claims.getSubject();
  if (username != null) {
    @SuppressWarnings("unchecked")
    List<String> authorities = (List<String>) claims.get("authorities");

    UsernamePasswordAuthenticationToken auth = new UsernamePasswordAuthenticationToken(
        username, null, 
        authorities.stream().map(SimpleGrantedAuthority::new)
          .toList());

    return Optional.of(auth);
  }
  return Optional.empty();
}

private Optional<Cookie> findCookie(HttpServletRequest request) {
  return Optional.ofNullable(request.getCookies())
      .stream()
      .flatMap(Arrays::stream)
      .filter(c -> c.getName().equals(COOKIE_NAME))
      .findAny();
}

Itt csak lekérésre kerül a cookie, majd a Java JWT ellenőrzi azt, ezért kellett megadni a titkos kulcsot is. Majd a felhasználónév és a jogosultságok is lekérésre kerülnek.

És végül álljon itt egy gif animáció (a képre kattintva elérhető), mely bemutatja, hogy működik a bejelentkezés Postmannel.

RESTful hívások Postmannel