OAuth 2.0 Spring Boot és Spring Security keretrendszerekkel

Használt technológiák: Spring Boot 3, Spring Security 6, Keycloak 16

Frissítve: 2023. december 15.

Bejelentkezés és jogosultságkezelés témakörben az egyik legelterjedt szabvány az OAuth 2.0. Vállalati környezetben nem érdemes saját felhasználókezelést implementálni, hiszen erre már létező kész megoldások vannak, ebből az egyik a nyílt forráskódú Keycloak, amihez könnyen lehet egy Spring Boot alkalmazást integrálni.

Az OAuth egy nyílt szabány erőforrás-hozzáférés kezelésére, vagy ismertebb nevén authorizációra (authorization). Alapja, hogy elválik, hogy a felhasználó mit is akar igénybe venni, és az, hogy hol jelentkezik be. A legismertebb példa erre az, hogy mostanában ha igénybe akarunk venni egy online szolgáltatást, akkor nem feltétlen kell magunkat regisztrálnunk, hanem bejelentkezhetünk a Google vagy Facebook fiókunk használatával is. Ehhez az említett oldalon lehet bejelentkezni, ott megadni a jelszavunkat, majd folytathatjuk az online szolgáltatás oldalán a tevékenységünket. Nagy előnye, hogy egyrészt nem kell annyi jelszót megjegyeznünk, valamint az OAuth kialakítása miatt nem kell a jelszavunk megadni egy harmadik félnek.

Ha valaki most itt abbahagyná az olvasást, hogy az alkalmazásába nem akar sem Facebook, sem Google bejelentkezést, az is olvasson tovább. Ugyanis az OAuth szabvány használatával természetesen saját authorizációt is megvalósíthatunk, sőt, ez a javasolt mód, különösen microservices architektúra használata esetén. Ugyanis nagyon hamar eljuthatunk oda, hogy nem csak egy alkalmazást akarunk üzemeltetni, hanem kettőt, és nem szeretnénk, ha a felhasználóinknak több jelszót kelljen megjegyezniük. Ezt Single Sign-On-nak (SSO), egyszeri bejelentkezésnek nevezzük. És ez nem csak a felhasználóinknak jó, hanem a fejlesztőinknek is, hiszen ha kitaláljuk, hogy módosítani szeretnénk az autentikáción vagy authorizáción, például kétfaktoros autentikációt szeretnénk bevezetni, akkor elegendő egy helyen módosítani, nem kell módosítani a többi alkalmazáson. Erre jó példa, hogy a Google különböző szolgáltatásaiba sem kell külön bejelentkeznünk, mint pl. a GMail, YouTube vagy Maps.

OAuth 2.0

Az OAuth 2.0 annyi módosítást hozott, hogy a fejlesztőknek sokkal egyszerűbb dolga van a különböző mechanizmusok megvalósításakor, valamint különböző forgatókönyveket javasol különböző alkalmazásokhoz, úgymint desktop alkalmazásokhoz, klasszikus webes alkalmazásokhoz, csak böngészőben futó kliens oldali webes alkalmazásokhoz, vagy mobil kliens alkalmazásokhoz.

Az OAuth a következő szereplőket definiálja. (Innentől kezdve az érthetőség kedvéért kicsit pongyolább leszek, hiszen az OAuth mindent is támogat, és inkább csak a gyakoribb eseteket részletezném, nem akarom a kivételekkel elbonyolítani a leírást.)

 • Resource Owner: aki hozzáfér az erőforráshoz, a szolgáltatáshoz, humán esetben a felhasználó (de lehet alkalmazás is)
 • Client: a szoftver, ami hozzá akar férni a felhasználó adataihoz, tipikusan a frontend alkalmazás
 • Authorization Server: ahol a felhasználó adatai tárolva vannak, és ahol be tud lépni, esetünkben a KeyCloak server
 • Resource Server: ahol a felhasználó igénybe veszi az erőforrásokat, a szolgáltatást, tipikusan a backend alkalmazás, REST API-val

Vigyázzunk, nincs meghatározva, hogy ezek külön alkalmazások legyenek, ugyanaz az alkalmazás akár több szerepkört is betölthet.

Az elején meg kell adni a Grant Type-ot, ami megmondja, hogy a további lépések milyen forgatókönyv alapján kerüljenek végrehajtásra. A következő Grant Type-ok vannak:

 • Authorization Code: klasszikus mód, ahogy egy webes alkalmazásba lépünk Facebook vagy a Google segítségével, a legbiztonságosabb, de legkomplexebb megoldás
 • Implicit: mobil alkalmazások, vagy csak böngészőben futó alkalmazások használják. Ez deprecated, már ne használjuk!
 • Resource Owner Password Credentials: ezt olyan megbízható alkalmazások használják, melyek maguk kérik be a jelszót. Ez deprecated, már ne használjuk!
 • Client Credentials: ebben az esetben nem a felhasználó kerül azonosításra, hanem az alkalmazás önmaga

Fontos fogalom még a token, mely a belépés tényét igazoló információ darabka. A token visszavonható, vagy akár le is járhat.

Most nézzük meg, hogy hogy működik az Authorization Code Grant Type, mely webes alkalmazásoknál javasolt:

 • A felhasználó elmegy az alkalmazás oldalára
 • Az átirányít a Authorization Serverre (pl. Google vagy Facebook), megadva a saját azonosítóját (client id), hogy hozzá szeretne férni a felhasználó adataihoz
 • Az Authorization Serveren a felhasználó bejelentkezik
 • Az Authorization Serveren a felhasználó jogosultságot ad az alkalmazásnak, hogy hozzáférjen a felhasználó adataihoz
 • Az Authorization Server visszairányítja a felhasználót az alkalmazás oldalára, url paraméterként átadva neki egy úgynevezett authorization code-ot
 • Az alkalmazás megkapja az authorization code-ot, és ezt, valamint a saját azonosítóját (client id), a saját, alkalmazáshoz tartozó “jelszavát” (client secret) felhasználva lekéri az Authorization Servertől a felhasználóhoz tartozó tokent
 • Az alkalmazás visszakapja a tokent, mely hordozza a felhasználó adatait

Figyeljük meg, hogy a token lekérése csakis védett csatornán mehet, hiszen aki hozzáfér a client secret-hez, az az adott alkalmazás nevében lesz képes eljárni.

Azt is láthatjuk, hogy ahhoz, hogy ez működni tudjon, az Authorization Serveren fel kell venni az alkalmazást, és ott el lesz tárolva annak azonosítója (client id), neve, címe, “jelszava” (client secret) és az alapértelmezett url (Redirect URI or Callback URL), ahova vissza kell irányítani a felhasználót. A bejelentkezésnél ezt az alkalmazás felül is bírálhatja url paraméterben, és akkor máshova fogja a felhasználót visszadobni az Authorization Server. Az Authorization Server ezt is ellenőrzi, nem lehet bármilyan címre átirányítást kérni.

A Client Credentials Grant Type-nál ahogy említettem az alkalmazás önmagát azonosítja.

Beszélni kell még magáról a tokenről is. Ez lehet JSON Web Token (JWT), melyről az előző posztban esett már szó, JSON formátumban önmaga tárolja a felhasználó adatait.

Hogyan bizonyosodjunk meg arról, hogy a JWT tokent nem egy támadó állította össze, és küldte be? Erre való a JSON Web Signature (JWS) specifikáció, mely kriptográfiai mechanizmusokat ír le a token integritásának megőrzéséhez. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy az Authorization Server a tokent elektronikusan aláírja. A Resource Servernek az aláírást ellenőriznie kell, amikor azt megkapja. Ehhez az ellenőrzéshez azonban szükség van az Authorization Server publikus kulcsára, pontosabban az ezt is tartalmazó tanúsítványára. Itt jön a képbe egy újabb szabvány, a JSON Web Key (JWK), mely egy (megintcsak) JSON formátum arra, hogy hogyan lehet az alkalmazás számára a tanúsítványt átadni.

A token alapesetben nem feltétlen titkosított, hiszen a felhasználó a saját adatait ismerheti, viszont más nem férhet hozzá. Hamisítani nem lehet, az aláírás miatt. Azonban ha mégis szükség van a token titkosítására, akkor arra a JSON Web Encryption (JWE) használható.

JWT

Spring Security támogatás

És most nézzük meg, hogyan működik ez a gyakorlatban. Egy Spring Boot alkalmazást készítsünk, melyben Spring Security lesz felelős az OAuth 2.0 használatáért. Szándékosan nem Google vagy Facebook integrációt szeretnék bemutatni, hanem saját Authorization Servert szeretnék használni. Az alkalmazás kizárólag REST API interfésszel rendelkezik, nem akarom a példát elbonyolítani felhasználói felület implementálásával. Az alkalmazás letölthető GitHubról.

A Spring berkein belül az OAuth 2.0 támogatás elég megosztott, ugyanis támogatja a Spring Security OAuth 2.3+ projekt, valamint kisebb részek megtalálhatóak a Spring Cloud Security 1.2+ és a Spring Boot 1.5.x projektekben is. Azonban 2018 januárjában bejelentették, hogy a teljes OAuth 2.0 támogatás a Spring Security 5 projekt keretében lesz megvalósítva. Az 5.2-es verzió már elég közel került a teljes megvalósításhoz, azonban a terv fontos vonatkozásban változott, méghozzá a Spring Security nem fog tartalmazni Authorization Servert. A döntés oka, hogy egy teljes Authorization Server egy termék, azonban a Spring Security megpróbál egy keretrendszer maradni, mely a létező library-kat integrálja egy egységes keretbe. Ezzel együtt a Spring Security OAuth projekt fejlesztését is leállították. A neten sok példa található ennek használatával, érdemes odafigyelni. Van egy Migration Guide is a kettő közötti különbségről. Ha a függőségek között spring-security-oauth2 projektet találunk, vagy @EnableResourceServer és @EnableAuthorizationServer annotációkat, biztosak lehetünk benne, hogy a régi Spring Security OAuth megoldáshoz van dolgunk.

Ezen kívül a Keycloakhoz külön Spring Boot Starter projekt is van (ún adapter), ennek fejlesztését azonban leállították, így ezt nem érdemes tovább használni.

Akkor mit használjunk? Jelenleg, a Spring Security 6.2.0 verzió a legjobb megoldás, melyben van OAuth 2.0 támogatás.

És most nézzük a példa projektet, egy backend alkalmazást, azaz egy Resource Servert, mely REST API-ját akarjuk levédeni. Az implementálásához a következő lépésekre lesz szükségünk:

 • Fel kell telepíteni egy Authorization Servert. Ehhez a Keycloakot fogom használni, és azért, hogy ne kelljen a telepítéssel fáradozni, Docker konténerben fogom futtatni.
 • Létre kell hozni egy Keycloakon belül egy realmet, mely felhasználók, szerepkörök és csoportok halmaza.
 • Létre kell hozni egy klienst, amihez meg kell adni annak azonosítóját, és hogy milyen url-en érhető el
 • Létre kell hozni a szerepköröket
 • Létre kell hozni egy felhasználót, beállítani a jelszavát, valamint hozzáadni a szerepkört
 • Létre kell hozni egy Spring Boot projektet, és felvenni a megfelelő függőségeket
 • Létre kell hozni egy REST webszolgáltatást, melyet utána le kell védeni, hogy csak a megfelelő szerepkörrel lehessen elérni
 • Beállítani az Authorization Server elérését

Az alkalmazás teszteléséhez a következő lépéseket tesszük:

 • Felhasználónév/jelszó megadásával az Authorization Servertől egy tokent kérünk le
 • Meghívjuk a webszolgáltatást, a token megadásával, melyet az alkalmazás ellenőriz úgy, hogy a háttérben lekéri az Authorization Server tanúsítványát

Keycloak

Először indítsuk egy a Keycloak szervert Docker konténerben a következő módon:

docker run -e KEYCLOAK_USER=root -e KEYCLOAK_PASSWORD=root -p 8081:8080 --name keycloak jboss/keycloak

A KEYCLOAK_USER és KEYCLOAK_PASSWORD környezeti változókkal megadjuk az alapértelmezett felhasználónevet és jelszót. A -p kapcsolóval a saját gépen a 8081-es porton elérhetővé tesszük a Keycloak webes felületét. (A saját alkalmazásunk fog a 8080-as porton futni.) Valamint a keycloak nevet adjuk a konténernek.

Ekkor a http://localhost:8081 címen az Administration Console linkre kattintva az előbb megadott felhasználónévvel és jelszóval be tudunk jelentkezni.

A további műveleteket megtekinthetjük itt is screenshotokkal illusztrálva.

Itt válasszuk ki az Add Realm gombot, és töltsük ki a nevet:

Name: JTechLogRealm

Majd vegyük fel a még el nem készült alkalmazásunkat kliensként a Clients menüpontban a Create gomb megnyomásával:

Client ID: jtechlog-app
Root URL: http://localhost:8080

Ezzel mondjuk meg, hogy az alkalmazásunk azonosítója (client id) jtechlog-app, és elérhető a http://localhost:8080 címen.

Majd a Roles menüpontban az Add Role gomb megnyomásával vegyünk fel egy új szerepkört:

Role Name: jtechlog_user

Végül a Users menüpont alatt vegyünk fel egy felhasználót az Add user gomb megnyomásával:

Username: johndoe

Aa Email Verified legyen On értéken, hogy be lehessen a felhasználóval jelentkezni.

Mentsük el, majd a Credentials fülön adjunk meg egy új jelszót:

Password: johndoe
Password Confirmation: johndoe

A Temporary értéke legyen Off, hogy ne kelljen jelszót módosítani.

Végül a Role Mappings fülön adjuk hozzá az Assigned Roles közé vegyük fel a jtechlog_user szerepkört.

Keycloak

Ha ezzel kész is vagyunk, akkor a http://localhost:8081/auth/realms/JTechLogRealm/.well-known/openid-configuration címen egy JSON-t kapunk, ami tartalmazza a legfontosabb információkat.

Számunkra érdekes lehet a token_endpoint, amin tokent lehet igényelni, de kelleni fog a jwks_uri is, amely címen a tanúsítvány érhető el.

Tokent kérni tehát úgy lehet, hogy a token_endpoint címre postot küldünk, a törzsben átadva a grant_type password legyen, valamint a client_id értékét, és a felhasználónevet és jelszót, rendre username és password nevekkel.

curl -s --data "grant_type=password&client_id=jtechlog-app&username=johndoe&password=johndoe" http://localhost:8081/auth/realms/JTechLogRealm/protocol/openid-connect/token | jq

A jq egy parancssori eszköz JSON feldolgozására, most itt egyszerűen csak formázunk vele.

Vagy használhatunk egy .http fájlt, amit az IDEA Ultimate, vagy a Visual Studio Code a REST Client extension használatával képes futtatni.

POST http://localhost:8081/auth/realms/JTechLogRealm/protocol/openid-connect/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=password&client_id=jtechlog-app&username=johndoe&password=johndoe

Ekkor egy hasonló JSON jön vissza:

{
 "access_token": "eyJ...",
 "expires_in": 300,
 "refresh_expires_in": 1800,
 "refresh_token": "eyJ...",
 "token_type": "bearer",
 "not-before-policy": 0,
 "session_state": "ee91d614-f350-4067-b67f-01424a10625e",
 "scope": "email profile"
}

Itt természetesen az access_token és refresh_token értéke sokkal hosszabb. Mivel a token nem kódolt, átmásolhatjuk a https://jwt.io oldalra, amivel megtekinthetjük annak tartalmát.

{
 "jti": "4b826032-ff77-4ee6-becc-bd4fe5114623",
 "exp": 1582149546,
 "nbf": 0,
 "iat": 1582149246,
 "iss": "http://localhost:8081/auth/realms/JTechLogRealm",
 "aud": "account",
 "sub": "0e25515b-b915-46a9-aad4-12554c309cd5",
 "typ": "Bearer",
 "azp": "jtechlog-app",
 "auth_time": 0,
 "session_state": "ee91d614-f350-4067-b67f-01424a10625e",
 "acr": "1",
 "allowed-origins": [
  "http://localhost:8080"
 ],
 "realm_access": {
  "roles": [
   "jtechlog_user",
   "offline_access",
   "uma_authorization"
  ]
 },
 "resource_access": {
  "account": {
   "roles": [
    "manage-account",
    "manage-account-links",
    "view-profile"
   ]
  }
 },
 "scope": "email profile",
 "email_verified": false,
 "preferred_username": "johndoe"
}

JWT

Itt látható pár érdekesség. Először a sub (Subject) tartalmazza általában a felhasználónevet, itt ez a Keycloak által kiadott egyedi azonosító, és a felhasználónév a preferred_username mezőben szerepel. A iat (Issued at) a kiadás, az exp (Expiration time) a lejárat dátuma. Az iss-ben (Issuer) a kiadó, a azp-ben (Authorized party) a client id van. A szerepkörök a realm_access mezőben vannak.

Ezt a kérést természetesen Postmanben is lefuttathatjuk, ha az Authorization fülre kattintunk, ott kiválasztjuk az OAuth 2.0 TYPE-ot, majd megnyomjuk a Get New Access token gombot. Itt töltsük ki a következő mezőket:

Grant Type: Password Credentials
Access Token URL: http://localhost:8081/auth/realms/JTechLogRealm/protocol/openid-connect/token
Username: johndoe
Password: johndoe
Client ID: jtechlog-app
Scope: profile

(A scope-ot nem kitöltve üres stringet küld a Postman, melyet a szerver nem tud értelmezni.)

Majd nyomjuk meg a Request Token gombot, és meg is kapjuk a tokent.

Postman

A tanúsítvány a http://localhost:8081/auth/realms/JTechLogRealm/protocol/openid-connect/certs címen érhető el. Itt egy JSON-t kapunk vissza, melynek x5c mezője rejti a tanúsítványláncot, ahol a tanúsítványok a X.509 szabvány formátumban vannak.

Alkalmazás

A következő feladat az alkalmazás elkészítése. Üres Spring Boot projekttel induljunk, majd vegyük fel függőségnek a következőt:

<dependency>
 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
 <artifactId>spring-boot-starter-oauth2-resource-server</artifactId>
</dependency>

Ahhoz, hogy az alkalmazás még ellenőrizni tudja a tokent, be kell állítani az application.properties állományban a Keycloak szerverhez kapcsolódás tulajdonságait:

spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.issuer-uri=http://localhost:8081/auth/realms/JTechLogRealm

Valamint vegyük fel a következő konfigurációt:

@Configuration(proxyBeanMethods = false)
public class SecurityConfig {

  @Bean
  public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
    http.authorizeHttpRequests(registry -> registry
                .requestMatchers("/api/hello")
                .authenticated()
                .anyRequest()
                .permitAll()
        )
        .oauth2ResourceServer(conf -> conf.jwt(Customizer.withDefaults()));
    return http.build();
  }
}

Az alkalmazást indíthatjuk az mvn spring-boot:run paranccsal is parancssorból.

Ha meg akarjuk hívni a /api/hello végpontot, akkor a következő üzenetet kapjuk:

$curl -s -v http://localhost:8080/api/hello
> GET /api/hello HTTP/1.1
> Host: localhost:8080
> 
< HTTP/1.1 401 
< WWW-Authenticate: Bearer

A -s (silent) kapcsolóval nem kérjük a letöltést jelző indikátort, a -v (verbose) kapcsolóval pedig nem csak a válasz törzsét, hanem a kérést és a válasz fejlécét is kiíratjuk.

Vagy ugyanez .http fájlban:

GET http://localhost:8080/api/hello

Látható, hogy 401 Unauthorized hibával elutasította a kérést, és az autentikáció módja Bearer, azaz hordozó tokent kell átadni a kérés fejlécében.

Ezt a következőképpen tudjuk átadni:

$curl -s -H "Authorization: bearer eyJ..." http://localhost:8080/api/hello | jq
{
 "message": "Hello JWT!"
}

Vagy .http fájlban:

###
GET http://localhost:8080/api/hello
Authorization: bearer eyJ...

Ahol a eyJ... helyett a teljes token szerepel. Ezt ugyanígy tudjuk Postmanben is használni, figyeljünk arra, hogy az Access Token beviteli mező értéke fel legyen töltve úgy, hogy az Available Tokens legördülőből kiválasztunk egyet.

Amikor nem kapunk vissza semmit, akkor a válasz törzse üres, ekkor használjuk a curl -v kapcsolóját, hiszen a státuszkódot és a hibaüzenetet a fejlécben fogjuk megtalálni.

Vigyázzunk, mert a tanúsítvány alapesetben hamar lejár.

Ami még érdekes, hogy bármikor újraindíthatjuk az alkalmazásunkat, újra be tudunk a tokennel jelentkezni, mert az alkalmazásunk állapotmentes.

Nézzük meg, hogy lehet hozzáférni a JWT-ben tárolt adatokhoz. Ehhez a Spring Controllerben a @RequestMapping annotációval ellátott metódusban egy Principal paramétert kell deklarálni.

@GetMapping("/api/hello")
public HelloResponse sayHello(Principal principal) {
  log.info("The name of the user: {}", principal.getName());

  return new HelloResponse("Hello JWT!");
}

Ha csak a principal változó értékét írjuk ki, akkor láthatjuk, hogy sem a felhasználónév nem megfelelő, sem a szerepkörök.

A felhasználónév kinyeréséhez használjunk egy UsernameSubClaimAdapter osztályt:

public class UsernameSubClaimAdapter implements Converter<Map<String, Object>, Map<String, Object>> {

  private final MappedJwtClaimSetConverter delegate = MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults(Collections.emptyMap());

  @Override
  public Map<String, Object> convert(Map<String, Object> source) {
    Map<String, Object> convertedClaims = this.delegate.convert(source);
    String username = (String) convertedClaims.get("preferred_username");
    convertedClaims.put("sub", username);
    return convertedClaims;
  }
}

És hivatkozzunk rá a SecurityConfig osztályból:

@Bean
public JwtDecoder jwtDecoderByIssuerUri(OAuth2ResourceServerProperties properties) {
  String issuerUri = properties.getJwt().getIssuerUri();
  NimbusJwtDecoder jwtDecoder = (NimbusJwtDecoder) JwtDecoders.fromIssuerLocation(issuerUri);
  // Use preferred_username from claims as authentication name, instead of UUID subject
  jwtDecoder.setClaimSetConverter(new UsernameSubClaimAdapter());
  return jwtDecoder;
}

A szerepkörökhöz kell egy új KeycloakRealmRoleConverter osztály:

public class KeycloakRealmRoleConverter implements Converter<Jwt, Collection<GrantedAuthority>> {

  @Override
  public Collection<GrantedAuthority> convert(Jwt source) {
    var realmAccess = (Map<String, Object>) source.getClaims().get("realm_access");
    var roles = (List<String>) realmAccess.get("roles");
    return roles.stream()
        .map(roleName -> "ROLE_" + roleName)
        .map(SimpleGrantedAuthority::new)
        .collect(Collectors.toList());
  }
}

És erre is hivatkozzunk a SecurityConfig osztályból:

@Bean
public Converter<Jwt,? extends AbstractAuthenticationToken> jwtAuthenticationConverter() {
  JwtAuthenticationConverter converter = new JwtAuthenticationConverter();
  // Convert realm_access.roles claims to granted authorities, for use in access decisions
  converter.setJwtGrantedAuthoritiesConverter(new KeycloakRealmRoleConverter());
  return converter;
}