Workflow REST API-n

Bár kétségtelenül a REST a legelterjedtebb kommunikációs mód, akár ugyanolyan platformon fejlesztett alkalmazások között is, REST API tervezéskor nekem sok kérdés merül fel, melyre nem kapok megnyugtató választ, és sok olyan megoldással találkozom, amelyek nem felelnek meg a REST elveknek, vagy egyszerűen csak nem tetszenek.

Sokáig próbáltam megfogalmazni, hogy mi az alapvető problémám, és talán most sikerült közelebb kerülni. Vegyünk két microservice-t, melyek mindegyike Javaban készült, Spring Boot használatával. Mindkét oldalon a programozási nyelv alapeleme az osztályok, ahol érvényesül az egységbezárás, azaz az attribútumok mellett ott vannak a metódusok, a megfelelő paraméterekkel és visszatérési értékekkel. Ez a legtöbb fejlesztőnek triviális.

A REST a kettő között viszont egy teljesen más absztrakció. Bár a REST nem mondja ki, hogy csak HTTP-vel együtt használható, más protokollal működni még nem láttam. A REST alapfogalma az erőforrás, és az azon végzett műveletek, melyeket a HTTP metódusok valósítanak meg, mint a GET, POST, PUT és DELETE. Ez nehezen feleltethető meg az objektumorientált világnak. Egy objektum létrehozására tipikusan konstruktort használunk, ebből nem feltétlen egy van. Ezen kívül egy objektumnak lehet több metódusa, amik nem feltétlenül feleltethetőek meg a HTTP metódusoknak, hiszen nem csak ezeket az alapműveleteket használjuk, valamint lehet belőle sokkal több is, mint négy. Míg a Java nyelv szabvány, addig a REST csak egy ajánlás, és az sincs megfelelően definiálva, hogy hogyan kéne implementálni, az meg aztán pláne nincs, hogy a kettőt hogyan feleltessük meg egymásnak. És ennek az az eredménye, hogy minden projekten teljesen más megoldásokat látok, a legtöbb helyen kompromisszumokkal.

Absztrakciók

Az RPC alapú kommunikáció esetén igazából nincs ilyen probléma, mert nem szükséges átfordítás, nincs szükség az absztrakció váltására. Hiszen ott is eljárások vannak, paraméterekkel és visszatérési értékekkel. A Spring Frameworkben volt is ilyen lehetőség, hogy egy távoli eljáráshívás történt, azonban a protokollt kódolás nélkül cserélni lehetett alatta, pl. választhattunk RMI-t, vagy ki emlékszik még a Hessian és Burlap protokollokra. Sajnos ez azóta eltűnt. A SOAP esetén sem volt akkora probléma az átfordítás, hiszen ott is vannak az operációk (eljárásnak felel meg), és a paraméter, valamint a visszatérési érték is egy-egy (XML) dokumentum. Vannak modernebb RPC alapú kommunikációs protokollok is, mint pl. JSON-RPC, vagy az egyre inkább elterjedő multiplatform gRPC, bináris Protocol Buffers formátummal.

Amennyiben CRUD alkalmazásról van szó, a REST használata talán triviális. De ha egy olyan alkalmazásról beszélünk, amiben komoly üzleti logika van (és hiszem, hogy a legtöbb alkalmazásnak ilyennek kéne lennie, csak a fejlesztők “butítják le” CRUD alkalmazássá, amely végső soron oda is vezethet, hogy borzasztó felhasználói felületek kerülnek kifejlesztésre), akkor már több kérdés merül fel.

Vegyünk például egy hibajegykezelő alkalmazást (issue tracker), mely rendelkezzen egy minimális üzleti logikával. Ha hibajegy kerül felvételre, az új (new) állapottal kerül létrehozásra. Amennyiben valaki elkezd rajta dolgozni, átkerül folyamatban (in_progress) állapotba. Amennyiben elkészült, átkerül megoldott (resolved) állapotba. Bár a legtöbb hibajegykezelő alkalmazás lehetővé teszi, hogy egyedi munkafolyamatot lehessen benne létrehozni, ettől most tekintsünk el, mert akkor megint más problémák merülnek fel. Ezt egy egyszerű állapotdiagrammal lehet a legegyszerűbben szemléltetni.

Absztrakciók

Talán egy hibajegy felvételét még el tudom képzelni REST API-n (bár már ott is vannak kérdéseim), azonban a különböző munkafolyamat lépések implementálásakor már bizonytalanabb vagyok. Ez a poszt ezt a problémakört járja körbe, forráskódokkal alátámasztva.

Egy REST API erőforrásokból áll, mely erőforrásokat az URL-ekkel azonosítunk. Ezekkel tudunk elemi, CRUD műveleteket elvégezni, pl. lekérdezni. Ebben az alkalmazásban erőforrás a hibajegy, azaz issue, GET metódussal kérdezzük le a /issues/1 URL-en (ahol a legjobb gyakorlat, hogy a resource nevét többesszámban írjuk, és utána következik annak azonosítója). Ekkor a következőt kapjuk vissza:

{
 "id": 1,
 "title": "Write a post about REST",
 "state": "NEW"
}

Tegyük fel, hogy ezen a hibajegyen elkezdünk dolgozni, kérdés, hogy milyen REST művelettel kéne ezt megoldani.

Itt az első megoldás lehetne az, hogy egy PUT-ot küldünk, amivel átállítjuk a state mező értékét.

Itt két tábor folytat filozófiai vitát arról, hogy a PUT esetén a teljes erőforrást küldeni kell, vagy csak annak azt a részét, amit változtatni akarunk (partial update). Erre válasz nincs, én most azt választom, hogy teljes erőforrást küldök, és ha csak egy részét akarom küldeni, arra a PATCH metódust fogom használni.

(Zárójelben megjegyzem, hogyha mindig teljes resource-ot küldök, az lehetővé teszi azt, hogy lekérdezés, létrehozás és módosítás esetén is ugyanazt a modell osztályt használjam. Régebben hajlamos voltam létrehozás és módosítás esetén mást használni, hiszen mást adatokat akartam küldeni. Itt ugyan az elterjed DTO elnevezést szokták használni, de én Resource postfix-ű osztályokat fogok használni, a DTO-król szóló korábbi posztom alapján.)

PUT http://localhost:8080/api/issues/1
Content-Type: application/json

{
 "id": 1,
 "title": "Write a post about REST",
 "state": "IN_PROGRESS"
}

Ezzel több bajom is van, nézzük ezeket tételesen:

 • A legfontosabb, hogy nem látszik, hogy itt valójában egy üzleti folyamat került elindításra, ami mögött több művelet is lehet, pl. ellenőrzések, e-mail kiküldések, stb.
 • El van rejtve a logika, a kliens tudja, hogy a munka megkezdésekor az IN_PROGRESS állapotot kell használni.
 • Mi az, ami biztosítja azt, hogy közben a többi attribútum nem kerül módosításra, azaz nem változtatja meg címet, esetleg olyan más attribútumot, ami csak olvasható. (Erről jut eszembe, hogy mi van akkor, ha a törzsben és az url-ben nem ugyanaz az id szerepel. Miért kell ezt itt is és ott is küldeni?)
 • Mi van, ha plusz adatokat kell adni a művelethez, melyek nem konkrétan az erőforráshoz tartoznak? Pl. a művelet idejét, a felhasználót, művelet okát, stb.? Mi van, ha ezeket ugyanúgy REST API-n le kell kérdezni?

A másik megoldás, amit látni szoktam, hogy az URL-be elkezdenek igéket bevezetni, azaz mehet egy POST a /issues/1/start-work címre, ahol az URL-ben egy metódusnévnek megfelelő ige jelenik meg. Ezt viszonylag egyszerű implementálni, de értelmezésemben nem felel meg a REST gondolatiságának. Hiszen ez az URL mögött nincs semmilyen resource. Ez nem más, mint a REST félreértelmezése, és valamilyen hibrid RPC-s megoldás bevezetése. Ha ilyet használunk, miért döntöttünk a REST mellett? Így keverjük az elveket, az absztrakciókat.

Mi lehet tehát egy jó megoldás?

Ahhoz, hogy megoldást találjunk, lépjünk egyet vissza, és nézzük meg, hogy hogy nézne ki ez objektumorientált oldalon. A teljes forráskód megtalálható GitHubon.

Először vessük el azt a megoldást, hogy lenne egy Issue osztály, mely az adatokat tárolja, és egy IssueService, mely az Issue státuszát állítgatja. Ez DDD nevezéktanában a klasszikus vérszegény modell (anemic model), amit ugyan gyakran használunk, azonban az objektumorientált tervezéstől távol van.

Nézzünk inkább egy jobb megoldást!

@Getter
public class Issue {
  private Long id;

  @Setter
  private String title;

  private IssueState state;

  public void startWork() {
    // ...
  }

  public void completeWork() {
    // ...
  }
}

Figyeljük meg a következőket! Azokhoz az attribútumokhoz, melyet nem lehet módosítani, nincs setter metódus. A JPA tud ezek nélkül is működni (reflecionnel hozzáfér az attribútumhoz). Az id nem módosítható, és a state attribútum értéke sem közvetlenül. Ami viszont üzleti logikához kötődik, ahhoz külön metódusokat hoztunk létre. Így ránézésre megmondható, hogy az entitásunk milyen üzleti folyamatokban vesz részt. (A setterek halmaza nem írja le, hogy milyen műveleteket lehet elvégezni egy entitáson.) A title mező viszont csak egy leíró mező, ahhoz üzleti folyamat nem tartozik, ahhoz nyugodtan létrehozhatunk egy settert (jelen esetben Lombokkal).

A startWork() és a completeWork() persze direktben állíthatná a state mező értékét, de hamar rájövünk, hogy itt állapotátmenetekről van szó, amit érdemes enummal megvalósítani. Így talán jobban érvényesül a single responsibility, hogy az állapotátmeneteket kiszervezzük máshová.

public enum IssueState {

  NEW {
    @Override
    public IssueState startWork() {
      return IN_PROGRESS;
    }
  },

  IN_PROGRESS {
    @Override
    public IssueState completeWork() {
      return RESOLVED;
    }
  },

  RESOLVED;

  public IssueState completeWork() {
    throw new IllegalArgumentException("You can not complete issue with state: " + this);
  }

  public IssueState startWork() {
    throw new IllegalArgumentException("You can not start issue with state: " + this);
  }

}

Itt megtörténik az ellenőrzés is, hogy munkát indítani csak NEW állapotú Issue-n lehet, befejezni meg csak akkor, ha IN_PROGRESS állapotban van. Ha változik a folyamat, elsődlegesen itt kell belenyúlni. Így már implementálhatjuk a startWork() és a completeWork() metódusokat.

public void startWork() {
  state = state.startWork();
}

public void completeWork() {
  state = state.completeWork();
}

Nos, valahogy azt kell elérnünk, hogy ezek a metódusok kerüljenek meghívásra egy megfelelő REST hívás esetén.

A trükk itt az, hogy ugyanúgy, üzleti logikában kell gondolkozni, és az üzlet által is használt fogalmakat kell használni, ráadásul resource-ok esetén főneveket kell keresni.

A legtriviálisabb példa erre, hogy mikor egy banki alkalmazást fejlesztünk, átutaláskor nem a transfer igét használjuk, hanem az átutalás (transfer) maga is egy entitás, és maga is egy resource, saját azonosítóval. Szerencsétlen módon angolban az ige és a főnév is transfer, így nem a legszemléletesebb a példa.

Jelen esetben a munkafolyamatban valamilyen lépést (most actionnek fordítom, de lehetne akár step is) szeretnénk elvégezni, ami önmaga is lehet egy resource, méghozzá a hibajegy subresource-a.

Azaz REST oldalon a következőképp nézne ki:

POST http://localhost:8080/api/issues/1/actions
Content-Type: application/json

{
  "issueId": 1,
  "type": "START_WORK",
}

Azaz egy POST metódussal létrehozunk egy új action típusú resource-ot, méghozzá az 1-es azonosítójú hibajegy alatt. Látható, hogy a hibajegy azonosítója az URL-ben és a törzsben is megjelenik (utóbbi helyen azért, hiszen minden adatot küldök PUT esetén), Amit visszakapunk:

{
 "id": 1,
 "type": "START_WORK",
 "createdAt": "2023-08-31T17:04:17.9083384"
}

Látható, hogy ez is kap egy azonosítót, és később a hibajegyhez kapcsolódó összes lépést le lehet kérni a api/issues/1/actions címen GET metódussal, vagy azonosító szerint csak egy lépést a api/issues/1/actions/1 címen.

Nézzük, megoldottuk-e a felmerült problémákat:

 • Minden lépéshez, üzleti folyamathoz egy külön resource tartozik, szépen látszik, hogy milyen üzleti folyamat kerül elindításra.
 • Nem direktben állítjuk a státusz mezőt.
 • A resource csak olyan mezőket tartalmaz, melyek az üzleti logika indításához kellenek.
 • Bármikor felvehetünk az erőforráshoz további mezőket.

Itt persze implementálni kell, hogy amikor elindul az üzleti logika, a különböző entitások megfelelően változzanak. Ezt egy service-ben implementáljuk, ugyanis itt két entitás is változik, azaz egy entitáson belül nem tudjuk implementálni. (Tervezési döntés, hogy a hibajegyeket és a lépéseket külön aggregate-be teszem, ugyanis a hibajegy betöltésekor egyáltalán nincs szükségem a lépésekre. Egyelőre itt ebből elég annyit érteni, hogy nincs referencia a két objektum között. A lépés a hibajegy elsődleges kulcsára hivatkozik.)

@Transactional
public ActionResource createAction(long issueId, ActionResource actionResource) {
  var issue = issueRepository.findById(issueId)
      .orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("Can not find issue by id %d".formatted(issueId))); // 1
  var action = Action.createFromResource(actionResource, issueId); // 2
  actionRepository.save(action); // 3
  switch (action.getType()) { // 4
    case START_WORK -> issue.startWork();
    case COMPLETE_WORK -> issue.completeWork();
    default -> throw new IllegalArgumentException("Invalid action");
  }
  return issueMapper.toResource(action); // 5
}

Szóval mi is történik itt?

 1. Id alapján betöltésre kerül a hibajegy.
 2. A lépés resource-a alapján létrehozunk egy lépés entitást.
 3. A lépés entitást elmentjük.
 4. Meghívjuk a hibajegy entitás megfelelő metódusát.
 5. Visszatérünk a hibajegy entitáshoz tartozó resource-szal.

Röviden tehát létrehozzuk és lementjük a lépés entitást, valamint billentjük a hibajegy státuszát a megfelelő metódusán keresztül.

Itt persze dönthetünk úgy is, hogy a különböző lépéseket (munka elkezdése, munka befejezése) különböző resource-oknak vesszük, így külön url-eken kezeljük. Dönthetünk úgy, hogy legyen egy interfész melyet minden lépés implementál, indokolt esetben egy absztrakt ősosztály, melynek a lépések a leszármazottjai.

De mi van akkor, ha csak úgy akarunk egy adatot módosítani, hogy nincs mögötte üzleti logika? Azaz például szeretnénk módosítani a hibajegy címét? Első megoldásként szóba jöhet, hogy PUT metódussal a teljes resource-t újra küldjük. Itt azonban mi biztosítja, hogy minden mező megfelelően került-e visszaküldésre?

A másik megoldás a PATCH használata. A PATCH teszi lehetővé, hogy egy resource csak egy részét módosítsuk. (Ugye miért is létezne ez, ha a PUT metódussal is meg lehetne ezt tenni?)

Itt specifikusan Javaban olyan probléma adódik, hogy nem tudjuk megkülönböztetni, hogy egy mezőt nem akarunk módosítani, vagy az értékét törölni akarjuk. Egy JSON-t deserialize-álva nem lehet megkülönböztetni, hogy kihagytuk-e az attribútumot, vagy null értékkel küldtük, a mező értéke mindenképp null lesz.

Azaz nézzük meg a következő két JSON dokumentumot, először egy üres dokumentum

{}

Majd egy dokumentum, melynek van egy title mezője:

{
  "title": null
}

Mindkét esetben az IssueResource title mezőjének értéke null lesz. Azaz nem tudjuk megkülönböztetni, hogy nem akarjuk módosítani, vagy null értékre akarjuk módosítani.

Rendben, de akkor hogyan is nézzen ki a kérés törzse PATCH esetén? Erre van az RFC 6902 (JavaScript Object Notation (JSON) Patch) szabvány, ami egy jó választás lehet. Ha például a címet szeretnénk módosítani, akkor a következő kérést kell beküldenünk.

PATCH http://localhost:8080/api/issues/1
Content-Type: application/json-patch+json

[{
  "op": "replace",
  "path": "/title",
  "value": "Write a post about PATCH"
}]

(Figyeljük meg, saját content type-ja is van!)

Tehát a replace műveletet (op - operator) alkalmazzuk, a /title útvonalra. Ez utóbbi egy másik szabványnak - a RFC6901 (JSON-Pointer value) - megfelelő formátumú. És persze a value mezőben a módosított érték.

Erre van több implementáció is, pl. a json-patch, vagy a szabványos Jakarta JSON Processing (JSONP). A szabványossága miatt, valamint Ezeknek a libeknek az a jellemzője, hogy JSON dokumentumon dolgoznak. Természetesen a cél a resource, nem az entitás, hiszen ez a REST / controller réteg része. Emiatt ennek implementálása elég bonyolult.

 1. Le kell kérni az 1-es azonosítóval rendelkező hibajegyet, ez egy entitás.
 2. Át kell alakítani ezt resource-á, és ezt visszaadni a controllernek.
 3. Ezt visszaalakítani JSON-né (serialization).
 4. Erre ráfuttatni a JSON Patch dokumentumot.
 5. Visszaalakítani resource-á (deserialization), majd beküldeni a service rétegnek.
 6. A resource-ot ráfuttatni az entitásra.

Azért, mert a JSONP egy szabvány, ezt választottam, és az ezt implementáló Glassfish referencia implementációt. Ráadásul integrálni lehet a Spring által használt Jacksonnal.

implementation 'com.fasterxml.jackson.datatype:jackson-datatype-jsr353'
implementation 'org.glassfish:javax.json:1.1'

Az integráció:

@Bean
public ObjectMapper objectMapper() {
  return JsonMapper.builder()
      .addModule(new JSR353Module())
      .build();
}

A patch implementációja a controllerben:

@PatchMapping(value = "/{id}", consumes = "application/json-patch+json")
public IssueResource patchIssue(@PathVariable long id, @RequestBody JsonPatch patch) {
  var issue = issueService.findIssueById(id);
  var patched = patch(issue, patch);
  var validationResult = validator.validate(patched, IssueOperations.PatchIssue.class);
  if (!validationResult.isEmpty()) {
    throw new ConstraintViolationException(validationResult);
  }
  return issueService.update(patched);
}

Az is látható, hogy az eredmény objektumra még futtatom a Jakarta Validation ellenőrzést is (IssueOperations.PatchIssue validation group használatával).

Ebből a patch() saját metódus, hogy ne kelljen minden resource-ra külön megírni:

private <T> T patch(T target, JsonPatch patch) {
  var json = objectMapper.convertValue(target, JsonObject.class);
  var patchedJsonObject = patch.apply(json);
  return (T) objectMapper.convertValue(patchedJsonObject, target.getClass());
}

Ez végzi a JSON serializationt, JSON patch dokumentum ráfuttatását, majd deserializationt.

Így van egy ugyanolyan resource-om, mintha a teljes resource-t küldtem volna vissza, azonban betöltésre került adatbázisból, és csak egy mező lett benne módosítva.

Most arról kéne gondoskodni, hogy ebből csak a módosítható attribútum kerüljön bemásolásra az entitásba. (Ha például az id vagy state attribútumra jönne JSON Patch, az galibát okozna.)

Itt ahhoz a megint egyszerű ötlethez nyúlok, hogy ne agyatlanul hozzunk létre setter metódusokat az entitásban, csak azokra az attribútumokra, melyeket tényleg lehet módosítani. Az entitás tehát még egyszer:

@Getter
@Entity
public class Issue {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private Long id;

  @Setter
  private String title;

  private IssueState state;

}

Igen, csak a title attribútumon van setter! És ismétlem, a JPA-t ez nem zavarja. És egy újabb trükk, hogy mivel másoljuk át az adatokat a resource-ból az entitásba?

Erre is használhatjuk a MapStruct könyvtárat, ugyanis az nem csak konvertálni tud, hanem egy objektumot update-elni is egy másik objektum alapján. Definiáljuk így a metódust a mapperben:

void update(@MappingTarget Issue issue, IssueResource resource);

Ez az Issue entitásra fogja rágörgetni az IssueResource adatait. De melyieket? Szerencsére a MapStruct csak azokat másolja át, melyekhez van setter. Nézzük meg a generált kódot!

@Override
public void update(Issue issue, IssueResource resource) {
  if ( resource == null ) {
    return;
  }

  issue.setTitle( resource.getTitle() );
}

Igen, látszik, hogy csak a title mező tartalmát másolja át, az id és state mezőket figyelmen kívül hagyja.

Amennyiben több setterem lenne, a MapStruct is rábeszélhető, hogy csak a megfelelő attribútumokat másolja a következő annotációkkal:

@BeanMapping(ignoreByDefault = true)
@Mapping(source = "title", target = "title")
void update(@MappingTarget Issue issue, IssueResource resource);

Azaz ignorálunk minden property-t, és csak a title property-t másoljuk.

Így a service metódus:

@Transactional
public IssueResource update(long id, IssueResource patchedIssue) {
  var issue = issueRepository.findById(id)
      .orElseThrow(() -> new IllegalArgumentException("Can not find issue by id %d".formatted(id)));
  issueMapper.update(issue, patchedIssue);
  return issueMapper.toResource(issue);
}

Azaz betölti az entitást, meghívja a generált update() metódust, majd újra resource-á alakítja, és azt adja vissza.

Hogy lehetne pl. hibát dobni a felhasználónak, ha olyan mezőt akar módosítani, melyet nem szabad? Sajnálatos módon a JsonPatch osztálynak nincsenek lekérdező metódusai, azaz azt nem tudjuk validálni. Ez ennek a könyvtárnak a hátránya.

Emiatt pl. a Swagger sem képes hozzá dokumentációt gyártani. Ezt úgy tudjuk orvosolni, hogy csinálunk egy saját osztályt, és a Swaggernek megmondjuk, hogy ezt az osztályt használja a dokumentáció generáláshoz.

Az osztály:

public class JsonPatchSchema {

  @NotBlank
  public Op op;

  public enum Op {
    replace, add, remove, copy, move, test
  }

  @NotBlank
  @Schema(example = "/name")
  public String path;

  @NotBlank
  public String value;
}

És a controller metóduson lévő annotáció:

@io.swagger.v3.oas.annotations.parameters.RequestBody(content = @Content(array = @ArraySchema(schema = @Schema(implementation = JsonPatchSchema.class))))

Sajnálatos módon ez a JSON Patch szabvány nem igazán terjedt el. Hátránya, hogy el kell végezni a serialization és deserialization műveleteket, nem tudja közvetlenül a resource objektum gráfon futtatni a műveleteket.

Szóval nem igazán kaptam megnyugtató válaszokat a kérdéseimre.

Nézzünk rá még egyszer az objektumunkra!

@Getter
public class Issue {
  private Long id;

  @Setter
  private String title;

  private IssueState state;

  public void startWork() {
    // ...
  }

  public void completeWork() {
    // ...
  }
}

Nem lenne egyszerűbb távolról a setTitle(), startWork() és completeWork() metódusokat meghívni, elfelejtve a REST minden nehézségét?

Amennyiben arról szeretnél olvasni, hogy lehet a különböző műveleteket a REST iránymutatásának megfelelően URL-ekre és HTTP metódusokra mappelni, olvasd el az InfoQ-n megjelent How to GET a Cup of Coffee cikket, valamint az általam javasolt megoldáshoz nagyon hasonló megoldásokat javasló, Thoughtworksnél megjelent REST API Design - Resource Modeling cikket.