class: inverse, center, middle

Modularizáció Servlet 3, Spring és Maven környezetben

HWSW free! Java meetup - 2015. augusztus

.card[

 • .card-img[Viczián István]
 • Viczián István
 • Java fejlesztő - IP Systems
 • @vicziani at Twitter
 • http://jtechlog.hu ]

Miről lesz szó?

 • Modulok szükségessége
 • Modulok fogalma
 • Modul tervezési minták
 • Eszköztámogatás, mint Servlet 3, Spring és Maven

Modul szükségessége

 • Interfészek és osztályok finom szemcsézettségűek, újrafelhasználhatóságuk magas, nehezebben használhatóak
 • Alkalmazások, szolgáltatások szemcsézettsége durva, újrafelhasználhatóságuk alacsony, könnyebben használhatóak
 • Újrafelhasználhatóság növelésével nő a komplexitás

Use reuse paradox


Modul tulajdonságai

 • Deployable: külön telepíthető
 • Manageable
 • Futás közben: külön indítható, leállítható
 • Fejlesztés közben: külön buildelhető, release-elhető, külön fejleszthető
 • Testable: külön tesztelhető
 • Natively reusable: metódushívással
 • Composable: több modulból egy modul hozható létre
 • Stateless unit: nem példányosítható, nincs állapota (az osztályokkal ellentétben)
 • Concise interface: tömör interfész a használói számára

OO alapok

 • High cohesion
 • Low coupling
 • Single reposibility principle
 • Well-defined interface

Modul fogalma

 • Java platformon nem más, mint a JAR állományok!

Java Application Architecture

Kirk Knoernschild: Java Application Architecture


Modul mint fejlesztési egység

 • Az architektúra tükrözi a szervezeti felépítést
 • Conway törvénye
 • Kis létszámú agilis csapatok hajlamosabbak modularizált alkalmazás fejlesztésére
 • Komplexitás csökkentése
 • Konfliktusok minimalizálása
 • Felelősség egysége
 • Modul interfész egyben a csapatok közötti interfész
 • Újrafelhasználhatóság?

Microservices

 • Ígéretek
 • Külön fejleszhető
 • Külön tesztelhető
 • Külön telepíthető
 • Skálázható
 • Refaktorálható, cserélhető, akár teljesen eltérő nyelven, platformon, architektúrával
 • Ha a monolitikus alkalmazásod sem felel meg az oo alapelveknek, akkor nem segít
 • Új problémákat vezet be: latency, message serialization, fault tolerance, unreliable networks, versioning
 • Komplexitás ugyanúgy megvan, csak áthelyezted máshova (operational)

Javasolt irány: robbanthatóság

 • Továbblépni, csak ha szükséges:
 • Csomag alapú szeparáció
 • Külön JAR modulok
 • Microservices
 • Hasonlat: dokumentumkezelés

Robbantás


Tervezett modul függőségek

 • Az architektúra jelenjen meg a kódban - Coding The Architecture - Simon Brown
 • Jelenjen meg a csomagokban
 • Jelenjen meg a pom.xml-ekben

Tervezett modul függőségek - csomag szinten

 • JDependdel tesztesetként definiálhatók a csomagok közti függőségek, és ellenőrzi ezek megsértését
DependencyConstraint constraint = new DependencyConstraint();

JavaPackage repository = constraint.addPackage("jtechlog.funct1.repository");
JavaPackage service = constraint.addPackage("jtechlog.funct1.service");
JavaPackage controller = constraint.addPackage("jtechlog.funct1.controller");

controller.dependsUpon(service);
service.dependsUpon(repository);

jdepend.analyze();

assertEquals("Dependency mismatch",
     true, jdepend.dependencyMatch(constraint));

Tervezett modul függőségek - Maven dependency szinten

 • UML diagram
mvn dependency:tree

mvn dependency:analyze

Modulok szintekhez rendelése

 • Legalacsonyabb szint: core module
 • Közbülső szint: functional modules
 • Legmagasabb szint: container module
 • Egymás után buildelendő, több szint bonyolítja a build folyamatot

Leverize


Core module

 • Minden modulban újrafelhasználható komponensek
 • Ide kerülnek az interfészek és default implementációk
 • Ide kerülnek az események

Funkcional module

 • Üzleti funkciókat tartalmazza
 • Speciális
 • Infrastruktúra
 • Kommunikációs
 • Önmagában, a többi modul nélkül indítható

Container modul

 • Servlet 3.0 web fragment
 • WebJars
 • Erőforrások a META-INF/resources könyvtárban
 • Maven WAR overlay elkerülése
 • Ebben kötelezően tesztelendő
 • Csak ezt és a fejlesztett functional modult kell újrafordítani

Spring DI

public interface Module {
 
	public String getName();

  public String getVersion();

}
@Component
public ModuleContainer {

	@Autowired
	public List<Module> modules;

	public ModuleContainer(List<Module> modules) {
		this.modules = modules;
	}

}

Modulok kialakítása fizikai rétegek alapján

 • Layerek fogalma
 • Full stack developer
 • Vágás funkciónként, csak azon belül layerenként
 • Implementációs részlet?
 • Lehet, technológiai kényszer külön projektként a frontendet
 • Multimodule Maven project
 • Maven prototype
 • Spring ApplicationContext hierarchy

Spring ApplicationContext hierarchy

<context-param>
  <param-name>contextConfigLocation</param-name>
  <param-value>
    classpath:/spring/applicationContext.xml
  </param-value>
</context-param>

<listener>
  <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
		</listener-class>
</listener>

<servlet>
  <servlet-name>dispatcher</servlet-name>
  <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet
		</servlet-class>
  <init-param>
    <description></description>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>classpath:/spring/dispatcher-servlet.xml</param-value>
  </init-param>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>

Adatbázis

 • Minden modulnak saját adatbázisa (tábla nevei modul prefix-szel)
 • JPA probléma a persistence.xml állománnyal
entityManagerFactoryBean.setPackagesToScan("jtechlog");
 • Saját maga inicializálja (pl. Flyway)
for (Module module: modules) {
  Flyway flyway = new Flyway();
  flyway.setDataSource(dataSource);
  flyway.setLocations(computeLocations(databaseType, 
		module.migrationPathPrefix()));
  flyway.setTable(module.schemaVersionTableName());
  flyway.setInitOnMigrate(true);
  flyway.migrate();
}

Konténerfüggetlenség

 • Könnyebben tesztelhető
 • Könnyebben portolható
 • Dependency Injection: Spring XML vagy Java config
 • Non-invasive

Modulonként külön konfiguráció

 • XML-ben classpath-ról felolvasás
<context-param>
  <param-name>contextConfigLocation</param-name>
  <param-value>
    classpath*:conf/**/appContext.xml
  </param-value>
</context-param>

 • Java-ban component scan:
@ComponentScan("jtechlog.**.config")`
 • Convention over configuration
@ComponentScan({"jtechlog.**.repository",
    "jtechlog.**.service",
    "jtechlog.**.controller"})

Független konfiguráció


Publikált interfész

 • Két megoldás
 • Szinkron hívás interfészeken keresztül
 • Eseménykezelés
 • Standard Java-ban nincs rá megoldás
 • OSGi service interface és implementation különválasztása (Manifest.mf állományban Export-Package)
 • Project Jigsaw module-info.java
 • Spring Dynamic Modules: Pivotal átadta az Eclipse-nek
 • Impala: Dynamic modules for Spring-based app., 2013 óta áll
 • SpringSource dm Server: átadva az Eclipse-nek
 • Eclipse Virgo: utolsó kiadás 2014 július
 • Robbantásnál figyelni: metódus paraméterének módosítása nincs visszahatással (pass-by-value?)

Project Jigsaw

module com.greetings @ 0.1 {
  requires jdk.base; // default to the highest available version
  requires org.astro @ 1.2;
  class com.greetings.Hello;
	exports com.greetings;
}

Spring eseménykezelés

@Component
public class MyHandlerComponent {
 
 @EventListener(condition = "#creationEvent.awesome")
 public void handleOrderCreatedEvent(CreationEvent<Order> creationEvent) {
  ... 
 }

}

@Component
public class MyPublisherComponent {

  private final ApplicationEventPublisher publisher;
  
  @Autowired
  public MyComponent(ApplicationEventPublisher publisher) { ... }
  
  public void createOrder(Order order) {
    // ....
    this.publisher.publishEvent(new OrderCreatedEvent(order)); 
  }

}

Implementáció példányosító

Springben a defininált beanek felülírhatóak.

<bean id="helloWorld" class="jtechlog.HelloWorld" />
<bean id="helloWorld" class="jtechlog.HelloWorldOverride" />
INFO: Overriding bean definition for bean 'helloWorld': replacing [Generic be
an: class [jtechlog.HelloWorld]; scope=si
ngleton; abstract=false; lazyInit=false; autowireMode=0; dependencyCheck=0; auto
wireCandidate=true; primary=false; factoryBeanName=null; factoryMethodName=null;
 initMethodName=null; destroyMethodName=null] with [Generic bean: class 
[jtechlog.HelloWorldOverride]; scope=singleton; abstract=false; lazyInit=false; 
autowireMode=0; dependencyCheck=0; autowire
Candidate=true; primary=false; factoryBeanName=null; factoryMethodName=null; ini
tMethodName=null; destroyMethodName=null]

Absztrakt elemek külön modulban

 • Lehetőségek:
 • Core modul
 • Funkcionális modulonként külön almodul
 • Funkcionális modul attached artifact

Maven attached artifact

<plugin>
  <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
  <version>2.6</version>
  <executions>
   <execution>
    <phase>package</phase>
    <goals>
     <goal>jar</goal>
    </goals>
    <configuration>
     <classifier>client</classifier>
     <includes>
      <include>**/service/*</include>
     </includes>
    </configuration>
   </execution>
  </executions>
</plugin>

Teszt modul

 • Funkcionális modul almodulja
 • Konténer modulban funkcionális modulokon átnyúló integrációs tesztek
 • Maven: nincs primary artifact
 • Interfészen keresztül
 • Spring ApplicationContext cache

Összefoglalás

 • Objektumorientált elvek használata
 • Csomagokkal szervezett monolitikus alkalmazással induljunk
 • Később robbanthatunk
 • Maven, Spring támogatja a modularizációs tervezési mintákat