Java EE 6 Web Component Developer Certified Expert Exam (1Z0-899) segédlet

 • Java EE 6: Servlet 3.0, JSP 2.2, EL 2.2
 • Java EE 7: Servlet 3.1, JSP 2.3, EL 3.0

1. fejezet: Networks and HTTP

 • URI két megvalósulása: URL, URN
 • HTTP/1.0-ban csak a GET, POST, HEAD definiált
 • HTTP/1.1-ben: GET, POST, HEAD, OPTIONS, PUT, DELETE, TRACE (CONNECT: reserved)
 • Státuszkódok: Informational (1xx), successful (2xx), Redirect (3xx), Client error (4xx), Server error (5xx)

2. fejezet: Java EE architecture

3. fejezet: Servlets

 • javax.servlet.Servlet interface, javax.servlet.GenericServlet class, javax.servlet.http.HttpServlet class
 • HttpServlet-et nem kötelezõ kiterjeszteni, írható Generic-cel is Http-t kezelõ servlet
 • init hívásakor ServletException esetén van olyan konténer, mely megpróbálhatja újra példányosítani
 • init hívásakor UnavailableException extends ServletException, megadhatjuk, hogy mennyi ideig áll fenn a probléma
 • service esetén megfelelõen formázott UnavailableException - eltávolítja, permanent hiba esetén dobandó
 • ServletException, vagy megfelelõen formázott UnavailableException esetén újra próbálkozhat

4. fejezet: Servlet Contexts

 • getContext - más alkalmazás context-jét is képes visszaadni, a context-et kell átadni / jellel kezdve
 • Nem lehet más context-bõl attribútumot lekérni

5. fejezet: Request and responses

 • getInputStream és getReader együttes meghívása IllegalStateException-t dob
 • Hossz beállítása ServletResponse.setContentLength
 • ServletRequestListener.requestInitialized, requestDestroyed
 • flushBuffer után a setHeader nem dob IllegalStateException-t, csak nem állítja be

6. fejezet: RequestDispatcher & Wrappers

 • include()
 • forward() elõtt nem lehet commit
 • forward() visszatérése elõtt már elküldött, commitolt, lezárt a stream
 • javax.servlet.forward/include: request_uri, context_path, servlet_path, path_info, query_string `
 • context_path sohasem végzõdhet / jellel
 • a getNamedDispatcher nem állítja be a request_uri, stb. paramétereket

7. fejezet: Filters

8. fejezet: Asynchronous requests

 • AsyncContext ServletRequest.startAsync()
 • AsyncContext.dispatch() hasonló, mint a dispatcher.forward(), de
 • dispatcher type FORWARD helyett ASYNC
 • buffer/header nem resetelõdik
 • commitált response-ra is meg lehet hívni, ha késõbb nem módosítják a headert
 • AsyncContext.ASYNC_CONTEXT_URI, ASYNC_CONTEXT_PATH, ASYNC_SERVLET_PATH, ASYNC_PATH_INFO, ASYNC_QUERY_STRING
 • onStartAsync, onComplete, onTimeout, onError
 • a dispatch inkább egy include operációnak felel meg, azaz a hívó akár commitolhat is
 • nem lehet dispatch-t kétszer ugyanazon az AsyncContext-en hívni

9. fejezet: Session Management

 • HttpSessionActivationListener.sessionDidActivate, sessionWillPassivate
 • HttpSession.get/setMaxInactiveInterval
 • HttpSessionAttributeListener - attributeAdded, attributeRemoved, attributeReplaced
 • HttpSessionBindingListener, ennek valueBound és valueUnbound metódusa van

10. fejezet: Application Deployment

 • filter-mapping/dispatcher: FORWARD, INCLUDE, REQUEST, ERROR, és bejött az ASYNC
 • error-page/location
 • javax.servlet.error.status_code, exception_type, message, exception, request_uri, servlet_name
 • sorrend: listener, context, filter, servlet

11. fejezet: Modular deployment

 • metadata-complete: nincs scan
 • javax.servlet.annotation package
 • @MultipartConfig: fileSizeThreshold, maxFileSize, maxRequestSize
 • META-INF/web-fragment.xml
 • ordering, absolute-ordering, before, after, name, others
 • Ordering: filter, servlet, ServletContextListener, ServletRequestListener, HttpSessionListener, other listeners
 • Programmatic registration: servlet, filter, listener
 • Konfigurálni viszont csak servlet-et és filter-t lehet
 • Több dolgot lehet beállítani dinamikusan regisztrált komponenseken
 • ServletRegistration.addMapping
 • FilterRegistration.addMappingForServletNames, addMappingForUrlPatterns
 • ServletContextListnerer contextInitialized metódusában, vagy ServletContainerInitializer implementációban, mely a META-INF/services/javax.servlet.ServletContainerInitializer-ben van felvéve
 • onStartup(Set<Class<?>>, ServletContext)
 • van enabled tag a servlet tag-en belül
 • elõször a web-fragment töltõdik be, majd az annotációk, és végül merge-ölõdik egyesével a web.xml-be

12. fejezet: Resource injection

 • javax.annotation.Resource
 • javax.ejb.EJB
 • javax.persistence

13. fejezet: JSP Basics

 • taglib, uri, tagdir
 • <%@include file=
 • JspContext, és ennek a leszármazottja a PageContext
 • A tervezõk szerint a JSP nem csak servlet környezetben futtatható, de amennyiben abban fut, a PageContext példányt kapja
 • pageContext.forward, include
 • jspInit-ben az implicit objektumok nem érhetõek el
 • implicit objektumok: request, response, pageContext, session, application, out, config, page, exception

14. fejezet: JSP Documents

 • jsp:root, nem kötelezõ JSP 2.0-tól
 • jsp:expression
 • jsp:directive.page
 • jsp:directive.include
 • jsp:declaration
 • jsp:scriptlet
 • jsp:text
 • directive.page file-t vár, mert statikus
 • CDATA-n belül lévõt nem értelmezi
 • parse-nál hiba, akkor validation fázisban dob hibát

15. fejezet: Expression Language

 • nincs konkatenáció
 • Precedencia
 [], .
 ()
 - (unary), not, !, empty
 *, /, div, %, mod
 +, -
 <, lt, >, gt, <=, le, >=, ge
 ==, eq, !=, ne
 &&, and
 ||, or
 ?:
 • implicit objects: pageContext, pageScope, requestScope, sessionScope, applicationScope, param, paramValues, header, headerValues, cookie, initParam

##16. fejezet: Standard Actions & JavaBeans

 • <jsp:useBean> kombinációi:
 • class: ezt példányosítja
 • class, type: így deklarálja
 • beanName, type: elõször deszerializálni próbál, sikertelen esetben példányosít
 • type: így deklarálja, de nem példányosítja, ha nincs a scope-ban InstantiationException
 • <jsp:setProperty>
 • name: bean neve, useBean id-ja
 • property: property neve, vagy *
 • value: string vagy expression
 • param: melyik paramból vegye
 • <jsp:getProperty>
 • jsp:include tag/action page paramétert vár, mert dinamikus
 • jsp:forward
 • jsp:param

17. fejezet: Tag Libraries and the JSTL

 • <c:url>
 • <c:import url> - RequestDispatcher
 • <c:redirect url>
 • url, import, redirect paraméterezéséhez: c:param

18. fejezet: Custom Tags

 • javax.servlet.jsp.tagext package
 • JspTag, Tag, IterationTag, TagSupport, BodyTag, BodyTagSupport, BodyContent, SimpleTag, JSPFragment, SimpleTagSupport
 • doStartTag: EVAL_BODY_INCLUDE, SKIP_BODY
 • doEndTag: EVAL_PAGE, SKIP_PAGE
 • Sorrend: setPageContext, setParent, setters, doStartTag, doEndTag
 • doAfterBody: SKIP_BODY, EVAL_BODY_AGAIN
 • SKIP_BODY, EVAL_BODY_BUFFERED
 • PageContext.pushBody, popBody
 • SimpleTag sorrend: setJspContext, setParent, setters, setJspBody, doTag
 • A SimpleTag body nem tartalmazhat scripting elemet
 • Tag handler poolozott
 • SimpleTag mindig új példány
 • DynamicAttributes
 • jsp:attribute, jsp:body
 • synchronization of scripting variable: AT_BEGIN, NESTED, AT_END
 • TagAdapter

19. fejezet: Tag Files

 • nincs pool
 • JSP Context Wrapper
 • variable synchronization
 • jsp:doBody, jsp:invoke

20. fejezet: Tag Deployment

 • urn:jsptld:/
 • urn:jsptagdir:/

21. fejezet: Security

 • user-data-constraint NONE, INTEGRAL, CONFIDENTAL
 • @ServletSecurity
 • @HttpMethodConstraint
 • @HttpConstraint

22. fejezet: Java EE Patterns

 • MVC
 • Presentation tier: Front Controller, Intercepting filter,
 • Business logic tier: Business delegate, service locator, transfer object