JAX-WS mélyvíz

Frissítve: 2017. november 18.

JAX-WS mélyvíz címmel tartottam előadást a JUM XII. alkalmán, mely a ustream.tv-nek köszönhetően utólag is megnézhető, és a diák is letölthetőek.

Az előadás kapcsán beszéltem a JAXB és JAX-WS referencia implementációval éles projektben szerzett tapasztalatokról, melyeket itt is összefoglalnék. Megpróbálok általános tippeket is adni, melyet egy SOA bevezetés során figyelembe kell venni.

A webszolgáltatásokkal kapcsolatban az egyik legnagyobb félreértés az szokott lenni, hogy kizárólag a HTTP(S)/SOAP web szolgáltatásokat értjük alatta. Ez nincs teljesen így, a W3C definíciója szerint a web szolgáltatások hálózaton keresztüli gép-gép együttműködést támogató szoftverrendszerek. Ez elég sok mindenre ráillik. Igaz azonban, hogy a leggyakrabban használt kombináció tényleg a HTTP(S)/SOAP, ahol a HTTP(S) az átviteli (transzport) protokoll, a SOAP az üzenet formátum, de mindkettő lecserélhető, pl. JMS protokollra, vagy JSON üzenetformátumra.

Amennyiben nem saját rendszereink kommunikálnak, már a SOAP-pal kapcsolatban is sok mindenben meg kell egyezni a kommunikáló partnerrel, mely lehet a web szolgáltatást nyújtó, és a web szolgáltatást igénybe vevő fél is. Erről a Webszolgáltatásokkal kapcsolatos szabványok című előző posztomban írok. A WS-I-n kívül meg kell említeni a WS-Security (web szolgáltatások biztonsága), WS-Reliability (biztonságos pontosan egyszeri üzenetküldés web szolgáltatásokkal) és a WS-Transaction (tranzakciókezelés web szolgáltatásokkal, itt a kompenzáló tranzakciókat érdemes megjegyezni) szabványokat is.

Az implementáció lehet bottom up, mikor már létező kódunk próbáljuk web szolgáltáson keresztül is elérni, top down, mikor a WSDL-ből indulunk ki, és fejlesztjük mögé a funkcionalitást, és meet in the middle is, mikor a már létező funkciókat kell egy meghatározott interfészen keresztül kiajánlani - értelemszerűen ez a legbonyolultabb, hiszen nem feltétlenül ugyanaz az interfészben definiált struktúra, mint amit a rendszerünkben már kialakítottunk. Az utóbbi esetben különösen, de amúgy is érdemes nem az üzleti funkcióinkat közvetlenül kiajánlani web szolgáltatásokként, hanem egy külön web szolgáltatás réteget kialakítani. Ez segít nekünk az interfész és az üzleti logika elválasztásában, és az interfészek verziókezelése is egyszerűbb. Persze ebben az esetben számolnunk kell a két réteg közötti adatátvitel miatti többlet munkával (hasonlóan mint mikor az üzleti adatokat DTO-kba másoljuk).

A webszolgáltatások alapját nyújtó JAXP API-ról a Java és az XML posztban írok.

Szorosan a webszolgáltatásokhoz tartozó API-k közül meg kell említeni a SAAJ API-t (JSR 67 - Java APIs for XML Messaging része), mely a SOAP üzenetek alacsony szintű, DOM faként történő kezelésére való, az JAX-RPC 1.1 API-t (JSR 101), mely egy legacy/deprecated API, távoli eljáráshívás webszolgáltatásokkal, és az ebből kialakuló JAX-WS 2.0 API-t (JSR 224): mely már nem csak RPC-re, hanem dokumentum alapú webszolgáltatások implementálására és hívására is használható. Ezekből a JAXP már régóta a Java SE része, de a többi részlegesen csak a Java SE 6-ban jelent meg. A Java EE 5 már mindet teljes mértékben tartalmazza.

A JAX-WS követi az EJB3 alapelveket, hogy minél egyszerűbben lehessen programozni, és annotációkkal konfigurálható legyen. A protokoll HTTP(S), de le lehet cserélni JMS-re, SMTP-re, de akár lokális metódushívásokra is (In-VM). A JAX-WS az XML bindingot JAXB-vel oldja meg, de ezt akár le is lehet cserélni a referencia implementációban (pl. JSON-ra). De akár Source, SOAPMessage vagy DataSource példányként is kezelhetjük az beérkező XML-t, ekkor a Provider<T> interfészt kell implementálni, ez gyakorlatilag a SEI dinamikus alternatívája szerver oldalon. A payload mód esetén a SOAP boríték belseje kerül átadásra, ellenkező esetben a teljes boríték. Kliens esetében a Dispatch<T> példányt kell a Service factory-vel gyártani, ami a kliens oldali proxy dinamikus megfelelője.

Fontos fogalom a SEI (Service Endpoint Interface), mely a web szolgáltatásként meghívható metódusokat definiálja. Használata nem kötelező, ekkor implicit SEI generálódik. Kliens oldalon proxy-t kell használni, mely becsomagolja a hívást és áttolja a hálózaton, valamint a választ feldolgozza (marshall/unmarshall). Érdemes még a handlerek ismerete, melyek lehetnek protokoll független (logikai) handlerek, valamint protokollfüggő (pl. SOAP) handlerek is. Ezeket úgy kell elképzelni, mint servletek esetén a filtereket, képesek elkapni a hívásokat, és a válaszokat, és akár módosítani is azt. Tipikusan jók biztonságra, tranzakciókezelésre, naplózásra, AOP web szolgáltatás szinten.

Az inout típusú paramétereket a Holder osztállyal lehet kezelni.

A JAX-WS aszinkron hívást is támogat, ilyenkor a kliens egy külön szálon hívja a webszolgáltatás hívást, és az alkalmazás futhat tovább blokkolás nélkül. Lehet később visszakérdezni, hogy hogy áll, valamint eseményfigyelőt is lehet a webszolgáltatás hívásának befejezésére definiálni.

A fenti betűszavak csak specifikációk, ezeknek különböző megvalósításai is vannak.

Sajnos az összes projektet a java.dev.net hosztolja, melynek rendelkezésre állása tragikus. A támogatással sem voltam megelégedve, szemben a SOAPUi gyors reakciójával, ugyanis belefutottam abba a hibába, hogy a SEI-ben nem lehet konstansokat definiálni. A fórumban megkérdeztem, hogy miért, hiszen egyik specifikációban sem láttam (, valószínűleg JAX-RPC örökség), és forráskódot is csatoltam. Nem érkezett válasz.

A legfontosabb dolog, melyre a fejlesztés során rájöttem, hogy nem elegendő a JDK-ban lévő eszközökkel dolgozni, mindig a legfrissebb eszközöket kell használni, mivel gyorsabban fejlődnek, és rengeteg hiba található régebbi verziókban. A schemagen –version paranccsal lehet a JAXB verzióját lekérdezni, a JAX-WS-t a wsimport –version paranccsal. Mostanában akár update verziónál is változik a JDK-ban lévő JAXB vagy JAX-WS implementáció, ezzel kapcsolatos bonyodalmakkal az előbb is említett posztom foglalkozik. Azóta kiderült, hogy a régebbi verzió az ANY típusú taget sem megfelelően kezelte, valamint az Axis által küldött mime fejléccel is problémái voltak. A verziófrissítés mindkét problémát megoldotta (az utóbbinál a teljes JDK-t kellett).

A JAXB és JAX-WS parancssori eszközök mindegyikének van Ant task párja, és Maven plugin is.

Teszteléshez mindenképp a SOAPUi eszközt javaslom, mely képes nem csak webszolgáltatásokat meghívni, hanem szimulálni is. Erre is érvényes a verziókkal kapcsolatos megállapításom. Az attachment kezeléssel belefutottam egy hibába a 3.0.1-es verzióval (Exception, üres kérést generált), amit jelentettem is a fórumon. Másnap jött a válasz, hogy próbáljam meg a nightly builddel, amivel tényleg ment.

A fejlesztés között a verziókon kívül a legtöbb problémám az ANYtípusú tagekkel volt. Példaként nézzünk is egy ilyen részletet:

<xs:complexType name="AnyType">
 <xs:sequence>
  <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
    namespace="##any" processContents="skip" />
 </xs:sequence>
</xs:complexType>

Ebben az esetben a belső tartalmon nem végzi el a JAX unmarshallt, hanem DOM-ot kapunk. Ezt nekünk kell manuálisan unmarshallolni. A JAXB File, Stream és DOM-on kívül képes unmarshallolni bármilyen Source-ból, valamint a StAX-os XMLStreamReader-ből és XMLEventReader-ből is. ANY esetén egy olyan hibába is beleütköztem, hogyha más névtérben volt a belső tartalom, és az nem volt prefix-szel megjelölve, akkor annak elrontotta a névterét. A setPrefix hívás segített.

A JAXBContext-et érdemes cache-elni, hiszen szálbiztos.

A JAXBElement a JAXB 2.0-ban jelent meg. Az XJC, ha az adott típus nem használható más néven, akkor egy POJO-t generál. Azonban ha használható, akkor JAXBElement példányba burkolva lehet használni. Ezt kikerülhetjük, ha használjuk a gyártófüggő <xjc:simple /> konfigurációt, vagy mi példányosítunk new JAXBElement(new QName("uri","local"), MessageType.class, messageType) módon.

Alapesetben webszolgáltatás híváskor teljesítmény okok miatt nem történik validáció, de ezt a com.sun.xml.ws.developer.SchemaValidation annotációval bekapcsolhatjuk a @WebService annotációt tartalmazó osztályon.

Attachmentet kezelhetünk SwA (SOAP with attachment), és MTOM szabvány szerint is. Mivel az előbbi már kevésbé támogatott, az utóbbit érdemes használni. Az MTOM (SOAP Message Transmission Optimization Mechanism) egy szabvány arra, hogyan tud egy SOAP kommunikációban a két kommunikáló fél megegyezni abban, hogy kihasználva az átviteli közeg előnyeit vigyen át adatokat. Ennek egy megvalósítása a XOP-ra (XML-binary Optimized Packaging) épülő Optimized MIME Multipart/Related Serialization of SOAP Messages). Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy állományt hatékonyabban lehet átvinni, ugyanis nem a szöveges kommunikációba lesz bekódolva BASE64-gyel, ami 33%-kkal növeli a hosszt, hanem az e-mailhez hasonlóan az üzenet két különböző mime type-ú részre van osztva, egy szövegesre, mely hivatkozik az állományra (xop:Include tag-gel), és egy binárisra, mely tartalmazza az állományt. JAX-WS-ben az @MTOM annotációval lehet kihasználni. Az XML xop:Include hivatkozást fog tartalmazni. Sajnos nekem az előbbit kellett használnom, ahol az attachment-et kötelező megadni, sajnos a másik fél, nem alkalmazkodott a szabványhoz, így 0 bájtos állományokat kellett küldenünk.

A WSDL-lel kapcsolatban is belefutottunk egy hibába, a wsdlLocation beállítása relatív, protokoll nélkül nem működött (CLASSPATH-ról resource). A 2.2-es JAX-WS-ben javítva.

Sajnos a NetBeanssel is voltak problémáim. Amennyiben az interfész nem volt megfelelő (pl. BARE = "unwrapped" módnál több paraméter megadása, vagy List típusú visszatérési érték), nagyon szűkszavú hibaüzenet írt ki: Error starting wsgen:. Ebből nem lehetett rájönni a hiba okára, a megoldás a jaxws-build.xml-ben a wsgen Ant task-nál a verbose="true" fork="true" paraméterek elhelyezése. Ezt beírva a hibaüzenetek már beszédesebbek, több paraméter esetén:

Exception in thread "main" com.sun.xml.ws.model.RuntimeModelerException:
runtime modeler error: SEI [osztály neve] has method [metódus neve] annotated as
BARE but it has more than one parameter bound to body. This is invalid.
Please annotate the method with annotation:
@SOAPBinding(parameterStyle=SOAPBinding.ParameterStyle.WRAPPED)

List visszatérési érték esetén:

Exception in thread "main" com.sun.xml.ws.model.RuntimeModelerException:
runtime modeler error: SEI [osztály neve] has method [metódus neve] annotated as
BARE but it has more than one parameter bound to body. This is invalid.
Please annotate the method with annotation:
@SOAPBinding(parameterStyle=SOAPBinding.ParameterStyle.WRAPPED)

Sajnos a NetBeansben a WSDL validáció sem működik, ha szerepel benne az attachment miatt <mime:multipartRelated> tag. Hibaüzenet: "ERROR: At least one <soap:body> element is required per input/ouput message in a soap operation."

A JAX-WS Springgel is használható, a GlassFish > Metro > JAX-WS commons > Spring support projekttel. Sajnos ebbe is hibába futottam, ugyanis ha a WSDL-t kézzel akarjuk megadni (sajnos a megoldás nem szimmetrikus, WSDL alapján gyártott osztályok nem mindig ugyanazt a WSDL-t generálják ki), akkor nem lehet több erőforrás megadni a Spring névteres módon, hanem trükközni kell. Álljon itt egy Spring applicationContext.xml részlet erre.

<bean id="metadata" class="java.util.ArrayList" >
 <constructor-arg>
  <list>
   <value>/WEB-INF/wsdl/1.xsd</value>
   <value>/WEB-INF/wsdl/2.xsd</value>
  </list>
  </constructor-arg>
</bean>

<bean id="loggingHandler" class="jtechlog.LoggingHandler"/>

<wss:binding url="/service">
 <wss:service>
  <ws:service bean="#mySIB">
   <ws:handlers>
    <ref bean="loggingHandler" />
   </ws:handlers>
   <property name="metadata" ref="metadata" />    
  </ws:service>
 </wss:service>
</wss:binding>

A NetBeansnek nem tudtam megmagyarázni, hogy Springgel akarom használni a web szolgáltatást, ő mindenképp generálni akarja a szabvány JAX-WS-es dolgokat.

A naplózásra érdemes még kitérni. Handler-rel próbáltam megoldani. Először is összeakadt a Handler, Tomcat, Log4J hármas, lefagyott tőle a Tomcat, de csak kivétel esetén (persze rendesen le volt kezelve) - valahogy a konzolra írás és olvasás deadlockkolt. A NetBeans forrásában látott Thread.sleep(100); megoldotta a problémát. Ezen kívül nem érdemes erre használni a standard handlereket, ugyanis van benne DOM parse-olás, inkább javasolt a gyártófüggő com.sun.xml.ws.api.handler.MessageHandler használata. Sajnos itt is több problémába ütköztem. Érdemes még arra is gondolni, hogy a viszonylag nagyméretű XML-eket érdemes aszinkron naplózni.

Összegzésként azt kell megállapítanom, hogy az az ígéret, miszerint a szabványokat és az eszközöket úgy alkotják meg, hogy ne kelljen az infrastruktúrával foglalkozni, csupán az üzleti logikára koncentrálni, nem teljesen igaz.