UMLet saját komponens

Felhasznált technológiák: UMLet 14.2

Utolsó frissítés: 2017. március 24.

Már egy előző posztban (UML tevékenységdiagram) írtam az UMLet UML diagram rajzoló eszközről, és több diagramot is ezzel készítettem, mint pl. a Fa ábrázolása adatbázisban posztban lévőt is. Ez utóbbiban látható, hogy olyan komponenst használtam, mely nincs az UMLet-ben (lekerekített sarkú téglalap, árnyékkal és színátmenettel).

Ezen eszköz alapvető előnye két dologban rejlik. Egyrészt, ahogy már írtam, kellően egyszerű, nem kell dialógusablakok garmadán keresztülvergődni egy UML diagram elkészítéséhez, hanem ki kell tenni a komponenst, melyhez egy darab Properties beviteli mező tartozik. Ebben lehet minden leírni, gyakorlatilag egy kötött formátumot használva (script-szerűen). Másik előnye, hogy saját komponenseket nagyon egyszerű benne megvalósítani, Java nyelven, így gyakorlatilag tetszőlegesen testre szabható, bármilyen saját komponens létrehozható.

Az UMLet-ben saját elem létrehozására a Custom Element való, melyről az UMLet honlapján egy tutorial is található.

Custom Element szerkesztéséhez először a Custom Elements/New… menüpontot válasszuk ki. Ekkor megjelenik az alsó szerkesztő ablak, három szövegmezővel. Az első szövegmezőben a komponens tulajdonságait adhatjuk meg. A másodikban a forráskódját, a harmadikban pedig látunk egy előnézeti képet.

UMLet

A példában a következő forráskód szerepel:

int y=textHeight();

drawRectangle(0,0,width,height);

for(String textline : textlines) {
	y += printCenter(textline,y);
}

Gyakorlatilag a kód kirajzol egy téglalapot, és beleírja a szöveget. A width, height, textlines változók lokális változók, míg a textHeight(), drawRectangle() metódusok.

Ha valami szebb megjelenítést akarunk, akkor írjuk ide következő kódot:

// Változó inicializációk
int dontHideBorder = 1;
int roundedCorner = 5;
int shadowOffset = (int) (5 * zoom);
Color bg = new Color(Integer.decode("#58ACFA"));

// Árnyék
g2.setColor(new Color(200, 200, 200));
g2.fillRoundRect(shadowOffset, shadowOffset, getWidth() - shadowOffset - dontHideBorder, getHeight() - shadowOffset - dontHideBorder, 10, 10); 

// Színátmenettel feltöltött téglalap
g2.setPaint(new GradientPaint(1, 0, bg, getWidth() + 1, 0, Color.WHITE, false));
g2.fillRoundRect(dontHideBorder, dontHideBorder, getWidth() - shadowOffset, getHeight() - shadowOffset, roundedCorner, roundedCorner);

// Keret
g2.setColor(Color.BLACK);
g2.drawRoundRect(dontHideBorder, dontHideBorder, getWidth() - shadowOffset, getHeight() - shadowOffset, roundedCorner, roundedCorner);

// Szöveg
int y = textHeight();
for (String textline : textlines) {
 if (!textline.contains("=")) {
 printCenter(textline, y);
 y = y + textHeight();
 }
}

A komponensünket elmenteni a képernyő jobb alsó sarkában elbújó Add to diargram and close editor gombbal lehet.

UMLet custom element

Itt a legérdekesebb, hogy a g2 egy Graphics2D objektum, melyre lehet rajzolni, ez egy standard JDK-ban található osztály. Ez gyakorlatilag a komponens vászna. A 0,0 a bal felső sarka. Bizonyos számolásoknál figyelembe kell venni azt is, hogy nemrég jelent meg a zoomolás lehetősége az UMLet-ben, így a helyes koordináták meghatározásakor a zoommal való szorzás elengedhetetlen (zoom = 1 a 100%-nál, zoom = 0.5 az 50%-nál).

Látható, hogy a forráskód írása közben fordítás történik, a hibás sorok pirossal kerülnek kiemelésre, és az egeret felé víve megjelenik a hibaüzenet. A háttérben ugyanis az történik, hogy a custom_elements könyvtárban van egy Default.java, mely a default package-ben van, osztályának nevét (<!CLASSNAME!>) kicseréli a CustomElementImpl-re, valamint a /****CUSTOM_CODE START****/ és a /****CUSTOM_CODE END****/ szöveg közötti szöveget kicseréli a szöveges mezőbe beírt értékre. Ezt elmenti a Windowson a custom_elements/tmp, Linuxon a tmp könyvtárba, és futás közben lefordítja az Eclipse Java development tools (JDT) Core komponensével. Ez a com.baselet.element.old.custom.CustomElementCompiler csomagban található. A Default.java forráskódja a következő:

import java.awt.*;
import java.util.*;

import com.baselet.control.constants.Constants;
import com.baselet.control.util.Utils;
import com.baselet.element.old.custom.CustomElement;

@SuppressWarnings("serial")
public class <!CLASSNAME!> extends CustomElement {

	public CustomElementImpl() {

	}

	@Override
	public void paint() {
		Vector<String> textlines = Utils.decomposeStrings(this.getPanelAttributes());

		/****CUSTOM_CODE START****/
//Modify the code below to define the element's behavior.
//
//Example: Change the line
// y += printCenter(textline,y);
//to
// y += 2*printCenter(textline,y);
//and observe the element preview.

int y=textHeight();

drawRectangle(0,0,width,height);

for(String textline : textlines) {
	y += printCenter(textline,y);
}
		/****CUSTOM_CODE END****/
	}
}

Ebből a következő dolgok következnek. Az új komponens a com.baselet.element.old.custom.CustomElement osztály leszármazottja, mely a com.baselet.element.old.OldGridElement leszármazottja. Ezért ezekből származott (nem private) változóit és metódusait el lehet érni. A java.awt és java.util csomagban lévő osztályok használhatóak közvetlenül, a többit teljes névvel (csomaggal együtt) kell megadni. A textlines változó is elérhető a kódból, ami a Custom Code előtt lett definiálva. Ez tartalmazza soronként a Properties ablak tartalmát, azaz ha paraméterezhetővé akarjuk tenni a komponensünket, akkor ezt kell felhasználnunk, kiolvasva innen a különböző értékeket (akár egyszerű szövegeket, akár kulcs-érték párokat.)

Láthattuk azt is, hogy automatikus kódkiegészítés van a szövegszerkesztő mezőben. Ez úgy lett megvalósítva, hogy a megfelelő metódusok a CustomElement osztályban @CustomFunction annotációval vannak ellátva.

Persze ebben a környezetben kényelmetlen szerkeszteni, megtehetjük azt is, hogy kedvenc IDE-nkbe csináljuk ugyanezt. Sajnos az UMLet legfrissebb verziója nincs a központi Maven repository-ban. Hogy a lokális repository-ban benn legyen, klónozzuk a Git repositry-t (https://github.com/umlet/umlet), majd adjuk ki a mvn -pl .,umlet-elements,umlet-res,umlet-swing install Maven parancsot. Hozzuk létre egy Maven projektet com.umlet:umlet-swing:14.3.0-SNAPSHOT függőséggel, és hozzunk létre egy osztályt a Default.java alapján. A Custom Code közé írni a saját kódot, és ezt másolgatni az UMLet-be. Egy példa projekt megtalálható a https://github.com/vicziani/umlet-components címen.

Hasznos metódus még a int textWidth(String) metódus is, nézzük meg pl, ha a szöveget nem középre, hanem lépcsőzetesen akarjuk elhelyezni:

int x = 0;
int y = textHeight();
for (String textLine : textlines) {
  print(textLine, x, y);
  y = y + textHeight();
  x = x + textWidth(textLine);
}

UMLet lépcsős komponens

Ha elmentjük a diagramot, akkor a Custom Element kódját is bele menti, tehát hordozható.

Ha gyakran használunk egy bonyolultabb struktúrát (több komponenst), akkor érdemes egy új komponenst létrehozni, mintegy sablonként, saját szöveges konvenciót kitalálni a komponensek leírására, azt parse-olni, és a megjelenítését megvalósítani. Példaképp vegyünk egy csomagdiagramot. Ennek hierarchikus szerkezetét összerakhatjuk komponensekből egyenként, a csomag komponensekből és a közöttük lévő kapcsolatokból, de használhatunk összetett komponenst is. A következő leíráson látható, hogy a struktúrát a behúzás mértéke adja meg:

 root
  name
  name
  name
  name
 root
  name

Ennek grafikus reprezentációja:

UMLet könyvtárstruktúra

Jó egy kicsit elszakadni a webes alkalmazásoktól, HTML-től, és kézben tartani minden pixelt.