Instrumentation Javassisttal

Technológiák: Javassist 3.15

Belefutottam egy olyan problémába, hogy egy alkalmazást szeretnék monitorozni VisualVM-mel (régebben már írtam róla), azonban az alkalmazás számomra szignifikáns része már lefut, mielőtt hozzá tudnák csatlakozni a virtuális géphez. A VisualVM egy monitoring és menedzsment eszköz, nagyon mélyen lehet a virtuális gép működését megfigyelni, és a JDK része. A -Xrunjdwp:transport=dt_socket,address=8000,server=y,suspend=y parancssori kapcsoló használata nem segít, ugyanis ebben az esetben a megállt alkalmazást csak olyan profiler képes továbblökni, mely beszéli a Java Debug Wire Protocol (JDWP) protokollt, a VisualVM viszont nem ilyen. (Míg a Eclipse TPTP vagy a Netbeans Profiler igen. Más kérdés ugyan, hogy a VisualVM is tartalmaz profiler-t, ráadásul ugyanaz, ami a NetBeans-ben is van, ez utóbbi csak annyival több, hogy a forráskódhoz tud pozícionálni.)

A problémára több megoldási javaslatot is lehet kapni a neten, pl. más profiler (előbb említetteken kívül még sok van, pl. a JDK részeként szállított parancssori HPROF, vagy a kereskedelmi YourKit vagy JProfiler), debug módban indítás IDE-ből, valamint az alkalmazásban várakozás elhelyezése (sleep, Console input).

Gondoltam, ez egy megfelelő alkalom az instrumentation és a Javassist kipróbálására. Így készítettem egy egyszerű példaprogramot, mely elérhető a GitHub-on. A program egy Java agent, melynek segítségével egy Java alkalmazás adott szálának futása a megadott metódusnál felfüggeszthető, és vagy konzolon bevitt, vagy JMX-en feladott jelre vár. Mindezt az alkalmazás forráskódjának módosítása nélkül.

Maven-nel build-elhető, és a letöltést követően a ‘mvn package assembly:single’ parancs kiadásával a target könyvtárban létrejön egy jtechlog-wait4signal-1.0-SNAPSHOT-bin.zip és egy jtechlog-wait4signal-1.0-SNAPSHOT-tar.gz állomány. Valamelyik lib könyvtárában lévő két jar fájlt kell felhasználni.

A következő parancs kiadásával lehet az agent-et aktiválni:

java -javaagent:jtechlog-wait4signal-1.0-SNAPSHOT.jar=entryPoint=java2d.Java2Demo.main -jar Java2Demo.jar

Ekkor a konzolon vár egy Enter lenyomásáig, vagy 5 másodperc múlva mindenképp lefuttatja az alkalmazást.

A következő parancs kiadásával lehet JMX-en értesítést aktiválni:

java -javaagent:jtechlog-wait4signal-1.0-SNAPSHOT.jar=entryPoint=java2d.Java2Demo.main,mode=JMX,timeout=30 -jar Java2Demo.jar

Ekkor a jtechlog/SignalMBean signal() operációjával lehet a futtatást továbbengedni, vagy 30 másodperc múltán timeout.

Régebben már írtam arról, hogy az instrumentációt, azaz a bytecode módosítását futásidőben, osztálybetöltéskor a java.lang.instrument csomag felhasználásával lehet megvalósítani. Az agent fő osztálya a jtechlog.wait4signal.Wait4SignalMain osztály, melynek premain metódusa fut le a saját alkalmazásunk main metódusa előtt. Ahhoz, hogy a -javaagent megadásakor ehhez az osztályhoz kerüljön a vezérlés, a anifest.mf fájlban a Agent-Class bejegyzésnek rá kell hivatkoznia.

public static void premain(String agentArgs, Instrumentation inst) {
 System.out.println("Initializing Wait4Signal Java agent.");
 Wait4SignalMain wait4SignalMain = new Wait4SignalMain();
 wait4SignalMain.doInstrumentation(agentArgs, inst);
}

A doInstrumentation metódus feldolgozza a parancssori paramétereket (a JAR neve és egy egyenlőségjel után megadott String), ezek konvenció szerint név és érték párok, köztük egyenlőségjel, vesszővel elválasztva. Lehetséges paraméterek: entryPoint (kötelező megadni, osztály és metódus neve, mely előtt meg kell állítani a program futását), mode (ha nincs megadva CONSOLE mód, azaz konzolon vár Enter billenytű megnyomását, vagy JMX), és timeout (másodpercben, alapértelmezett értéke 5). Majd a következő utasítás megadásával egy új ClassFileTransformer implementációt regisztrál:

inst.addTransformer(new WaitTransformer(entryPoint, waiting));

Egy ötlet volt az is, hogy a premain metódusban állítom meg a program futását, azonban ez nem volt megfelelő, hiszen a JVM ilyenkor olyannyira nem inicializálta magát, hogy a VisualVM sem tudott hozzá kapcsolódni életciklusának ezen pontján.

A WaitTransformer a transform metódust definiálja felül, és vizsgálja, hogy az osztály neve megegyezik-e a parancssori kapcsolóként megadottal.

public byte[] transform(ClassLoader loader, String className,
 Class<?> classBeingRedefined, ProtectionDomain protectionDomain,
 byte[] classfileBuffer) throws IllegalClassFormatException

A transform metódus számunkra érdekes paraméterei az osztály osztálybetöltője (null, ha bootstrap osztálybetöltő), az osztály neve (vigyázat, pontok helyett perjelekkel), valamint az osztály bytecode-jának byte tömbjét. Ezt szabadon módosíthatjuk, és ezt kell visszaadni a metódus visszatérési értékeként. Vigyázat, az ebből a metódusból kilépő kivételeket a JVM elnyeli.

Persze nem kell a byte tömböt közvetlenül módosítani, itt jöhet segítségünkre a Javassist (Java Programming Assistant), mely egy Java bytecode futásidejű manipulálását megkönnyítő programkönyvtár. Két szintű API-t ad a kezünkbe. A forráskód szintű API segítségével Java utasításokat, mint String-eket szúrhatunk be, ezeket a Javassist on-the-fly fogja átfordítani bytecode-dá. Ekkor persze nem szükséges ismernünk a class fájl szerkezetét. Vagy manipulálhatjuk alacsonyabb szinten is, közvetlen a bytecode-ot. Ezen lehetőségek rendkívül alkalmassá teszik a Javassist-ot AOP keretrendszerek fejlesztésére. Remek tutorial is van hozzá.

A következő részben a Javassist érdekesebb kódrészleteit emelem ki, melyek a bytecode-ot módosítják.

ClassPool pool = ClassPool.getDefault();
CtClass cl = pool.makeClass(new java.io.ByteArrayInputStream(classfileBuffer));

if (cl.isInterface() == false) {
 CtBehavior[] methods = cl.getDeclaredBehaviors();

 for (int i = 0; i < methods.length; i++) {
  if (entryPoint.endsWith(methods[i].getName())) {
   ctBehavior.insertBefore(waiting.insertBeforeMethod());
  }
 }
 classfileBuffer = cl.toBytecode();
}
cl.detach();

A fenti kódrészlet először lekér egy ClassPool-t, ez a Javassist-ban lévő osztályok tárolására szolgáló konténer. Ebbe definiál egy CtClass (compile-time class) példányt, mely az osztály absztrakt reprezentációja. Ennek forrása az instrumentálás során átadott byte tömb. Amennyiben ez egy interfész, lekéri ennek metódusait a getDeclaredBehaviors() metódushívással. Ezeken végigiterál, és ha a metódus neve megfelelő, akkor beszúr kódrészletet az insertBefore metódushívással. Ennek érdekessége, hogy egy String-et vár, tehát bármilyen Java forráskódot be lehet illeszteni, mintha csak a .java forrásfájlba tettük volna ezt.

A waiting.insertBeforeMethod() a mode parancssori kapcsoló függvényében más és más String-et ad vissza. Pl. CONSOLE mode esetén példányosít egy ConsoleWaiting objektumot, majd beállítja a timeout property-jét, majd meghívja a wait4signal() metódusát.

public String insertBeforeMethod() {
 StringBuilder sb = new StringBuilder();
 sb.append("jtechlog.wait4signal.Waiting waiting = new jtechlog.wait4signal.ConsoleWaiting();");
 sb.append(String.format("waiting.setTimeout(%s);", timeout));
 sb.append("waiting.wait4signal();");
 return sb.toString();
}

Érdekessége, hogy a wait4signal() metódus a ConsoleInput és ConsoleInputReadTask osztályokat használja a konzolról való beolvasásra, és a Java 5-ben megjelent ExecutorService-t használja a külön szálon való bekérésre. Erre azért van szükség, hogy itt is működjön a timeout (The Java Specialists’ Newsletter cikke alapján).

A JmxWaiting osztály ezzel szemben egy BlockingQueue-t használ, és abba vár egy üzenetet. A BlockingQueue.poll(int, TimeUnit) metódusával vár egy üzenetre, timeout esetén null a visszatérési értéke. A BlockingQueue a SignalMBean MBean-nek is átadásra kerül. Amennyiben a felhasználó meghívja a signal() operációját, egy üzenetet tesz a Queue-ba. A JmxWaiting ekkor beszünteti a várakozást, és fut tovább. A JMX-ről egy korábbi posztban tettem említést.

Az agent-nek szüksége van tehát a Javassist JAR fájlra is, ehhez a manifest.mf fájlba fel kell venni a Boot-Class-Path bejegyzésbe a JAR fájl nevét. Abszolút (perjel) nélkül adtam meg, így a jtechlog-wait4signal-1.0-SNAPSHOT.jar állománnyal egy könyvtárban fogja keresni (függetlenül a JVM indítási könyvtárától).

Látható, hogy a JVM induláskor, az osztálybetöltés során a Java class fájlok manipulálása korántsem akkora varázslat, mint első látásra hinnénk. Több nyílt forráskódú alternatíva is létezik bytecode manipulálásra, többek között a cglib, Apache Commons BCEL, ASM.