JBoss Application Server biztonságossá tétele

Technológiák: JBoss 5, 6

Egy alapértelmezett telepítés után a JBoss Application Server (továbbiakban JBoss) főleg fejlesztésre való. Alapesetben csak localhostról fogad kéréseket, tehát megfelelően biztonságos, de ahhoz, hogy meg lehessen nyitni a nagyvilág elé, pár biztonsági beállítást el kell végezni.

A JBoss-t általában egy web szerver, pl. egy Apache HTTP Server mögé szokták helyezni, és a kettő között valamilyen modullal kell kapcsolatot létesíteni. (Erről már korábban esett szó a Tomcat clusterezése kapcsán, szóba jövő variációk a mod_jk, mod_proxy_http és mod_proxy_ajp, melyből a mod_proxy_http bizonyult nyerőnek. Amennyiben a JBoss web szerver mögött helyezkedik el, bizonyos biztonsági beállításokat ott is el lehet végezni. Én most azt az esetet tárgyalom, amikor a JBoss közvetlen elérhető.

A biztonsági kérdéseket az Open Web Application Security Project (OWASP) szerint is osztályozni fogom. Az OWASP egy nonprofit szervezet, mely célja az alkalmazások biztonságossá tétele. Ennek a szervezetnek bárki tagja lehet, aki értéket tud hozzáadni. A OWASP Testing Project keretein belül a készült egy OWASP Testing Guide v3 (még 2008-ban), mely Creative Commons 2.5 License keretein belül elérhető, és célja egy olyan tesztelési keretrendszer biztosítása, melynek használatával feltárhatók a webes alkalmazások gyakori hibái. A dokumentum 11 kategóriában több mint hatvan teszt esetet tartalmaz. Olyan kategóriák vannak, mint információgyűjtés, autentikáció, session management, dos, webszolgáltatások, AJAX, stb. Olyan teszt esetekre kell gondolni, mint pl. lekérhető-e a web szerver típusa és pontos verziószáma, hozzá lehet-e férni alapértelmezett jelszavakkal adminisztrációs felületekhez, SQL injection, stb.

Az OWASP kiad egy OWASP Top 10 dokumentumot is, melyben az általa az adott évben leggyakrabban előforduló biztonsági problémákat sorolja fel. 2010-ben az első három biztonsági probléma az Injection, Cross-Site Scripting (XSS) és a Broken Authentication and Session Management. Ezekről a 2011-es Magyarországi Web Konferencián Karóczkai Krisztián tartott egy előadást, egy Liferay portálon fejlesztett minta alkalmazáson prezentálva a hibákat.

Én most nem a fejlesztési, hanem a JBoss adminisztrációs aspektusokra szeretnék kitérni.

A OWASP-IG-004 teszt eset célja a web szerverről információkat gyűjteni. Ez ezárt fontos egy támadó számára, hiszen ismertek a különböző web szerverek bizonyos verzióinak hibái, amiket a pontos típus és verzió ismeretében ki lehet használni. Egy JBoss-t indítva a http header-t figyelve láthatjuk (pl. Live HTTP Headers Firefox plugin használatával, vagy Linux-on a curl -I http://localhost:8080 parancs kiadásával), hogy a következő információk jelennek meg:

HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache-Coyote/1.1
X-Powered-By: Servlet 2.5; JBoss-5.0/JBossWeb-2.1
...

A Server fejléc kikapcsolását a $JBOSS_HOME\server\[config]\deploy\jbossweb.sar\server.xml állományban kell megtenni, a Connector tag-nek kell adni egy server tulajdonságot. Vigyázzunk, ez nem lehet üres String, hanem legalább egy karakter hosszúnak lennie kell. Tehát használjuk pl. az alábbi beállítást.

<Connector protocol="HTTP/1.1" port="8080" address="${jboss.bind.address}"
  connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" server=" " />

Néhány cikk a neten azt írja, hogy itt kell használni a xpoweredBy tulajdonságot is, de ez csak a JBoss-4.x alkalmazásszerverekre volt megfelelő. Ehelyett a $JBOSS_HOME\server\[config]\deployers\jbossweb.deployer\web.xml állományban kell a CommonHeadersFilter-ben a X-Powered-By paramétert beállítani, lásd az alábbi példát.

<filter>
 <filter-name>CommonHeadersFilter</filter-name>
 <filter-class>org.jboss.web.tomcat.filters.ReplyHeaderFilter</filter-class>
 <init-param>
  <param-name>X-Powered-By</param-name>
  <param-value></param-value>
 </init-param>
</filter>

Az OWASP-IG-005 teszt eset az alkalmazás felderítését írja le. Ennek során több minden kerül kivizsgálásra, ide tartoznak az admin felületek is. A JBoss alapbeállítással tartalmaz egy indító felületet, melyen pár link található. Innen érhető el az Administration Console /admin-console/ néven (alapértelmezett felhasználónév/jelszó az admin/admin), a JMX Console /jmx-console/ címen, és a JBoss Web Console /web-console/ címen. Az utóbbi kettő nem is kér autentikációt. A Tomcat status az indító felület része.

Ezek mindegyike egy-egy webes alkalmazás, melyek a $JBOSS_HOME\server\[config]\deploy könyvtárban telepítettek a következő néven.

Felület URL Könyvtár
Indító felület / ROOT.war
Administration Console /admin-console/ admin-console.war
JMX Console /jmx-console/ jmx-console.war
JBoss Web Console /web-console/ management

A legbiztonságosabb, ha ezeket letöröljük.

Amennyiben mégis meg akarjuk tartani, figyelni kell arra, hogy ne sértsük meg az előző (OWASP-IG-005) teszt esetet. Ugyanis ezek léte már árulkodik az alkalmazásszerverről. Így célszerű ezen URL-eket tűzfal szinten is levédeni.

Az Administration Console egy kicsit kilóg a többi közül, ugyanis annak biztonságát a Seam Security része őrzi. Gyakorlatilag a jmx-console JAAS konfiguráció névre hivatkozik. A JAAS-t a /server/[config]/conf/login-config.xml állomány konfigurálja. Ebben található a jmx-console néven egy UsersRolesLoginModule (un. security domain), mely a felhasználókat a /server/[config]/conf/props/jmx-console-users.properties, a hozzá tartozó szerepköröket ugyanitt a jmx-console-roles.properties fájlban tárolja. Alapértelmezetten itt az admin felhasználó szerepel, admin jelszóval, és JBossAdmin szerepkörrel. Ennek a szerepkörnek a meglétét ellenőrzi az alkalmazás.

A JMX Console és a Web Console a Servlet API által specifikált deklaratív biztonságot használják, a web.xml-ben kell konfigurálni. A konfigurációk megtalálhatók ezekben az állományokban ($JBOSS_HOME\server\[config]\deploy\jmx-console.war\WEB-INF\web.xml, $JBOSS_HOME\server\[config]\deploy\management\console-mgr.sar\web-console.war\WEB-INF\web.xml), csak megjegyzésben.

<security-constraint>
 <web-resource-collection>
  <web-resource-name>HtmlAdaptor</web-resource-name>
  <description>An example security config that only allows users with the
 role JBossAdmin to access the HTML JMX console web application
  </description>
  <url-pattern>/*</url-pattern>
  <http-method>GET</http-method>
  <http-method>POST</http-method>
 </web-resource-collection>
 <auth-constraint>
  <role-name>JBossAdmin</role-name>
 </auth-constraint>
</security-constraint>

Ez a részlet definiálja, hogy mely erőforrásokhoz milyen szerepkör szükséges, valamint az autentikáció formája Basic Authentication. Az alkalmazásszerverfüggő, hogy honnan veszi a felhasználókat. A JBoss esetén a web.xml mellett lévő jboss-web.xml írja le (JNDI névvel), hogy milyen security domainben kell keresni a felhasználókat. Ez szintén megjegyzésben van. Pl. JMX Console esetén a jmx-console security domain.

<security-domain>java:/jaas/jmx-console</security-domain>

Ez az előbb említett login-config.xml állományban van definiálva. A JBoss Web Console esetén a web-console a security domain, amely a login-config.xml állományban a web-console-users.properties és web-console-roles.properties állományokra hivatkozik, melyek nem léteznek. Átírhatjuk ezt is a props/jmx-console-users.properties és props/jmx-console-roles.properties értékekre.

Tehát ezekben az állományokban ezen részek ne legyenek megjegyzésben, és változtassuk meg a jelszót a $JBOSS_HOME\server\[config]\conf\props\jmx-console-users.properties állományban.

A OWASP-IG-006 teszt eset írja le a hibakódok elemzését. Itt tipikusan a 404 oldalakra kell gondolni, és ezek közül is azokra, amelyek az alkalmazáson kívül esnek. (Hiszen az alkalmazáson belüli hibakezelést végezze maga az alkalmazás.) Amennyiben a ROOT.war könyvtár szerepel a deploy könyvtárban, a hibaoldalak információt szolgáltatnak ki az alkalmazásszerver típusáról. Javasolt a ROOT.war könyvtár törlése, ekkor válaszként egy üres oldal jön vissza nem található URL beírása esetén.