Mi várható a Spring Boot 3-ban?

Bevezetés

Mivel a hétvégén megkaptam, hogy írjak már Javas cikkeket, így ebben a posztban a Spring Boot 3 újdonságait veszem sorra. A Spring Boot 3-as sorozat már a Spring Framework 6-os sorozatára építkezik, ennek újdonságait nem fogom külön tárgyalni. A poszt megírásának a pillanatában a legfrissebb verzió a 3.0.0-M4, és mivel erőteljesen fejlesztés alatt van, még változhat, érdemes visszanézni, fogom majd frissíteni a posztot.

Általános megfigyelésem, hogy az új fejlesztéseket még nem dokumentálták megfelelően, így sokmindent a Release Notesokból, GitHub issue-kból és a forráskódból kellett összeszedni.

Az említendő változások a következő területeket érintik:

 • Alapkövetelmény a Java 17
 • Jakarta EE 9 függőségek
 • Problem Details
 • Tracing
 • Natív futtatható fájl elkészítése

RFC 7807 - Problem Details

Ami számomra a legrelevánsabb, hogy a Spring Boot 3 már támogatja a RFC 7807 szabványt, mely meghatározza, hogy hiba esetén milyen formátumban kell a hibát jelezni.

REST webszolgáltatások esetén azt láthatjuk, hogy mindegyik API másképp jelzi a hibát, erre próbál a szabvány valamilyen egységes formátumot definiálni.

A Spring pl. a következő hibát adja exception esetén, mely nem követi a szabványt.

{
 "timestamp": "2022-09-13T17:13:17.033+00:00",
 "status": 404,
 "error": "Not Found",
 "path": "/api/employees/100"
}

Vannak erre külön libraryk, pl. a Zalando Problem, és ennek Spring illesztése a Problems for Spring MVC and Spring WebFlux. Azonban a 3-as verziótól kezdve a Spring Boot beépítve támogatja.

A példaprojekt elérhető a GitHubon.

Alapesetben a Spring Boot még mindig az előző hibát adja vissza, azonban a ProblemDetail osztály használatával már tudunk ezen változtatni, hiszen ez reprezentálja a visszaadott hibát. Ha egy @RequestMapping vagy @ExceptionHandler metódusból ezzel térünk vissza, máris a megfelelő hibát kapjuk. Használható a ErrorResponse interfész is, mely a státuszkódot és a http fejléceket is tartalmazza.

@ControllerAdvice
public class EmployeesExceptionHandler {

  @ExceptionHandler
  public ProblemDetail handle(EmployeeNotFoundException exception) {
    return ProblemDetail.forStatusAndDetail(HttpStatus.NOT_FOUND, exception.getMessage());
  }

}

Ekkor a visszakapott hiba a következő.

{
 "type": "about:blank",
 "title": "Not Found",
 "status": 404,
 "detail": "employee not found",
 "instance": "/api/employees/100"
}

Ebben az esetben a Content-Type fejléc értékének application/problem+json értéket kéne felvennie, ezt azonban az issue alapján az M5-ben javítják.

Kivételek esetén le lehet származni a ErrorResponseException osztályból, azonban én nem szeretem, ha az üzleti rétegben szereplő exceptionnek van REST-re hivatkozása. Ezek leszármazottját a ResponseEntityExceptionHandler kezeli, melyből szintén le tudunk származni.

A Bean Validation validációs hiba esetén a MethodArgumentNotValidException kivételt dobja, mely implementálja a ErrorResponse interfészt, azonban nem mondja meg, hogy milyen mezőkkel van probléma. Ezen a következő kóddal segíthetünk.

@Data
@AllArgsConstructor
public class Violation {

  private String name;

  private String message;
}
@ControllerAdvice
public class EmployeesExceptionHandler {

  @ExceptionHandler
  public ProblemDetail handle(MethodArgumentNotValidException exception) {
    ProblemDetail problemDetail = ProblemDetail.forStatusAndDetail(HttpStatus.BAD_REQUEST, "Constraint Violation");
    List<Violation> violations = exception.getBindingResult().getFieldErrors().stream()
        .map((FieldError fe) -> new Violation(fe.getField(), fe.getDefaultMessage()))
        .collect(Collectors.toList());
    problemDetail.setProperty("violations", violations);
    return problemDetail;
  }

}

Azaz manuálisan konvertáljuk át a hibákat List<Violation> példánnyá. Ekkor a következő hibát kapjuk.

{
 "type": "about:blank",
 "title": "Bad Request",
 "status": 400,
 "detail": "Constraint Violation",
 "instance": "/api/employees",
 "violations": [
  {
   "name": "name",
   "message": "Name can not be blank"
  }
 ]
}

Java 17 és Jakarta EE 9

Itt túl sok érdekesség nincs, nyilvánvalóan kihaszálhatjuk az új nyelvi elemeket, és a Java EE API-k újdonságait. Annyi változás van, hogy változnak a csomagnevek, a példa alkalmazásban a következőket kellett pl. módosítani:

import jakarta.validation.Valid;
import jakarta.validation.constraints.NotBlank;
import jakarta.persistence.*;

Azaz a Bean Validationt és a JPA-t érintette, de ide tartoznak a Servlet API osztályai is (javax. csomagneveket kell jakarta. csomagnévre cserélni).

Tracing

A distributed tracingről már írtam egy előző posztban. Spring Boot esetén a Spring Cloud Sleuth projektet kellett használni.

A Spring Boot 3-nak viszont már szerves része lesz. Eddig is használta a Micrometert, de csak metrikák publikálásához. Azonban megjelent a Micrometer Tracing. A Micrometer eddig is egy olyan library volt, mely a különböző metrikákat gyűjtő eszközök elől elrejtette a különbséget. Úgy is nevezte magát, hogy a metrikáknak a Micrometer olyan, mint az SLF4J a naplózó keretrendszernek. Hiszen támogat majdnem húsz metrikákat gyűjtő eszközt, pl. Elastic, Graphite, Prometheus, stb.

A Micrometer Tracing a következő tracer library-kat támogatja: OpenZipkin Brave és OpenTelemetry. Ezek kezelik az adatokat és küldik valamelyik exporter/reporter felé, ami pedig továbbküldi valamilyen külső rendszernek.

Az exporter/reporter implementációk közül a következők vannak:

 • Zipkin felé Brave-vel
 • OpenTelemetry által támogatott implementációk felé, a Zipkinnek ez is tud küldeni
 • Tanzu Observability by Wavefront felé

A Spring Cloud Sleuth pedig meg fog szűnni, hiszen a magja átkerült a Micrometer Tracing projektbe, ezért hosszabb távon már nem érdemes építeni rá.

A példaprojekt elérhető a GitHubon.

A példaprojektben Zipkint választottam, melyet a legegyszerúbb Dockerben elindítani.

docker run -d -p 9411:9411 --name zipkin openzipkin/zipkin

A projektben a Brave implementációt választottam, amihez a következő függőségeket kellett felvenni:

<dependency>
 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
 <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>

<dependency>
 <groupId>io.micrometer</groupId>
 <artifactId>micrometer-tracing-bridge-brave</artifactId>
</dependency>

<dependency>
 <groupId>io.zipkin.reporter2</groupId>
 <artifactId>zipkin-reporter-brave</artifactId>
</dependency>

<dependency>
 <groupId>io.zipkin.reporter2</groupId>
 <artifactId>zipkin-sender-urlconnection</artifactId>
</dependency>

Az utolsó függőséggel ki lehet választani, hogy a Zipkinnel hogyan vegye fel a kapcsolatot, én az UrlConnection mellett döntöttem, mely a JDK osztálykönyvtár része.

Az application.properties-ben még kellett állítgatni:

management.tracing.enabled=true
management.tracing.sampling.probability=1.0
management.zipkin.tracing.connect-timeout=5s

Az elsővel a tracing kerül bekapcsolásra. A másodikkal megmondjuk, hogy minden kérés legyen rögzítve, mert az alapbeállítás 0.1, azaz minden tizedik. A harmadik azért kellett, mert néha timeoutolt a Zipkin kapcsolat, és ezért eldobott spaneket.

Egy span létrehozása a következő kódrészlettel történhet:

Observation observation = Observation.start("controller.hello", observationRegistry);
 try (Observation.Scope scope = observation.openScope()) {
  return helloService.hello();
 }
 catch (Exception exception) {
  observation.error(exception);
  throw exception;
 }
 finally {
  observation.stop();
 }

Ez a következőképp fog kinézni a Zipkinben (feltételezve, hogy a service-ben is van egy service.hello span):

Kép leírása

Találtam egy @Observed annotációt is mellyel mindezt deklaratív módon lehetne megadni, de nem találtam meg, hogy Spring Boot alatt mi dolgozza fel.

Természetesen az lenne a legjobb, ha ezt nem nekem kéne elindítanom, hanem pl. a beérkező http requesteknél valami automatikusan indít egy spant. Erre ott a io.zipkin.brave:brave-instrumentation-spring-webmvc projekt, ami még javax.servlet hivatkozásokat tartalmaz, azaz Spring Boot 3-mal még nem működik.

Az is jó lenne, ha a trace id és a span id automatikusan megjelenne a logban is. Erre is ott a io.zipkin.brave:brave-context-slf4j projekt, de szintén nem sikerült belőni. Nyitott issue van róla.

Szóval látszik, hogy ez a terület még erőteljes fejlesztés alatt áll, és dokumentáció alig. Issue van a dokumentáció fejlesztésére.

Az is látszik a GitHub issue-kat olvasgatva, hogy itt nagyon sok library együttes fejlesztését kell megoldani. Pl. a Micrometer is az egyik verzióban a 2.0.0-M1 volt behúzva, a Spring Boot 3.0.0-M4-ben visszaléptek a 1.10.0-M3 verzióra.

Natív futtatható fájl

Úgy látszik, hogy a fejlesztők legtöbb erőforrását ennek a támogatása viszi el. Itt a GraalVM integrációról van szó. Az elmúlt 20 év munkáját kell most átgondolni, hiszen eddig a Java alkalmazásokkal kapcsolatban az volt az elvárás, hogy azért, hogy gyorsan szolgálják ki a felhasználókat, nem baj, ha lassabban indulnak. Manapság a cloud és a lambda (serverless) megoldások elterjedésével azonban a processznek gyorsan kéne elindulnia. Az viszont csak natív binárissal képzelhető el.

A Spring Framework és Spring Boot következő verziójában ez kiemelten hangsúlyos.

A fordítás a következő lépésekből áll:

 • Forráskód fordítása
 • Ahead-Of-Time Engine, mely a bájtkód elemzésével előkészíti a natív fordítást
 • Natív fordítás

Ez az AOT eddig külön plugin volt, most viszont bekerül a Spring Bootba.

A natív fordítást a (Bellsoft Liberica Native Image Kit (NIK))[https://bell-sw.com/pages/liberica-native-image-kit/] végzi, mely a GraalVM-re és Liberica JDK-ra épít.

A példaprojekt elérhető a GitHubon. Az alkalmazás MariaDB adatbázist használ és REST-en CRUD műveleteket biztosít.

A Spring Native aktuális stabil verziója (0.12.1) a Spring Boot 2.7.1 verzióját támogatja, azért még a Spring Boot 2-es sorozattal próbáltam ki.

Ehhez kellett a Spring Native függőség:

<dependency>
 <groupId>org.springframework.experimental</groupId>
 <artifactId>spring-native</artifactId>
 <version>0.12.1</version>
</dependency>

Valamint az AOT plugin.

<plugin>
 <groupId>org.springframework.experimental</groupId>
 <artifactId>spring-aot-maven-plugin</artifactId>
 <version>0.12.1</version>
 <executions>
  <execution>
   <id>generate</id>
   <goals>
    <goal>generate</goal>
   </goals>
  </execution>
  <execution>
   <id>test-generate</id>
   <goals>
    <goal>test-generate</goal>
   </goals>
  </execution>
 </executions>
</plugin>

Valamint a Paketo Buildpacks konfiguráció. Ez képes Docker image-t előállítani a forráskódból. Ezért szükséges, hogy legyen Docker feltelepítve. Viszont mivel a build is Docker konténerben történik (builder image/container), másra nincs szükség.

<plugin>
 <groupId>org.springframework.boot</groupId>
 <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
 <configuration>
  <image>
   <builder>paketobuildpacks/builder:tiny</builder>
   <env>
    <BP_NATIVE_IMAGE>true</BP_NATIVE_IMAGE>
   </env>
  </image>
 </configuration>
</plugin>

A Spring Native csak a Spring repo-jából tölthető le.

<repositories>
  <repository>
    <id>spring-milestones</id>
    <name>Spring Milestones</name>
    <url>https://repo.spring.io/milestone</url>
    <snapshots>
      <enabled>false</enabled>
    </snapshots>
  </repository>

  <repository>
    <id>spring-release</id>
    <name>Spring release</name>
    <url>https://repo.spring.io/release</url>
    <snapshots>
      <enabled>false</enabled>
    </snapshots>
  </repository>

</repositories>
<pluginRepositories>
  <pluginRepository>
    <id>spring-release</id>
    <name>Spring release</name>
    <url>https://repo.spring.io/release</url>
  </pluginRepository>

  <pluginRepository>
    <id>spring-milestones</id>
    <name>Spring Milestones</name>
    <url>https://repo.spring.io/milestone</url>
    <snapshots>
      <enabled>false</enabled>
    </snapshots>
  </pluginRepository>
</pluginRepositories>

Eztán már csak a mvn spring-boot:build-image parancsot kell kiadni. Ez az én gépemen 14 percig futott.

Utána a következő parancsokat kell kiadni.

docker network create employees-net
docker run -d -e MARIADB_DATABASE=employees -e MARIADB_USER=employees -e MARIADB_PASSWORD=employees -e MARIADB_ALLOW_EMPTY_ROOT_PASSWORD=yes -p 3306:3306 --name e2-mariadb --network employees-net mariadb
docker run 
docker run -p 8080:8080 -eSPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:mariadb://e2-mariadb/employees -e SPRING_DATASOURCE_USERNAME=employees -e SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=employees --network employees-net jtechlog-employees-sb2:0.0.1-SNAPSHOT

De azt hiszem, hogy az indulás ideje kárpótol ezért. Az alkalmazást letesztelve tökéletesen működik. Természetesen az image mérete és a memóriafelhasználás is kevesebb.

Kép leírása

Azaz 0,2 másodperc!

Megpróbáltam a 3-as sorozattal is, ehhez csak a spring-boot-maven-plugin-t kellett konfigurálni, azonban a következő hibát kaptam.

Fatal error: com.oracle.graal.pointsto.util.AnalysisError$ParsingError: Error encountered while parsing sun.font.PhysicalStrike.<clinit>()