OAuth 2.0 támogatás a Spring Boot 3.3-ban és a Pécs IT Meetup

A Spring Boot 3.3 verzióban tovább egyszerűsítették az OAuth 2.0 integrációt. Az előző verziók esetén, amennyiben a JWT tokenben a felhasználónév nem a sub claim alatt szerepelt, saját magunk kellett ezt kiolvasni, pl. egy saját JwtDecoder bean megadásával. Amennyiben a JWT token tartalmazta a szerepköröket is, saját JwtAuthenticationConverter beant kellett felvennünk, mely képes volt a szerepkörök kiolvasására.

Erre a Spring Boot 3.3 verziótól kezdve nincs szükség, hiszen beállíthatjuk ezt az application.properties állományban, és a Spring Boot automatikusan konfigurál egy JwtAuthenticationConverter (vagy reaktív esetben egy ReactiveJwtAuthenticationConverter beant).

Ezt is említettem a XV. Pécs IT Meetupon. A meghívást ezennel is köszönöm a Kovács Bálintnak, a meetup egyik szervezőjének, aki többedmagával a Webstar céget is képviselte.

XV. Pécs IT Meetup

Ez előadás címe OAuth 2.0, implementációja Keycloakkal és Spring Security-val, és az OAuth 2.0 és OIDC szabványokról, az azokban szereplő fogalmakról, az Authorization Code Grant with Proof Key for Code Exchange (PKCE) Grant Type-ról esett szó, valamint a Keycloak szerverről, mely leveszi a vállunkról a felhasználókezeléssel és bejelentkezéssel kapcsolatos nehézségeket.

Az előadáshoz példakód is elérhető a GitHubon, sőt a slide-ok tartalma is megtekinthető.

Az Authorization Code Grant Grant Type-hoz egy ábrát is készítettem, melyen szerepelnek a kommunikáció során átadott adatok is.

A Spring Boot 3.3-ban megjelent lehetőséget a Backend alkalmazásnál tudjuk kihasználni. Erről már írtam az OAuth 2.0 Spring Boot és Spring Security keretrendszerekkel posztomban. A poszt végén szereplő JwtDecoder és JwtAuthenticationConverter beaneket tudjuk kiváltani.

A Backend alkalmazáshoz a JWT token Bearer tokenként érkezik be a HTTP kérés fejlécében.

POST /api/employees HTTP/1.1
Authorization: Bearer token-érték
Content-Type: application/json

{
 "name": "Jack Doe"
}

Spring Security

A beérkező kérés során autentikációt az AuthenticationManager fogadja, annak is a ProviderManager implementációja. Ez végighívja a különböző providereket, hogy valamelyik tudja-e kezelni a kérést. JWT Bearer token esetén a JwtAuthenticationProvider kerül meghívásra, mely továbbhív először egy JwtDecoder példányhoz, mely a beérkező String-et Jwt példánnyá konvertálja, majd azt továbbítja egy JwtAuthenticationConverter példányhoz, mely ezt egy AbstractAuthenticationToken példánnyá konvertálja (ez utóbbi implementálja az Authentication interfészt, mely a Principal leszármazottja, és a bejelentkezés tényét tárolja).

Nézzük a következő JWT token részletet:

{
 "exp": 1719499649,
 "iat": 1719499349,
 "jti": "266a2e20-908c-4b1c-9d26-751d59240f0f",
 "iss": "http://localhost:8080/realms/employees",
 "aud": "account",
 "sub": "637d1c8e-8127-412b-9c74-58de09c65207",
 "typ": "Bearer",
 "azp": "employees-frontend",
 "sid": "2493ba51-114c-4df6-9b6c-8ff5ecba57a3",
 "acr": "1",
 "allowed-origins": [
  "http://localhost:8082"
 ],
 "roles": [
  "default-roles-employees",
  "offline_access",
  "uma_authorization",
  "employees_admin",
  "employees_user"
 ],
 "scope": "profile email",
 "email_verified": true,
 "name": "John Doe",
 "preferred_username": "johndoe",
 "given_name": "John",
 "family_name": "Doe",
 "email": "johndoe@localhost"
}

Itt látszik, hogy a sub claim értéke egy egyedi azonosító, 637d1c8e-8127-412b-9c74-58de09c65207, és a felhasználónév a preferred_username claimben van, értéke johndoe.

A szerepkörök pedig a roles claim alatt vannak. Ekkor az application.properties fájlba a következő kulcsokat kell felvennünk:

spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.principal-claim-name=preferred_username
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.authorities-claim-name=roles
spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.authority-prefix=ROLE_

A háttérben a OAuth2ResourceServerJwtConfiguration.JwtConverterConfiguration osztálya van (ez a spring-boot-autoconfigure modul része), melynek a getJwtAuthenticationConverter() metódusa, mely létrehoz egy JwtAuthenticationConverter példányt, meghívva annak setPrincipalClaimName() metódusát, valamint setJwtGrantedAuthoritiesConverter() metódusát, ez utóbbinak átadva egy új JwtGrantedAuthoritiesConverter példányt.

A probléma csak ott van, hogy az elterjedten használt Keycloak alapértelmezetten a következő formátumban adja vissza a szerepköröket.

{
 "realm_access": {
  "roles": [
   "default-roles-employees",
   "offline_access",
   "uma_authorization",
   "employees_admin",
   "employees_user"
  ]
 }
}

Azaz a realm_access claimen belül van egy roles mező is. Ezt a beágyazott adatstruktúrát viszont nem tudjuk átadni a spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.authorities-claim-name property értékének.

Esetleg annyit tudunk variálni, hogy a Keycloakban beállítjuk, hogy milyen claim értékeként adja vissza a szerepköröket. Ez átírható a Client scopes / roles / Mappers / realm roles képernyőn a Token Claim Name beviteli mezőben. Ennek alapértelmezett értéke realm_access.roles. Ha ezt átírjuk roles értékre, akkor már egyszerűbb struktúrában adja vissza a szerepköröket, melyet már a Spring Boot is tud kezelni.

Szóval kaptunk ugyan egy lehetőséget, hogy megadjuk hogy a szerepkörök milyen claim értékeként vannak tárolva, de jobb lett volna, ha ide pl. egy Spring EL kifejezést tudnánk írni (pl. realm_access.roles), hogy bonyolultabb struktúrákat is kezelni tudjon.