JPA lazy loading

Technológiák: JPA 2.1, EclipseLink 2.6.0, Hibernate 4.3.9, Spring 4.1.6.RELEASE

Gyakorta találkozunk JPA használatakor a lazy loading fogalmával (vagy más néven deferred loading, lazy fetching, on-demand fetching, just-in-time reading, indirection, stb.), azonban használata koránt sem olyan triviális, mint amilyennek tűnik. A JSR 317: Java Persistence API, Version 2.0 specifikáció is viszonylag szűkszavúan nyilatkozik róla. Annyit ír, hogy @Basic, @OneToOne, @OneToMany, @ManyToOne, @ManyToMany és az @ElementCollection annotációknál használatos, és ez egy hint a perzisztencia megvalósításnak, hogy az adott property-t vagy kapcsolatot nem kell azonnal betölteni, csak az első hozzáférés alkalmával. Egy helyen emeli még ki, amikor deszerializált objektumot kell merge-ölni, és lazy loading van megadva, akkor a különböző implementációk máshogy viselkedhetnek, ezért amennyiben a persistence providert cserélgetni szeretnénk, nem érdemes lazy loadingolt mezőn merge-öt használni. A JPA megfogalmazásában a fetch type lazy késleltetett betöltés esetén, és eager, ha azonnal be kell tölteni.

Miért is érdemes lazy loadingot alkalmazni? Alapvetően teljesítménynövelés céljából. Először meg kell különböztetni a két esetet, mikor egy entitás egy mezőjére, vagy egy kapcsolatra tesszük rá. Az előbbi akkor lehet hasznos, amennyiben egy entitás nem minden mezőjét akarjuk mindig betölteni, mert vagy túl sok van neki, vagy túl nagyok. Utóbbi esetre egy példa egy hallgatói nyilvántartásban a hallgatóhoz tartozhat egy fénykép is, de ez nagy, blobban tároljuk, és egy listázó képernyőn nem akarjuk megjeleníteni, csak a részletek képernyőn. Ezzel vigyázni kell, mert ha nem megfelelően használjuk, azaz nincs nagy mennyiségű mező vagy nem nagy méretű, akkor többet ártunk, mint használunk. Ugyanis az újbóli adatbázishoz fordulás erőforrás igényesebb lehet, mint pár plusz adat lekérése. Kapcsolódó entitások esetében példa, ha egy listázó képernyőn nem akarjuk a számlához tartozó tételeket megjeleníteni, kivéve a részletek képernyőn, ahol szükséges őket felsorolni. Háttérben ez úgy történik, hogy egy proxy osztály kerül generálásra (EclipseLink és Hibernate esetében eltérően), és nem tölti be a lekérdezés esetén a megfelelő mezőt vagy kapcsolatot, és így kerül példányosításra a proxy objektum. Amikor a proxy objektumtól mégis elkérésre kerül a nem betöltött mező vagy osztály, akkor próbálkozik a persistence provider a betöltéssel.

Postomban a lazy loading viselkedését vizsgálom a két legelterjedtebb provider, az EclipseLink és a Hibernate esetében. A Hibernate EclipseLink átállás poszt részletesen leírja, hogyan lehet átállni Hibernate-ről EclipseLinkre, valamint ebben leírom, mi az a weaving, Java agent és instrumentation, így ezekre itt nem térek ki részletesebben.

Példaként már egy előző posztomban bemutatott esetet használok, kicsit módosítva.

Osztálydiagram

A példaprogram letölthető a GitHub-ról. A példaprogram a mvn test parancs kiadásával már futtathatók a tesztesetek, mvn jetty:run parancs hatására pedig elindul a webes alkalmazás. (Azért webes alkalmazás, mert demonstrálni szeretném az “Open EntityManager in View” tervezési mintát is.) A példaprogram jó példa arra is, hogyan lehet az EclipseLinket vagy a Hibernate-et Springgel integrálni. Az alkalmazásba beágyazott HyperSQL adatbáziskezelő biztosítja a perzisztenciát, melybe a testdata.sql szkript szúr be két employee rekordot, mindkettőt 2-2 telefonszámmal. Az Employee esetén egyrészt a cv mezőt vizsgáljuk, másrészt a List<Phone> kapcsolatot. A DefaultEmployeeService metódusain van a @Transactional annotáció, így azok hívásakor jön létre a persistence context, majd azok lefutásakor az lezárásra kerül. Az entitások a persistence context lezárásakor detached állapotba kerülnek. A kódot bőséges naplózással láttam el, valamint bekapcsoltam, hogy a persistence provider írja ki a lefuttatott sql parancsokat. Így jól lehet látni, hogy milyen sql-eket ad ki, mikor még él a persistence context, és milyeneket mikor már lezárásra került.

Az EclipseLink-et úgy konfiguráltam, hogy static weaving legyen, azaz fordítási időben instrumentálja a class fájlokat. Ehhez a pom.xml-ben a eclipselink-staticweave-maven-plugin plugint használtam. Valamint a persistence.xml-ben az eclipselink.weaving property értékét static értékre kellett állítani. Build közben a következőket írja ki a weavinggel kapcsolatban:

[EL Finest]: 2012-04-22 01:41:28.453--ServerSession(3980107)--
Thread(Thread[main,5,main])--Begin predeploying Persistence
Unit lazyPersistenceUnit; session lazyPersistenceUnit; state
Initial; factoryCount 0

[EL Finest]: 2012-04-22 01:41:29.062--ServerSession(3980107)--
Thread(Thread[main,5,main])--Begin weaver class transformer
processing class [jtechlog/lazy/service/Phone].
[EL Finest]: 2012-04-22 01:41:29.078--ServerSession(3980107)--
Thread(Thread[main,5,main])--End weaver class transformer
processing class [jtechlog/lazy/service/Phone].

Alapértelmezetten az EclipseLink cache be van kapcsolva, ezért a persistence.xml-ben kikapcsoltam azért, hogy követni lehessen, hogy milyen SQL utasításokat ad ki.

<property name="eclipselink.cache.shared.default" value="false"/>

Első körben azt az alapértelmezett esetet vizsgáltam, mikor nem tettem semmilyen annotációt a CV mezőre. A listázó képernyőn a következőt kaptuk:

SELECT ID, CV, EMP_NAME FROM EMPLOYEE
-- Persistence context lezárása
SELECT ID, PHONE_NUMBER, PHONE_TYPE, EMPLOYEE_ID FROM PHONE
 WHERE (EMPLOYEE_ID = ?)
SELECT ID, PHONE_NUMBER, PHONE_TYPE, EMPLOYEE_ID FROM PHONE
 WHERE (EMPLOYEE_ID = ?)

Az adott alkalmazott kilistázásakor hasonlóképp működik.

SELECT ID, CV, EMP_NAME FROM EMPLOYEE WHERE (ID = ?)
-- Persistence context lezárása
SELECT ID, PHONE_NUMBER, PHONE_TYPE, EMPLOYEE_ID FROM PHONE
 WHERE (EMPLOYEE_ID = ?)

Először vizsgáljuk csak a cv mezőt. Azt kaptuk, amit vártunk, minden mezőt lekérdezett mindkét képernyőn. Aztán a cv mezőre rátettem a @Lob annotációt, a helyzet változatlan volt. Amennyiben rátettem a @Basic(fetch = FetchType.LAZY) annotációt a cv mezőre, máris megváltozott a helyzet (, függetlenül attól, hogy a @Lob rajta volt-e vagy sem).

SELECT ID, EMP_NAME FROM EMPLOYEE
-- Persistence context lezárása
SELECT ID, CV, EMP_NAME FROM EMPLOYEE WHERE (ID = ?)
SELECT ID, PHONE_NUMBER, PHONE_TYPE, EMPLOYEE_ID FROM PHONE
 WHERE (EMPLOYEE_ID = ?)
SELECT ID, EMP_NAME FROM EMPLOYEE WHERE (ID = ?)

SELECT ID, CV, EMP_NAME FROM EMPLOYEE WHERE (ID = ?)
SELECT ID, PHONE_NUMBER, PHONE_TYPE, EMPLOYEE_ID FROM PHONE
 WHERE (EMPLOYEE_ID = ?)
SELECT ID, EMP_NAME FROM EMPLOYEE WHERE (ID = ?)

Valamint egy entitást lekérdezésekor:

SELECT ID, EMP_NAME FROM EMPLOYEE WHERE (ID = ?)
-- Persistence context lezárása
SELECT ID, CV, EMP_NAME FROM EMPLOYEE WHERE (ID = ?)
SELECT ID, PHONE_NUMBER, PHONE_TYPE, EMPLOYEE_ID FROM PHONE
 WHERE (EMPLOYEE_ID = ?)
SELECT ID, EMP_NAME FROM EMPLOYEE WHERE (ID = ?)

Az addig rendben van, hogy az első selectben ezek után nem kérdezte le a cv mezőt. Láthatjuk, hogy a persistence context lezárása után lekérdezi immár az alkalmazotthoz tartozó összes mezőt, köztük a cv mezőt is. Ez az EclipseLink egy speciális viselkedése, hogy a persistence context lezárása után is képes sql utasításokat kiadni, betöltve ezzel a lazy-vel definiált mezőket. Az azonban számomra rejtély, hogy miért kell még egy selectet kiadni az employee táblán.

Most pedig nézzük a kapcsolatot. Látható, hogy a @OneToMany-n alapértelmezetten a fetch type lazy, ugyanis a persistence context lezárása után kéri le a persistence provider a telefonszámokat. Ráadásul alkalmazottanként egy külön selectben. Itt is látható az EclipseLink különleges viselkedése, hogy a persistence context lezárása után is le tudja kérdezni a még be nem töltött entitásokat. A szabvány amúgy nem írja le, hogy ilyenkor mi legyen. A persistence provider megpróbálhatja feloldani a nem betöltött kapcsolatokat, mint ahogy az EclipseLink is teszi, kivételt dobhat, ahogy a Hibernate, mint azt később látni fogjuk, vagy inicializálatlanul hagyja az adott mezőket. A @OneToMany, @ManyToMany és @ElementCollection esetén az alapértelmezett fetch type lazy, a @Basic, @OneToOne és @ManyToOne esetén eager.

A következő lépésben beállítottam a @OneToMany annotációnál a fetch paramétert FetchType.EAGER értéket. Az eredmény mind a két esetben ugyanaz volt, mint az előbb, azzal a különbséggel, hogy a kapcsolódó telefonszámokat nem a persistence context lezárása után kérte el, hanem még előtte. Azaz ugyanúgy több selectet futtatott, de mindet a persistence context lezárása előtt.

Azon, hogy ne több selectet futtasson le, egyféleképpen tudtam segíteni, és kizárólag a lekérdezés esetén. Átírtam a következőre:

select distinct e from Employee e join fetch e.phones

A distinct használata kötelező, mert ha nem tettem ki, akkor egy alkalmazottat annyiszor hozott le, amennyi telefonszáma volt. A háttérben ugyanis itt egy join van, a következő lekérdezésnek megfelelő selectet futtatja le a persistence provider:

select distinct e, p from Employee e join e.phones p

Viszont a p eredmény értékét egyszerűen nem használja fel, hanem eldobja. A distinct használata tehát szükséges ilyenkor, ekkor az alkalmazottak listázásakor a következő select futott le:

SELECT DISTINCT t1.ID, t1.CV, t1.EMP_NAME, t0.ID, t0.PHONE_NUMBER,
 t0.PHONE_TYPE, t0.EMPLOYEE_ID
 FROM PHONE t0, EMPLOYEE t1 WHERE (t0.EMPLOYEE_ID = t1.ID)

Különösen érdekes lehet még a lazy loaddal bejelölt, és nem betöltött entitások kezelése cascade merge esetén. Ennek tesztelésére készítettem egy oldalt, mely betölti az alkalmazottat, telefonszámokat lazy fetch-re állítottam, és megjelenít egy űrlapot. Az Employee példányt session-be tettem (EditEmployeeController), majd a detach-elt példányt az űrlap postjakor módosítottam, majd merge-öltem vissza (EmployeeService.mergeEmployee()). Minden hibátlanul működött, a módosítás megtörtént, a telefonszámok érintetlenül maradtak.

Aztán kipróbáltam azt is, hogy a poszt után még hozzáadtam egy telefonszámot is. Az EclipseLink betöltötte a telefonszámokat, elvégezte az update-et az employee táblán, majd történt egy insert a phone táblába.

employee.addPhone(new Phone("home", "123"));

Van egy metódus arra, hogy megvizsgáljuk, hogy az adott kapcsolatok, melyek lazyvel vannak jelölve, betöltésre kerültek-e. A következőképpen használhatjuk:

Persistence.getPersistenceUtil().isLoaded(
      em.find(Employee.class, 42), "phoneNumbers");

Hibernate

Ugyanazzal az alapfelállással indulok, mint az EclipseLink esetében, azaz nincs plusz annotáció, és a @OneToMany annotációnál sincs plusz paraméter. Az előző cikkem óta a Hibernate 3.3.0.CR2-ben a bájtkód módosítását a CGLib helyett a javassist végzi (, amiről szintén írtam korábban) , ugyanis az előbbi nagyon inaktív projekt lett, így leváltották. Mindkét service hívás esetén következő hibaüzenetet kapom:

org.hibernate.LazyInitializationException: failed to lazily initialize a
collection of role: jtechlog.lazy.service.Employee.phones, no session or
session was closed
 at org.hibernate.collection.internal.AbstractPersistentCollection.
throwLazyInitializationException(AbstractPersistentCollection.java:393)
  ...

Ahogy említettem, csak az EclipseLink sajátossága az, hogy lazy loadinggal megjelölt kapcsolatban részt vevő entitásokat a persistence context lezárása után (azaz detach állapotban lévő entitásokat is) be tud tölteni. A Hibernate ezt nem tolerálja, amennyiben nem betöltött mezőre történik hivatkozás, és a persistence context nincs nyitva, ezt a hibaüzenetet kapom. A Hibernate-tel való ismerkedéskor ez a leggyakoribb hiba.

A probléma megoldására többfajta megoldás létezik:

 • Eager fetch-t állítunk be a @OneToMany annotáció paraméterében.
 • Ha entitást akarunk a view rétegnek levinni, akkor megtehetjük azt is, hogy amíg a persistence context aktív, meghívjuk a megfelelő getter metódust.
 • A fentivel ekvivalens, ha a view rétegnek nem entitást adunk, hanem egy ún. data transfer object-et. Ezt még addig feltöltöm (gyakorlatilag az előző esethez hasonlóan a gettereket hívom), míg a persistence context aktív, így nincs probléma. Ez több programozási feladattal jár, a DTO-k plusz réteget jelentenek.
 • Külön lekérdezést alkalmazunk fetch join-nal, vagy ún. projection query-t, vagy akár JDBC-vel is operálhatunk. Ez utóbbi még tervezési minta is Fast Lane Reader néven, mikor az ORM réteget kikerüljük, tipikusan teljesítménynövelés miatt, és alacsonyabb szintű technológiával dolgozunk.
 • Az eddigi megoldások azt célozták meg, hogy legyenek betöltve a megfelelő objektumok. A következők azt célozzák meg, hogy ne kelljen detach-elni. Amíg lehet, nyitva hagyjuk a persistence contextet, ha kell, a view réteg lefutása után zárjuk csak le.
 • Vagy alkalmazás által vezérelt tranzakciókezelést vagy persistence contextet, vagy extended persistence contextet használunk. Ugyanis alapértelmezetten egy persistence context a tranzakció lezárásáig tart. Programból mi is vezérelhetjük a tranzakciókat. Vagy az EntityManager létrehozását EntityManagerFactory-n keresztül (createEntityManager metódus), és lezárását (a close metódusával). Vagy stateful session bean (EJB) esetén használhatunk extended persistence contextet, ez nem csak egy tranzakciónyi, hanem a bean élettartamáig élhet.

Amennyiben a @OneToMany annotáció paraméterében eager fetch-t állítunk be, az alkalmazottak listázása ugyanúgy történik, mint az EclipseLink esetén, azaz három query, először az alkalmazottak, majd alkalmazottanként a telefonszámok lekérdezése.

Azonban a Hibernate az EntityManager.find metódus használatakor már okosabb, mint az EclipseLink, egy left outer joint is tartalmazó lekérdezést futtat:

select employee0_.id as id0_1_, employee0_.cv as cv0_1_,
 employee0_.EMP_NAME as EMP3_0_1_, phones1_.employee_id
 as employee4_0_3_, phones1_.id as id3_, phones1_.id as id1_0_,
 phones1_.employee_id as employee4_1_0_,
 phones1_.PHONE_NUMBER as PHONE2_1_0_,
 phones1_.PHONE_TYPE as PHONE3_1_0_
 from Employee employee0_
 left outer join Phone phones1_
 on employee0_.id=phones1_.employee_id where employee0_.id=?

Amennyiben a getter metódusokkal akarjuk az entitást inicializálni, vigyázzunk, nem mindegy, hogy mit hívunk meg, mert pl. a getPhones(), getPhones().get(1).getId() nem megfelelő, sőt a getPhones().size() sem, hanem pl. érdemes az első elem nem azonosító típusú mezőjét lekérni. Ez ezért van így, mert a Hibernate úgy módosítja a bájtkódot, hogy a lista létrejön, abban az Employee objektumok is, de csupán az id mezőjük van feltöltve, a többi getter hívás indukálja a további betöltéseket. Az, hogy explicit ráhívunk a getterre, számomra egy kicsit visszás, mert a kódot olyan technikai részekkel gyarapítjuk, mely üzleti szempontból teljesen lényegtelen, ráadásul az alsóbb rétegnek kell ilyenkor a felsőbb réteg igényeiről tudnia, hogy a visszaadott adat hogy kerül megjelenítésre.

A join fetch-es lekérdezés ugyanúgy működik itt is, mint az EclipseLink esetén, itt a legenerált SQL kicsit másképp néz ki, a Hibernate az inner join kulcsszót használja.

select distinct employee0_.id as id0_0_, phones1_.id as id1_1_,
 employee0_.cv as cv0_0_, employee0_.EMP_NAME as EMP3_0_0_,
 phones1_.employee_id as employee4_1_1_,
 phones1_.PHONE_NUMBER as PHONE2_1_1_,
 phones1_.PHONE_TYPE as PHONE3_1_1_,
 phones1_.employee_id as employee4_0_0__,
 phones1_.id as id0__
 from Employee employee0_
 inner join Phone phones1_
 on employee0_.id=phones1_.employee_id

Persze a ebben az esetben az findEmployeeById metódust is át kellett írni, hogy ne az EntityManager.find metódusát használja, hanem szintén fetch join-os lekérdezést:

return em.createNamedQuery("findEmployeeById", Employee.class)
 .setParameter("id", id).getSingleResult();

Valamint a NamedQuery:

@NamedQuery(name = "findEmployeeById",
 query = "select distinct e from Employee e join fetch e.phones where e.id = :id")

Megoldás lehet az is, hogy ha a persistence context tranzakciónyi, akkor a view rétegben kell a tranzakciót nyitni és zárni. Ezt nevezik transactional view-nak. Ennek továbbfejlesztése, hogy nem a tranzakciót nyitjuk a view-ban, hanem az entity managert, ennek neve az “Open EntityManager in View” minta használata, és kb. ugyanazon előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik. Ehhez a következőt kell hozzáadni a web.xml-hez:

<filter>
  <filter-name>openEntityManagerInViewFilter</filter-name>
  <filter-class>org.springframework.orm.jpa.support.OpenEntityManagerInViewFilter
		</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
  <filter-name>openEntityManagerInViewFilter</filter-name>
  <url-pattern>*.html</url-pattern>
</filter-mapping>

Itt az történik, hogy a http kérés beérkeztekor a filter nyit egy persistence contextet, és az adott szálhoz rendeli. A tranzakció kezdésekor a szolgáltatásrétegben a szálhoz rendelt EntityManager-hez kapcsolódik. Lefut a flush, majd a commit a szolgáltatás végén, ha minden rendben ment. Majd meghívásra kerül a view. Ennek visszaadása után zárja le csak a filter az EntityManager-t. Bár egyszerű és gyors megoldásnak tűnik, én nagy terhelésű rendszer esetén nem javasolnám a használatát. Egyrészt többen írják, hogy lassabb, bár saját mérési eredményeim nincsenek. Valamint ahhoz tartom magam, hogy az ilyen jellegű dolgokat minimális ideig tartsunk nyitva. Egyszerű, párfelhasználós, vagy pilot projekt esetén viszont jól jöhet.

OpenEntityManagerInViewFilter helyett használhatnánk OpenEntityManagerInViewInterceptor-t is, mely az application contextben jön létre, így hozzáfér az abban lévő bean-ekhez.

Itt még figyeljük meg a lekérdezéseket:

select employee0_.id as id0_, employee0_.cv as cv0_,
 employee0_.EMP_NAME as EMP3_0_ from Employee employee0_
-- Persistence context lezárása
select phones0_.employee_id as employee4_0_1_,
 phones0_.id as id1_, phones0_.id as id1_0_,
 phones0_.employee_id as employee4_1_0_,
 phones0_.PHONE_NUMBER as PHONE2_1_0_,
 phones0_.PHONE_TYPE as PHONE3_1_0_ from Phone phones0_
 where phones0_.employee_id=?
select phones0_.employee_id as employee4_0_1_,
 phones0_.id as id1_, phones0_.id as id1_0_,
 phones0_.employee_id as employee4_1_0_,
 phones0_.PHONE_NUMBER as PHONE2_1_0_,
 phones0_.PHONE_TYPE as PHONE3_1_0_
 from Phone phones0_ where phones0_.employee_id=?

Gyakorlatilag ugyanaz, mint az EclipseLink esetén, azzal a különbséggel, hogy a Hibernate mindenütt aliasokat használ.

Az alkalmazás által gyártott EntityManager használatát nem javaslom, hiszen nagyon oda kell figyelni, bonyolítja a kódot, plusz munkával jár, és az újrafelhasználhatóságot is megnehezíti. Az extended persistence context szintén nem befutó nálam, hiszen egyrész Springezek, másrészt EJB esetén is kerülöm a stateful session beanek használatát.

Vizsgáljuk meg most a cv mező működését. Ahogy várható, mindig beolvassa. Azonban az már meglepő, hogy a @Lob, vagy a @Basic(fetch = FetchType.LAZY) vagy mindkét annotáció hatására sem változik semmi, azaz mindig berántja. Ennek az az oka, hogy ez csak akkor működik, ha az osztályok instrumentálva vannak. A példa projektben a pom.xml-ben a maven-antrun-plugin futtat egy org.hibernate.tool.instrument.javassist.InstrumentTask taskot. Amennyiben ezt megtesszük, a következő kerül a konzolra.

main:
[instrument] starting instrumentation
[instrument] processing class : jtechlog.lazy.service.Employee; 
 file = D:\projects\jtechlog\jtechlog-lazy\target\classes\
 jtechlog\lazy\service\Employee.class
[instrument] processing class : jtechlog.lazy.service.Phone; 
 file = D:\projects\jtechlog\jtechlog-lazy\target\classes\
 jtechlog\lazy\service\Phone.class

A class állományok is nagyobbak lesznek, és belenézve ilyeneket látunk: org/hibernate/bytecode/internal/javassist/FieldHandler. Azért jó ezt tudni, mert pl. engem a fejlesztőeszköz tévesztett meg azzal, hogy saját maga felülvágta a Maven által generált class állományokat, amik azonban még nem voltak instrumentálva. Innentől lazy mező esetén pont úgy működött, mint ahogyan az elvárható volt, és ugyanúgy figyelni kell arra, hogy ne kapjunk LazyInitializationException-t.

Merge esetén úgy működött, ahogy várható volt. Amennyiben csak az Employee példányon módosítottunk, és a detached objektumot merge-öltem vissza, sikerült, módosult az alkalmazott, és megmaradtak a telefonszámok. Amennyiben azonban a telefonszámokhoz új telefonszámot akartam felvenni, ugyanúgy kaptam a LazyInitializationException-t. Azaz ugyanúgy nekünk kell gondoskodnunk a betöltésről, ahogy azt Hibernate esetén megszokhattuk.

Összegzés

Bár nem tűnik túl bonyolult témakörnek, a lazy loading kezelése okozott számomra meglepetéseket. Az EclipseLink kicsit jobban elrejti ezt a dolgot, ezért csak ezt a tulajdonságát figyelembe véve jobb választás lehet. Azt azonban mindenképp javaslom, hogy ne hagyatkozzunk az elképzeléseinkre, hogy hogyan történhet a betöltés, hanem mindig állítsuk be azt, hogy a persistence provider írja ki az általa lefuttatott SQL lekérdezéseket, és minden képernyőnél elemezzük azokat, hogy nincs-e felesleges lekérdezés, vagy nem-e lehet úgy megfogalmazni a JPA lekérdezést, hogy több SQL lekérdezés helyett csak egy fusson.

Egy másik posztban már említett Apress kiadó Pro JPA 2 Mastering the Java Persistence API könyve elég részletesen ír a lazy loading fogalmáról, de az implementációkat az sem hasonlítja össze.